Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele…............................. Clasa a V-a ........

FIȘĂ DE LUCRU

I. Asociază noțiunile din coloana A cu cele corespunzătoare din coloana B. 1 punct

Coloana A Coloana B

1. Ecosistem acvatic 1c a. Pădurea

2. Ecosistem terestru 2a b. Peștera

3. Ecosistem artificial 3d c. Râul

4. Ecosistem subteran 4b d. Livada

II. Completați spațiile punctuate cu noțiunile corespunzătare. 2 puncte


a. Un ecosistem este acătuit din …biotop……. și biocenoza
b. În funcție de originea lor, ecosistemele pot fi:naturale sau artificiale.
c. Balta este un ecosystem natural, iar pășunea este un ecosystem artificial
d. Consumatorii pot fi: primari, secundari și terțiar

III. Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă doar o variantă. 1,5 puncte

A. Consumatorii primari:

a. Sunt fitofagi; b.Sunt paraziți; c. Sunt reprezentați de plante; d. Consumă animalele care sunt fitofage.

B. Plantele carnivore: a. Sunt doar producători primari; b. Consumă numai insecte; c. Sunt
consumatori; d. Aparțin producătorilor și consumatorilor.

C.Sunt descompunători: a. Râmele; b.Plantele; c.Bacteriile; d. Paraziții.

IV. Dați exemplu de un lanț trofic terestru, format din cele trei categorii trofice și care să aibă 5 verigi.
Precizați pentru fiecare organism ce categorie trofică reprezintă. 2,5 puncte

Iarba (producator) – soarece (consummator primar) – sarpe (consummator secundar) – uliu


(consumatori tertiari) – furnica (descompunator)

V. Grupați următoarele organisme după tipul de categorie trofică corespunzător: producători,


consumatori, descompunători: 2 puncte

Ciuperci microscopice, grâu, vrabie, bacterii, râme, omizi, arici, lalea, brad,leu, porc mistreț, oaie,
capușă.
Notă: Se acordă 1 punct din oficiu.

Timp de lucru: 50 minute

S-ar putea să vă placă și