Sunteți pe pagina 1din 2

c 


c    ‘
‘
‘ ‘
  ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ ‘ ‘ ‘‘  ‘‘ 
‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ 
‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘  ‘ ‘‘ ‘
‘ ‘  ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘‘


 ‘  ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘‘ ‘ 
‘ ‘ ‘! ‘
 ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘
  ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘
‘
"‘# ‘ ‘‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘  ‘
 ‘‘
 ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
 
‘# ‘ ‘$ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘% 
‘ ‘‘ ‘$ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘
 ‘‘ ‘  ‘&‘‘$ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘'$ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘(‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘
 ‘) ‘ ‘ ‘  ‘# ‘
 ‘‘ ‘‘‘ ‘ ‘* ‘‘‘  ‘ +, ‘
 ‘‘‘-
 ‘ ‘.
 ‘* ‘‘ ‘ ‘ ‘
$‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘$ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘/ ‘‘‘ ‘* ‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘* ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘
 ‘
 ‘0 ‘. ‘
. ‘ ‘‘/ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘‘ ‘

 ‘ ‘ $‘ ‘ ‘ ‘. ‘ ‘ ‘ ‘*  ‘
 ‘ ‘‘‘‘ ‘! ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘
. ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘!‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘


‘1‘ ‘ ‘
 ‘‘‘
 ‘ 
‘
 ‘ 
‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘. ‘ ‘‘ ‘‘$‘
 ‘ ‘
 ‘‘‘‘ 
 ‘
‘
‘
‘$ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘. +, ‘‘‘ 2‘ ‘
‘
‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘‘‘‘ ‘ ‘‘

 ‘
 ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘‘ ‘ 
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘. ‘ ‘ ‘ ‘ 3
 ‘

 ‘‘ ‘4‘ ‘‘


 ‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘5676‘‘ 
$ ‘ ‘‘ 3 ‘
‘ ‘
& ‘- ‘ ‘ ‘& ‘$‘ ‘ ‘ ‘ 
$‘
 ‘‘
‘
 ‘ $ ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘
 ‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘‘ 
‘
‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘‘568835697‘ 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ 
 ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘  ‘‘-
 ‘
‘.
 ‘ ‘ ‘ ‘‘1 ‘ ‘‘ ‘‘‘ ‘

 ‘
‘ ‘‘
 ‘‘ 
‘ ‘‘ ‘‘‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘  ‘‘ ‘- ‘ ‘
. ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘$ ‘‘‘ ‘ ‘‘
 ‘ ‘ ‘ 
‘  ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘
$‘ ‘ ‘  ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘‘$‘
‘‘
‘ ‘‘ ‘: ‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘. ‘ ‘ ‘‘- ‘ ‘ ‘
. ‘ ‘‘. ‘ ‘ ‘* ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
 ‘  ‘. ‘ ‘* ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ $‘
‘ 
 ‘‘‘%‘;"‘# <‘ ‘ ‘ ‘#‘0 ‘
;-
 ‘ ‘ 
 <‘. ‘ ‘‘ ‘ $‘ ‘ ‘* ‘
 ‘‘‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘
‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘$ ‘

 ‘#‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘


‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘- ‘‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘ 
 ‘
‘‘0 ‘. ‘
‘‘‘
 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘‘
  ‘ ‘ ‘‘
  ‘‘
‘
‘
 ‘‘ ‘‘ ‘ ‘‘= 
‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘
 
2‘ ‘  ‘ ‘ ‘ 
‘.  ‘‘ ‘
 ‘! ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
 ‘
‘ ‘ ‘‘ ‘‘ ‘ ‘ ‘ ‘: ‘‘
 ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘ 
 ‘ ‘‘‘

 ‘ ‘& ‘- ‘


 ‘ ‘
 ‘‘‘ ‘
 ‘ ‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘

 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘


 ‘ ‘‘ ‘$‘ ‘‘ ‘ ‘
 ‘ ‘ ‘ ‘‘

 ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘ ‘‘! ‘

 ‘ ‘‘‘ ‘- ‘ ‘ ‘ 


 ‘‘ ‘ ‘
  ‘ ‘ ‘)
 ‘‘ ‘$‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘
. ‘ ‘- ‘ ‘ ‘‘ ‘
‘‘ 
 ‘ $ ‘ ‘
‘‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘  ‘‘ ‘‘‘
4 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ ‘$‘ ‘ ‘