Sunteți pe pagina 1din 2

COORDONAT

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor
semnat Angela MOTUZOC
21 decembrie 2021

Ordinea de zi a ședinței
Consiliului Superior al Procurorilor
din 23.12.2021, ora 1000

1. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-91/2021 din


22.10.2021 (procuror O.Vereteno).
Raportor – domnul Eduard Varzar

2. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-61/2020 din


26.11.2021 (procuror O.Iachimovshi).
Raportor – domnul Constantin Șușu

3. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror (procuror R.Popov).


Raportor – doamna Svetlana Balmuș

4. Demersul de suspendare din funcție a unui procuror (procuror Ig.Popa).


Raportor – doamna Lilia Potîng

5. Examinarea propunerii de transfer a unui procuror.


Raportor – domnul Constantin Șușu

6. Desemnarea unui membru în componența Consiliului Institutului Național al


Justiției.
Raportor – doamna Lilia Potîng

7. Adresările doamnei Lilia Vasilevici.


Raportor – doamna Svetlana Balmuș

8. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror.


Raportor – domnul Constantin Șușu

9. Adresarea domnului Roman Statnîi cu privire la faptele ce pot constitui abatere


disciplinară comise prin emiterea unui act administrativ individual.
Raportor – doamna Svetlana Balmuș

10.Adresarea doamnei Lidia Bulgac, membru al Comisiei de evaluare a


Performanțelor Procurorului General.
Raportor – domnul Eduard Varzar
11.Contestația depusă de SRL ,,AgroVitaComerț”, Casa de Comerț ,,Vita” SRL,
SRL ,,Utilajcom”, SRL ,,ViriumGrup”, în calitate de creditori ai ÎM ,,Dionysos
– Mereni”, împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-73/19 din
18.10.2019.
Raportor – doamna Angela Motuzoc

12.Discuții cu privire la avizarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la


aprobarea proiectului de Lege privind unele măsuri aferente selectării
candidaților la funcțiile administrative din organele de autoadministrare ale
judecătorilor și procurorilor și modificarea unor acte normative (număr unic
630/MJ/2021).
Raportor – doamna Angela Motuzoc

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor