Sunteți pe pagina 1din 11

1. Toţi avem pentru ce 2.

Am bucurie ca fântâna
E
D Am bucurie ca fântâna.
Toţi avem pentru ce A E
Am bucurie ca fântâna.
Să-i dăm mulţumire
G Am bucurie ca fântâna.
Şi stelele şi dealurile B
A În inima mea.
Copacii spre cer E
D Am bucurie ca fântâna.
Să bată din palme A E
D Am bucurie ca fântâna.
Dacă eu aş fi un corb,
G D Am bucurie ca fântâna.
Eu n-aş putea trăi ca orb B E
În inima mea.
Cum să nu îi mulţumesc
A Am o pace ca o mare./ x3
Când îngeri puii ‘mi hrănesc În inima mea.
D
Dac-aş fi-n pădure-arici, Am iubire ca un fluviu./x3
G În inima mea.
I-aş mulţumi Domnului şi nici
A D Fiindcă Isus e cu mine ./x3
Nu mi-ar păsa că râde de mine lumea. În inima mea.

Dac-aş fi un crocodil
I-aş mulţumi Domnului umil
Că în valuri am mereu 3. Plin , plin
Un zâmbet larg pe chipul meu D A
Dac-aş fi hipopotam Plin , plin mi-e sufletul meu plin
I-aş mulţumi că sunt titan D
N-aş fi mânios că nu sunt cel mai frumos. Plin , plin mi-e sufletul meu plin
A
Dac-aş fi-n pustie leu Isus Hristos ia orice chin
M-aş închina Domnului şi eu D
Dac-aş fi-n bârlog un urs De aceea mă bucur eu din plin
I-aş mulţumi Lui în ascuns
Dac-aş fi un papagal
Aş repeta „laudă-L, laudă-L pe El”
Cel care m-a creat să fie lăudat.
4. Cine a creat 6. Dă-i povara
C F
Cine a creat stelele pe cer Dă-i povara ta lui Isus
G C
Stelele, stelele? El o va lua
C F
Cine a creat stelele pe cer? Dă-i povara ta lui Isus
A C
Domnul Dumnezeu! El o va lua
C F
Cine a creat pasărea să zboare Şi înalţă tot mai sus înalţă
Pasărea, pasărea? G C
Cine a creat pasărea să zboare? Şi înalţă numele lui Isus
Domnul Dumnezeu! C F
Şi înalţă tot mai sus înalţă
Cine a creat peştele să-noate G C
Peştele, peştele? Şi înalţă numele lui Isus
Cine a creat peştele să-noate?
Domnul Dumnezeu! Vin la Isus cu căinţă
El te va ierta/x2
Cine ne-a creat pe noi pe toţi
Pe noi pe toţi, pe noi pe toţi? Şi zdrobeşte pe Satana
Cine ne-a creat pe noi pe toţi? În picioare, jos. /x2
Domnul Dumnezeu

