Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatica si Microelectronica


Catedra Microelectronica si Inginerie Biomedicala

RAPORT
Lucrare de laborator № 3
La disciplina: EPDTRM
“ Echipamentul de defibrilare de tipul „Cardio-Aid” 360-Bifazic în
complex cu simulatorul de semnale „SECULIFE NIBP””

A efectuat: st.gr.ISBM-121 Taranu Cristin

A verificat: conf. univ., dr. Pocaznoi Ion

Chişinău 2015
Scopul lucrării:

Însuşirea caracteristicilor,

o modului de funcţionare a defibrilatorului şi a simulatorului de semnale.


o a procedurilor de efectuare a defibrilării,
o acţiunilor de mentenanţă.

Notiuni Teoretice:

1. Tehnici de monitorizare cardiacă în scr


Defibrilarea este procesul electric de transmitere a unui curent prin electrozi spre mușchiul
cardiac al pacientului în scopul restabilirii ritmului cardiac în cazul SCR (Stop Cardiac
Vascular). Defibrilarea este singura metodă de resuscitare a unui pacient cu stop cardiac care este
încă în fibrilaţie ventriculară (FV) sau tahicardie ventriculară ăn momentul sosirii ambulanţei.

Defibrilatoarele interne sunt implantate, similar pacemakerurilor cardiace. Eficacitatea


defibrilatoarelor cardiace este dependent de poziţia electrozilor. Pacemarkerul (stimulatorul
cardiac) este un dispozitiv care eliberează stimuli electrici emişi de o baterie, care se transmit la
inimă prin intermediul unor sonde, aflate în contact cu endocardul sau epicardul. Eliberarea
impulsurilor se realizează cu o frecvenţă programabilă, sondele funcţionînd bidirectional,
permiţînd şi detectarea activităţii electrice cardiace intrinseci.

Curentul se poate aplica:

o direct pe mușchiul cardiac – curenți de valoare mică, metode chirurgical invazive;


o transtoracic – metode neinvazive care necesită curenți relativ mari.

Pulsul de curent, de formă sinusoidală amortizată, are durata de cca. 10 ms şi amplitudinea


maximă de 50 A. Dacă impedanţa pieptului dintre electrozi este 50 Ω, energia necesară
defibrilării este:

Eenergia = 0,5 Iv2R t [ J], (1)


unde: Iv este curentul de vârf, R este impedanţa pieptului, iar t este durata pulsului.

În condiţiile date, energia este 320 J. Valoarea maximă înmagazinabilă este de 400 J. Datorită
pierderilor de energie în C și L, energia înmagazinată este cu cca. 25% mai mare decât cea care
ajunge la pacient.

Decelarea unei aritmii cauzatoare de SCR (Stop Cardio Vascular) trebuie să fie preocuparea
centrală a celor care aplică SVA, de succesul descoperirii şi tratării acestui ritm depinzând
succesul resuscitării.

Urgenţa vitală impune rapiditate în manevrarea defibrilator-monitorului manual sau a DEA,


acesta fiind creat astfel încât să asigure maximum de eficienţă în diagnosticarea şi tratarea
ritmului de stop.
Întregul corp se află sub influenţa câmpului electric al inimii (cel mai important acumulator de
energie). Prin urmare, plasarea în orice zonă a corpului a cel puţin trei electrozi de monitorizare
cardiacă sau a celor două padele ale unui defibrilator-monitor, poate înregistra ritmul electric al
inimii. Timpul necesar aplicării padelelor este mult mai mic decât cel de montare al electrozilor.
În cazul constatării SCR se va recurge la monitorizare electrică prin padele. Acestea, fiind
capabile să livreze ŞEE (Şoc Electric), vor fi plasate într-o anumită poziţie astfel, încât în
momentul imediat următor identificării unui ritm incompatibil cu funcţia de pompă ce poate fi
oprit prin ŞEE, acesta să poată fi aplicat.

În orice altă situaţie, în afara indicaţiei de defibrilare care necesită monitorizare cardiac, aceasta
va fi făcută prin electrozi autocolanţi (palete).

