Sunteți pe pagina 1din 4

:

-succesorii universali=persoanele fizice sau juidice care dobandesc intreg patrimoniul altei persoane
fizice sau juridice;

-succesorii cu titlu universal=persoanele fizice sau juridice care dobandesc o parte din patrimoniul altei
persoane fizice sau juridice; (art 1282)

-succesorii cu titlu particular=cei care dobandesc unul sau mai multe bunuri privit/privite in mod
individual; au calitatea de avand cauza in raport cu actele anterioare incheiate de autorul lor cu privire la
acelasi bun; ( ex: cumparatorul)

Pentru ca o persoana sa fie succesor cu titlu particular trebuie:

Sa fi dobandit unul sau mai multe bunuri privit/privite in mod individual;

Autorul dobanditorului sa fi incheiat anterior acte cu privire la acelasi bun;

Aceste acte sa fi dat nastere la drepturi sau obligatii civile strans legate de bunul in cauza;

Aceste acte sa fi indeplinit conditiile prevazute de lege pt opozabilitate fata de terti;

-creditorii chirografari=persoanele care nu au garantata creanta cu un anumit bun al debitorului;se


spune intreg patrimoniul debitorului formeaza garantia creditorului chirofragari;Se considera ca au
calitatea de avand cazue deoarce suporta consecintele actelor incheiate anterior de debitor;includerea
creditorilor chirografari in categoria avanzilor cauza este discutabila fiindca ei nu dobandesc drepturi sau
obligatii civile din actele incheiate de debitori.

Exceptiile de la principiul relativitatii efectelelor

-exceptii reale-in opiniile unor autori exista o singura exceptie reala, anume stipulatie pentru altul;in
opiniile alor autori exista doua exceptii reale : stipulatia pt altul + cazul actiuniilor directe;

Exceptiile sunt situatiile in care fie prin vointa partiilor, fie prin vointa legii, tertii dobandesc drepturi
subiective civile fara sa fie necesara manfiestarea lor de vointa;

Trebuie sa consideram ca exista doua exceptii reale.

1.Stipulatia pt altul=art 1284 pana la 1288: conventia prin care promitentul se obliga fata de stipulant sa
execute o prestatie in favoarea unei terte persoane numite tert beneficiar; Dreptul tertului beneficiar se
naste din momentul inchierii stipulatiei, dar este afectat de conditia rezolutorie a refuzului lui de catre
tert.

Acceptarea dreptului de catre tert produce doua consecinte juridice:

-consolidarea dreptului in patrimoniul tertului;

-pana in momentul comunicarii actului de acceptare, stipulatia pt altul poate fi revocata de stiplant
potrivit legii;
2.Actiuniile directe=sunt actiuniile in justitie pe care legea le recunoaste unei terte persoane prin care se
urmareste executarea unei obligatii contractuale;Sunt exceptii reale fiindca tertii dobandesc dreptul de a
obtine executarea toatala sau partiala a unei obligatii contractuale in temeiul legii.

Cele 3 actiuni directe sunt:

-actiunea intentata de locator impotriva sublocatarului avand ca obiect plata chiriei datorata de
sublocatar ;

Contractul de sublocatiune=contractul prin care locatarul transmite total sau partial dreptul de
folosinta asupra bunului primit in locatiune unei alte persoane numita sublocatar;

Pt admiterea actiunii avand ca obiect plata chiriei de sublocatar trebuie:

a)locatarul sa nu fi platit chiria locatorului;

b)obligatia de plata a chiriei sublocatarului sa fie scadenta; (plata anticipata a chiriei de catre sublocatar
locatarului nu este opozabila locatorului)

-actiunea mandantului impotriva sub mandatarului –contractul prin care mandantul il imputerniceste
pe mandatar sa incheie unul sau mai multe acte juridice civile;Un asemenea contract se bazeaza pe
increderea partiilor.Pt ca mandatul se intemeiaza pe relatiile de incredere dintre parti, mandatarul nu
poate transmite imputernicirea primita altei persoana, de regula.(nu isi poate substitui persoana in
executarea mandatului).

Exceptii : a) cand mandantul a consimtit la inlocuire

b) cand mandantul nu a fost de acord cu inlocuirea pt ca mandatarul nu l-a putut anunta


in prealabil de aparitia unor imprejurari care au facut imposibila executarea mandatului de mandatar ;

actiunea directa recunoscuta de lege perimite mandantului sa il cheme in judecata pe submandatar in


vederea angajararii raspunderii acestuia.

-actiunea persoanelor care au incheiat un contract cu antreprenorul prin care s-au obligat sa execute in
tot sau in parte prestatia sau lucrarea care formeaza obiectul contractului de antreprins.Aceasta actiune
va fi intentata impotriva beneficiarului lucrarii pana la concurenta pretului datorat de acesta
antreprenorului.