5. De e vânt
D G
De e vânt sau de-i furtună
A D
Domnul meu e-n jurul meu, da
G
De e vânt sau de-i furtună
A D
Domnul meu e-n jurul meu
G
El e tare, eu sunt slab
A D
Şi m-ajută ca să urc.
D G
De e vânt sau de-i furtună
A D
Domnul meu e-n jurul meu
7. Oooooo, Cerul e în inima mea E B c#
E A B E Pas cu pas mergem ‘nainte,
/: Oooooo, Cerul e în inima mea B c#
E A B E Tot mai mult cucerim teren,
Oooooo, Cerul e în inima mea :/ B c#
E Arma noastră-i rugăciunea,
Împărăţia Lui e-aici A B
A B E Ziduri cad, continuu cad
Cerul e în inima mea E
E Şi cad şi cad şi cad.
Îi simt prezenţa Lui Isus
A B E
Cerul e în inima mea
E 9. Binecuvântaţi-L pe El
În sfinţenie îmbrăcat E
A B E Binecuvântaţi-L pe El
Cerul e în inima mea A B
E Binecuvântaţi-L pe El
Îi cînt că sînt răscumpărat E c#
A B E Binecuvântaţi-L pe El
Cerul e în inima mea B (E)
Cel Prea'nalt.
E A E c#
8. Noi azi pe Isus înaltam /:Numele Lui e un turn puternic,
E B c# B E B
Noi azi pe Isus înălţăm Credincioşii vin la El şi sunt salvaţi :/
A B E
Ca un drapel pe-acest oraş.
B c#
Toţi să cunoască-n adevăr
A B E
El este calea către cer. 10.Bucuraţi-vă în Domnul zic
B e
Noi proclamăm Bucuraţi-vă în Domnul zic
c# B
Noi proclamăm Iară zic bucuraţi-vă
c# e
Noi proclamăm Bucuraţi-vă, bucuraţi-vă
A B E B
Isus e ‘nălţat. /x2 Iară zic bucuraţi-vă
11.Cerul e un loc minunat 13.Din adâncul inimii
E C
Cerul e un loc minunat, Din adâncul inimii
B F C
Plin de har şi slavă, Pe Isus vreau a-L vesti
E A G G7 C
Vreau să-l văd pe Domnul meu, Să Îi cânt mereu un mare Aleluia
E B E
Cerul e un loc minunat. Vreau să spun întregii lumi
E F C
Când voi fi în ceruri sus Dumnezeu cât e de bun
A G G7 C
Umblând cu Isus, Şi-mpreună să-I cântăm toţi: Aleluia
E B F C G a
Când voi fi în ceruri sus, în slava Sa, Aleluia! Te laudă al meu suflet
E F C D G
Când voi fi în ceruri sus Aleluia! Te laudă gura mea mereu
A F C e a
Umblând cu Isus, Aleluia! Vreau să spun tuturora
E B E F C
Bucuros voi cânta. Ce măret eşti Doamne,
A E F G
Pentru că: iertat, spălat de orice păcat Dumnezeul meu!
B E
Prin Domnul Isus eu sunt; 14.Sunt fericit,
A E G D
Iertat, spălat de orice păcat, Sunt fericit, Isus m-a mântuit
D E B D7 G
De-aceea vreau să-i cânt: Aleluia. Sunt fericit, Isus m-a mântuit
G7 D
Sunt fericit, Isus m-a mântuit
G C
Îi cânt glorie, Aleluia,
12.Tatăl Avraam G C
D Glorie, Aleluia
Tatăl Avraam avea multi fii G D G
A El m-a mântuit.
Mulţi fii avea tatăl Avraam
Satan m-a legat,
Sunt unul din ei şi tu la fel Isus m-a eliberat. /x3
D Îi cânt glorie, Aleluia,
Dăm slava Domnului El m-a eliberat.
15.Nu vreau sa fiu un fariseu, Slujeşte-L, slujeşte-L
D A G Slujeşte-L dimineaţa
Nu vreau să fiu un fariseu, Slujeşte-L la amiază
D A G Slujeşte-L, slujeşte-L
Nu vreau să fiu un cărturar Slujeşte-L şi pe-nserat
D A G
/: Făţarnic nu vreau să mă ştiu
D Iubeşte-L, iubeşte-L
Ci ca Isus aş vrea să fiu Iubeşte-L dimineaţa
A G Iubeşte-L la amiază
Da, ca Isus aş vrea să fiu:/ Iubeşte-L, iubeşte-L
Iubeşte-L şi pe-nserat

Nu vreau să fiu un om bogat


Să fiu de toţi apreciat
/: Aş vrea să fiu un om smerit 17.Vreau mica mea lumină
Aşa cum Isus a trăit G
Aşa cum Isus a trăit:/ Vreau mica mea lumină liberă să străluceşti
C G
Vreau mica mea lumină liberă să străluceşti
Nu vreau să fiu un egoist G e
Ci vreau să fiu un altruist Vreau mica mea lumină liberă să străluceşti
/: Pe alţii vreau să îi iubesc G D G C G
Şi-n dragoste să îi slujesc Şi mai viu , mai viu să luceşti.
Şi-n dragoste să îi slujesc:/
Sub obroc ascunsă
Da, ca Isus aş vrea să fiu Nu vreau să te ţin /x3
Şi mai viu , mai viu să luceşti.

