Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data: 18.11.2010
Clasa: a IX-a A
Disciplina: Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor
Profesor: Vîrdol Florin
Unitatea de învăţare: Utilizarea unor accesorii utile ale sistemul de operare Windows
Tema: Aplicaţia Paint – prezentare generală
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoştinţe
Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică

Competenţe specifice:
• Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows
Competenţe operaţionale:
• Să folosească instrumentele oferite de aplicaţia Paint;
• Să redacteze o felicitare, respectând formatările impuse;
Obiective educaţionale:
• Obiective cognitive:
 Să dovedească trăinicia noţiunilor dobândite la disciplina respectivă, în capitolul
Sistemul de operare Windows;
 Să folosească corect opţiunile din bara de meniuri în aplicaţii concrete;
• Obiective psihomotorii:
 Evaluarea deprinderii de utilizare corectă a opţiunilor puse la dispoziţia utilizatorului de
aplicaţia Paint;
• Obiective afective:
 Să folosească corect noţiunile teoretice însuşite;
 Formarea convingerii că utilizarea Paint-ului permite realizarea unor documente într-o
formă atractivă;
Strategii didactice
• Principii didactice:
 Principiul participării şi învăţării active;
 Principiul asigurării progresului gradat al performanţelor şi înlăturarea treptată a
punctelor de sprijin;
• Metode de învăţământ
1
 Expunere, conversaţie;
 Problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire;
• Forme de organizare a activităţii instructive
 Frontală şi individuală;
• Forme de dirijare a activităţii
 Dirijată de profesor şi independentă;
• Resurse materiale
• Material bibliografic:
 Daniela Oprescu, Cristina Eugenia Dămăcuş: „Tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor”, Editura Niculescu, 2004,
 Ion Roşca, B. Ghilic Micu, M. Stoica, R. Mârşanu, Anca Elena Voicu, C. Apostol:
„Informatică pentru clasa a IX-a licee”, Editura All2000;
 Carmen Lidia Petre, Cristea Boboilă: „Elemente de metodica predării informaticii în
şcoală”, Editura Dova, 1997;
 Carmen Petre, Daniela Popa, Ştefania Crăciunoiu, Camelia Iliescu: „Metodica predării
informaticii şi tehnologiei informaţiei”, Editura Arves, 2002;
• Fişe de lucru;
• Calculatoare;
• Metodele de evaluare
 Evaluare iniţială: întrebări orale;
 Set de aplicaţii.

Desfăşurarea lecţiei:
• Moment organizatoric:
 Pregătirea lecţiei:
 întocmirea proiectului didactic;
 pregătirea temei curente;
 pregătirea setului de aplicaţii;
 Organizarea şi pregătirea clasei
 verificarea frecvenţei elevilor
 verificarea existenţei resurselor materiale;
 Captarea atenţiei elevilor:
 anunţarea temei lecţiei curente;
 anunţarea obiectelor urmărite;
2
 anunţarea modului de desfăşurare a activităţii;.

 Comunicarea noilor cunoştinţe:


Aplicaţia Paint este un editor grafice elementar, adică o aplicaţie destinată elaborării
de desene simple. Face parte din grupul de programe Accessories. Fişierul creat în această aplicaţie
este un fişier imagine de tip bmp (bitmap), care primeşte în mod automat extensia .bmp.

Deschiderea programului Paint


Deschideţi Paint făcând clic pe butonul Start, pe All Programs, pe Accesories, apoi pe Paint.
Componentele programului Paint
Când porniţi Paint, veţi vedea o fereastră în mare parte necompletată, doar cu câteva
instrumente pentru desen şi pictură. Următoarea ilustraţie arată diferitele părţi ale ferestrei Paint:

Bara de meniuri

Casetă de instrumente

Caseta deoptiuni
Zona
de
desenare

Casetă de culori

Lucrul cu instrumente
Paint include o colecţie utilă de instrumente pentru desenat în caseta de instrumente. Aceste
instrumente se pot utiliza pentru a crea desene cu mâna liberă şi pentru a adăuga diferite forme
imaginilor.
Desenarea unei linii
Câteva instrumente, cum ar fi creionul, pensula, linia şi curba vă permit să
desenaţi diferite linii drepte, curbate sau şerpuite. Ceea ce desenaţi depinde de modul în care
mişcaţi mouse-ul când desenaţi. Instrumentul linie se poate utiliza pentru a desena o linie
dreaptă, de exemplu.
1. În caseta de instrumente, faceţi clic pe instrumentul Linie.
2. În caseta Culori, faceţi clic pe culoarea pe care doriţi să o utilizaţi.