Contractul de antrepriza=contractul prin care antreprenorul se obliga fata de beneficiar sa execute o


prestatie in schimbul unui pret.(poate fi o suma de bani sau un alt bun) –contract de prestari de servicii

-exceptii aparente=sunt situatiile in care la prima vedere un tert dobandeste un drept subiectiv civil fara
sa fie necesar manifestarea sa de vointa;

Cele mai importante exceptii aparente sunt:

: -promisiunea faptei altuia->conventia prin care promitentul se obliga fata de cealalta parte numita
beneficarul promisiunii sa determine un tert sa incheie sau sa ratifice un anumit ajc;

E o excpetie aparenta pt ca se pare ca tertul ar dobandi din promisiunea faptei altuia obligatia de a
incheia sau ratifica un anumit act;In realitatea, tertul nu dobandeste nicio obligatie pastrand libertatea
de a incheia sau ratifica acel act. Promitentul promite aceiasi fapta aceea de a-l det pe tert sa incheie sau
ratifice actul.El nu promite fapta tertului de a incheia sau ratifica actul asa cum se pare la prima vedere
(? art1283)

Obligatia promitentului este obligatie de rezultat.Este posibil prin exceptie ca prin vointa partiilor
obligatia asumata de promitent sa fie o obligatie de mijloace sau de diligenta(treb sa rezulte din
contract).

-situatia avanzilor cauza-exceptie aparenta se pare ca avanzii cauza dobandesc drpeturi si obligatii
civile din actele incheiate de autorii lor fara a fi necesara manifestarea lor de vointa.In realitate, pt a
dobandi calitatea de avanz cauza e necesara manifestarea vointei acelei persoane si drept consecinta
acea persoana va dobandi drpeturile si obligatiile respective.

-reprezentatrea –mijlocul juridic prin care o persoana numita reprezentant incheie un act juridic
civil in numele altei persoane numita reprezentat.Din actul astfel incheiat reprezentatul dobandeste dr
sau/si obligatii civile.

-cesiunea de creanta-se pare ca cesiunea de creanta este o exceptie de la prin relativit efectelor pt
ca debitorul trb sa isi execute obligatia fata de alt debitor, debitorul fiind tert fata de cesiunea de
creanta.Exceptia nu e reala pt ca debitorul nu a dobandit alta obligatie, ci aceasta exista dinaintea
cesiunii.

-cesiunea contractului-la fel in cazul cc in care cesionarul care are calitatea de tert fata de contractul
cedat nu dobandeste dr si oblig noi, ci este necesara vointa lui pt validitatea cesiunii.

-preluarea datoriei-in cazul preluarii datoriei se pare ca prin vointa vechiului debitor si a noului
debitor, creditorul ar dobandi un dr de creanta nou.Dar exceptia nu este reala fiindca preluarea datoriei
necesita acordul creditorului si oricum dreptul de creanta nu se naste ca efect al preluari datoriei in
patrimoniul creditorului, ci exista dinainte.

-simulatia-este operatia juridica prin care partiile incheie doua acte juridice civile: unul secret pe
care nu il doresc sa il dezvaluie tertiilor,care exprima vointa lor reala, si altul public pe care doresc sa il
dezvaluie tertiilor, dar care nu exprima vointa lor reala.

Simulatia e o exceptie aparenta de la principiul relativitatii fiindca se pare ca un tert ar dobandi dr


si/sau obilgstii civile din actele incheiate intre altii.(acte publice)

Simulatia nu e o excpetie reala fiindca actul public nu da nastere la dr sau obligatii civile pt terti, ci doar
este opozabil tertiilor in sensul ca tertii sunt tinuti sa respecte dr partiilor nascute din actul public.Dar
simulatia este o exceptie de la principiul opzailitatii ajc fiindca actul secret este inopozabil tertiilor.

Existenta actului secret poate fi dezvaluita de parti sau de tertii care au aflat de el prin intentarea
actiunii in declararea simulatiei.

Simulatia are 3 forme:

-simulatia prin fictivitatea actului public-actul public e nereal;in acest caz actul public poate avea orice
natura,iar actul secret consta doar in intelgerea partiilor ca actul public sa nu produca niciun efect intre
ele;
-simulatia prin deghicare-(toatala=partiile ascund tertiilor natura actului secret, cele doua acte au naturi
juridice diferite sau partiala=pp ca ambele acte sa aiba aceeasi ntura juridica si doar unele clazuele ale
actului secret sa fie ascunse tertiilor);

-simulatia prin interpunere de persoane-ambele acte au aceeasi natura juridica dar cel putin o parte e
diferita de la un act la celalalt;

Pt validitatea simulatiei se cere:

1.intentia partiilor de a simula-intentia partiilor de a incheia un ajc fara a-l dezvalui tertiilor

2.actul secret sa fie incheiat anterior sau concomitent cu cel public

Art 1289-art 1294 (simulatia)

-e permisa de lege cu excpetia cazului in care partiile urmaresc scopuri ilicite (incalcarea unor norme
imeperative, incalcalrea dr altor persoane ).

S-ar putea să vă placă și