16.Laudă-L, laudă-L
Iar suflarea rea
A
Nu vreau să te stingă /x3
Laudă-L, laudă-L
Şi mai viu , mai viu să luceşti.
D
Laudă-L dimineaţa
A
Laudă-L la amiază
f#
Laudă-L, laudă-L
D E A
Laudă-L şi pe-nserat
18. O nouă poruncă 20.Mi-e teamă uneori
C e a F G
O nouă poruncă Eu vouă vă dau Mi-e teamă uneori că aş putea greşi
e a F G
Să vă iubiţi unii pe alţii cum Eu v-am iubit Când vreau să fac şi eu ceva
e a F G C C7
Să vă iubiţi unii pe alţii cum Eu v-am iubit Şi nu ştiu cum să lucrez
F G
/:Aşa vă vor cunoaşte Dar eu ştiu că Tu vrei
e a
Ca pe ucenicii Mei Doar în Tine să mă-ncred
F G C C7
Când voi vă iubiţi unii pe alţii:/ Căci Domnul meu mare e

Mai gigantic decât toate


19.Cu bucurie
D
E măreţ şi plin de slavă
Cu bucurie Doamne,
Minunat e şi puternic
Vreau să-Ţi cânt
G A
Nu-i nimic în lumea aceasta
Eşti stânca mântuirii mele
Să nu poată schimba
Cu inima plină de mulţumiri
D
Căci aşa nu mă tem de nimic
Eu pe Tine te slăvesc
G
Nu, nu cu El nu mă tem de nimic
Eşti Creatorul universului
f# b
Şi ţi adâncurile-n mâna Ta Mi-e teamă uneori
G Că vine noaptea grea
Cu bucurie Doamne, Cu vise ce mă sperie
Şi nu mai pot să dorm
Vreau să-Ţi cânt Dar eu ştiu că Tu vrei
A D Doar în Tine să mă-ncred
Eşti stânca mântuirii mele
Mi-e teamă uneori
De ce e-n jurul meu
Când prieteni mă părăsesc
Cu cine să mă joc?
Dar eu ştiu că Tu vrei
Doar în Tine să mă-ncred
21.Armata Domnului 22.Dumnezeu este adăpostul
D G C
Sunt prea mic Dumnezeu este adăpostul
D G
Să fiu între luptători Şi sprijinul nostru
A C
Sau printre trăgători Un ajutor care nu se lipseşte
D D G
Sau între-alergători, Niciodată în nevoi
C G
Sunt prea mic De aceea nu ne temem
D7 G
Să port arcul Domnului, Chiar de s-ar zgudui pământul
A D C G
Dar sunt în Armata Lui ! Şi s-ar clătina munţii
D D G
Sunt în Armata Lui, În inima mărilor
A
Armata Domnului !
D 23.Isus ştiu mă iubeşte
Sunt prea mic C
Isus ştiu mă iubeşte
Să port arcul Domnului, F C
A D Biblia-mi spune mie;
Dar sunt în Armata Lui !
Cei mici Lui îi aparţin
Nu-s prea mic să Îl laud ne-ncetat, F C G C
Pe Cel ce m-a creeat, Copilaşii la El vin.
Singurul Împărat. F C G
Nu-s prea mic s-aduc Da,,mă iubeşte,El mă iubeşte
Laude Domnului, C F C G C
Căci sunt în Armata Lui ! Da, mă iubeşte Biblia-mi spune aşa

