Sunteți pe pagina 1din 1

20.12.

2021, 10:37 HOTARARE (A) 925 20/11/1995

HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea
și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a
construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate
EMITENT GUVERNUL
Publicat în 
MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995

(la 27-09-2018, Titlul hotărârii a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA
nr. 742 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 27 septembrie
2018
)

Guvernul României hotărăște:

Articolul 1

Se aprobă Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor,


expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea
calității lucrărilor executate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(la 27-09-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr.
742 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 27 septembrie 2018
)

Articolul 2

Specialiștii cu activitate în construcții, atestați conform Hotărârii Guvernului nr.


731/1991, își păstrează calitatea de specialiști atestați și după intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri.

Articolul 3

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul


Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului va elabora Indrumatorul pentru atestarea
tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții, care va fi aprobat
prin ordin al ministrului.

Articolul 4

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în


Monitorul Oficial al României.

Articolul 5

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr.


731/1991 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a
specialiștilor cu activitate în construcții, Hotărârea Guvernului nr. 143/1992 pentru
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 731/1991 și orice alte prevederi
contrare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VACAROIU

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice

și amenajării teritoriului,

Marin Cristea

Ministru de stat, ministrul finanțelor,

Florin Georgescu

Ministru de stat, ministrul muncii și

protecției sociale,

Dan Mircea Popescu

ANEXĂ

REGULAMENT
privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a
execuției

lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G0Q2MXVMVE1ASB12L52SBVLCYNS 1/1

S-ar putea să vă placă și