Sunteți pe pagina 1din 6

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT

APROBAT
în şedinţa Birourilor
permanente reunite ale
Camerei Deputaţilor şi
Senatului din data de
.....................
COMISIILE PERMANENTE REUNITE
ale celor două Camere ale Parlamentului pentru dezbaterea
şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2022
Data şi ora
Nr. Denumirea comisiilor Denumirea ordonatorului principal de credite Locul şedinţei
şedinţei
crt. Camera Deputaţilor Senat
Invitaţi: 21.12.2021
- Ministerul Finanţelor (dezbateri generale; amendamente la ora 14.00
textul legii)
- Ministerul Finanţelor (anexa 3/16) ora 14.30
- Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale (anexa
Comisia pentru buget, 3/65) Camera Deputaţilor,
Comisia pentru buget, finanţe finanţe, activitate bancară ora 15.00
1 şi bănci (30) şi piaţă de capital
- Senatul României (anexa 3/02) Corp C6, Nivel P1
Sala Mihai Viteazul
(13) - Camera Deputaţilor (anexa 3/03) ora 15.15
- Curtea de Conturi (anexa 3/07) ora 15.30
- Administraţia Prezidenţială (anexa 3/01) ora 16.00

Invitaţi: 21.12.2021
- Ministerul Finanţelor
ora 14.00
Comisia pentru politică - Consiliul Concurenţei (anexa 3/08)
economică, reformă şi Comisia economică, - Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ora 14.15 Senat,
2 privatizare (18) industrii şi servicii (anexa 3/52) Corp C2, Nivel P1,
Comisia pentru industrii şi (11) Sala Avram Iancu
servicii (24) - Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) ora 14.30

*) Ceilalţi ordonatori de credite audiaţi anterior în şedinţele comisiilor avizatoare vor participa la şedinţele Comisiilor pentru buget conform
planificării acestora, în perioada 23.02.2021 – 24.02.2021
Denumirea comisiilor Data şi
Nr. Denumirea ordonatorului principal de
ora Locul şedinţei
crt. Camera Deputaţilor Senat credite
şedinţei
Invitaţi: 21.12.2021
Comisia economică,
Comisia pentru politică - Ministerul Finanţelor ora 15.00
industrii şi servicii
economică, reformă şi - Ministerul Economiei (anexa 3/35) Senat,
(11)
3 privatizare (18) ora 15.15 Corp C2, Nivel P1,
Comisia pentru energie, - Ministerul Energiei (anexa 3/36)
Comisia pentru industrii şi Sala Avram Iancu
infrastructură energetică şi
servicii (24) - Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) ora 15.30
resurse minerale (11)

Comisia pentru industrii şi Invitaţi: 21.12.2021


Comisia economică, - Ministerul Finanţelor ora 16.00 Senat,
servicii (24)
4 industrii şi servicii Corp C2, Nivel P1,
Comisia pentru - Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
(11) Sala Avram Iancu
antreprenoriat și turism (14) (anexa 3/60)
Invitaţi:
- Ministerul Finanţelor 21.12.2021
Comisia pentru politică ora 16.30 Senat,
Comisia economică,
5 economică, reformă şi Corp C2, Nivel P1,
industrii şi servicii (11) - Autoritatea pentru Administrarea Activelor
privatizare (18) Sala Avram Iancu
Statului (anexa 3/53)

Invitaţi:
21.12.2021
Comisia pentru - Ministerul Finanţelor Camera Deputaților,
Comisia pentru transporturi ora 17.00
transporturi şi Corp C3, etaj P
şi infrastructură (24)
6 infrastructură (11) - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Sala Nicolae Iorga
(anexa 3/24)
Invitaţi: 21.12.2021
- Ministerul Finanţelor
Comisia pentru agricultură,
Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si
- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ora 16.00 Camera Deputaţilor,
silvicultură, industrie dezvoltare rurală (11)
7 (anexa 3/22) Corp B4, etaj 1,
alimentară şi servicii specifice
Sala 29
(25) Comisia pentru ape, păduri,
- Autoritatea Naţională Sanitară - Veterinară şi ora 16.30
pescuit şi fond cinegetic (11)
pentru Siguranţa Alimentelor (anexa 3/38)