Sunt în Armata Lui, Pentru mine a murit


Armata Domnului, Casă-n cer mi-a pregătit ;
Nu-s prea mic El spală păcatul meu,
S-aduc laude Domnului, De El mă apropii eu.
Căci sunt în Armata Lui !
Lui Isus sunt foarte drag,
Deşi sunt eu mic şi slab,
Din a Lui înălţime
Mă priveşte pe mine.
24.Avem atâtea bucurii 25.Înţeleptul casa pe stâncă şi-a pus
A D A
Avem atâtea bucurii de când pe Isus l-avem Înţeleptul casa pe stâncă şi-a pus,
E A A7 D
În inimă, în inimă Înţeleptul casa pe stâncă şi-a pus,
A A
Avem atâtea bucurii de când pe Isus l-avem Înţeleptul casa pe stâncă şi-a pus,
E A D A D
Glorie lui Isus! Şi furtuna a venit.
D A D A
Ce fericire să fii cu Isus Ploaia zile-ntregi s-a revărsat,
E A A7 D
Să ai în inimă iubirea Lui Ploaia zile-ntregi s-a revărsat,
D A A
Ce fericire să fii cu Isus Ploaia zile-ntregi s-a revărsat,
E A D A D
Să ai în inimă iubirea Lui Dar casa nu s-a clintit.

Eu ştiu că lui Satan nu-i place dar eu cânt


Din inimă, din inimă,
Eu ştiu că lui Satan nu-i place Nebunul casa pe nisip şi-a pus,
Dar eu cânt din inimă: Glorie lui Isus! Nebunul casa pe nisip şi-a pus,
Nebunul casa pe nisip şi-a pus,
Când eşti născut din nou ca Nicodim cânţi Şi furtuna a venit.
Din inimă, din inimă, Ploaia zile-ntregi s-a revărsat,
Când eşti născut din nou ca Nicodim cânţi Ploaia zile-ntregi s-a revărsat,
Din inimă: Glorie lui Isus! Ploaia zile-ntregi s-a revărsat,
Şi casa s-a dărâmat.

Zideşte-ţi casa pe Isus Hristos,


Zideşte-ţi casa pe Isus Hristos,
Zideşte-ţi casa pe Isus Hristos,
Şi El te va binecuvânta.
Când ruga ta va merge în cer,
Când ruga ta va merge în cer,
Când ruga ta va merge în cer,
El revărsa binecuvântări.
26.Isus pe copii iubeşte 27.Ai grijă
G E B
Isus pe copii iubeşte Ai grijă gură mică ce vorbeşti,
D E
Pe toţi la EL i-a chemat Ai grijă gură mică ce vorbeşti,
G f#
Şi i-a binecuvântat Căci Părintele de sus
C G E
Şi-n inimă le-a sădit Te priveşte ne-ncetat
C D G B E
Dragoste pentru tot ce-i bun şi sfânt Ai grijă gură mică ce vorbeşti.

O inima mi-a dat Isus Ai grijă ochişori unde priveşti,/x2


Ca să-L pot iubi pe El Căci Părintele de sus
Şi o gură să vorbesc Te priveşte ne-ncetat
Despre El să povestesc Ai grijă ochişori unde priveşti.
Vreau cu gura şi inima să-L slăvesc
Ai grijă urechiuşă ce asculţi, /x2
Şi doi ochii Domnul mi-a dat Căci Părintele de sus
Ca să văd ce-a creat Te priveşte ne-ncetat
Să văd cerul înstelat Ai grijă urechiuşă ce asculţi.
Şi să spun ce minunat
Eu îl văd pe Domnu-n toate şi-L iubesc Ai grijă inimioară ce iubeşti, /x2
Căci Părintele de sus
Te priveşte ne-ncetat
Ai grijă inimioară ce iubeşti.

Ai grijă picioruş unde păşeşti, /x2


Căci Părintele de sus
Te priveşte ne-ncetat
Ai grijă picioruş unde păşeşti.