Desenarea unei linii ondulate

3
Desenele nu trebuie să fie alcătuite doar din linii drepte. Se poate utiliza instrumentul Curbă
pentru a crea curbe netede, de exemplu. Creionul şi Pensula se pot utiliza pentru a crea forme libere,
complet aleatoare.
1. În caseta de instrumente, faceţi clic pe instrumentul Creion;

2. În caseta Culori, faceţi clic pe culoarea pe care doriţi să o utilizaţi.


Dacă doriţi să faceţi o linie mai groasă, utilizaţi Pensula. Pensula poate fi personalizată cu mai
multe grosimi
Desenarea unei forme
Unele instrumente, cum ar fi Dreptunghiul şi Elipsa, vă permit să adăugaţi forme la desen.
Tehnica este aceeaşi, indiferent de forma aleasă. De exemplu, se poate utiliza instrumentul Poligon
pentru a desena un poligon, o formă care poate avea orice număr de laturi.
1. În caseta de instrumente, faceţi clic pe instrumentul
Poligon;
2. În caseta Opţiuni, faceţi clic pe un stil de umplere:
Opţiuni de umplere:
• Contur. Forma va fi doar un contur, cu interior transparent.

• Contur cu umplere. Forma va fi umplută cu culoarea curentă de


fundal. (Pentru a seta o culoare de fundal, faceţi clic cu butonul din
dreapta pe o culoare în caseta Culori.)
• Compact. Forma va fi umplută cu culoarea curentă de fundal, dar nu
va avea contur.
3. Pentru a adăuga un poligon, glisaţi indicatorul de-a lungul zonei de desenare, apoi faceţi
clic pentru a sfârşi prima latură.
4. Glisaţi indicatorul pentru a crea următoarea latură, apoi faceţi clic pentru a sfârşi latura.
Repetaţi acest lucru pentru laturi suplimentare.
5. Pentru a crea ultima latură şi a închide poligonul, faceţi dublu clic.

Ştergerea unei părţi din imagine


Dacă faceţi o greşeală sau pur şi simplu trebuie să modificaţi o parte din imagine, utilizaţi
radiera. În mod implicit, radiera modifică în alb orice zonă pe care o ştergeţi, dar culoarea radierei se
poate modifica. De exemplu, dacă setaţi culoarea radierei la galben, orice ştergeţi va deveni galben.
1. În caseta de instrumente, faceţi clic pe instrumentul Radieră;
2. În caseta Culori, faceţi clic cu butonul din dreapta pe culoarea cu care doriţi să ştergeţi.
Dacă doriţi să ştergeţi cu alb, nu este nevoie să selectaţi nici o culoare.
Modificarea efectelor instrumentelor de desenare
În caseta Opţiuni, aflată sub caseta de instrumente, se poate modifica modul în care un
instrument desenează. Se poate seta grosimea pensulei instrumentului (care afectează grosimea
desenului de pe ecran) şi dacă formele pe care le desenaţi sunt conturate sau compacte.
Modificarea tuşei Pensulei:
1. În caseta de instrumente, faceţi clic pe instrumentul Pensulă ;
2. În caseta Opţiuni, faceţi clic pe forma de pensulă cu care doriţi să pictaţi.
Salvarea unei imagini
Salvaţi frecvent imaginea pentru a vă asigura că nu pierdeţi în mod accidental ceea ce aţi lucrat.
Pentru aceasta, în meniul File/Fişier, faceţi clic pe Save/Salvare. Se vor salva toate modificările
efectuate asupra imaginii de la ultima salvare.
Descrierea instrumentelor de desenare

4
Descriere

Utilizaţi instrumentul Selecţie liberă, pentru a selecta părţi cu forme neregulate din imagine. Faceţi clic pe
Selecţie liberă, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, faceţi clic pe un stil de fundal.

Utilizaţi instrumentul Selecţie, pentru a selecta părţi pătrate sau rectangulare din imagine. Faceţi clic pe
Selecţie, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, faceţi clic pe un stil de fundal

Utilizaţi instrumentul Radieră, pentru a şterge porţiuni din imagine. Faceţi clic pe Radieră, apoi, sub caseta
de instrumente, pe o dimensiune de radieră, apoi glisaţi radiera pe porţiunea de imagine pe care doriţi să o
ştergeţi. Porţiunile şterse vor fi înlocuite de culoarea de fundal.

