Sunteți pe pagina 1din 4

Educația morală – pilon în dezvoltarea ființei umane

Prof. înv. primar Pintilie Eva Petronela


Școala Gimnazială ”Petru Comarnescu”, Gura Humorului, jud.Suceava

„Nu din averi izvorăşte virtutea, ci din virtute izvorăsc şi averile şi celelalte bunuri
omeneşti” (Platon)

Educatia morala este acea dimensiune interna a activitatii de formare-dezvoltare a


personalitatii care vizeaza "ceea ce este mai profund si mai accentuat subiectiv in fiinta
umana" (Hubert, Rene).
Morala reprezinta o vasta categorie de principii si norme de viata, reguli de
comportamente umane specifice unei societati la nivelul dezvoltarii acesteia. Persoanele
de-a lungul vietii isi stabilesc anumite reguli de convietuire in dependenta de educatie si
felul fiecaruia de a se forma si de a fi.
Esenţa educaţiei morale constă în crearea unui cadru adecvat interiorizării
componentelor moralei sociale în structura personalităţii morale a copilului, elaborarea
şi introducerea profilului moral tinind cont de normele impuse in societate. Astfel
educatia morala tinde spre fomarea individului ca subiect moral, subiect ce gândeşte şi
acţionează în spiritul cerinţelor şi exigenţelor moralei sociale, a idealului, a valorilor,
normelor şi regulilor pe care ea le deţine.
Un ideal moral bine constituit e fundamentul oricărui sistem moral, caracteristic
şi definitoriu tendinţei şi opţiunilor comportamentale unei societăţi, cit si latura aliata a
tuturor elementelor componente ale acestui sistem moral. El intruchipeaza perfectiunea,
in care fiinta umana e protagonistul propriei dezvoltari morale. Omul insuseste conditia
sa, se dezvolta, se (auto)educa si se realizeaza atit fizic, cit si in mare masura in plan
moral. Acesta tinde continuu spre ideal, indiferent de faptul realitatii el urmeaza calea
autodepasirii, el participa activ la autodezvoltare si autovalorizare.
Formarea conduitei si constintei morale favorizeaza unul din cele mai complexe
planuri in formarea personalitatii : se bazeaza pe actiuni si deprinderi morale, care abia
prin cristalizarea si generalizarea lor se vor structura ca trasaturi de ordin moral.
Frumusetea morala se manifesta si angajeaza copilul in aprecierea panoramei
acesteia; ce are contributie majora pentru perceperea, receptionarea,intelegerea si
totodata stabilirea unui climat armonios si benefic pentru o educatie morala superioara.
In procesul formarii valorilor morale se va respecta si o anumita gradatie specifica
particularitatilor de virsta. Concomitent familiarizarii copilului cu normele morale, se
formeaza emotiile si sentimentele morale, atitudinile morale, trasaturile de caracter,
convingerile, obisnuintele ce reprezinta obiective esentiale ale sistemului initial.
Louis Legrand considera constiinta morala ca o cunoastere a valorilor
intiparite in comportamentul persoanei, integrarea implicind obligatia in cazul cind
vointa individuala nu se coreleaza cu valorile.Deci gindirea operativa a persoanei
denota felul prin care isi dirijeaza propiile actiuni,valori si conduite ale vietii si tine cont
de exemplele pe care le intimpina zi de zi..
Exemplele pe care le analizeaza si pe acelor maturi se bazează pe însuşirea unor
modele ce întruchipează fapte şi acţiuni morale. Efectul pe care il are exemplul asupra
lui il constituie comportamentul celor din jur, iar pe de altă parte, tendinţa spre imitaţia
proprie omului, în general .De obicei noi imitam ceea ce corespunde la un moment dat
cu preocupările, dorinţele şi aspiraţiile noastre.Si de obicei aceasta imitare preia sau
îmbracă o serie de nuanţe, în funcţie de personalitatea celui care preia exemplul, cît şi
de situaţia în care acţionează.
Un alt autor Geissler aborda educatia morala privind consecintele si problemele
fundamentale ale acesteia. Inainte de transmiterea oricarei valori cognitive, a
continutului, elevul trebuie sa afle ca in comportamentul sau patrund necontenit decizii
valorice si trecind prin ratiuni sunt lipsite de consistenta si stabilitate. O parte a
educatiei morale trebuie sa se rezume la evidentierea valorilor privind deciziile si
conditiile unei acceptari sau respingeri diferentiate.
Respectiv pentru ca educatia morala sa denote un sens valoric, experienta trebuie
sa fie baza care o constituie in esenta.
Adolescentul permanent se confrunta cu luarea unor decizii care deseori
influienteaza comportamentul acestuia, cit si modul de gindire in care se accentueaza
