Sunteți pe pagina 1din 2

ADEVERINȚĂ

MD – 2059, REPUBLICA MOLDOVA, CHIŞINĂU


ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ
fix. 022 93 17 17, tel. 069232897 invatatorul.md
„ASOCIAŢIA GENERALĂ
e-mail: agiro.moldova@gmail.com Înregistrată la Ministerul Justiţiei cu numărul de identificare A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN
de stat - cf.1010620007650, la data de 27 octombrie 2010, nr. certificatului MD 002661. REPUBLICA MOLDOVA”

Prin prezenta de confirmă faptul că

CORCIU NADEJDA
este membru al AGIRoMd, prin participarea în anul 2021
la următoarele activități de dezvoltare profesională:
schimb de experiență; implicarea în proiecte educaționale; promovarea
activismului colegilor; implicarea în discuția documentelor de politici
educaționale; realizarea de proiecte în scopul creșterii eficienței actului educativ;
sprijinirea elaborării și publicării lucrărilor membrilor; coordonarea activității la
nivelul membrilor, al filialelor și sucursalelor pentru realizarea scopului asociației;
realizarea și editarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe
informatice si alte materiale informative; dezvoltarea de programe proprii și în
regim de parteneriat cu autoritățile publice din țară și străinătate în domenii de
interes general și local.

DR. MARIANA MARIN


PREȘEDINTE AGIROMD

AGIROMD_2021_0002

S-ar putea să vă placă și