Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT

Profesor: Roșca Olesea


DIDACTI
Disciplina: Matematica
Clasa: a V-a C
Durata lecției: 45 minute
Data:_______________
Unitatea de învățare: Numere zecimale
Subiectul lecției: Adunarea numerelor zecimale finite.
Unități de competență:
2.2. Identificarea și reprezentarea în diverse forme a numerelor zecimale finite.
2.3. Reprezentarea pe axă, clasificarea, compararea, ordonarea numerelor zecimale finite.
2.4. Utilizarea algoritmilor și a proprietăților operațiilor pentru efectuarea și optimizarea
calculelor cu numere zecimale finite, rotunjirea numerelor zecimale finite.
2.5. Determinarea componentei necunoscute în cadrul operațiilor de adunare și scădere (termen
necunoscut, descăzut, scăzător) cu numere zecimale.

Obiectivele lecției: la finele lecției elevii vor fi capabili:


O1-să utilizeze în diverse contexte terminologia și notațiile aferente noțiunii de
număr zecimal finit;
O2- să compare numerele zecimale finite date;
O3-să aplice algoritmul de adunare , proprietățile operației de adunare la efectuarea
calculelor cu numere zecimale finite;
O4-să rezolve exerciții și probleme cu operația de adunare a numerelor zecimale
finite;
Tipul lecției: lecție de formare a capacităților de dobândire a cunoștințelor
Tehnologii didactie:
a) Forme: frontal, individual.
b) Metode: conversația euristică, explicația, lucrul cu manualul, învățarea prin
descoperire, problematizarea, lucrul independent.
c) Mijloace de învățământ: tabla școlară, creta, instrumente geometrice,
manualul, culegerea de exerciții și probleme.
Matematică, clasa a V-a, Ion Achiri, Chișinău, Prut Internațional 2020.
Matematică, clasa a V-a,ghidul profesorului.
“Culegere de exerciții și probleme”, Victor Iavorschi.

Evaluare:
a) Tipul evaluării: oral, frontal, individual, aprecieri verbale.
b) Forme, metode, tehnici de evaluare: exercițiul, lucrul la tabla școlară,
lucrul individual.
SCENARIUL LECȚIEI

eObiectiv
Nr. Secvențele Activități

Timp
crt. lecției ale profesorului și elevilor

1. Evocarea Verificarea realizării sarcinilor propuse pentru acasă. 8 min


-Cum comparăm două numere zecimale ? (Pentru a compara
O1 două numere zecimale comparăm mai întâi părţile întregi ale 7 min
numerelor. Dacă acestea nu sunt egale este mai mare
numărul care are partea întreagă mai mare)
-Cum se poate face ordonarea numerelor zecimale ?
(Ordonarea numerelor zecimale se poate face crescător sau
descrescător)
Prezint o fişă de lucru pentru a verifica dacă noţiunile teoretice
sunt înţelese de elevi, prin exerciţii.(vezi Anexa 1)
-Astăzi la ora de matematică ne propunem să învăţăm:
„Adunarea numerelor zecimale finite”. La sfârşitul orei
vreau să enunţaţi regula de adunare a numerelor zecimale
O3 finite, precum şi proprietăţile adunării pe care le vom
redescoperi împreună.
2. N Realizare O1 Secvența Cercetăm și descoperim pag.137 10 min
a Rețineți pag.138
sensului Comparați pag.138

O2 a ¿ 212,7+ ( 14,05+ 0,44 ) ( 212,7+14,05 ) +0,44


212,7+14,49 226,75+0,44
227,19=227,19

O3 b ¿ 31,5+16,4 16,4 +31,5


47,9=47,9

c ¿ 6,08+0 0+6,08
6,08=6,08
-Care sunt proprietăţile adunării numerelor naturale?
(Comutativitate, asociativitate, element neutru)
O4 -Dar aceste proprietăţi rămân valabile şi în cazul adunării
numerelor zecimale finite?
Proprietăți ale adunării numerelor zecimale manual pag. 138

