Sunteți pe pagina 1din 3

PROBLEMA 1.

Tabelul 1. Aprecierea programului de producție pe sortimente în dinamică

Felurile Cantitatea Preţ Volumul producţiei


de unit fabricate, mii lei
produse program efecti ar, progra efecti Obținut
ată vă lei mat v în
limitile
sortimen
tului
program
at
A 1 2 3 4=1*3 5=2*3 6
1. A 220 300 180 39600 54000 39600
2. B 355 450 200 71000 90000 71000
TOTAL X X X 110600 14400 110600
0

Analizați îndeplinirea programului de producție pe sortimente în


dinamică. Efectuați concluziile corespunzătoare.

În cazul dat:

KS = Volumul producţiei fabricate în limita sortimentului programat x 100 % =


Volumul producţiei fabricate programat

= 110600/110600=100%

ΔVPF= 110600-110600=0 mii lei

Concluzii: În baza datelor din tabel am constatat că la întreprinderea analizată sa


respectat programul de producție pe sortimente înregistrând o îndeplinire a planului cu 100 %
ceia ce semnifică că programa de producție pe sortimente în dinamica a fost îndeplinită.
PROBLEMA 2.

Tabelul 2. Aprecierea îndeplinirii programului de producție pe structură

Volumul producţiei fabricate, mii lei Îndeplini Prod. Efectiv


rea efectivă obținut în
F programat efectiv program după limitile
elul de Suma, Ponder Suma, Ponder ei de structura structurii
produs mii lei ea, % mii lei ea, % producți programat programat
e ă, mii lei e, mii lei
A 1 2 3 4 5 6 7
A 39600 35.80 54000 37.50 136.36 51552 51552
B 71000 64.20 90000 62.50 126.76 92448 90000
TOTAL 110600 100 144000 100 263.12 144000 141552

În baza datelor inițiale din tabelul 1 analizați îndepliniriea programului


de producţie pe structură și efectuați concluziile corespunzătoare.

În cazul dat:
Volumul producţiei fabricate în limita structurii programate
Kst = x 100 % =
Volumul producţiei fabricate efectiv
= 141552/144000=98.3%

ΔVPF=141552-144000=-2448 mii lei

Concluzii: În baza datelor obținute am constat că la întreprinderea analizată programul


de producție după structură nu a fost îndeplinit cu 1,7 % (98.3-100), ceia ce a contribuit la
reducerea volumului producției fabricate cu 2448 mii lei. Suma producției pierdute poate fi
considerată ca rezervă internă de majorare a volumului producției fabricate pe viitor.
PROBLEMA 3.

Analiza valorii adăugate

Tabelul 3. Calculul şi aprecierea modificării valorii adăugate în dinamică


Indicatorii Anul Anul de Abaterea Mărimea
precedent gestiune absolută (+, -) influentei
factorilor

A 1 2 3 4
1. Volumul producţiei 18825.0 28450.0 +9625 +9625
fabricate
2. Consumatori 2043.0 13510.0 +11467 +11467
intermediari
3. Valoarea adăugată 16782 14940 -1842 -1842
În baza datelor inițiale din tabelul 3 analizați calculați valoarea
adăugată și analizați influiența factorilor efectuînd concluziile
corespunzătoare.

Concluzie. În baza datelor din tabel am constatat că la întreprindere valoarea adăugată a


scăzut faţă de anul precedent cu -1842 mii lei.Volumul productiei fabricate sa majorat cu +9625
față de anul precedent ca și consumatorii intermediari cu +11467 .
Așadar, rezultatele analizei factoriale fac posibilă concluzia că întreprinderea analizată
trebuie să mărească volumul productiei fabricate ca să majoreze valoarea adăugată .