Ritmul electric al inimii poate fi înregistrat:

• pe ecranul defibriloator - monitorului cu ajutorul padelelor acestuia;

• în memoria DEA prin padelele autocolante aferente;

• pe ecranul defibriloator - monitorului sau al monitorului cardiac prin intermediul electrozilor de


monitorizare.

Plasarea padelelor defibriloator - monitorului în scopul monitorizării electrice şi al alplicării ŞEE


se va face pe pieptul pacientului astfel:

• padela Sternum sau cea roşie - subclavicular parasternal drept;

• padela Apex sau cea verde – astfel încât centrul ei să corespundă spaţiului V-VI intercostal
stâng pe l.a.m.

Înainte de aplicare, padelele manuale trebuie pregelificate prin aplicarea unei cantităţi de
aproximativ 20ml gel electroconductor şi omogenizarea lui prin frecarea relativă a feţelor
metalice ale padelelor.

În cazul accesului la padelele autocolante, se va renunţa la aplicarea de gel, acestea fiind


pregelificate. Plasarea padelelor autocolante ale DEA sau a defibrilatoarelor semiautomate se va
face în aceeaşi poziţie de mai sus, respectând indicaţiile constructorului înfăţişate pe fiecare
dintre ele.

Înregistrarea ritmului electric al inimii cu ajutorul padelelor este o măsură temporară de


monitorizare, avantajul metodei constând în posibilitatea aplicării rapide a ŞEE în timpul SCR.
Dezavantajul vine din faptul că “blochează” o persoană numai pentru monitorizare şi nu poate fi
eficientă decât atunci când nu se aplică compresii sternale. Înregistrarea ritmului electric cu
ajutorul electrozilor autocolanţi presupune aplicarea acestora pe zone lipsite de păr, învecinate
zonei precordiale şi care să nu interfere zonelor de plasare a padelelor defibrilatorului. Electrodul
din dreapta roşu se plasează supraclavicular drept sau umăr drept, cel galben supra sau
subclavicular stâng sau umăr stâng, cel verde latero-toracic stâng la baza toracelui sau latero-
abdominal stâng.

Pentru decelarea unui ritm într-o situaţie de urgenţă nu este necesară respectarea unei anume
poziţii relative a padelelor, respectiv a electrozilor. Prin urmare padela roşie sau sternum poate fi
aşezată şi în stânga, electrodul roşu poate fi plasat şi latero-abdominal stâng, sancţionarea
electrică a unui ritm prin defibrilare sau reconversie, neimplicând respectarea polarităţii
electrozilor.

Analiza morfologică corectă a traseului ECG pentru identificarea tulburărilor ischemice şi de


conducere impun acest lucru.

Monitorizarea ECG în 12 derivaţii presupune folosirea a 10 electrozi plasaţi astfel:

• derivaţiile standard şi ale membrelor (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF)

- roşu - braţ drept;

- galben – braţ stâng;

- verde – gleznă stângă;

- negru – gleznă dreaptă.

• derivaţiile precordiale (V1→V6)

- V1 (roşu) - spaţiul IV intercostal parasternal drept;

- V2 (galben) - spaţiul IV intercostal parasternal stâng;

- V3 (verde) – la jumătatea distanţei dintre V2-V4;

- V4 (maro) - spaţiul V intercostal pe linie medioclaviculară;

- V5 (negru) - spaţiul V intercostal pe linia axilară anterioară;

- V6 (violet) - spaţiul V intercostal pe linia axilară medie.

Unele monitoare pot înregistra cele 12 derivaţii numai cu 5 electrozi dintre care cei roşu, galben,
verde, negru folosesc pentru standard şi membre (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF), cel alb fiind
aşezat succesiv în spaţiile corespunzătoare V1→V6 pentru derivaţiile precordiale.

