Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

INTEGRATĂ

DATA: 06.12.2021 Prof. Înv. Preșcolar:


Stoiculescu Bianca-Elena

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ


INTEGRATĂ
DATA: 06.12.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.N. Nr. 2 Lacurile
PROPUNĂTOR: Prof. Înv. Preșcolar Stoiculescu Bianca-Elena
GRUPA: Grupa Mică
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum exprimăm ceea ce simțim?
TEMA PROIECTULUI: „Bucuriile iernii”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Să-l așteptăm pe Moș Nicolae”
TEMA ZILEI: „Povestea Moșului Nicolae”
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ALA1+ADE (DLC+DOS)+ALA2
TIPUL DE ACTIVITATE: Predare de cunoștințe, priceperi și deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual
DURATA ACTIVITĂȚII: 1 zi
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


➢ Conceptul de sine;
➢ Activare și manifestare a potențialului creativ;
➢ Ascultarea activă a mesajului pentru înșelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă);
➢ Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor, etc. (comunicare expresivă).
Comportamente vizate:
➢ Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situații educaționale;
➢ Manifestă creativitate în diferite situații;
➢ Se familiarizează cu sunetele specifice limbii române;
➢ Exersează și extinde progresiv vocabularul.
Scopul activității:
➢ Însușirea de către copii a unor cunoștințe privind tradițiile din preajma sărbătorilor de
iarnă și dezvoltarea creativității acestora în activitățile de abilitate practică.

COMPORTAMENTE VIZATE:
C1. să demonstreze înțelegerea mesajului ca urmare a valorificării ideilor;
C2. să respecte regulile de exprimare corectă;
C3. să identifice corect materialele și uneltele de lucru pentru realizarea lucrării;
C4. să interpreteze liber și creative lucrările.
STRATEGII DIDACTICE:
➢ Metode și procedee: conversația, explicația, lectura educatoarei, observația, exercițiul,
demonstrația, turul galeriei, munca independentă;
➢ Mijloace de învățământ: silueta lui Moș Nicolae, carte de povești, ghetuța lui Moș
Nicolae, scrisoare de la Moș Nicolae, carton, hârtie glasată colorată, lipici, ornamente,
vată;
➢ Evaluare: orală, continuă (pe parcursul întregii activități ptin aprecieri și îndrumări
atunci când este cazul), finală (prin analiza lucrărilor).

CATEGORIILE DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ABORDATE:


ADP+ALA 1+ADE (DLC+DOS)+ALA 2
➢ ADP: Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, Moșule darnic!”;
➢ ALA1: Joc de masă: „Ajutoarele Moșului Nicolae”;
Construcții: „Căsuța lui Moș Nicolae”;
Artă: „Cadoul preferat - desen”;
➢ ADE: DLC – lectura educatoarei: „Legenda lui Moș Nicolae”;
DOS – activitate practică: „Ghetuța lui Moș Nicolae”;
➢ ALA2: program distractiv – Joc de mișcare „Ajută-l pe Moș Nicolae să împartă cadouri”;
Joc liniștitor „Tiptil, tiptil, așa cum vine Moșul”.

BIBLIOGRAFIE:
➢ Curriculum pentru educație timpurie 2019, avizat MEN;
➢ Educație timpurie nivel preșcolar, Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor
din anul școlar 2019-2020;
➢ Ghidul pentru unitățile de învățământ preșcolar 2021-2022;
➢ Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie 2019.

PROGRAMUL ZILEI
ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)
➢ Sosirea copiilor la grădiniță;
➢ Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, Moșule darnic!”
➢ Rutina: „Te rog să-mi dai...!”
➢ Tranziție: „Gimnastica de înviorare”

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA1)


➢ JOC DE MASĂ: „Ajutoarele lui Moș Nicolae”;
➢ CONSTRUCȚII: „Căsuța lui Moș Nicolae”;
➢ ARTĂ: „Cadoul preferat – desen”.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)


➢ Domeniul Limbă și Comunicare (DLC)
„Legenda lui Moș Nicolae” – lectura educatoarei
Tranziție: „Cântecul lui Moș Nicolae”
➢ Domeniul Om și Societate (DOS)
„Ghetuța lui Moș Nicolae” – lipire

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA2)


➢ Joc de mișcare „ Ajută-l pe Moș Nicolae să împartă cadouri”;
➢ Joc liniștitor „Tiptil, tiptil, așa cum vine Moșul”.

SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei debutează cu „Întâlnirea de dimineață”, unde copiii au posibilitatea de


a-și împărtăși ideile, de a-și manifesta starea de spirit și buna dispoziție.

Salutul: copiii vor fi așezați în semicerc, pe pernuțe, unde vor fi întâmpinați cu salutul
„Bună dimineața, Moșule darnic!”. Fiecare copil își va alege salutul preferat reprezentat printr-o
imagine specifică: îmbrățișare, bătaie din palme, zâmbet, dans.
Prezența: „Acum că ne-am adunat și frumos ne-am salutat, pe colegi i-am întâlnit, dar
oare cine n-a venit?” - educatoarea va striga copiii în ordinea alfabetică, aceștia răspunzând
„prezent”. Această etapă este un prilej în care copiii conştientizează componenţa grupului.

Calendarul naturii: se folosesc jetoane și imagini și se fixează ziua săptămânii,


anotimpul și starea vremii de afară, aspecte ale anotimpului curent, recunoașterea imaginii care
marchează specificul zilei (în prag de noapte sosirea lui Moș Nicolae), se prezintă copiilor
programul.

Împărtășirea cu ceilalți: se fac schimburi de păreri cu privire la bucuria pe care o aduce


copiilor personajul care urmează să-i viziteze noaptea cu specificația: pentru copiii cuminți aduce
dulciuri, pentru copiii năzdrăvani o nuielușă magică. În ce anotimp suntem? Cum este vremea?
Cum se numesc persoanele care aduc dulciuri copiilor? În ce lună au loc aceste sărbători?

Noutatea zilei: se anunţă prezenţa unor oaspeţi trimiși de ajutoarele lui Moș Nicolae care
vor asista la activităţile pe care le vom desfăşura pentru a-i spune acestuia dacă sunt cuminți
copiii din această grupă și pot primi ceea ce-și doresc de la Moș. Se prezintă o scrisoare trimisă
de către Moș Nicolae. Acesta transmite copiilor gândurile sale bune și îi anunță că astăzi le-a
pregătit o serie de activități pe care dacă vor reuși să le ducă la bun final, vor avea parte de o
surpriză.

Activitatea zilei continuă cu ALA (activităţi liber alese – pe centre de interes).


Copiii îşi vor alege centrul de interes preferat. La centrul – CONSTRUCŢII, copiii vor
construi „Căsuța lui Moș Nicolae”, vor fi „Ajutoarele Moșului” prin rezolvarea unui puzzle, iar
la centrul – ARTĂ, pentru a-i demonstra Moșului ce talentați sunt, vor desena „Cadoul preferat”.

După încheierea activităţilor pe centre de interes se vor anunţa activităţile pe domenii


experienţiale propuse pentru ziua respectivă. Se anunţă domeniul de activitate Limbă şi
Comunicare/DLC – lectura educatoarei „Legenda lui Moș Nicolae”. La tranziţie se va interpreta
„Cântecul lui Moș Nicolae”. Domeniul Om și Societate se realizează printr-o activitate practică
(lipire elemente decor) cu tema ,,Ghetuța lui Moș Nicolae” şi pentru evaluarea modului de lucru
voi organiza Turul galeriei.

