Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Infrastructurii și

Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Nr.19/2-4456/21 din 17.12.2021


la nr. 1-6832/21 din 31.05.2021
1-4136/21 din 05.04.2021
B-229/21 din 09.04.2021 (1-4757/21 din 19.04.2021)
530/03-14 din 02.06.2021 (1-8347/21 din 30.06.2021)
Col-501/21-10-2705 din 29.11.2021 (1-15974/21 din 29.11.2021)
1-15904/21 din 29.11.2021
34/20/116023 din 30.11.2021 (1-16178/21 din 02.12.2021)
Z-970/21 din 23.11.2021 (1-16261/21 din 03.12.2021)

Dlui Ion Ceban


Primar-General al mun. Chișinău
MD-2012, bd. Ștefan cel Mare, 83, mun. Chișinău

Centru Național Anticorupție


MD-2004, bd. Ștefan cel Mare, 198, mun. Chișinău

Dlui Andrei Spânu


Viceprim-Ministru, Ministru, Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
MD-2012, Piața Marii Adunări Naționale, 1, mun. Chișinău

Dnei Liliea Zestre


MD-2028, str. Sprâncenoaea, 3b, ap. 100, mun. Chișinău
(pentru informarea persoanelor interesate)

Agenţia pentru Supraveghere Tehnică examinează demersuri și cereri


parvenite de la Instutuțiile Statului și cetățenii Republicii Moldova REPETAT vis-
a-vis de calitatea lucrărilor de construcție, neconformități depistate (discrepanțe de
la actele permisive eliberate de către Primăria mun. Chișinău) etc..., la executarea
lucrărilor de construcție a obiectivului (complex rezidențial cu obiective de menire
social-culturală și parcare auto subterană, cu nivelul maximal pe verticală
S+P+10E, în limitele terenurilor gestionate cu nr. cad. 0100212306, 0100212311,
0100212312) din str. Sprîncenoaia, 1-5, mun. Chișinău.
Ca rezultat a celor solicitate (adresările anterioare nr. 19/2-1584/21
din 04.06.2021, nr. 19/2-4001/21 din 19.11.2021 și nr. 19/2-4237/21 din
06.12.2021) Administrația Publică Locală (Primăria mun. Chișinău) nu a prezentat
documentația de urbanism relevantă (PUZ) pentru modificarea zonei prevăzute de
Regulamentul Local de Urbanism și Amenajarea Teritoriului avizat în modul
stabilit.
Mai mult ca atît menționăm, că referitor la obiectivele care nu se regăsesc în
planele (schema) de amplasare a imobilelor din anexa certificatelor de urbanism
1
pentru proiectare nr. 450/15 din 17.08.2015 și nr. 675/21 din 30.09.2021, unde a
solicitat Agenția informația nu au fost prezentate careva referințe (acte) cu privire
la autorizarea lucrărilor de construire în baza Legii nr. 163/2010 cu privire la
autorizarea lucrărilor de construire.
În contextul celor expuse mai sus Agenția solicită repetat în
termeni proximi de a fi pusă la dispoziție infomația relevantă cu
eliberarea copiilor confimate în modul stabilit.
Concomitent menționăm, că în cazul în care nu au fost eliberate acte
permisive pentru executarea obiectivelor supraterane și subterane (parcare auto
subterană în două nivele, blocuri comerciale, etc…, obiectivele care nu se regăsesc
în planul de amplasare a imobilelor din anexa certificatelor de urbanism pentru
proiectare nr. 450/15 din 17.08.2015 și nr. 675/21 din 30.09.2021), conform art. 28
alin. 1) al Legii nr. 163/2010 cu privire la autorizarea lucrărilor de construcție,
construcțiile executate în lipsa sau cu încălcarea autorizației de
construire/documentației de proiect, sau în lipsa certificatului constatator care
confirmă aplicarea principiului aprobării tacite se consideră construcții
neautorizate, iar executarea lucrărilor de construcție de mai departe contravin
prevederilor art. 22, alin. (1) lit. b) al Legii nr. 721/1996 privind calitatea în
construcții și art. 1, alin. (2) al Legii nr. 163/2010 privind autorizarea lucrărilor de
construcție.
În cazul constatării contravenției neautorizate menționăm, că excede
prevederile art. 177, Cod contravenţional care se constată de către Agenție, iar
prevederile art. 179 Cod contravenţional potrivit art. 42310 alin. 1, 2, 3, al Cod
contravenţional, ţine de competenţa autorităţilor Administraţiei Publice Locale.
Astfel, documentarea şi întocmirea procesului-verbal cu privire la
contravenţie cu remiterea în Instanţa de Judecată competentă, cît şi dispunerea
conform prevederilor art. 42310 alin. 3, Cod contravenţional a sistării lucrărilor de
constrcţie şi solicitarea Instanţei de Judecată de a aplica măsura de siguranţă
prevăzută de art. 4396 Cod contravenţional, ţine de competenţa autorităţilor
administraţiei publice locale.
În contextul celor expuse Agenția solicită în mod repetat examinarea
demersurilor conform prevederilor legale cu ulterioara informare a
persoanelor interesate inclusiv Agenția, totodată menționăm, că informații cu
privire la adresările anterioare (adresările anterioare nr. 19/2-1584/21 din
04.06.2021, nr. 19/2-4001/21 din 19.11.2021 și nr. 19/2-4237/21 din 06.12.2021)
complet nu au parvenit.
Digitally signed by Moraru Ion
Cu respect, Date: 2021.12.17 12:57:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Director Ion Moraru

N. Surugiu, nicolae.surugiu@ast.gov.md, 078800429


T. Demian, tudor.demian@ast.gov.md, 078800436
I. Popa, ion.popa@ast.gov.md, 078800422
V. Știrbu, vitalie.stirbu@ast.gov.md, 078800440

str. Constantin Tănase, nr. 9, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md


2

S-ar putea să vă placă și