Utilizaţi instrumentul Umplere cu culoare, pentru a umple cu culoare o imagine întreagă sau o formă
delimitată. Faceţi clic pe Umplere cu culoare, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi în interiorul zonei
pe care doriţi să o umpleţi. Pentru a elimina culoarea şi pentru a o înlocui cu cea de fundal, faceţi clic cu
butonul din dreapta pe zona din care doriţi să eliminaţi culoarea.

Utilizaţi Preluare culoare, pentru a seta culoarea de prim-plan sau de fundal curentă. Faceţi clic pe Preluare
culoare, apoi pe culoarea din imagine pe care doriţi să o setaţi drept culoare de prim-plan sau faceţi clic cu
butonul din dreapta pe culoarea din imagine pe care doriţi să o setaţi drept culoare de fundal.

Utilizaţi instrumentul Lupă, pentru a mări o secţiune a unei imagini. Faceţi clic pe Lupă, apoi, sub bara de
instrumente, pe un nivel de panoramare. Utilizaţi barele de defilare pentru a vă deplasa în cadrul imaginii.
Pentru a reveni la o vizualizare normală, faceţi clic din nou pe lupă, apoi pe imagine.

Utilizaţi instrumentul Creion, pentru a realiza desene cu linii sau curbe subţiri, libere. Faceţi clic pe Creion,
apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi glisaţi indicatorul în imagine, pentru a desena. Pentru a desena
utilizând culoarea de fundal, faceţi clic cu butonul din dreapta în timp ce glisaţi indicatorul.

Utilizaţi instrumentul Pensulă, pentru a picta linii şi curbe libere îngroşate sau subţiri. Faceţi clic pe
Pensulă, apoi, sub bara de instrumente, pe o formă, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi glisaţi
indicatorul pentru a picta. Pentru a picta utilizând culoarea de fundal, faceţi clic cu butonul din dreapta în
timp ce glisaţi indicatorul.

Utilizaţi instrumentul Aerograf, pentru a realiza un efect aerografic în imagine. Faceţi clic pe Aerograf,
apoi, sub bara de instrumente, pe un model de pulverizator, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi glisaţi
indicatorul pentru a picta. Pentru a picta utilizând culoarea de fundal, faceţi clic cu butonul din dreapta în
timp ce glisaţi indicatorul.

Utilizaţi instrumentul Text, pentru a introduce text într-o imagine. Faceţi clic pe Text, apoi, în caseta de
opţiuni de sub bara de instrumente, faceţi clic pe un stil de fundal. Faceţi clic pe o culoare din caseta de
culori, apoi faceţi clic în imagine şi tastaţi textul. Aveţi posibilitatea să redimensionaţi şi să mutaţi caseta
text şi aveţi posibilitatea să schimbaţi fontul, dimensiunea acestuia şi formatul textului până când faceţi clic
pe un alt instrument sau faceţi clic în exteriorul casetei text din cadrul imaginii.

Utilizaţi instrumentul Linie, pentru a desena o linie dreaptă. Faceţi clic pe Linie, apoi pe o lăţime de linie din
caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi glisaţi indicatorul în

5
Descriere

imagine pentru a desena linia. Pentru a desena o linie utilizând culoarea de fundal, faceţi clic cu butonul din
dreapta în timp ce glisaţi indicatorul.

Utilizaţi instrumentul Curbă, pentru a desena o curbă uniformă. Faceţi clic pe Curbă, apoi pe o lăţime de
linie din caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi glisaţi
indicatorul pentru a desena o linie dreaptă. După ce aţi creat linia, faceţi clic în zona de imagine în care
doriţi să fie amplasat arcul curbei, apoi glisaţi indicatorul pentru a ajusta curba.

Utilizaţi instrumentul Dreptunghi, pentru a desena forme dreptunghiulare. Faceţi clic pe Dreptunghi, apoi
pe o culoare din caseta de culori, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, pe un stil de
dreptunghi.
Pentru a desena un dreptunghi, glisaţi indicatorul în diagonală, în direcţia dorită. Pentru a desena un pătrat,
ţineţi apăsată tasta SHIFT în timp ce glisaţi.

