Sunteți pe pagina 1din 7

CELULA

Definiție: celula este unitatea structurală, funcțională și genetică a organismelor


vii.
Celula este un sistem deschis, aflat într-un permanent schimb de materie și energie
cu mediul înconjurător.

Forma celulelor: diferă în funcție de rolul pe care îl îndeplinesc. Ele pot fi:
sferice, ovale, cubice, cilindrice, prismatice, fusiforme, etc.

Dimensiunile celulelor: dimensiunea medie a celulelor vegetale și animale este


cuprinsă între 10 – 100 micrometri.
Ex. spermatozoidul uman= 5μm; hematia= 8μm; ovulul uman = 150 μm.

Tipuri de celule: celulele se împart, după absența sau prezența unui nucleu
individualizat, în procariote și eucariote.
Celulele procariote: nu au nucleu individualizat, delimitat de citoplasmă printr-o
membrană. Sunt procariote bacteriile și algele albastre-verzi(cianobacteriile)
Celulele eucariote: au nucleul bine individualizat, delimitat de citoplasmă printr-o
membrană. Celulele vegetale și animale sunt eucariote tipice.

Componentele celulare
Celula animală spre deosebire de celula vegetală nu are: perete celular, cloroplaste
și vacuole.
1. Membrana celulară(plasmatică): este alcătuită dintr-un bistrat fosfolipidic,
proteine externe, proteine transmembranare, proteine interne și
glucide(glico-lipide și glico-proteine).

Funcții: delimitează celula de mediul înconjurător, protejează celula și îi dă formă,


mediază schimburile de substanțe dintre celulă și mediu, având permeabilitate
selectivă.
Peretele celular: este un înveliș celulozic, rigid, specific plantelor, situat înaintea
membranei. Are rol de protecție și determină forma celulei vegetale.

2. Citoplasma: generează spre exterior membrana celulară(plasmalema) și


spre interior este formată din: hialoplasmă și granuloplasmă.

Hialoplasma(citoplasma fundamentală): conține apă liberă în care se găsesc


dizolvate substanțe anorganice, unele substanțe organice, proteine globulare,
picături de grăsime.
Granuloplasma: este partea structurată a citoplasmei care conține organitele
celulare.
Organitele celulare sunt: reticulul endoplasmic(RE), ribozomii, mitocondriile,
dictiozomii(aparatul Golgi), lizozomii, clroplastele, vacuolele.

Reticulul endoplasmatic: este o rețea de canalicule ramificate, care fac


legătura dintre membrana plasmatică și membrana nucleului. În interior se află o
substanță în continuă mișcare, reticulul având rolul unui aparat circulator
intracelular.
R.E este două feluri: neted(REN) și rugos(RER)
REN- are rol în sinteza lipidelor, iar REN este asociat cu ribozomii și este implicat
în sinteza proteinelor din celulă.

a) Mitocondriile: principala funcție a mitocondriilor este aceea de a elibera


energia provenită din oxidarea(ardere chimică)unor substanțe organice(ex.
glucoza). Energia eliberată este utilizată pentru sinteza de ATP(acid
adenozintrifosfat). ATP-ul este forma chimică de depozitare a energiei în
celulă.

b) Ribozomii(corpusculii Palade): se găsesc liberi în citoplasmă sau atașați de


reticulul endoplasmatic. Se mai găsesc în cloroplaste și mitocondrii.
Au rol în biosinteza proteinelor specifice. Proteinele intră în alcătuirea
tuturor structurilor celulare.

c) Cloroplastele: organite specifice celulelor vegetale. Conțin un pigment de


culoare verde numit clorofilă, care servește la captarea radiațiilor solare.
Cloroplastul este sediul fotosintezei(locul unde se produc substanțe
organice: glucide, lipide, proteine).

d) Vacuolele: sunt vezicule pline cu suc vacuolar(o soluție de săruri minerale,


glucide, acizi organici, enzime etc.). Sunt specifice plantelor.

3. NUCLEUL
Alcătuire: membrană nucleară dublă prevăzută cu pori ;nucleoplasmă, 1-2
nucleoli, cromatină nucleară(ADN).
Rol: controlează desfășurarea tuturor reacțiilor chimice din celulă,
diviziunea celulei și transmiterea caracterelor ereditare la generațiile
următoare(la descendenți).
Membrana plasmatică
Celule vegetale cu cloroplaste

Nucleul

S-ar putea să vă placă și