Cardioversie: sincronizatorul cu unda R a ECG asigură o întârziere de cca 20 ms între vârful


undei R şi declanşarea impulsului de defibrilare, în vederea evitării zonelor de vulnerabilitate
atrială şi ventriculară ( unda T ). Cardioversia electrică reprezintă administrarea unui şoc electric
sincron (cu unda R a complexului QRS) în vederea restabilirii ritmului sinusal. Este important ca
sincroniuarea să se facă cu începutul complexului QRS, pentru că aplicarea unui şoc în timpul
repolarizării, pep anta ascendentă a undei T, poate produce decompensare hemodinamică.

2. Fibrilaţia ventriculară (fv)


Rezultă din activitatea anarhică a mai multor centri ectopici dotaţi cu automatism şi răspândiţi
difuz în masa miocardului ventricular. Aceşti centri îşi exacerbează automatismul producând
descărcări electrice zonale ce duc la contracţii parcelare ale miocardului, făcându-l incapabil să-
şi mai exercite funcţia de pompă. În condiţii normale centrii ectopici sunt inhibaţi de activitatea
electrică a sistemului excitoconductor.
Etiologic, FV poate fi primară – aceasta apare pe un cord indemn, recunoscând ca mecanism de
producere hipoxia (frecvent întâlnită la copil) şi secundară – având drept mecanism alterarea
morfofuncţională a miocardului.

Condiţiile de apariţie a FV sunt : ischemia coronariană, administrarea de antiaritmice, fibrilaţia


atrială, sindromul WPW, toxicitatea digitalică, hipotermia, dezechilibrele hidroelectrolitice
severe.

Mecanismele de producere a FV în condiţiile menţionate pot fi: automatismul anormal (declanşat


de reducerea potenţialului de repaus în condiţii de ischemie), postdepolarizarea precoce şi
tardivă, precum şi mecanismul de reintrare care este în acelaşi timp şi cel de întreţinere a
tulburării de ritm.

Electrocardiografic, se înregistrează un traseu cu unde neregulate cu o frecvenţă cuprinsă între


150/minut şi 500/minut şi cu amplitudine variabilă, pe care nu se pot distinge complexe QRS,
segmente ST sau unde T (Fig.1). Diminuarea rezervelor de ATP este redată pe EKG prin
transformarea unei FV cu unde mari într-o FV cu unde mici (Fig.2), situaţie care se însoţeşte şi
de o scădere a ratei de supravieţuire, cauzată de refractaritatea la tratament în condiţiile epuizării
rezervelor funcţionale. Fig. 3 şi 4 – fibrilaţii ventriculare patologice.

În cazul FV cu unde mici, aceasta trebuie diferenţiată de asistolă. Înregistrarea pe monitor a unui
traseu de FV la un pacient conştient impune verificarea conexiunilor monitor - defibrilatorului.

Fig.1 Fibrilaţie ventriculară cu unde mari

Fig.2 Fibrilaţie ventriculară cu unde mici


Fig.3 Asistola cu unde “P” prezente

Fig. 4 Asistola

3. Caracteristicile defibrilatorului bifazic (fig.5)

 7” color graphic TFT LCD display,


 360 J energy, STAR™ Biphasic Waveform Technology,
 Built-in standard 12-lead ECG – 12 canale, vizualizare concomitentă pe monitor, ori,
manual, pe suport de hîrtie, lăţimea 58 mm,
 Synchronous or asynchronous mode,
 Semi-automatic (AED) or manual control – defibrilare regim automat ori, manual,
 Informare audio şi video pe ecranul monitorului,
 Operation from paddles – instrumentare cu padele,
 Timp scurt de acumulare a energiei, 2,7 sec pînă la 200 J,
 Alarmă,
 3-channel high-resolution recorder,
 Opţional transcutaneous pacemaker,
 Optional - măsurare de SpO2, NIBP,
 Opţional electrodes for internal defibrillation,
 Regim bifazic pînă la 360 J, acumularea energiei în 4,5 sec.
 Conformitate cu protocolul mondial ERC2010.
 Durata de lucru – pînă la 4 ore în baza sursei interne ori, 150 de impulsuri de şoc la 200 J.

