Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

DISPOZIŢIE
mun.Chişinău

„ „ 2014 nr.

Cu privire la monitorizarea stării radioprotecţiei

În scopul creării condiţiilor sigure de muncă cu utilizarea surselor de radiaţii


ionizante, protecţiei sănătăţii şi prevenirii cazurilor de suprairadiere a expuşilor
profesional la radiaţii ionizante şi a pacienţilor investigaţi, în conformitate cu
prevederile Legii nr.10 din 03.02.2009 ,,Privind supravegherea de stat a sănătăţii
publice”, Legii nr.132 din 08.06.2012 ,,Privind desfăşurarea în siguranţă a
activităţilor nucleare şi radiologice” şi în temeiul Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită
ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului al Republicii
Moldova nr.397 din 31.05.2011,

D I S P U N:
1. Conducătorii IMSP Spitalelor raionale, IMSP Centrelor Medicilor de Familie/
Centrelor de Sănătate, Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Gagauzia,
instituţiilor medicale republicane , IMSP din municipiile Chişinău, Bălţi,
instituţiilor medicale private deţinătoare de surse de radiaţii ionizante vor asigura:
1) respectarea cerinţelor „Normelor Fundamentale de Radioprotecţie, Cerinţe şi
Reguli Igienice” NFRP-2000 nr.06.5.3.34 din 27.02.2001 MO nr.40-41 din
05.04.2001;
2) întreprinderea măsurilor necesare de radioprotecţie conform actelor legislative
şi normative în vigoare în scopul excluderii cazurilor de suprairadiere a expuşilor
profesional la radiaţii ionizante şi a pacienţilor investigaţi;
3) organizarea dozimetriei generale anuale şi a reviziei tehnice a instalaţiilor
radiologice aflate în dotare;
4) primirea în exploatare şi utilizarea surselor de radiaţii ionizante din cadrul
cabinetelor, secţiilor de radiodiagnostic, radioterapie concomitent cu organizarea
monitoringului dozimetric general la locurile de muncă şi a dozimetriei individuale
a personalului;
5) solicitarea monitorizării expunerii la radiaţii ionizante a expuşilor profesional
cu efectuarea dozimetriei generale în cabinetele de radiodiagnostic la adresa:
MD-2028, mun.Chişinău, str. Gh,Asachi 67,,a”, Centrul Naţional de Sănătate
Publică, fax: 022 729725.

2. Directorul general al Centrului Naţional de Sănătate Publică (dl Mihail Pîsla),


Medicului Şef al Centrului de Sănătate Publică al mun.Chişinău(D-na Luminiţa
Suveică, Medicului Şef al CSP mun.Bălţi (dl Constantin Marandel) vor organiza :
1) evaluarea stării radioprotecţiei în cadrul practicilor de radiodiagnostic general şi
radiologie intervenţională la obiectivele radiologice în teritoriul de supaveghere cu
efectuarea anuală a dozimetriei generale la locurile de muncă ale expuşilor
profesional la radiaţii ionizante;
2) monitorizarea şi efectuarea trimestrială a măsurătorilor dozelor individuale de
expunere la radiaţii ionizante ale expuşilor profesional la obiectivele radiologice
cu păstrarea şi arhivarea datelor privind dozele absorbite conform cerinţelor
„Normelor Fundamentale de Radioprotecţie, Cerinţe şi Reguli Igienice” NFRP-
2000.
3. Controlul executării dispoziţiei în cauză se atribuie dnei Carolina Cerniciuc, şef
Direcţie Sănătate Publică.

Viceministru Svetlana COTELEA