Utilizaţi instrumentul Poligon, pentru a crea o formă cu oricâte laturi. Faceţi clic pe Poligon, apoi pe o
culoare din caseta de culori, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, pe un stil de poligon.
Pentru a desena un poligon, glisaţi indicatorul pentru a desena o linie dreaptă. Apoi, faceţi clic în orice punct
în care doriţi să apară o latură suplimentară. Faceţi dublu clic, după ce terminaţi. Pentru a crea laturi dispuse
la 45 sau 90 de grade unele de altele, ţineţi apăsată tasta SHIFT pe parcursul creării acestora.

Utilizaţi instrumentul Elipsă, pentru a crea elipse şi cercuri. Faceţi clic pe Elipsă, apoi pe o culoare din
caseta de culori, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, pe un stil de umplere.
Pentru a desena o elipsă, glisaţi indicatorul. Pentru a desena un cerc, ţineţi apăsată tasta SHIFT în timp ce
glisaţi.

Utilizaţi instrumentul Dreptunghi rotunjit, pentru a desena forme dreptunghiulare cu laturi rotunjite. Faceţi
clic pe Dreptunghi, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de
instrumente, pe un stil de umplere.
Pentru a desena un dreptunghi rotunjit, glisaţi indicatorul în diagonală, în direcţia dorită. Pentru a desena un
pătrat cu laturi rotunjite, ţineţi apăsată tasta SHIFT în timp ce glisaţi.

Caseta de culori arată culorile de prim-plan şi de fundal curente. Pentru a picta cu culoarea de prim-plan
curentă, glisaţi indicatorul. Pentru a picta cu culoarea de fundal selectată, faceţi clic cu butonul din dreapta în
timp ce glisaţi indicatorul. Pentru a schimba culoarea de prim-plan curentă, faceţi clic pe un pătrat de culoare
disponibil. Pentru a schimba culoarea de fundal, faceţi clic cu butonul din dreapta pe un pătrat de culoare
disponibil. Pentru a obţine prin mixare o culoare nouă, faceţi dublu clic pe orice pătrat de culoare, apoi faceţi
clic pe Definire Culori particularizate.

 Dirijarea învăţării pentru obţinerea performanţei prin intermediul fişei de aplicaţii:

I. Redactaţi o felicitare de Crăciun cu următoarele cerinţe:

6
1. Felicitarea să fie încadrată într-un chenar;
2. Scrieţi un text la alegere cu următoarea formatare: font Arial, dimensiune 16, stil boldat
(îngroşat), culoare roşie;
3. Felicitarea să conţină un brăduţ împodobit cu globuleţe, beteală, steluţă;
4. Salvaţi fişierul cu numele „CrăciunFericit9B” pe desktop.

 Evaluarea performanţei:

nr. crt. răspuns corect puctaj


I.
1. Introducerea şi realizarea corectă a chenarului 1 punct
2. Formatarea corectă a textului 4 puncte
( 1 punct * 4)
3. Creativitatea felicitării 3 puncte
4. Salvarea corectă a fişierului cu numele precizat 1 punct
oficiu 1 punct
TOTAL 10 PUNCTE

Numele şi prenumele elevului: _____________________________________


Clasa: ___________________________

FIŞĂ DE LUCRU

I. Redactaţi o felicitare de Crăciun cu următoarele cerinţe:


5. Felicitarea să fie încadrată într-un chenar;
7
6. Scrieţi un text la alegere cu următoarea formatare: font Arial, dimensiune 16, stil boldat
(îngroşat), culoare roşie;
7. Felicitarea să conţină un brăduţ împodobit cu globuleţe, beteală, steluţă;
8. Salvaţi fişierul cu numele „CrăciunFericitB” pe desktop.

nr. crt. răspuns corect puctaj


I.
1. Introducerea şi realizarea corectă a chenarului 1 punct
2. Formatarea corectă a textului 4 puncte ( 1 punct * 4)
3. Creativitatea felicitării 3 puncte
4. Salvarea corectă a fişierului cu numele precizat 1 punct
oficiu 1 punct
TOTAL 10 PUNCTE

AUTOEVALUAREA:
1) Prin rezolvarea acestei aplicaţii am învăţat:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2) Dificultăţile pe care le-am întâmpinat au fost următoarele:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
3) Cred că mi-aş îmbunătăţi performanţa dacă:
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
4) Cred că activitatea mea ar putea fi apreciată ca fiind:
……………………………………………………………………………………………………..