Ai grijă mână mică ce lucrezi, /x2


Căci Părintele de sus
Te priveşte ne-ncetat
Ai grijă mână mică ce lucrezi.
28.Mai mare ca un elefant 29.Din palme bat
G C D
C
Din palme bat şi spun:“Te iubesc, Isuse!”
Mai mare ca un elefant
G C D
F G C
Vreau să strig, să Te laud şi să-Ţi cânt mereu
Mai tare ca un leu
e C D
C
Căci totul pentru mine eşti,
Sunt mic dar tot am auzit
a C D G CD
F G C
Isus eu Te iubesc.
Că mare-i Dumnezeu
G C D
Azi mă închin şi spun:“Te iubesc, Isuse!”
Mai sus ca cerul fără nori
G C D
F G C
Vreau să sar, să Te laud şi să-Ţi cânt mereu
Mai cald ca soarele
e C D
C
Căci totul pentru mine eşti,
Da-şi face-n măreţia Lui
a CD G CD
F G C
Isus eu te iubesc.
Timp şi pentru mine
D e C
F C
Prieten Tu mi-eşti, ca Tine nimeni nu-i
Cât de uriaş e Dumnezeul meu
D e
G C
Şi vreau să-Ţi mulţuesc pentru c-ai murit,
Pământu-ntreg e-n mâna Lui
C e a
F
Tu Te-ai jertfit, să-mi iei păcatul greu
Da nu-s prea mic
D
C F
Pe veci.
Să nu pot să-nteleg că El
G C
Măreţ cum e mă ţine-n grija Lui
30.Rege-al regilor
e
Măreţ cum nici un munte nu-i /: Rege-al regilor, Domn al domnilor
Pământul este mic B
Copil cum sunt am auzit că e un bun tătic Glorie, aleluia:/
El lume-ntreaga a creat e
Luna şi stelele /:Isus, Prinţ al păcii
Da-şi face-n măreţia Lui B
Timp şi pentru mine. Glorie, aleluia:/
1. Dac-aş fi arici 2. Isus m-a eliberat
D
/:Dac-aş fi arici:/ /:m-aş opri mereu:/ Isus m-a eliberat
A D
/:Aş vorbi cu toţi:/ /: ce-s în drumul meu:/ Prin braţul Său puternic,

/:Cu insecte mari:/ /:sau cu cele mici:/ Sunt liber, liber, liber, liber!
A D
/:M-aş opri mereu :/ /:dac-aş fi arici :/ Isus m-a eliberat
G
Dar sunt copil de Dumnezeu Prin braţul Său puternic,
D
Şi am să mă bucur cum sunt eu Sunt liber, liber, liber, liber!
A D
Sunt făcut ca El, sunt făcut la fel Nu mai sunt rob
G
În fiecare zi mă duc Sunt fiu de Împărat
D
Să văd cum lumea a făcut Bateţi din palme, cântaţi,
A D
Ştiu că sunt ca El, fiu de Dumnezeu. Sărbătoriţi-L pe El

/:Dac-aş fi stejar :/ /:Înalt aş fi :/


/:Un secol chiar :/ /:Tot aici aş fi :/
/:Un pădurar :/ /:Fără habar :/
/:M-ar tăia de tot :/ /:Dac-aş fi stejar :/

/:De aş avea aripi :/ /:Aş zbura mereu :/


/:Peste ţări şi mări :/ /:Şi nu mi-ar fi greu :/
/:Însă de ar fi frig :/ /:Aş pleca mereu :/
/:Peste ţări şi mări :/ /:De aş avea aripi :/

/:De aş fi un căţel :/ /:M-aş juca mereu :/


/:Chiar după pisici :/ /:Aş lătra din greu :/
/:Un prieten bun :/ /:Pentru om aş fi :/
/:Oase aş mânca :/ /:De căţel aş fi :/

S-ar putea să vă placă și