Sunteți pe pagina 1din 15

IMPRIMANTĂ

-Cercetare de Marketing-

Titular seminar:Brunello A.
Studenti: Grasu Ana Georgiana 33,33%
Măriuţă Ana Maria Victoria 33,33%
Murariu Claudiu 33,33%

Grupa:1521
…don’t be first, be with a step before the first

-2010-

2
…don’t be first, be with a step before the first

Cuprins

1. Cercetarea de marketing…………………………………………….pag 1
2. Problema decizională………………………………………………..pag 1
3. Obiectivele cercetătii………………………………………………...pag 1
4. Metoda cercetări……………………………………………………..pag 2
4.1 Chestionar…………………………………………………………pag 2
4.2 Interpretare………………………………………………………...pag 4
5. Operaţionalizarea…………………………………………………….pag 6
6. Rezultatele cercetării…………………………………………………pag 7
6.1 Concluzii…………………………………………………………..pag 10
7. Bugetul……………………………………………………………….pag 11
8. Bibliografie…………………………………………………………..pag 11
9. Anexe

3
…don’t be first, be with a step before the first

1. Cercetarea de marketing

În zilele noastre informatica este un domeniu in plină ascensiune pe piaţă. Datorită


evoluţiei societăţii ne confruntăm zi de zi cu noi dorinţe din partea clienţilor noştri iar noi
suntem dispuşi să îi ascultăm si să le respectem cerinţele. De aceea ne propunem să
realizăm o cercetare cantitativă de marketing pentru a putea fi mereu in tendinţă cu ceea ce
se asteaptă de la produdul nostru urmărind anumite etape precum: problema decizională,
obiectivele cercetării, metoda de cercetare, operaţonalizarea, rezultatele cercetării si
bugetul.
2. Problema decizională
Firma DotPrint işi propune lansarea unui nou produs, imprimanta portabilă Bubble Jet
k90 MGM un model revoluţionar de imprimantă. Profilul pieţei ţintă pe care se doreşte
lansarea noii imprimante este regiunea Moldova ( judeţele Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi,
Bacău, Vaslui ) .
În scopul luării unei decizii in ceea ce priveşte lansarea noului produs având in vedere
si criza economică cu care ne confruntăm atât noi cât şi clienţii noştri vom efectua o
cercetare asupra pieţei ţintă. Această cercetare va fi o cercetare formală, bine structurată,
sursele de informare fiind primare, metoda folosită va fi ancheta stradală iar instrumentul
de cercetare va fi chestionarul. Astfel se va efectua o cercetare de teren pe baza unui
eşantion reprezentativ pentru piaţa ţintă, arealul geografic fiind reprezentat de Iaşi, Piatra
Neamţ şi Botoşani, informaţiile cantitative obţinute vor descrie piaţa şi vor previziona
evoluţia acesteia in următoarea perioadă astfel încât managerii companiei să aibă date
concludente la baza viitoarei acţiuni de a lansa sau nu noul model de imprimantă.
3. Obiectivele cercetării

Prin efectuarea cercetării de marketing asupra pieţei ţintă, aplicarea chestionarului, se


urmăreşte aflarea datelor şi informaţiile ce duc la îndeplinirea următoarelor obiective:
a). Determinarea caracteristicilor urmărite de clienţi la cumpărarea unei imprimante.
b). Identificarea surselor de informaţii ce se folosesc pentru lansarea noului produs.
c). Determinarea punctelor de distribuţie din care se cumpără cel mai des.
d). Calcularea nivelului preţului psihologic.
e). Detrminarea frecvenţei de cumpărare a imprimantelor.

4
…don’t be first, be with a step before the first

f). Determinarea procentajului clienţilor din segmentul ţintă care intenţionează să cumpere
noua imprimantă în următoarea perioadă.
g.) Aflarea gradului de receptivitateal clienţilor privind posibila lansare a noii imprimante.
4. Metoda cercetării
Deoarece se urmăreşte investigarea populaţiei din piaţa ţintă pentru a se obţine
răspunsuri precise referitoare la imprimante se va folosi ca metodă de cercetare ancheta pe
bază de sondaj. Ancheta este stradală, la servici si la locul de cumpărare, chestionarul fiind
administrat de operatorii de interviu care vor consemna răspunsurile celor intervievaţi.S-a
ales restrângerea arealului geografic al pieţei ţinte la populaţia oraşelor Iaşi, Piatra-Neamţ
si Botoşani, şi extragerea eşantionului din aceste oraşe pentru a folosi o metodă rapidă,
ieftină şi eficientă de intervievare. Astfel prezenţa intervievatorului asigură completarea
corectă a itemilor şi înţelegerea întrebărilor de către persoana intervievată, putând să
clarifice anumite probleme ce pot să apară.
Ca instrument al cercetării va fi folosit un chestionar cu 12 întrebări pentru a se
obţine informaţiile necesare. Tiparul chestionarului/modelul blank este următorul:

