Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Stat Tiraspol

Facultatea Geografie
Catedra Geografie Umană, Regională și Turism

Domeniul general de studiu: Specialitatea:


Servicii publice Servicii hoteliere, turism și agrement

Elaborat Guivan Mihail grupa-13

Disciplina: Forme de cazare cu funcție turistică


Varianta nr.2
1. Noțiuni de bază din cadrul normelor metodologice de clasificare a
structurilor de cazare din Republica Moldova.
2. Clasificarea hotelurilor din Franța.
3. Procedura de eliberare a certificatelor de clasificare a structurilor de primire
turistică din Republica Moldova.

Șeful catedrei: Data examenului: Examinator:


Dr.conf.univ. Sochircă E. 19.06.2021 Dr.conf.univ. Cujbă V.

1. Normele metodologice de clasificare a structurilor de primire turistice cu


funcţiuni de cazare şi de servire a mesei (în continuare - Norme) au drept scop
clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a
mesei din Republica Moldova.
Noţiuni de bază:
            structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare - construcţie sau
amenajare destinată, prin proiectare şi execuţie, cazării turiștilor străini și interni,
inclusive colaburatorilor instituțiilor cărora le aparține structurile respective.
            structură de primire turistică cu funcţiuni de servire a mesei - construcţie
sau amenajare, din cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare sau
amplasate în localităţi turistice, sau în staţiuni turistice, sau administrate de agenţi
economici din industria turistică, destinată, prin proiectare şi execuţie, alimentaţiei
turiştilor;
            clasificare - procedură prin care o terţă parte (o organizaţie, independentă
de furnizor şi de consumator) dă o asigurare scrisă că un produs, în cazul dat -
structură de primire turistice, corespunde unui nivel stabilit de criterii specifice;
            categorie de clasificare - un nivel stabilit de criterii specifice, atribuit unei
structuri de primire turistice ca urmare a clasificării acesteia;
            stea - reprezentarea categoriei de clasificare;
            declasificare - procedură de coborîre a categoriei de clasificare atribuite, cu
una sau mai multe stele;
            act de clasificare - document emis în baza clasificării, care conţine serie,
număr, categorie de clasificare, perioadă de valabilitate, data eliberării, data
reconfirmării, denumirea şi adresa structurii clasificate, precum şi date de
înregistrare ale agentului economic;
            reconfirmare - procedură prin care se confirmă, după o perioadă de timp
stabilită, categoria de clasificare atribuită structurii de primire turistice.
            3. Prezentele Norme stabilesc metodologia de clasificare pentru structurile
de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei (în continuare -
structuri) din Republica Moldova şi servesc drept bază pentru eliberarea actelor de
clasificare.
            4. Prezentele Norme sînt obligatorii pentru toţi agenţii economici
proprietari şi/sau administratori de structuri, indiferent de tipul de proprietate şi
forma juridică de organizare.
            5. Agenţii economici care construiesc structuri au obligaţia să asigure, încă
din faza de proiectare, respectarea prezentelor Norme.
            6. Clasificarea structurilor se face pe stele în funcţie de tipul, caracteristicile
constructive, dotările, utilajele şi calitatea serviciilor ale structurii.
2. Hotelurile din Franta se afla in fata unui nou sistem de clasificare, anuntat inca
de acum doi ani de guvernul francez. Acesta a anuntat data exacta la care va intra
in vigoare noul sistem de clasificare al hotelurilor: iulie 2012. Pana atunci
hotelurile vor trebui sa aplice pentru numarul de stele, sa treaca cu brio de
inspectiile autoritatilor si sa isi finalizeze procesul de mordenizare impus de
autoritati. Noul sistem de clasificare va fi gestionat de „Agentia Nationala pentru
Dezvoltare Turistica” (Agence Nationale de Développement Touristique), in
conformitate cu o prevederile guvernului si prevede inasprirea criteriilor de
acordare a stelelor: hotelurile trebuie sa indeplineasca 50% din cele 210 criterii
stabilite, in aspecte precum: echipamente, servicii, accesibilitate si dezvoltare
sustenabila..
3. Pentru confirmarea categoriei de clasificare Ministerul Culturi și Turismului, în
termen de 10  zile de la data emiterii deciziei privind acordarea categoriei de
clasificare, va elibera actul de clasificare (anexa nr. 6 la prezentele Norme) și
placheta cu înscriere catigoria de clasificare(annex nr. 8 la prezentele Norme). În
termen de 30 de zile de la eliberarea actului de clasificare, structurele de primirea
turistice cu funcțiune de cazare și de servirea mesei sînt obligate să dețină și să
afișeze placheta , cu înscrierea catigoriei de clasificare, conform modelului
specificat în anexa nr. 8 la Norme.
            Termenul de valabilitate a actului de clasificare este de 3 ani, cu două
reconfirmări anuale în vederea respectării criteriilor care au stat la baza clasificării
structurii. Structura se va adresa la Ministeru Culturii și Turismului  pentru
reconfirmarea anuală, cu minimum 10 zile înaintea expirării fiecărui an de
activitate.
            Actul de clasificare se afişează la un loc vizibil pentru toţi clienţii
structurii.
            În cazul pierderii sau deteriorării actului de clasificare, agentul economic
este obligat să solicite de la Ministerul Culturii și Turismului , în termen de 15
zile, un duplicat al acestuia.
            În cazul modificării dotărilor şi serviciilor sau a expirării termenului de
valabilitate a actului de clasificare, structura este obligată să solicite o nouă
clasificare, în termen de 10 zile de la apariţia modificărilor sau pînă la expirarea
termenului de valabilitate. În acelaşi termen este obligatorie solicitarea eliberării
unui nou act de clasificare, în cazul trecerii structurii în administrarea altei
persoane juridice sau fizice.