Producător: “Innomed Medical”, UNGARIA.


Fig.5. Imagini ale defibrilatorului şi accesoriile

4. Descrierea scurtă, parametrii principalişi cazurile de utilizare


Defibrilarea optimă presupune livrarea unui curent electric transmiocardic în prezenţa unei
impedanţe transtoracice minime. La adulţi impedanţa transtoracică este de aproximativ 70-80 Ω,
fiind influenţată de numeroşi factori dintre care masa corporală este cel mai important.
Unda bifazică STAR este cea mai eficientă formă de undă pentru oprirea fibrilaţiei ventriculare
(Fig.6). Caracteristicile formei de undă bifazice sunt:
- perioada primei faze în funcţie de impendanţa pacientului – 3-11 msec,
- perioada fazei a doua – 3,2 msec.

- amplitudinea semnalului depinde de energia stabilită şi de impendanţa pacientului.

Fig. 6 Formele undei monofazice şi undei bifazice


Modul semi-automat.

- Dispozitivul ajută operatorul vocal şi text (pas cu pas), cu instrucţiuni care apar pe
ecranul monitorului în timpul operării dispozitivului.
- Şocul se aplică asincron, în cazul dacă muşchiul inimii care fibrilează este recunoscut.
- Efectuează măsurări ECG şi monitorizarea ritmului cardiac.
- Dispozitivul efectuează automat operaţiile necesare, încarcă cu energie defibrilatorul, şi i
se comunică instrucţiunea de livrare a şocului.
Modul manual.

- Defibrilatorul aplică şoc asincron pentru tratamentul de fibrilaţie ventriculară cu ajutorul


padelelor externe, paletelor sau padelelor interne.
- Şocul sincronizat se aplică în caz de fibrilaţie atrială, tahicardie ventriculară
(cardioversie) cu ajutorul electrozilor defibrilatorului (padele/palete).
- Măsurare de ECG, HR, SpO2, monitorizare NIBP.
Mod de stimulator.

- Stimulatorul extern, în „cerere” şi în modurile „fixe”.


- ECG, HR, SpO2.
Modul ECG.

- Monitorizarea ECG pe 1,3 sau 7 canale,

- RC, SpO2.

Avantaje speciale.

- Adaptare 100% la recomandările BLS-AED din ERC 2010.


- Susţine efortul de a minimiza întreruperile CPR şi livrări neintenţionate de şoc, care pot
cauza prejudicii persoanei care efectuează resuscitarea. Defibrilatorul se poate încărca cu
energie de apune electrozii pe corpul pacientului. În acest caz nu există nici un risc de şoc
electric şi CPR ul poate continua. Cînd se plasează electrozii, încărcarea este îndeplinită
într-un timp destul de scurt şi şocul poate fi livrat.
- Primul şoc poate fi aplicat la nivelul de 150 J.
- Energia CA 360-B în modul AED de nivelul 200 – 270 J de cele mai multe ori prin şocul
aplicat opreşte fibrilaţia.

5.PORNIREA ŞI OPRIREA DISPOZITIVULUI


Defibrilatorul poate fi pornit şi oprit cu tasta (1). Elementele de control se menţin apăsate
timp 0,5 sec, după care va apărea imaginea brand-ului companiei „Innomed” şi se va efectua
auto-testarea dispozitivului, care rulează cca 15 sec. Apoi, dispozitivul va fi gata de
funcţionare şi pe monitor va apărea modul selectat din meniul de configurare.

Dezactivarea dispozitivului se efectuează cu acelaşi buton (1) în orice mod de funcţionare.


Butonul se va lăsa apăsat timp de 2 sec. În cazul în care defibrilatorul va recunoaşte comanda
de oprire pe ecran va apărea imaginea cu indicaţia „Status Data Save”, timpul opririi şi
semnul „abort”, după care dispozitivul salvează informaţiile şi evenimentele colectate în
timpul operaţiunii. În timpul memorării poate fi apăsat butonul (11b) şi procesul de
memorare se va întrerupe, iar defibrilatorul se va opri.