spontanietatea si rapiditatea de care da dovada . Sunt anumite valori pe care le insusesc
sau se conduc si anumite reguli morale pe care le accepta sau le refuza total. Asta tine
de particularitatea de virsta si dorinta de a asimila norme de conduita etica constante in
timp.
Evaluarea administrata pe o persoana cu valori bine definite reprezinta nucleul
avansat al cunostintelor, deprinderilor si conduitelor spirituale. In ceea ce priveste
regulile morale, in cazul cind provin devieri pe marginea unor fundaluri de semnificatie
valorice, acestea isi pierd din functionalitate si validitate. Exemplu: Cum trebuie un
copil sa insuseasca o norma morala?; Dupa ce reguli morale trebuie sa se conduca
spre a se dezvolta ca o personalitate empatica cu un nivel ridicat de inteligenta
emotionala si cu o ghidare a propriilor ginduri si actiuni? Copilul trebuie dirijat spre
dezvoltarea abilitatilor de comunicare, prin achizitia unui sistem propriu de valori, prin
dezvoltarea strategiilor de rezolvare de probleme si de luare de decizii. Parintele trebuie
sa comunice cu copilul despre sentimentele sale ,sa-l asculte cind isi exprima gindurile
si trairile, sa-i acorde atentie cind are nevoie, sa trateze copilul ca o persooana
valoroasa, sa-l lase sa faca alegeri chiar si atunci cind greseste; sa nu-si respinga copilul,
acesta are nevoie sa fie acceptat ca persoana, aceasta fiind temelia asigurarii unei
educatii morale eficiente.
In toata complexitatea ei, educatia morala sprijina persoanele in cauza sa obtina
performante educationale deosebite si o viata plina de succese, impliniri, armonie
insotita de satisfactii si bucurii spirituale.
Un aspect important al educatiei morale este povaţa o metoda ce se bazează pe
valorificarea experienţei morale a omului, exprimata în proverbe, cugetări, maxime etc.,
si astfel se formeaza conştiinţa morala .
Nu doar prin exemple si povete sau mesajele educative ce vin de la educatori,
profesori nu pot impune cerinţe care sa orienteze sau sa verifice moralitatea , ci
maximele, cugetările, proverbele sau aforismele: "Seamănă la tinereţe, ca să ai la
bătrîneţe".
Si astfel indiferent de activitatea pe care o desfăşoară şi de împrejurările în care
se află, individul ne apare în ipostaza de subiect moral. În consecinţă el acţionează în
virtutea unor norme morale interiorizate în procesul interacţiunii sale cu morala socială,
proprie societăţii din care face parte.Educaţia morală urmăreşte conturarea şi
consolidarea profilului moral în concordanţă cu imperativele moralei sociale.
Un profil puternic structurat se va răsfrânge în mod pozitiv asupra educaţiei
intelectuale. Trăsături ca : perseverenţa, tenacitatea, spiritul de disciplină, respectul
pentru adevăr, spiritul de răspundere, constinciozitatea au darul de a mobiliza resursele
interne ale personalităţii în direcţia unei productivităţi mai mari a educaţiei intelectuale
a receptivităţii şi asimilării valorilor stiinţifice. Aceleaşi influenţe pot fi extinse şi
asupra educaţiei profesionale. Profilul moral imprimă un consens valorilor ştiinţifice şi
cele tehnologice prin prisma aplicării lor în folosul oamenilor.
Educaţia estetică este dependentă de cea morală prin interactiunea dintre idealul
moral şi cel estetic. Morala stimulează implinirea de sine a omului prin intermediul
valorilor estetice. Acestea la rândul lor, sensibilizează şi stimulează cunoaşterea şi
înţelegerea valorilor morale. Judecata şi aprecierea estetică se întemeiază şi pe
considerente de ordin moral.
Din toate acestea putem conchide că educaţia morală este o trecere de la morală
la moralitate, iar scopul educaţiei morale fiind formarea individului ca subiect moral,
care gindeste, simte si acţionează.
Problemele educatiei, educatia morala, presupun initierea persoanelor intr-un
limbaj constringator (normele etice) ce-i sprijina in manifestarea unor atitudini, trairi,
conduite autonome, libere. De aici porneste un conflict interior, si anume paradoxul
educatiei morale de a forma persoanele indrumindui catre constientizare, inteligenta si
autonomie inalta. Deci o cauza ar fi achizitionarea obisnuintelor de comportament si
asumptii profund diriguitoare activitatii dezirabile prin strategii relativ constringatoare.
              Expunerea la nivele superioare de rationament moral, creeaza o anumita confuzie,
numită conflict cognitiv, ce contribuie la obtinerea de catre persoana a unui nivel superior de
raţionament moral, fiind o cale de solutionare a conflictului.
