Sunteți pe pagina 1din 4

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “N.

DĂNĂILĂ” BUCEŞTI
PROFESOR: Grigorescu Maria Constanta
DISCIPLINA CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
NUMĂR DE ORE : 1 / săpt
ANUL ŞCOLAR : 2020-2021

PLANIFICARE ANUALĂ
CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
CLASA: a V -a

PERIOADA DOMENIUL TEMATIC


NUMĂR DE ORE
Recapitulare inițială 1
Evaluare inițială 1
SEMESTRUL I Autocunoaștere și stil de viață sănătos și echilibrat 6
Dezvoltare socio-emoțională 5
Recapitulare, evaluări și feedback 2
TOTAL SEM. I 15
Managementul învățării 8
SEMESTRUL II Managementul carierei 7
ŞCOALA ALTFEL: „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 1
Recapitulare, evaluări și feedback 4
TOTAL SEM. II 20
TOTAL AN ŞCOLAR 35
CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE
CLASA a V-a

I. ADOPTAREA ATITUDINILOR POZITIVE FAŢĂ DE SINE ŞI A UNUI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT
1.1. Identificarea resurselor personale şi a oportunităților de dezvoltare specifice vârstei
1.2. Analiza surselor de stres și a consecințelor acestuia asupra sănătăţii şi stării de bine

II. RELAŢIONAREA ARMONIOASĂ CU CEILALŢI ÎN CONTEXTE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE


2.1. Recunoaşterea unei varietăţi de emoţii trăite în raport cu sine şi cu ceilalţi
2.2. Acordarea feedbackului pozitiv în relaționarea cu ceilalți

III. REFLECTAREA ASUPRA MOTIVAȚIEI ȘI EFICACITĂȚII STRATEGIILOR PENTRU PROGRES ÎN ÎNVĂȚARE


3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea
3.2. Prezentarea progreselor în învățare, utilizând modalități variate de comunicare

IV. LUAREA DECIZIILOR LEGATE DE CONTINUAREA STUDIILOR ŞI CARIERĂ PRIN VALORIFICAREA INFORMAȚIILOR DESPRE
SINE, EDUCAȚIE ȘI OCUPAȚII
4.1. Recunoașterea oportunităților pe care le oferă educaţia pentru alegerea carierei
4.2. Identificarea unor ocupații din domenii diferite de activitate și a beneficiilor acestora pentru persoană și pentru societate

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “N. DĂNĂILĂ” BUCEŞTI


PROFESOR: Grigorescu Maria-Constanta
CLASA a V-a
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

UNITĂŢI DE COMPETENȚE CONŢINUTURI Nr. Săpt/ Obs


ÎNVĂŢARE SPECIFICE ore Data
1.1 Identificarea resurselor
NOŢIUNI personale și a 1. Evaluare iniţială 2 S1
GENERALE oportunităților de 2. Prezentarea manualului. S2
dezvoltare specifice vârstei
1. Eu sunt .... (caracteristici şi resurse personale:
interese,abilităţi, aptitudini)
1.1 Identificarea resurselor 2.Cât de bine mă cunosc (concept de sine global, concept de sine S3
I.AUTOCUNOAȘ-
personale și a şcolar) S4
TERE ȘI STIL DE
oportunităților de 3. Mai sunt copil sau mă schimb prea mult ? (schimbare şi S5
VIAȚĂ SĂNĂTOS 7
dezvoltare specifice vârstei
ȘI ECHILIBRAT dezvolatare, caracteristicile preadolescenţei) S6
1.2 Analiza resurselor de
stres și a consecințelor 4. Sunt ceea ce mânânc (alimentaţie sănătoasa şi prevenirea S7
acestuia asupra sănătății și îmbolnăvirilor) S8
stării de bine 5. Stresul boala secolului (Despre surse de stres și strategii de S9
prevenire)
6. Importanța igienei (igiena personală și igiena în colectivitate.)
7. Evaluare, autoevaluare. Reflecţie, feedback

2.1 Recunoașterea unei 1. Emoțiile mele .. devin violent(emoţii de bază/emoţii diverse)


II. DEZVOLTARE varietăți de emoții trăite în 2. Puterea emotiilor mele (emoţii de bază/emoţii diverse) S10
EMOȚIONALĂ ȘI raport cu sine și cu ceilalți 3. Emoții și cuvinte, eu și ceilalți (emoţii de bază/emoţii diverse) 9 S11
SOCIALĂ 2. 2 Acordarea feedback- 4. Aprecierea pozitivă a celuilalt (acordarea feedback-ului S12
ului pozitiv în relaționarea pozitiv) S13
cu ceilalți 5. Apreciere, prietenie, voluntariat (acordarea feedback-ului S14
pozitiv) S15
6. Evaluare, autoevaluare. Reflecţie, feedback S16
S17
S18

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “N. DĂNĂILĂ” BUCEŞTI


PROFESOR: Grigoreescu Maria-Constanta
CLASA a V-a
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL al II-lea
CONŢINUTURI
UNITĂŢI DE COMPETENȚE Nr. Săpt/ Obs
ÎNVĂŢARE SPECIFICE ore Data

1. Învățarea, o alegere personala! ( motivaţia învăţării)


III. MANAGE- 3.1 Identificarea factorilor2. Alergiile învățării. (factori care facilitează/blochează învăţarea)
MENTUL personali şi de context care3. Învățarea schimba lumea! (optimum motivaţional) S19
ÎNVĂȚĂRII facilitează/ blochează 4. Cum învăţ mai bine? (strategii şi tehnici de învăţre
7 S20
învăţarea eficientă) S21
5. Să vă demonstrez progresul meu (Scop, principiu şi rol în S22
invăţatare) S23
3.2 Prezentarea progreselor 6. Aptitudinile mele și învățarea (strategii şi tehnici de învăţre
în învăţare, utilizând S24
eficientă) S25
modalităţi variate de 7. Învățarea poate să imi salveze viața ( Educație rutieră și PSI)
comunicare 8. Portofoliul meu, cartea mea de vizită (portofoliul personal de
învăţare)
9. Recapitulare. Evaluare
10.Timp pentru reflecție

4.1. Compararea unor 1. Mi-ar place să devin ... (beneficiile ocupaţiilor pentru individ) S26
trasee educaționale din 2. Școala altfel S27
IV. MANAGE- perspectiva alegerii carierei 3. Cum arată viitorul meu (beneficiile ocupaţiilor pentru individ) S28
MENTUL 4. O istorie a ocupațiilor (ocupaţii şi domenii de activitate) 10 S29
CARIEREI 4.2. Analiza unor ocupații 5. Cum pot fi de ajutor ( perspective de angajare rezolvarea unor S30
din perspectiva probleme globale) S31
responsabilităților, 6. Cariera și voluntariat pentru lume ( perspective de angajare S32
condițiilor de lucru și a rezolvarea unor probleme globale) S33
consecințelor asupra 7. Recapitulare. Evaluare S34
stilului de viață 8. Recapitulare finala (2 S35

S-ar putea să vă placă și