3. Reflecție Ex.1 pag.139 f)-i) 20 min


f ¿ 0,17 +44,7=44,87 ; g ¿ 12+7,8=19,8
O1
h ¿ 13+18,2=31,2 ; i¿ 6,253+ 0,8=7,053

Ex. 3 pag.139
O2 I lot … … … … ..242 ,52 t de grâu
}
II lot … … … … ? Cu 18,08 t mai mult
? t de grâu
Rezolvare:1 ¿ 242,52+18,08=260,6
2 ¿ 242,52+ 260,6=521,2
Răspuns:De pe ambele loturi s-au colectat în total 521,2 t de
O3 grâu
Ex.6 pag.140
b ¿ 25,8+ ( 0,2+6,25 )=( 25,8+0,2 ) +6,25=¿ 26+6,25=32,25
d ¿ ( 27,194+6,82 ) +12,18+27,194+ ( 6,82+ 12,18 )=27,194+ 19=46,194
Ex.7 pag.140
d ¿ 74,12=70+ 4+0,1+0,02
e ¿128,03=100+20+8+ 0,03
f ¿ 625,031=600+20+5+0,3+ 0.0 01
g ¿ 1004,52=1000+4 +0,5+0,02
h ¿ 9,9999=9+0,9+0,09+ 0,009+0.0009
Ex.9 pag.140
O4
Fie a, b, c laturile triunghiului, atunci a=6,5 cm, b=12,3 cm,
c=8,4 cm și P=a+b+c.
Rezolvare: P=6,5 cm+12,3 cm+8,4 cm=27,2 cm
Răspuns:Perimetrul triunghiului este egal cu 27,2 cm.

Ex.12 pag.140
a ¿ 248,15+1068,03+54,004=1370,184
b ¿ 614,23+2105,14+ 68,103=2787,473
c ¿ 0,008+13,192+4025,02=4038,22
d ¿ 0,123+68,077+7 408,09=7476,29
-Cum se numesc numerele folosite la adunare?
-Care este algoritmul de adunare a două numere zecimale
finite?
-Indicați proprietățile adunării numerelor zecimale finite.
Anunțarea temei pentru acasă: Ex.1a)-e), Ex. 2 pag.139, Ex.6
a), c), Ex.7 a)-c) pag.140
Extindere Proiect:”Numerele zecimale în viața noastră.”
Timp de realizare a proiectului 3 săptămâni.

Numele şi prenumele:

Fişa de evaluare iniţială

1. Comparaţi numerele:
a) 12,76 102,34 b) 321,1 321,3 c) 432,5 999,6
2. Ordonaţi crescător numerele:
3,45; 45,3; 543,01; 98,001; 9,01.

3. Ordonaţi descrecător numerele:


24,43; 24,34; 0,56; 543,87; 98,07.

4. Rotunjiţi la cel mai apropiat întreg:


8,63; 7,95; 12,343; 48,592; 6,0

Fişa de evaluare iniţială

1. Comparaţi numerele:
a) 12,76 102,34 b) 321,1 321,3 c) 432,5 999,6

2. Ordonaţi crescător numerele:


3,45; 45,3; 543,01; 98,001; 9,01.

3. Ordonaţi descrecător numerele:


24,43; 24,34; 0,56; 543,87; 98,07.

4. Rotunjiţi la cel mai apropiat întreg:


8,63; 7,95; 12,343; 48,592; 6,0

Fişa de evaluare iniţială

1. Comparaţi numerele:
a) 12,76 102,34 b) 321,1 321,3 c) 432,5 999,6

2. Ordonaţi crescător numerele:


3,45; 45,3; 543,01; 98,001; 9,01.

3. Ordonaţi descrecător numerele:


24,43; 24,34; 0,56; 543,87; 98,07.

4. Rotunjiţi la cel mai apropiat întreg:


8,63; 7,95; 12,343; 48,592; 6,0

Fişă de lucru

1. Calculaţi:
a) 1,4 + 2,1 = d) 67,873 + 432,7 =
b) 15 + 0,75 = e) 8,23 + 765 =
c) 324,09 + 98,1 = f) 654,9 + 9876,2 =
2. Să se efectueze operaţiile de mai jos:
a) 7,5 + 4,22 = e) 3,53 + 123 = i) 425 + 4,25 + 42,5 =
b) 8,56 + 41,18 = f) 4,52 + 7,215 = j) 0,123 + 12,3 +
1,023 =
c) 4 + 5,7 = g) 156,72 + 461,5 =
d) 7,6 + 320 = h) 0,123 + 12,3 + 1,23 =

3. Calculaţi cât mai simplu:


a) 4,3 + 5 + 5,7 =
b) 12,63 + 20,96 + 7,37 =
c) 11,88 + 5,03 + 21,12 + 5,97 =

Fişă de lucru

1. Calculaţi:
d) 1,4 + 2,1 = d) 67,873 + 432,7 =
e) 15 + 0,75 = e) 8,23 + 765 =
f) 324,09 + 98,1 = f) 654,9 + 9876,2 =

2. Să se efectueze operaţiile de mai jos:


e) 7,5 + 4,22 = e) 3,53 + 123 = i) 425 + 4,25 + 42,5 =
f) 8,56 + 41,18 = f) 4,52 + 7,215 = j) 0,123 + 12,3 +
1,023 =
g) 4 + 5,7 = g) 156,72 + 461,5 =
h) 7,6 + 320 = h) 0,123 + 12,3 + 1,23 =

3. Calculaţi cât mai simplu:


d) 4,3 + 5 + 5,7 =
e) 12,63 + 20,96 + 7,37 =
f) 11,88 + 5,03 + 21,12 + 5,97 =

S-ar putea să vă placă și