Peters in 1965, pune o alta intrebare: cum poate fi format omul pentru
autonomie prin strategii heteronomice(legea impusa de altii)? Deci orice modalitate
abordeaza primordial sistemul de reguli , pe cind esenta moralitatii este respectarea
normelor.
Heteronomia constituie o realitate externa, finalitatea acesteia fiind libertatea,
moralitatea ca responsabilitate proprie. Pe cind socionomia se deriva in cazul cind
judecatile sunt formate si modelate prin relationarea cu altii, la nivel social.
Educarea tinerilor in spiritul înaltei moralităti se realizeaza numai intr-o comunitate
sănătoasă. Astfel e necesar ca caracteristicile esentiale ale personalităţii să fie formate în
şcoala, sistematic şi consecutiv, fundamental fiind exigenţa faţă de sine şi disciplina
conştientă, care duc la democratizarea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre oameni.
Procesul de formare a sentimentului moral trebuie să contina un algoritm precizat,
judicios, sa tina cont de particularităţile individuale si de virsta ale copiilor cum am mentionat
anterior.
Cercetarile psihologilor si practica pedagogica dau dovada concreta faptului ca
educarea deprinderilor morale si transpunerea acestora in abilitati stabile specifice
personalitătii se realizeaza doar prin prezenta, la cel educat, a motivelor comportamentului
manifestat. Atitudinile pozitive, reiesite din normele de conduita, trebuie sa se extinda in
aptitudini de personalitate, pornind din motivatia interna a elevului.
Sistemul profilului moral bio-psiho-social si pedagogic al moralei contine unele
principii cum ar fi:
- principiul corespondenţei dintre ştiinţa pedagogică şi educaţia tradiţională a
moralităţii;
- principiul valorificării resurselor şi disponibilităţilor pozitive ale personalităţii
umane, în vederea eliminării celor negative;
- principiul unităţii şi continuităţii axiologice între toate formele, modalităţile,
mijloacele şi factorii etnopedagogiei în proiectarea şi realizarea educaţiei morale;
- principiul diferenţierii educaţiei morale (în raport de funcţia culturală a acesteia are
o pondere specifică în cadrul activităţii de formare a personalităţii). (Nicolae Silistraru)
In ceea ce vizeaza convorbirea morala, in dialog se delimiteaza cunostintele morale
combinate cu cele emotionale, faptul cum comunicam, cum gestionam cu emotiile
directionindule spre un scop si totodata posedam capacitatea de a intui, de a ne canaliza
energia,recunoaste emotiile celorlalti si construi relatii interpersonale pozitive,de a invata sa
respectam ceea ce duce la o dezvoltare si educare superioara,valorifind experienta de viata,
regulele de baza pornind de la diverse functii de informare, de corectare, de intarire a
constiintei si a conduitei morale.
Un exemplu moral se deriva din intuirea sau imaginarea unor modele ce intrunesc
fapte şi acţiuni morale, astfel forminduse metodele eficiente de comportament oferite de
parinti,educatori,rude, profesori, umanitate raportate la virsta specifica. Aici totusi trebuie sa
fie activat un spirit deosebit de observatie.indeosebi pe copil pentru a preveni influenta
negativa, comunicarea inadecvata si contactele defavorizante cu anumite persoane, doar asa
putem valoriza copilul cu o atitudine buna si o purtare morala,cu reguli satisfacatoare pentru
viata sa.
Persoana nu se naste fiinta umana, ci devine, iar maniera in care devine depinde
primordial de educatia pe care o obtine. Totusi se naste cu inclinatie spre moralitate, cu simt
moral . Copilul invata morala ca pe un ansamblu de reguli transcedente, cu atit mai sacre cu
cit le intelege mai putin. Vine însă un moment în care copilul trebuie să facă propriile alegeri,
să separe singur binele de rău, să decidă pentru el însuşi, aceasta este apogeul constiintei sale
morale. Disciplina e o cale spre valorizarea normelor, regulelor, culturii pentru o buna
dezvoltare si un mod de comportare superior.
Persoanele construiec legaturi, formeaza atitudini fata de viata, dezvolta diverse
sentimente, cunostinte, capata experiente, realizeza conduite morale si parcurg o cale lunga de
spiritualizare permanenta.
Educatia morala initiaza cu o latura launtrica, ceea ce tainuieste mai profund in om,
raportindu-l la propria persoana.
Caci in esenta sa cea mai pura, in nazuinta catre implinire educatia morala se incadreaza
intr-un centru de insusire universala,iar omul devine protagonistul esential si maret in calea pe
care o initiaza si pe care o parcurge pe intregul curs al vietii.

S-ar putea să vă placă și