4.1 Chestionar
Bună ziua! Mă numesc _______________________ şi reprezint firma DotPrint
din Iaşi, specializată în fabricarea si comercializarea imprimantelor. Firma noastră doreşte
să lanseze pe piaţă un nou produs, imprimanta portabilă cu jet de cerneală. În acest scop
efectuăm o cercetare de marketing la care am dori să participaţi şi dumneavostră
răspunzându-ne la următoarele întrebări:
1. Aţi avut ocazia să utilizaţi o imprimantă?
Da
Nu (săriţi la întrebarea 3)
2. Cât de des utilizaţi imprimanta?
a) Zilnic
b) Săptămânal
c) Lunar
d) Din când in când
3. Credeti că in viitor veţi avea nevoie de o imprimantă?
Da

5
…don’t be first, be with a step before the first

Posibil
Nu ştiu
Nu
4. Ierarhizaţi în ordinea preferinţelor următoarele avantaje pe care le urmăriţi când
achiziţionaţi o imprimantă ( 1- cel mai important, 7 – cel mai puţin important):
___ Dots Per Inch (DPI) mare
___ Număr de pagini pe minut
___ Zgomotul produs
___ Preţ accesibil
___ Dimensiune şi greutate mică
___ Memorie mare
___ Altele, care anume .........................................
5. Cât aţi fi dispus să plătiţi pentru achiziţionarea unei imprimante (sumă fixă) ?
……… Lei
6. Care sunt principalele căi de informare despre imprimantele existente pe piaţă?
Magazin de specialitate
Internet
Reclame în presă (ziare, tv)
Pliante
Altă parte, specificaţi..............................
7. De unde achiziţionaţi imprimanta?
a) Magazin de specialitate
b) Magazin second-hand
c) Supermarket/ Hypermarket
d) Online
e) Altele locuri, specificaţi............................
8. În opinia dumneavoastră, lansarea unei imprimante portabile cu jet de cerneală
este o idee:
a) Foarte bună b) Bună c) Aşa-şi-aşa d) Nepotrivită e) Foarte nepotrivită.

9. Aţi fi interesaţi să achiziţionaţi o imprimantă portabilă în următoarele 12 luni?


a) Sigur că da b) Probabil că da c) Nu ştiu d) Probabil nu e) Sigur nu

6
…don’t be first, be with a step before the first

10.Vârsta dumneavoastră se încadrează în următorul interval:


a) 15-25 ani b) 26-35 ani c) 36-45 ani d) 46-55 ani e) peste 55 ani
11. Venitul personal net lunar se încadrează în intervalul:
a) sub 500 lei b) 501-700 lei c) 701-1000 lei d) 1001-1500 lei e) peste 1500 lei
12. Care este ocupaţia dumneavoastră?
a) Elev d) Patron g) Casnic
b) Student e) Om de afaceri h) Pensionar
c) Salariat f) Şomer i) Alta, specificaţi........
Nume Prenume:
Număr telefon:
Vă mulţumim pentru timpul acordat!

4.2 Interpretare
Pentru a întelege mai bine obiectivele şi scopul acestui chestionar vom realiza în
cele ce urmează o interpretare a întrebărilor:
Intrebarea nr 1:” Aţi avut ocazia să utilizaţi o imprimantă?”
Obiectivul acestei întrebări filtru este acela de a selecta dintre persoanele
chestionate pe acelea care au utilizat o imprimantă şi, prin urmare, sunt în măsură să dea
răspunsuri pertinente şi cât mai aproape de realitate, care pot fi folosite pentru realizarea
studiului de piaţă, aflându-se şi în ipostaza de posibili cumpărători.
Intrebarea nr 2:” Cât de des utilizaţi imprimanta?”
Prin răspunsurile obţinute la această întrebare vom estima frecvenţa de cumpărare a
imprimantelor în vederea dimensionării producţiei astfel încât să nu avem marfă pe stoc şi
în acelaşi timp să reuşim sǎ satisfacem cererea.
Intrebarea nr 3:” Credeţi că in viitor veţi avea nevoie de o imprimantă?”
Prin această intrebare dorim să obţinem informaţii cu privire la non-consumatorii
relativi, pentru a putea demara o campanie de promovare a produselor noastre şi de a-i
atrage pe aceştia prin diverse promoţii şi oferte cu scopul de a ne deveni clienţi.