Activitatea integrată se încheie cu ALA (activităţi liber alese – program distractiv). Aici,
copiii vor realiza un joc de mișcare unde vor avea sarcina de a-l ajuta pe Moș Nicolae să împartă
daruri și un joc liniștitor în cadrul căruia vor învăța să fie asemenea Moșului.
PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 06.12.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.N. Nr. 2 Lacurile
PROPUNĂTOR: Prof. Înv. Preșcolar Stoiculescu Bianca-Elena
GRUPA: Grupa Mică
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum exprimăm ceea ce simțim?
TEMA PROIECTULUI: „Bucuriile iernii”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Să-l așteptăm pe Moș Nicolae”
TEMA ZILEI: „Povestea Moșului Nicolae”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și Comunicare
MIJLOC DE REALIZARE: „Legenda lui Moș Nicolae” – lectura educatoarei
TIPUL DE ACTIVITATE: Predare-învățare
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal
DURATA ACTIVITĂȚII: 20 de minute
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1. Să asculte cu atenție lectura spusă de educatoare;
O2. Să interpreteze corect mesajul transmis de poveste, cu ajutorul întrebărilor educatoarei;
O3. Să redea cel puțin trei momente ale lecturii, având ca sprijin imagini din poveste.

STRATEGII DIDACTICE:
➢ Metode și procedee: lectura educatoarei, conversația, explicația, observația, exercițiul;
➢ Mijloace de învățământ: carte de povești, siluete cu personaje, planșe;
➢ Forme de organizare: frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:
➢ Curriculum pentru educație timpurie 2019, avizat MEN;
➢ Educație timpurie nivel preșcolar, Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor
din anul școlar 2019-2020;
➢ Ghidul pentru unitățile de învățământ preșcolar 2021-2022;
➢ Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie 2019.
DEMERS DIDACTIC – DLC
(lectura educatoarei)

VENIMENTELE CONȚINUTUL ESENȚIALIZAT AL METODE ȘI EVALUARE


ACTIVITĂȚII ACTIVITĂȚII PROCEDEE

Se creează condiţiile psiho-


pedagogice necesare desfăşurării
.MOMENT activităţii în condiţii optime: - -
ORGANIZATORIC - aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea materialului didactic;
introducerea copiilor în sala de grupă.

Se face prin citirea unei scrisori veniteSurpriza


din
.CAPTAREA ATENȚIEI partea lui Moș Nicolae în care le este Observarea comportamentului
comunicat copiilor programul zilei. copiilor
Conversația

Se realizează printr-o conversație cu caracter


introductiv:
„Copii, știm că Moș Nicolae este primul ce ne
.ANUNȚAREA TEMEI ȘI vizitează în pragul sărbătorilor de iarnă Observarea
A OBIECTIVELOR și că el aduce copiilor cuminți dulciuri,
Conversația comportamentului copiilor
iar copiilor năzdrăvani nuielușe. Dar
oare noi știm povestea Moșului? Ce
ziceți, o aflăm împreună?”

Voi purta o discuție dând exemple de câteva


Conversația
REACTUALIZAREA imagini în care Moșul Nicolae și copiii Observarea comportamentului
CUNOȘTINȚELOR se bucură de această mare sărbătoare. copiilor
Explicația

Încep să spun povestea cu intonația Conversația


și
tonalitatea potrivită și îmi modulez
vocea pentru a putea imita cât mai bine
personajele din poveste.
Folosesc mimică și gesturi adecvate situațiilor,
citesc rar și marchez pauzele
.DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII determinate de punctuație, astfel încât Observarea comportamentului
copiii să înțeleagă conținutul lecturii. copiilor
Pe parcursul poveștii, explic cuvintele cu sens
necunoscut pentru cei mici.
Voi scoate în evidență principalele trăsături ale
lui Moș Nicolae.
Explicația

Prezint copiilor imagini reprezentativeObservația


din
poveste, în ordine cronologică, iar ei
OBȚINEREA vor repovesti conținutul poveștii cu Observarea comportamentului
PERFORMANȚEI ajutorul întrebărilor adresate de către copiilor
mine. Exercițiul

.ASIGURAREA Voi realiza acest lucru cântând împreună


Conversația
cu Observarea comportamentului
TRANSFERULUI ȘI copiii „Cântecul lui Moș Nicolae”. copiilor
A RETENȚIEI

Voi face aprecieri generale asupra


comportamentului copiilor pe parcursul
.EVALUAREA întregii activități, a modului în care
Conversația
au Observarea comportamentului
realizat sarcinile de lucru primite. Vor copiilor
primi recompense dulci și alte surprize.