6.Ghid de utilizare rapidă a defibrilatorului cardio –aid tm 360-b

Procedura: Defibrilare asincronă cu palete.


1. Porniţi dispozitivul prin apăsarea butonului (1).
2. Conectaţi paletele (padele) în conectorul de pe panoul superior a defibrilatorului.
3. Selectaţi modul de lucru „manual”.
4. Verificaţi, dacă pe partea de sus a monitorului nu este indicaţia modul sincron.
5. Selectaţi nivelul de energie cu ajutorul butonului (+/-) de pe padelă Sternum (5).
6. Puneţi gel pe suprafaţa padelelor, aşezaţi padelele pe zonele de pe corpul pacientului,
recomandate în manualul de utilizare a dispozitivului. Ţineţi poziţia stabilă.
7. Apăsaţi butonul Charge de pe padela Apex şi ţineţi poziţia apăsată pînă la încărcarea
completă (6). Nu se mişcă şi nu se ridică padelele de pe suprafaţa pielii.
8. Apăsaţi simultan butoanele Shok (7) de pe ambele padele.
Procedura: Cardioversie sincronă cu padele.

1. Porniţi dispozitivul prin apăsarea butonului (1).


2. Conectaţi paletele (padele) în conectorul de pe panoul superior a defibrilatorului.
3. Selectaţi modul de lucru „manual”.
4. Verificaţi data de expirare a ECG, ataşaţi electrozii la pacient.
5. Conectaţi cablul ECG în conectorul de pe panoul superior al defibrilatorului (conectaţi
clemele electrozilor ECG).
6. Apăsaţi Sync On pe butonul inferior (9).
7. Verificaţi dacă modul Sync este afişat pe ecranul monitorului (4).
8. Setaţi modul Fixat sau nefixat în meniul modului Sync (10).
9. Selectaţi cea mai apropiată derivaţie cu o calitate bună (11).
10. Observaţi apariţia indicaţiei „S” – indicatorul sincronizării de asupra derivaţiei.
11. Selectaţi nivelul de energie cu ajutorul butonului (+/-) de pe padela Sternum (5).
12. Puneţi gel pe padele, aşezaţi padelele pe corpul pacientului şi ţineţi-le stabil.
13. Apăsaţi butonul Charge de pe padela Apex şi păstraţi poziţia pînă la încărcarea
completă (6). Nu mişcaţi şi nu ridicaţi padelele.
14. Apăsaţi şi ţineţi simultan apăsat cele 2 butoane de şoc pe ambele padele (7). Nu
mişcaţi, nu scoateţi padelele, nu eliberaţi butoanele pînă nu se finisează şocul.
7. Utilizarea simulatorului de tipul „seculife nibp”

În lipsă de posibilitatea de investigare a pacientului real cu fibrilare ventriculară pentru studierea


deplină a defibrilatorului bifazic „Cardio-Aid” 360-B prezenţa pacientului se va simula cu
ajutorul simulatorului de pacient „SECULIFE NIBP”. Pentru utilzarea eficientă a simulatorului
faceţi cunoştinţă cu caracteristicile şi modalitatea de funcţionare (selectare) a regimelor necesare,
care vor fi acceptate de către defibrilatorul bifazic pentru formarea regimelor de şoc, care pot
filivrate către pacient. Examinaţi posibilităţile de formare a asistolelor, pulsului ş.a. parametri,
care trebuie nominalizate, pentru a fi transmise defibrilatorului bifazic ( fig. 7 ).

Fig.7 Simulatorul “SECULIFE NIBP”

SECULIFE NIBP este un simulator multi-parametru pentru a testa funcționalitatea completă a


sign- vital și monitoarelor de pacient. Dispozitivul generează semnale precise pentru simularea:
ECG, aritmii, invazive si neinvaziv tensiunii arteriale, temperatură, respirația și SpO2.

SECULIFE NIBP este un microprocesor, de mare precizie tensiune non-invaziv (NIBP).