Invitaţi: 21.12.2021
- Ministerul Finanţelor
- Ministerul Justiţiei (anexa 3/17) ora 16.00
Comisia pentru drepturile Comisia pentru drepturile
Camera Deputaţilor,
omului, culte şi problemele omului, egalitate de şanse,
8 minorităţilor naţionale culte şi minorităţi - Consiliul Naţional pentru Combaterea ora 16.30 Corp B4, etaj 1M,
Discriminării (anexa 3/42) Cam. 14
(27) (11)
ora 16.45
- Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13)
2
Denumirea comisiilor Data şi
Nr. Denumirea ordonatorului principal de
ora Locul şedinţei
crt. Camera Deputaţilor Senat credite
şedinţei
Invitaţi: 21.12.2021
- Ministerul Finanţelor
ora 15.00
Comisia pentru administraţie Comisia pentru administraţie - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Camera Deputaților,
publică şi amenajarea publică Administrației (anexa 3/15) Corp C3, etaj P
9 teritoriului (14) - Secretariatul General al Guvernului (anexa 3/13) ora 15.30 Sala Nicolae Iorga
(29)
- Autoritatea Electorală Permanentă (anexa 3/48) ora 16.00
Invitaţi: 21.12.2021
Comisia pentru mediu (11) Camera Deputaţilor,
Comisia - Ministerul Finanţelor ora 15.00
10 pentru mediu - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (anexa Corp B1, Etaj 3,
Comisia pentru ape, păduri,
şi echilibru ecologic (17) 3/23) Sala 3046, Belvedere
pescuit şi fond cinegetic (11)

Comisia pt muncă, familie Invitați: 21.12.2021


Comisia pentru muncă şi - Ministerul Finanțelor
şi protecţie socială (13) ora 14.00
protecţie socială (19)
Comisia pentru drepturile Camera Deputaţilor,
Comisia pt. egalitate de şanse - Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de
11 omului, egalitate de şanse, Corp C2, Nivel P,
pentru femei şi bărbaţi (14) Șanse (3/64)
culte şi minorităţi (11) Sala Drept. Omului
Comisia pentru tineret și
Comisia pentru învăţământ,
sport (13)
ştiinţă, tineret şi sport (15)
Invitați: 21.12.2021
Comisia pentru muncă şi Comisia pt muncă, familie
- Ministerul Finanțelor ora 15.00
protecţie socială (19) şi protecţie socială (13) Camera Deputaţilor,
- Consiliul de monitorizare a implementării
12 Comisia pentru drepturile Comisia pentru drepturile
Convenţiei privind drepturile persoanelor cu
Corp C2, Nivel P,
omului, culte şi problemele omului, egalitate de şanse, Sala Drept. Omului
dizabilităţi (anexa 3/58)
minorităţilor naţionale (27) culte şi minorităţi (11)
Invitați:
21.12.2021
- Ministerul Finanțelor
ora 15.30 Camera Deputaţilor,
Comisia pentru muncă şi Comisia pt muncă, familie - Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale (anexa
13 Corp C2, Nivel P,
protecţie socială (19) şi protecţie socială (13) 3/20)
Sala Drept. Omului
- Consiliul Economic şi Social (anexa 3/51)

Invitaţi: 21.12.2021
- Ministerul Finanţelor ora 15.00
Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru sănătate - Ministerul Sănătăţii (anexa 3/26) Camera Deputaţilor,
14 familie (24) publică (13) Corp B2, Et. 2, Sala 5
- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
(anexa 11)

3
Denumirea comisiilor Data şi
Nr. Denumirea ordonatorului principal de
ora Locul şedinţei
crt. Camera Deputaţilor Senat credite
şedinţei
Comisia pentru învăţământ Comisia pentru învăţământ, Invitaţi: 21.12.2021
(25) tineret şi sport (15) ora 14.00
- Ministerul Finanţelor
Comisia pentru știință și Comisia pentru știință, - Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării Camera Deputaţilor,
15 tehnologie (14) inovare și tehnologie (11) (anexa 3/61) Corp B4, Etaj 3,
Cam. 3150
Comisia pentru tehnologia Comisia pentru comunicații
informației și comunicațiilor și tehnologia informației
(14) (11)
Invitaţi: 21.12.2021
- Academia Română (anexa 3/37) Ora 15.00
Comisia pentru învăţământ Comisia pentru învăţământ, Camera Deputaţilor,
- Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
16 (25) tineret şi sport (15) Corp B4, Etaj 3,
(anexa 3/56)
Cam. 3150
- Ministerul Educaţiei (anexa 3/25)