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 06.12.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.N. Nr. 2 Lacurile
PROPUNĂTOR: Prof. Înv. Preșcolar Stoiculescu Bianca-Elena
GRUPA: Grupa Mică
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum exprimăm ceea ce simțim?
TEMA PROIECTULUI: „Bucuriile iernii”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Să-l așteptăm pe Moș Nicolae”
TEMA ZILEI: „Povestea Moșului Nicolae”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Om și Societate
MIJLOC DE REALIZARE: „Ghetuța lui Moș Nicolae” – lipire
TIPUL DE ACTIVITATE: Predare-învățare
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual
DURATA ACTIVITĂȚII: 20 de minute
LOCUL DE DESFĂȘURARE: Sala de grupă

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1. Să identifice corect materialele și uneltele de lucru pentru realizarea lucrării;
O2. Să realizeze sarcinile de lucru cu consecvență până la finalizarea lucrării;
O3. Să interpreteze liber și creative lucrările.

STRATEGII DIDACTICE:
➢ Metode și procedee: conversația, expunerea, explicația, demonstrația, exercițiul, turul
galeriei;
➢ Mijloace de învățământ: lipici, hârtie glasată, vată, carton, ornamente;
➢ Forme de organizare: frontal, individual.

BIBLIOGRAFIE:
➢ Curriculum pentru educație timpurie 2019, avizat MEN;
➢ Educație timpurie nivel preșcolar, Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor
din anul școlar 2019-2020;
➢ Ghidul pentru unitățile de învățământ preșcolar 2021-2022;
➢ Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concept și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie 2019.

DEMERS DIDACTIC – DOS


(lipire – abilitate practică)

EVENIMENTELE CONȚINUTUL ESENȚIALIZAT AL METODE ȘI EVALUARE


ACTIVITĂȚII ACTIVITĂȚII PROCEDEE

Se creeazăcondiţiile psiho-
pedagogice necesare desfăşurării
activităţii în condiţii optime:
1.MOMENT - aerisirea sălii de grupă; - -
ORGANIZATORIC
- aranjarea materialului didactic;

introducerea copiilor în sala de grupă.

Captarea atenției se face prin deschiderea Observarea


unei cutii de încălțăminte din care sunt comportamentului
2.CAPTAREA scoase o pereche de ghete roșii Conversația copiilor
ATENȚIEI împodobite în așteptarea Moșului.

Se va realiza printr-o activitate practică Expunerea


în cadrul DOS – ,,Ghetuța lui Moș
Nicolae”– (lipire elemente decor).

,,Copii, știm că ghetele lui Moș Nicolae


sunt magice, pline de culoare. Ce ziceți?

3.ANUNȚAREA Ne pregătim și noi ghetuțele? Poate vine Observarea


TEMEI ȘI A Moșul și la noi… comportamentului
OBIECTIVELOR Fiecare dintre voi are pe masă materiale copiilor
care vă vor ajuta să dați magie ghetuței
primite. Împreună vom lipi ceea ce avem
pentru decor și îl vom aștepta pe Moșul
Nicolae pregătiți.”

Conversația

Voi purta o discuție dând exemple de Observarea


câteva imagini în care Moșul Nicolae și comportamentului
4.REACTUALIZAREA copiii se bucură de această mare Conversația copiilor
CUNOȘTINȚELOR sărbătoare.

Intuirea materialului didactic: Conversația

Vom descoperi materialele puse la


dispoziție.

„Ce aveți pe masă?” – elemente pentru


aplicație: suport pentru material, șervețel
umed, imagini cu autocolant, carton.

Explicarea și demonstrarea modului de


lucru:
Explicația
Prezint copiilor modelul realizat de mine.

Voi explica și demonstra concomitent


modul de lucru. Etapele de lucru pentru
modul de execuţie a lucrării, sunt însoțite
de explicaţie și demonstraţie.

Descoperim fiecare material primit pe


tavă, îl așezăm pe carton fără a le lipi
realizând tabloul pe care dorim să-l
finalizăm și apoi desfacem pe rând
autocolantul fiecărei imagini fixându-l Demonstrația
acolo unde dorim. Este solicitat un copil
să repete etapele de lucru.