Intrebarea nr 4:” Ierarhizaţi în ordinea preferinţelor următoarele avantaje pe care


le urmăriţi când achiziţionaţi o imprimantă ( 1- cel mai important, 7 – cel mai puţin
important)”

7
…don’t be first, be with a step before the first

Obiectivul acestei întrebări este cunoaşterea avantajelor urmărite de clienţi la


achiziţionarea unei imprimante. Astfel vom şti dacă proprietăţi ce caracterizează produsul
nostru, precum numărul paginilor pe minut, sursa de curent-adaptor,dimensiunea si
greutatea mică., sunt de prim interes pentru posibilii noştri cumpărători.
Intrebarea nr 5:” Cât aţi fi dispus să plătiţi pentru achiziţionarea unei imprimante
(sumă fixă) ?”
Obiectivul urmărit prin această întrebare este cel de calculare a preţului psihologic,
preţ acceptat de clienţi. Astfel vom incerca să ne limităm costurile si să oferim aceeaşi
calitate, dar la un preţ accesibil.
Intrebarea nr 6:” . Care sunt principalele căi de informare despre imprimantele
existente pe piaţă?”
Obiectivul propus prin această întrebare este cel de identificare a principalelor
căi prin care informaţiile despre imprimante ajung la clienţi. Vom cunoaşte astfel
modalităţile cele mai utilizate de consumatori pentru a se informa asupra produselor şi
implicit mediul în care ar trebui să implementăm promovarea prosului nostru( prin
publicitate, reclame, pliante, anunţuri etc.)
Intrebarea nr 7:” De unde achiziţionaţi imprimanta?”
Prin această întrebare dorim sa aflăm punctele de distribuţie din care se cumpară cel
mai des imprimante, pentru a folosi această informaţie în momentul în care vom reînnoi
contractele cu distribuitorii existenţi sau pentru încheierea de contracte cu alţi distribuitori.
Intrebarea nr 8:” În opinia dumneavoastră, lansarea unei imprimante portabile cu
jet de cerneală este o idee:”
Această întrebare oferă informaţii cu privire la unul dintre obiectivele menţionate,
si anume despre gradul de receptivitate al clienţilor privind posibila lansare a imprimantei
portabile cu jet de cerneală Bubble Jet MGM k90. Astfel, ne propunem să aflăm dacă
utilizatorii imprimantelor consideră oportună şi necesară scoaterea pe piaţă a acestui
produs.
Intrebarea nr 9:” Aţi fi interesaţi să achiziţionaţi o imprimantă portabilă în
următoarele 12 luni?”
Prin aceastǎ întrebare încercăm să determinăm procentul clienţilor din segmentul
ţintă care intenţionează să cumpere noua imprimantă în perioada imediat următoare.
Astfel vom obţine, pe eşantionul considerat, media de persoane care ar achiziţiona un

8
…don’t be first, be with a step before the first

asemenea produs şi dacă imprimanta portabilă cu jet de cerneală poate fi un produs ce are
loc pe piaţa imprimantelor din zona Moldovei.
Intrebarea nr 10:” Vârsta dumneavoastră se încadrează în următorul interval:”
Prin această întrebare dorim să includem în anchetă persoanele cât mai apropiate de
segmentul ţintă, astfel încat răspunsurile primite sa fie relevante pentru cercetare.
Intrebarea nr 11:” Venitul personal net lunar se încadrează în intervalul”
Obiectivul urmărit este identificarea nivelului de venit personal net lunar al
respondenţilor în vederea stabilirii pentru eşantionul considerat, a numărului mediu de
persoane care îşi permit să cumpere noul model de imprimantă.
Intrebarea nr 12:” . Care este ocupaţia dumneavoastră?”
Prin această intrebare dorim sa aflăm ce categorii de persoane sunt mai interesate de
achiziţionarea noului produs, pentru a ne delimita câat mai clar segmentul ţintă.

Tipuri de întrebări: Tipuri de scală:


- deschise:5 - nominală: 1,3,6,7,12
- închise:1,2,3,8,9,10,11,12 - ordinală:4
- închise cu alegere multiplă:4,6,7 - interval:2,8,9,10,11
-de proporţie:5
5.Operaţionalizarea
Pentru realizarea anchetei am intervievat un număr de 40 de persoane din care doar un
număr de 30 s-au încadrat în piaţa noastră ţintă. Fiecare dintre cei trei operatori de interviu
au avut de realizat câte 10 chestionare,iar culegerea datelor s-a realizat după următorul
program:
Operatori de interviu
Locaţia de aplicare a chestionarului Perioada

