Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Departamentul ISA

RAPORT
la lucrarea de laborator nr. 3
la Circuite și Dispozitive Electronice

Tema: Studierea caracteristicilor si a parametrilor diodelor


semiconductoare.

A efectuat: st.gr.TI-195
Rotaru Dan

A verificat: lect.univ.
Ababii Nicolae

Chișinău - 2020
1.Scopul lucrării: de a lua cunostinta cu principiile de functionare, caracteristicile si parametrii
diodelor redresoare, diodelor Zener si a diodelor luminiscente (LED). A scoate datele si a construi
caracteristicile voltamperice. A determina parametrii fundamentali ai dispozitivelor respective.

3. Tabele:
Tabelul 3.2

Udir, V 0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85
Idir, mA D2 0 0 0 0.03 0.38 0.76 3.76 11.2 22.4 111
D3 0 0 0 0 0.05 0.16 1.13 14 44.8 112

Tabelul 3.3
Udir, V 0 0.5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
Idir, mA D4 0 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.06 0.09 0.19

Tabelul 3.5

D3 , mA 0 0 0 -1 -2 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35


UD3 , V 0 -1 -3 -3.52 -3.65 -3.89 -4.32 -4.74 -5.16 -5.36 -5.78 -6.09

VD2
120

100

80

60

40

20

0
0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85

VD2

Figura 1 – Caracteristica volt-amperica a diodei VD 2 .


VD3
0
0 0 0 -1 -2 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

VD3

Figura 2 – Caracteristica volt-amperica a diodei VD 3 .

VD4
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0 0.5 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

VD4

Figura 3 – Caracteristica volt-amperica a diodei VD 4 .


Calcularea parametrilor:

VD2:

Rdif.dir. = (0.80-0.75) / (22.4-11.2) = 4.5 Ω


R0 = U/I = 35.71 Ω

Zener:

Rdif.dir. = (0.85-0.80) / (44.8-14) = 1.6 Ω


R0 = U/I = 17.85 Ω

Concluzie:

Determinand parametrii fundamentali a dispozitivelor si construind caracteristicile voltamperice din


cadrul schemelor electrice ne am facut cunoscuti cu princiipile de polarizare si polarizare invers .Iar
din urma cercetarii am determinat paramentrii de baza ai diodelor dar si pentru stabilitron.