Unitatea este mică, ușor de utilizat și are mai multe caracteristici pentru a se potrivi mai multe
aplicații diferite.

Afișajul grafic oferă ecrane multiple care conțin presiune în mmHg, un teren de presiune general,
sau un prim-plan al formelor de undă BP.

SECULIFE NIBP are 9 moduri de încercare de bază și 3 moduri de Sub-test. Această secțiune va
merge prin fiecare dintre testele și funcționarea de bază.

Principalele teste sunt accesibile cu o singură tastă.

Primele moduri de testare se face cu diferite setari NIBP. Pentru a rula o simulare NIBP, manșeta
și monitorul sunt conectat la intrarea presiune. Atunci măsurarea este inițiată de către monitor și
NIBP SECULIFE
Modul de ieșire NIBP poate fi schimbat prin apăsarea tastei. Odată ce modul de operare dorit
este selectat, ieșirea va începe emisia în mod automat atunci când este detectată presiunea
corectă.
Adult 120/80 – normală,
Adult ridicată - 190/120,
Adult scăzută - 80/40,
Neonatologie -70/40.
Test-Moduri.

Există 5 moduri de încercare de bază NIBP selectabile: adult, adult w / ritm, adult ridicat, adult
scăzut și neonatale.

NOTĂ: Imaginile pentru primul test va avea componentele individuale etichetate. Etichetele
componente pentru tesul ulterior sunt aceleași. (Fig ).

Adult 120/80 normală Adult 190/120

Adult scăzut 80/40 Neonatologie 70/40

Fig.8 Etichetele testelor funcţionale


Fig. 9 Vedere generală de configurare globală Fig.10 Afişarea concomitentă a testelor

Examinarea simulărilor ECG.

1. Conectarea SECULIFE NIBP cu monitorul de pacient ori, defibrilatorul (Fig.11).

Fig.11 Conectarea cu monitorul de pacient ori, Fig.12 Afişarea testelor


defibrilatorul

2. Setări și Examinare (Fig.12).

Folosiți tasta SELECT pentru a trece prin modurile de testare până cînd apare "secvență aritmie"
Scopul acestei funcții este de a oferi o secvență cronometrată din unele dintre cele mai comune
aritmii.

Cele 6 tulburări de ritm cardiac (selectabile aritmii) ale SECULIFE NIBP sunt afișate pe monitor
în scopul verificării.
8. Selectarea regimelor de resuscitare la defibrilator

Fig. 13 Afişările consecutive a procedurilor pentru livrarea şocului de defibrilare

Mersul lucrarii:

1. Conectarea dispozitivului prin apasarea butonului de pornire.


In stare initiala dispozitivul este in mod semi automat analizind ritmul cardiac.

2. Selectam modul manual de operare si efectuam citeva descarcari la energii diferite.


3. Conectam simulatorul de pacient la firele de colectare a semnalului ECG a dispozitivului.
Observam aparitia pe ecran a semnalului generat de simulator cu indicarea ratei pulsului.

Modul manual se selecteaza prin tastarea butonului „MANUAL” de pe panoul


dispozitivului, modificarea energiei de descarcare se efectueaza prin tastarea butoanelor
„+” si „-” de pe una din padele. Descarcarea se face prin tastarea simultana a butoanelor
de pe ambele padele.
In modul semi automat dispozitivul analizeaza ritmul cardiac si in absenta sau
insuficienta pulsului verifica rezistenta dintre padele pentru a determina conectarea
corecta la pacient si efectueaza automat o incarcare dupa care o descarcare prin padele a
energiei setate automat.

Concluzie: Efectuind aceasta lucrare de laborator am studiat si testat dispozitivul


defibrilator Cardio-Aid. Acest dispozitiv poate opera atit in mod semiautomat urmind
instructiunile vocale cit si in mod manual. Dispozitivul este util atit pentru personalul calificat cit
si pentru cazurile exceptionale in care poate fi utilizat de o persoanana necalificata ca va urma
instructiunile vocale ale modului semi-automat.