Sunteți pe pagina 1din 8

jaUNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE INGINERIE MANAGERIALĂ ȘI


TEHNOLOGICĂ
SPECIALIZAREA: AUTOVEHICULE RUTIERE

-PROIECT-

Coordonator Student
Conf. Ing. Fântâna Nicolae

Oradea
2011
Cuprins

1. Proiectarea procesului tehnologic de prelucrare mecanică

1.1. Condiții funcționale, materiale și semifabricate


1.2. Stabilirea succesiunii operațiilor și fixarea bazelor de așezare
1.3. Calculul adaosurilor de prelucrare
1.4. Calculul regimului de așchiere

2. Normarea tehnică

3. Bibliografie

2
TEMA DE PROIECT

Se dă piesa cu următoarele date:


– Piesa: piston motor
– Producția: număr de piese care trebuie prelucrate este de 75000

Să se calculeze:
– Calculul adaosului de prelucrare pe suprafața de ∅80
– Calculul regimului de așchiere și normarea pentru strunjirea de
degrosare și finisare

3
1. Proiectarea procesului tehnologic de prelucrare mecanică

1.1. Condiții funcționale, materiale și semifabricate

Particularitățile constructive și funcționale impun pentru execuția


pistoanelor o înaltă precizie dimensională, a formei, a dispunerii reciproce a
elementelor geometrice precum și a calității suprafeței.
Controlul vizual constă într-o examinare privind rugozitatea și defectele
superficiale.
Controlul dimensional constă în:
– controlul suprafeței exterioare și sortarea pe grupe de dimensiuni marcate
prin culori;
– controlul alezajului pentru bolț și sortarea pe grupe de dimensiuni cu
marcarea prin culori;
– controlul diametrelor, lățimii și amplasării canalelor pentru segmenți,
precum și bătaia suprafețelor frontale ale canalelor;
– controlul masei pistonului și sortarea pe grupe masice, cu marcare prin
culori.

1.2. Calculul adaosurilor de prelucrare

Pentru suprafața ∅ 80± 0.1

Strunjirea de finisare

R z = 20 [ µm] [tab8.12[1]]
ρi = 2 ⋅ ∆ c ⋅ l
ρi = 2 ⋅ 0,0012 ⋅ 72
ρi = 0,1728 [ mm ]
- Valoarea abaterii specifice de la planitate:
∆c = ( 0,3... 1,5) [ µm / mm ] ⇒ ∆c = 0,12 [ µm / mm ]
l = 72 [mm ] - din desen

Adaosul minim pentru strunjirea fină


2 ⋅ A pi min = 2 ⋅ R z + 2 ⋅ ρi

4
2 ⋅ Api min = 2 ⋅ 20 + 2 ⋅172 ,8
2 ⋅ Api min = 385 ,6 [ µm]

Adaosul nominal pentru strunjirea fină

- treapta de precizie: Ti = 300 [ µm] [tab2.15[1]]


2 ⋅ A pinom = 2 ⋅ A pi min + Ti
2 ⋅ Apinom = 385 ,6 +300
2 ⋅ Apinom = 685 ,6 [ µm]

Diametrul maxim după strunjirea de degrosare


d i = d i max + 2 ⋅ Api min
d i = 80 ,1 + 0,3856
d i = 80 ,4856 [ mm ]

Se rotunjeste: d inom = 80 ,5 [ mm ]

Diametrul minim dupa strunjirea de degrosare


d i min = d inom −Ti
d i min = 80 ,5 − 0,3
d i min = 80 ,2 [ mm ]

+0.485
Operația de strunjire de degrosare se va executa la cota ∅= 80 +0 , 2

Strunjirea de degrosare

R z = 50 [ µm ] [tab8.12[1]]
S = 50 [ µm] [tab8.12[1]]
ρi = 2 ⋅ ∆ c ⋅ l
ρi = 2 ⋅ 0,0012 ⋅ 72
ρi = 0,1728 [ mm ]

Adaosul minim pentru strunjirea de degrosare


2 ⋅ Api min = 2 ⋅ ( Rz + S ) + 2 ⋅ ρi
2 ⋅ Api min = 2 ⋅ (50 + 50 ) + 2 ⋅172 ,8
2 ⋅ Api min = 545 ,6 [ µm]

5
Adaosul nominal de calcul
2 ⋅ Apinom = 2 ⋅ Api min + | Ai |
[tab8.2[1]]
- Abaterea limită: | Ai |= 400 [ µm]
2 ⋅ Apinom = 545 ,6 + 400
2 ⋅ A pinom = 945 ,6 [ µm ]

Diametrul nominal al piesei turnate


d snom = d i max + 2 ⋅ Apinom
d snom = 80 ,4856 + 0,9456
d snom = 81,4312 [ mm ]

Se alege semifabricatul de ∅ 81 ,5 [mm ]

Calculul regimului de așchiere pentru strunjire de degrosare

Se alege avansul la așchiere s = 0.4mm / rot


h
h3 ⋅⋅ Rai
s=
y1 L
C4 ⋅ HBn1 ⋅ t x1
20
203 ⋅ ⋅ 200
s= 30
279 ⋅ 2620.35 ⋅ 1.5
s =19 ,05 mm / rot
s > sadopt

Calculul regimului de aschiere pentru strunjire de finisare

Se alege avansul la aschiere s = 0,1 [ mm / rot ]

h
h3 ⋅⋅ Rai
s=
y1 L
C4 ⋅ HBn1 ⋅ t x1
20
20 3 ⋅ ⋅ 200
s=
0 , 75 30
279 ⋅ 262 0.35 ⋅ 0,2
s = 2722 ,6 [ mm / rot ]
s > sadopt

2. Normarea tehnică

6
Norma tehnică de timp se stabileşte în funcţie de posibilităţile de
exploatare ale utilajului, sculelor şi altor mijloace de producţie în condiţiile de
aplicare a metodelor de lucru corespunzătoare tehnicii moderne, ţinându-se
seama de experienţa executanţilor fruntaşi.

TU = T pi + t b + t a1 + t a 2 + t a 3 + t a 4 + t dt + t do + t on
T pi = 3 min - tabelul 5.65 [3]
l + l1 + l 2 + l3
tb = ⋅i
s⋅n
l = 72 [mm ]
l1 = 8 [ mm ]
l 2 = 3 [ mm ]
l 3 = 5 [ mm ]
s =19 ,05 [ mm / rot ]
n = 188 [ rot / min ]
t b = 0,0245 [ mm ]
t a1 = 3 [ min ]
t a2 = 0,5 [ min ]
t a3 = 0,25 [ min ]
t a4 = 0,21 [ min ]
t dt = 2.5% ⋅ t b = 0,00061 [ min ]
t do = 1% ⋅ t b = 0,000245 [ min ]
t on = 1,5 [ min ]
TU = 5,485 [ min ]
TU ⋅ P = 5.485 ⋅ 50000 = 274250

OPIS:
252-01
252-02

7
Bibliografie:

1. C. Picos, O. Pruteanu s.a. Proiectarea Tehnologica De Prelucrare


Mecanica Prin Aschiere, Editura Universitala Chisinau, 1992
2. D. Marincas s.a Fabricarea Si Reparearea Autovehiculelor Rutiere,
Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1982
3. C. Picos, G. Coman s.a. Normarea Tehnica Pentru Prelucrari Prin
Aschiere, Editura Tehnica Bucuresti, 1979
4. B. Grunwald Teoria, Calculul Si Cosntructia Motoarelor Pentru
Autovehicule Rutiere, Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1980