Sunteți pe pagina 1din 4

Testul.

Diagnosticarea nivelului de formare a atitudinilor morale la elevi


Enunţuri Deloc Puţin Mult F. mult
1. Cât de mult respectaţi, manifestaţi dragoste şi
grijă faţă de om (părinţi, rude, apropiaţi?)
2. În ce măsură cei care îţi sunt apropiaţi pot
conta pe ajutorul tău?
3. Vă place să aveţi grijă de bunici, fraţi, surori
mai mici, de alţi oameni?
4. Cât de indispuşi sunteţi când nu vă respectă
oamenii cu care contactaţi?
5. Cât de tare vă afectează răul şi nedreptatea care
există în societate?
6. În ce măsură sunteţi dispuşi să aduceţi bucurie
oamenilor (părinţi, bunici) prin rezultate înalte la
învăţătură, disciplină exemplară, comportament
demn? Se întâmplă că nu vă îndepliniţi
obligaţiunile?
7. În ce măsură sunteţi responsabili de faptele
săvârşite?
8. Sunteţi de acord cu afirmaţia că fiecare om
trebuie să respecte părinţii, rudele apropiate,
vârstnicii, colegii ?
9. Cum socotiţi: în ce măsură e necesar a fi cinstit,
sincer, de a manifesta o comportare civilizată în
relaţii interumane cu evitarea oricărei forme de
jignire fizică sau morală?
10. Cât de indispuşi sunteţi când colegii clasei
întârzie la lecţii, nu-şi îndeplinesc temele pentru
acasă, se eschivează de la obligaţiunile personale,
de grup şi sociale, sunt nepăsători şi lacomi.
11. Vă supără faptul că cineva ia în râs vârstnicii,
bătrânii;

12. Cât de mult vă indispun următoarele fapte:


b) Nu-şi cere permisiunea de la învăţători
atunci când doreşte să plece undeva?
c) Nu se salută cu maturii.

Testul. Determinarea intensității intereselor cognitive la elevi


Întrebările anchetei Răspunsurile elevilor Punctajul
1.Cât de des elevul lucrează a) deseori; 5

mintal un timp îndelungat (1- b) uneori; 3


1,5ore)?
c) rar de tot. 1

2.Ce preferă elevul, când i se a) „să se chinuie”, dar să


pune o întrebare de isteţime? găsească singur răspunsul;
5
b) în mod diferit;
3
c) să obţină răspunsul de la
1
alţii.

3.Citeşte multă literatură a) foarte multă; 5


suplimentară?
b) puţină; 3

c) deloc nu citeşte. 1
4.Cum îşi manifestă elevul a) foarte emoţional; 5
atitudinea emoţională faţă de o
b) în mod diferit; 3
activitate de învățare
interesantă? c) emoţiile nu se manifestă 1

5. Deseori pune întrebări? a) deseori; 5

b) uneori; 3

c) foarte rar. 1

Prelucrarea datelor: Intensitatea intereselor cognitive se va calcula împărţind suma


punctelor acumulate de elev la numărul de întrebări (5). În conformitate cu numărul de
puncte acumulate, elevii au fost repartizaţi pe următoarele nivele:
I – indicele intensității atitudinilor cognitive.
3,5 < I ≤ 5 – intensitatea atitudinilor cognitive este înalt.
2,5 < I ≤ 3,5 – medie
I ≤ 2,5 – scăzută.

Testul: Atitudinile morale a elevilor de vârstă școlară mică


. Itemii testului:
1. Cât de mult manifestați dragoste și grijă față de om (părinți, rude, apropiați, alți
oameni)?
2. În ce măsură cei care îți sunt apropiați pot conta pe ajutorul tău?
3. Cât de mult manifestați încredere în oamenii care vă înconjoară?
4. În ce măsură considerați că datoria fiecărui om este de a munci eficient?
5. Cât de frecvent n-ați ajutat pe cei slabi, lipsiți de apărare?
6. Resimțiți disconfort psihic când nu duceți lucrul la bun sfârșit?
7. În ce măsură sunteți responsabili de faptele săvârșite?
8. În ce măsură vă afectează persoanele, oamenii care se eschivează de la
obligațiunile sale, sânt nepăsători, lacomi?
9. Sunteți de acord cu afirmația că fiecare copil, om trebuie să respecte părinții,
vârstnicii, colegii?
10. Vă neliniștește faptul că cândva nu ați ajutat pe cei slabi, lipsiți de apărare?
11. Vă place să aveți grijă de bunici, frați, surori mai mici?
12. Cât de indispuși sunteți când nu ați îndeplinit un oarecare lucru sau a fost
îndeplinit necalitativ?
13. În ce măsură vă necăjește faptul că apropiații sau alți oameni nu-și îndeplinesc
obligațiile?
14. Cât de indispuși sunteți când nu vă respectă oamenii cu care contactați?
15. Cât de tare vă afectează răul și nedreptatea care există în societate?
16. În ce măsură sunteți dispuși să aduceți bucurie oamenilor (părinți, bunici,
apropiați) prin rezultate înalte la învățătură, disciplină exemplară, comportare
demnă?
17. Cum considerați în ce măsură fiecare om trebuie să manifeste toleranță, respect,
conviețuire demnă, civilizată între oameni de diferite nații, să se respecte reciproc
cultura, limba, tradițiile?
18. Cum considerați în ce măsură e necesar de a fi cinstit, sincer, de a manifesta o
comportare civilizată în relațiile interumane, cu evitarea oricăror forme de jignire
fizică sau morală?
19. Cât de indispuși sunteți când colegii clasei întârzie la lecții, nu-și îndeplinesc
lucrul pentru acasă, se eschivează de la obligațiunile personale, de grup și sociale?
20. Când cineva nu vă ajută, dar aveți mare nevoie, cât de tare vă afectează acest fapt?
21. Cât de frecvent ați fost reproșat din motivul nerespectării normelor de conviețuire
socială?
22. Cât de mult vă indispun următoarele fapte:
Cineva ia în râs vârstnicii, bătrânii;
23. Cineva se contrazice cu vârstnicii, care se bucură de autoritate și stimă în
societate;
24. Umblă brambura când toți muncesc;
25. Face fapte care sunt acuzate de vârstnici;
26. Nu-și cere permisiunea de la vârstnici atunci când vrea să plece undeva;
27. Nu se salută cu vârstnicii.
Cotarea și interpretarea este următoarea: pentru fiecare enunț se obține atâtea
puncte cât indică varianta de răspuns (deloc – 1, puțin – 2, mult – 3, foarte mult - 4).
Pentru calcularea scorului se efectuează suma punctajului obținut la toate enunțurile.
Punctajul minim este 27. Suma totală a punctelor se împarte la 27 (numărul itemilor).
Rezultatul obținut reprezintă indiciile intensității atitudinilor morale a elevilor. În
conformitate cu numărul de puncte acumulate, elevii au fost repartizați pe următoarele
nivele:
- nivelul înalt: 82-108 puncte;
- nivelul mediu: 55-81 puncte;
- nivelul scăzut: 27-54 puncte.