Invitaţi: 21.12.2021
Comisia pentru tineret și Camera Deputaţilor,
Comisia pentru învăţământ, - Ministerul Sportului (Anexa 3/21) Ora 16.00
17 sport (13) Corp B4, Etaj 3,
tineret și sport (15)
Cam. 3150
Invitaţi: 21.12.2021
- Ministerul Finanţelor
ora 14.00
- Ministerul Culturii (anexa 3/27)
- Societatea Română de Radiodifuziune (anexa ora 14.30
3/45)
- Societatea Română de Televiziune (anexa ora 15.00
3/46)
Camera Deputaţilor,
Comisia pentru cultură, arte,
Comisia pentru cultură şi - Institutul Cultural Român (anexa 3/44) ora 15.30 Corp C1-C4,
18 mijloace de informare în
media (11) Etaj 2
masă (12)
- Agenţia Naţională de Presă - AGERPRES ora 16.00
(anexa 3/43)
- Consiliul Naţional al Audiovizualului (anexa ora 16.30
3/11)

4
Denumirea comisiilor Data şi
Nr. Denumirea ordonatorului principal de
ora Locul şedinţei
crt. Camera Deputaţilor Senat credite
şedinţei
Invitaţi: 21.12.2021
- Ministerul Finanţelor
ora 14.00
- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (anexa 3/04)
- Consiliul Superior al Magistraturii (anexa 3/47)
- Inspecția Judiciară (anexa 3/57)
- Curtea Constituţională (anexa 3/05)
Comisia juridică, de - Consiliul Legislativ (anexa 3/06)
disciplină şi imunităţi Comisia juridică, de numiri, - Avocatul Poporului (anexa 3/09)
Camera Deputaţilor,
(27) disciplină, imunităţi şi validări
19 (13) - Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Corp C3,
Securităţii (anexa 3/10) Nivel P
Sala Nicolae Bălcescu
- Ministerul Justiţiei (anexa 3/17)
Comisia pentru
- Ministerul Public (anexa 3/29)
Comisia pentru constituţionalitate (11)
constituţionalitate (13) - Agenţia Naţională de Integritate (anexa 3/30)
- Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (anexa
3/50)
- Autoritatea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor (anexa 3/55)
21.12.2021
Invitaţi:
- Ministerul Finanţelor
ora 15.00
Comisia pentru apărare, Comisia pentru apărare, - Ministerul Afacerilor Interne (anexa 3/19)
Camera Deputaţilor,
ordine publică şi siguranţă ordine publică şi siguranţă - Ministerul Apărării Naţionale (anexa 3/18)
20 Corp B4, Etaj 5,
naţională naţională
- Serviciul de Protecţie şi Pază (anexa 3/33) Cam. 5156
(25) (17)
- Serviciul de Telecomun. Speciale (anexa 3/34)
- Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor
Secrete de Stat (anexa 3/41)
Invitaţi : 21.12.2021
Comisia pentru politică - Ministerul Finanţelor
Comisia pentru politică Senat,
externă (12) ora 17.00
externă (13) - Ministerul Afacerilor Externe (anexa 3/14) Corp B1, Nivel P1
21 Comisia pentru comunităţile
Comisia pentru românii de Sala D. Cantemir
de români din afara
pretutindeni (11) - Consiliul Naţional pentru Combaterea ora 17.30
(Salonul Alb)
graniţelor ţării (12) Discriminării (anexa 3/42)

5
Denumirea comisiilor Data şi
Nr. Denumirea ordonatorului principal de
ora Locul şedinţei
crt. Camera Deputaţilor Senat credite
şedinţei
Invitaţi: 21.12.2021
- Ministerul Finanţelor
Camera Deputaţilor,
Comisia pentru afaceri Comisia pentru afaceri - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ora 16.00
Sala President,
22 (anexa 3/54) (pentru domeniul fondurilor europene)
europene (21) europene (11) Corp B2,
Nivel P
- Ministerul Afacerilor Externe (anexa 3/14) ora 16.30
(pentru domeniul afacerilor europene)
Invitaţi: 21.12.2021 Camera Deputaţilor,
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi - Ministerul Finanţelor ora 17.00 Corp B2,
23 Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra
Nivel PM,
activităţii SRI (9) - Serviciul Român de Informaţii (anexa 3/31)
cam. 8
Invitaţi: 21.12.2021
Camera Deputaţilor,
ora 17.00
Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii - Ministerul Finanţelor Corp B2,
24 Serviciului de Informaţii Externe (6) Nivel PM,
- Serviciul de Informaţii Externe (anexa 3/32) cam. 19

Invitaţi: 21.12.2021
ora 17.00
- Ministerul Finanţelor Camera Deputaţilor,
Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie Corp B2,
25 - Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea
1989 (10) Nivel S1,
meritelor luptătorilor împotriva regimului cam. 26
comunist instaurat în România în perioada
1945-1989 (anexa 3/39)