Bulevardul Decebal - Piatra-Neamţ 01.04.2010, orele 13-15


Măriuţă Ana-Maria Victoria
Bulevardul Carol 1 – Iaşi 12.04.2010 orele 12-13
Strada Calistrat Hogaş nr. 4 Piatra-Neamţ 07.04.2010, orele 16-18
Grasu Ana Georgiana
Bulevardul Independenţei - Iaşi 12.04.2010, orele 15-16
Aleea Decebal nr. 2 – Botoşani 09.04.2010, orele 17-18
Murariu Claudiu
Campus Titu Maiorescu Copou - Iaşi 11.04.2010, orele 14-15

6. Rezultatele cercetarii

9
…don’t be first, be with a step before the first

Din chestionarele completate am obţinut următoarele rezultate:

Întrebarea 1: Aţi avut ocazia să utilizaţi o imprimantă?


Majoritatea persoanelor chestionate au răspuns cu

Nr. Raspunsuri
DA ,un procent de 93.33%, iar restul au răspuns NU, un Nu
Da
procent de 6.67%, însă răspunsurile lor au fost luate in
considerare deoarece ei reprezintă categoria non-
consumatorilor relative ce pot deveni clienţi. 0 10 20 30

Figura 1

Întrebarea 2: Cât de des utilizaţi imprimanta?


40
35,72
Observăm din rezultate că 35,72 % din 35 32,14 Zilnic
30
eşantionul ales folosesc imprimanta zilnic urmat apoi 25 Saptamânal
21,42
20
de un procent de 24,42 % săptămânal , 32,44 % lunar
15 Lunar
10,71
şi doar 10,74 % folosesc imprimanta din când în 10
5 Din când in
când. Rezultatele indică clar că produsul nostru este 0 când
Procent
utilizat in diverse activităţi şi este de o mare necesitate.
Figura 2

Întrebarea 3: Credeţi că in viitor veţi avea nevoie de o imprimantă?


16 din 30 de respondenţi consideră că vor
avea nevoie de o imprimantă în viitor, 6 au Da
Posibil
răspuns cu posibil, 7 cu nu stiu, iar doar Nr. Bifari 16 6 7 1
Nu stiu
1 răspuns a fost nu. Nu

0 10 20 30 40

Figura 3
Întrebarea 4: Ierarhizaţi în ordinea preferinţelor următoarele avantaje pe care le
urmăriţi când achiziţionaţi o imprimantă ( 1- cel mai important, 7 – cel mai puţin
important):

10
…don’t be first, be with a step before the first

Pe prima poziţie, ca avantaj atunci când achiziţionează o imprimantă îl reprezintă


preţul accesibil( 17 alegeri), urmat de DPI (Dots Per Inch) mare cu 6 alegeri si numărul de
pagini scoase pe minut cu 5 alegeri.
Figura 4

18
16
14 Pozitia 1
12
Pozitia 2
10
8 Pozitia 3
6 Pozitia 4
4 Pozitia 5
2
Pozitia 6
0
DPI mare Nr pag/min Zgomot Pret Dimensiune Memorie
produs si greutate mare

Întrebarea 5: Cât aţi fi dispus să plătiţi pentru achiziţionarea unei imprimante (sumă
fixă)? 12
10
Conform răspunsurilor primite media preţului <=200
8
psihologic acceptat este de 292,66 lei, frecvenţă mai 6
201-300
301-400
ridicată având preţurile mai mici de 200 lei. 4
401-500
2
Figura 5 >501
0
Nr. Raspunsuri

Întrebarea 6: Care sunt principalele căi de informare despre imprimantele existente


Procent
pe piaţă?
Internetul reprezintă cea mai
18%
utilizată metodă de informare 26%

Magazin specialitate
despre produsele noastre (34 %),
Internet

urmat de magazinele de specialitate 22%


Reclame in presa
Pliante
(26%), in timp ce pliantele sunt cel
34%
mai puţin utilizate(18%).
Figura 6
Întrebarea 7: De unde achiziţionaţi imprimanta?