Înainte de a trece la realizarea lucrărilor


vom avea grijă să lucrăm cu atentie, curat
și îngrijit.

Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici


ai mâinii.

Vom face câteva exerciții pentru


încălzirea mușchilor mici ai mâinilor:

,,Încălzesc mânuțele/ Batem tare palmele/


La pian noi ne jucăm/ Și pe ploaie o
imităm/ Observarea
Pic, pic, pic, pic, pic, pic/ Spargem tare Exercițiul comportamentului
5.DIRIJAREA copiilor
ÎNVĂȚĂRII nucile/ Aruncăm și cojile!/ La pian noi ne
jucăm/ Și pe ploaie o imităm/ Pic, pic,
pic-pic, pic, pic”.

Executarea lucrărilor de către copii.

Voi reactualiza cerințele privind


corectitudinea și acuratețea lucrărilor,
utilizarea materialelor și voi da semnalul
de începere a lucrului - ,,Spor la lucru!”
Voi supraveghea modul în care copiii își
realizează lucrările, iar dacă va fi nevoie,
voi interveni cu explicații individuale și
sprijin dacă solicită acest lucru.

Îi voi încuraja, voi urmări ca toți copiii


să-și ducă munca la bun sfârșit. În timp
ce aceștia lucrează voi semna fiecare
lucrare.

Când timpul se apropie de final îi anunț


pe copii să încerce să termine lucrările.
Fiecare copil își va așeza lucrarea
obținută la expozitie.

Realizăm Turul galeriei pentru a aprecia Turul galeriei


lucrările tuturor colegilor.

După ce vor privi cu atenție lucrările,


vom purta o scurtă discuție despre
acestea, dacă au respectat îndrumările
primite. Le voi adresa întrebări legate de
felul în care au lucrat colegii, de ceea ce Observarea
6.OBȚINEREA au obținut prin muncă individuală,. comportamentului
PERFORMANȚEI copiilor
Vor aprecia expoziţia, dacă se cere voi
face completările necesare.

Conversația

7.ASIGURAREA Voi realiza acest lucru cântând împreună Observarea


TRANSFERULUI ȘI A cu copiii „Cântecul lui Moș Nicolae”. comportamentului
RETENȚIEI Conversația copiilor

Voi face aprecieri generale asupra


comportamentului copiilor pe parcursul
întregii activități, a modului în care au Observarea
realizat sarcinile de lucru primite. Vor Conversația comportamentului
8.EVALUAREA copiilor
primi recompense dulci și alte surprize.
ANEXE

ANEXA 1 – Scrisoarea lui Moș Nicolae

„Dragii mei copii,

Mi-ar fi plăcut mult să fiu azi alături de voi, dar după cum bine știți, bătrânul Moș
Nicolae nu se arată niciodată… Dar ca să vedeți că m-am gândit la voi, mi-am trimis câțiva
prieteni să vă însoțească la grădiniță. V-am pregătit o mulțime de surprize, dar ca să le
descoperiți, trebuie să realizați cu success toate activitățile de astăzi. Pentru început, trebuie să
îmi aflați povestea. Sunteți pregătiți să o descoperiți? Cine știe, poate la finalul zilei, o să aveți
parte și de puțină magie. Vă îmbrățișez cu drag, copiii mei minunați!

Cu drag,
Moș Nicolae!”