11
…don’t be first, be with a step before the first

Cu un procent de
Procent
37% magazinele de
specialitate reprezintă
3%
locul de unde sunt 25%
37% Magazin specialitate
cumpărate cele mai multe Magazin second-hand
Supermarket/hypermarket
imprimante. În schimb
Online
magazinele second-hand Altele
27% 8%
şi alte locuri însumează
doar 11%.
Figura 7
Întrebarea 8: În opinia dumneavoastră, lansarea unei imprimante portabile cu jet de
Foarte buna
cerneală este o idee: 12 11
10 9
11 persoane din cele chestionate( 36,6%) 8
Buna
8
consideră că lansarea noului nostru produs este o idee 6 Asa-si-asa
4
foarte bună, 9 persoane considera ca fiind o idee 2 Nepotrivita
2
bună(30%) comparativ cu 2 persoane care consideră că 0 0
Nr.bifari Foarte
nepotrivita
este o idee nepotrivită.
Figura 8
Întrebarea 9: Aţi fi interesaţi să achiziţionaţi o imprimantă portabilă în următoarele 12
luni?
10
10
9
Procentul persoanelor care intenţionează să
8
Sigur ca da
cumpere imprimanta portabilă in urmatoarele 12 luni
6 Probabil da
5
este de 33,33% (10 persoane din 30), în timp ce 30% 4 4 Nu stiu
Probabil nu
sunt siguri că vor achiziţiona produsul. 2 2
Sigur nu
Figura 9 0
Nr. Bifari

Întrebarea 10: Vârsta dumneavoastră se încadrează în următorul interval:


Ponderile cele mai mari in categoriile de vârstă ale
2
persoanelor chestionate le deţin persoanele cu 30 5
peste 55 ani
25
vârsta cuprinsă in intervalul 15-25 ani si 36-45 9 46-55 ani
20
36-45 ani
ani., aceastea fiind si intervalele reprezentative 15 4
26-35 ani
10
pentru piaţa ţintă. Figura 10 5 10 15-25 ani

0
Nr. Bifari
12
…don’t be first, be with a step before the first

Întrebarea 11: Venitul personal net lunar se încadrează în intervalul:


Majoritatea persoanelor au un venit 12
11
personal net lunar mai mic de 500 lei(11 din 10
sub 500 lei
8
30 de persoane), urmat apoi la egalitate de 501-700 lei
6
5 5 5 701-1000 lei
persoanele ce au un venit lunar net cuprins în 4 4
1001-1500 lei
intervalele 501-700 lei, 701-1000 lei si 1001- 2 peste 1500 lei
0
1500 lei. Nr. Bifari

Figura 11
Întrebarea 12: Care este ocupaţia dumneavoastră?
8 din persoanele chestionate sunt salariţi, 7 8 8
Elev
7 7
sunt studenţi si 4 oameni de afaceri, acestea Student
6
reprezentând si principalele categorii cărora Salariat
5
Patron
ne adresăm prin lansarea acestui produs. 4 4
Om de afaceri
3 3 3
Somer
2 2 2
Figura 12--> 1 Casnic
1
0 Pensionar
0
Nr. bifari Alta
6.1 Concluzii:
Din cercetarea efectuată rezultă că ideea lansării unei imprimante portabile cu jet de
cerneală este bine văzută, 63,33% din persoanele intervievate au acceptat-o drept bună sau
foarte bună, există interes pentru achiziţia zgărzii în următoarele 12 luni, 30% din
respondenţi confirmând acest lucru, iar 33,3% au intenţia de a cumpăra produsul.
Deoarece unul din principalele avantaje căutate la produsul nostru este preţul
accesibil, conducerea firmei trebuie să găsească soluţii pentru reducerea costurilor astfel
încât preţul produsului sa fie mai mic de 200 lei.
Pentru o mai bună promovare a produsului vom apela la site-urile web, deoarece internetul
este principala formă de informare a consumatorilor(34 %) şi vom incheia contracte cu mai
multe magazine de specialitate de unde sunt achiziţionate cele mai multe
imprimante(37%).
Prin urmare se sugerează lansarea pe piaţă a imprimantei portabile cu jet de cerneală,
segmentul ţintă acceptând-o, însă este necesară respectarea recomandărilor rezultate în
urma cercetării de marketing înainte ca noua imprimantă să ajungă pe piaţă pentru a obţine
efectele sperate, volum ridicat al vânzărilor şi implicit profit pentru compania DotPrint.

13
…don’t be first, be with a step before the first

7. Bugetul

Tip resurse Consum de resurse

Birotică - 5 lei

Financiare - 17 lei
Listare - 10 lei

Transport - 2 lei

Măriuţă Ana-Maria Victoria

Umane
Grasu Ana Georgiana

Murariu Claudiu

Proiectare - 3 h
Timp - 22 h

Operaţionalizarea datelor - 8 h

Analiza datelor - 5 h

Realizarea propriu-zisă - 6 h

8. Bibliografie

1. Corneliu Crisan, Emil Maxim , Constantin Sasu, Stefan Prutian, Adriana Zait, Adriana
Manolica, Tudor Jijie , Adrian Monoranu – “Marketing” , Editura Setcom Libris , Iasi
2008

14
…don’t be first, be with a step before the first

15