ANEXA 2 – „Legenda lui Moș Nicolae”

„Ca toate poveştile şi aceasta începe cu a fost odată… un băieţel pe nume Nicolae.
Despre Moş Nicolae s-au scris multe legende şi povestiri, dar iată ce a ajuns la urechile
noastre!
Se spune că Nicolae locuia într-un sat cu oameni de tot felul. El era tare bun şi special,
iar dorinţa sa cea mai mare era să îi ajute pe cei mai puţin norocoşi, aşa că, atunci când a
crescut, a făcut tot posibilul să transforme visurile celor din jur în realitate. Pentru că rămăsese
orfan şi moștenise o avere destul de mare, în fiecare noapte, Nicolae se deghiza şi le oferea
oamenilor din satul său mâncare, haine şi ce mai aveau nevoie.
Timpul a trecut, iar într-una din zile Nicolae a aflat că un tată era gata să îşi piardă cele 3 fete
din cauza faptului că era foarte sărac şi nu avea să le dea moştenire. Un negustor pusese ochii
pe ele şi voia să le ia ca să îi fie sclave.
– Nu se poate aşa ceva, s-a gândit Nicolae. Aşa că s-a furișat într-o noapte în casa lor şi
a aruncat o pungă plină cu bani în camera fetei celei mai mari.
– Uite, tată, cineva ne-a trimis aceşti bani şi voi putea să mă mărit! Si aşa a fost. Fata s-
a măritat cu un băiat care îi era drag şi a fost fericită.
La fel s-a întâmplat şi cu fata mijlocie. Bătranul tată era foarte fericit, dar şi foarte
curios să vadă cine era binefăcătorul familiei sale. Aşa că, peste încă un an, s-a hotarât ca,
înainte de căsătoria celei mici, să pândească noaptea ca să vadă cine era cel care îi ajuta
familia.
Ca să nu fie descoperit, Nicolae s-a suit încet pe acoperiş şi a aruncat săculeţul cu bani pe
hornul casei. Acesta a căzut într-un ciorap care era pus la uscat la gura focului. De aici şi
obiceiul ca micuţii să primească multe cadouri în şosetele agăţate la sobă sau în pantofiori.
– Om bun, cum te numeşti? Vreau să ştiu şi eu cine este cel care mi-a adus atât de multă
bucurie, să-ţi mulțumesc pentru salvarea fetelor mele! a spus bătrânul tată.
– Nicolae este numele meu, dar te rog să nu mai spui nimănui ce am facut! Pentru o
faptă bună nu se aşteaptă răsplată.
Atunci bătrânul s-a întors la copilele sale, mulțumindu-i în gând zilnic lui Nicolae pentru
bunătatea sa. Iar Nicolae, a continuat toată viața sa să facă bine de fiecare dată când a putut.
Spre deosebire de Moş Crăciun, Moş Nicolae nu li se arată niciodată copiilor. Se spune
că este bătrân şi, când îşi scutură barba deasă, cad şi primii fulgi de zăpadă pe pământ. El îşi
dă seama cine a fost cuminte şi cine nu printr-o simplă privire pe fereastra casei şi are cadouri
pentru toţi copiii. Cu o singură condiție: aceştia să-şi lustruiască ghetuţele şi cizmuliţele, să le
lase noaptea la uşă şi să spere că Moşul le aduce mere, nuci, portocale, jucării şi chiar şi câte o
bombonică. Cei neascultători primesc o nuieluşă de măr şi trebuie să aştepte până anul următor
ca să găsească în pantofi daruri frumoase.
Dar, cu toate acestea, Moş Nicolae este aşteptat în întreaga lume.”

ANEXA 3 – Cântecul lui Moș Nicolae


,,Cântecul lui Moș Nicolae”

„Ști la noapte cine vine


Pe acasă, pe la tine?
Cine?
Este Moșul Nicolae
Pe furiș intră-n odaie, Vine!
Moșule, dragule,
Ce ne-aduci tu, bunule?
Moșule, dragule,
Ce ne-aduci tu, bunule?
El le pune-n ciuboțele
Ciocolată, bombonele.
Da?
Multe daruri, jucării
Pentru cei mai mulți copii,
Da!
Moșule, dragule,
Ce ne-aduci tu, bunule?
Moșule, dragule,
Ce ne-aduci tu, bunule?
Fii cuminte, măi, copile,
Altfel Moșul nu mai vine.
Nu?
Sau cu o vărguță vine
Și atunci nu e prea bine.
Nu!
Moșule, dragule,
Ce ne-aduci tu, bunule?
Moșule, dragule,
Ce ne-aduci tu, bunule?”

S-ar putea să vă placă și