Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Data:
Clasa:
Profesor diriginte:
Modulul tematic: Autocunoaştere şi dezvoltare personală
Subiectul: Imaginea de sine
Obiectiv cadru:
 Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de
sine
Obiective operaţionale:
 să identifice elemente definitorii ale propriei personalităţi
 să construirea o imagini de sine pozitivă
 să-şi dezvolte stima de sine
Valori şi atitudini:
 respect şi încredere în sine şi în ceilalţi
 aprecierea unicităţii fiecăruia ca persoană unică şi valoroasă

Metode şi procedee: conversaţia, expunerea, munca în grup, problematizarea,


exerciţiul de opţiune.
Resurse materiale: calculator şi videoproiector, instrumente de scris, , flip-chart,
fişe de lucru, coli, post-it-uri
Resurse de timp: 50 minute

Scenariul didactic
1. Moment organizatoric: salutul, absenţii, pregătirea celor necesare începerii lecţiei.
2. Captarea atenţiei
Exerciţiu de spargere a gheţii DIN FERICIRE / DIN NEFERICIRE
─elevii aşezaţi în cerc. Primul jucător începe povestirea cu: „din fericire când m-am trezit
azi dimineaţă era frumos...”. Al doilea continuă „din nefericire, liniştea gândurilor mi-a
fost tulburată de......Al treilea continuă „din fericire...” şi tot aşa procedează şi restul
grupului.
Se va da o scurtă interpretare maximei ”Omul este măsura tuturor lucrurilor”

3. Anunţarea titlului şi a obiectivelor operaţionale

4.Desfăşurarea lecţiei:

Elevii privesc un material Power Point ce conţine Scala de măsurare a stimei de


sine a lui M. Rosenberg. Vor fi scoşi doi elevi în faţă, cărora li se vor lega ochii (ca să
nu se influenţeze) şi vor răspunde la întrebările date, procedând astfel: pentru fiecare
răspuns marcat cu roşu (care i se potriveşte) va face un pas înainte, pentru un răspuns
marcat cu verde – o jumătate de pas, pentru un răspuns albastru rămân pe loc şi pentru un
răspuns negru, fac un pas în urmă.

1. Cred, simt ca sunt o persoana valoroasa, cel puţin ca alte persoane


 total de acord
 de acord
 dezacord
 total dezacord
2. Cred, simt ca am un număr de însuşiri bune
 total de acord
 de acord
 dezacord
 total dezacord
3. Una peste alta, sunt înclinat să cred că sunt un ratat
 total de acord
 de acord
 dezacord
 total dezacord
4. Sunt capabil să fac lucruri la fel de bine ca majoritatea oamenilor
 total de acord
 de acord
 dezacord
 total dezacord
5. Cred, simt ca nu am cu ce sa mă mândresc prea mult
 total de acord
 de acord
 dezacord
 total dezacord
6. Am o atitudine pozitiva faţă de mine însumi
 total de acord
 de acord
 dezacord
 total dezacord
7. Aş dori să pot avea mai mare respect fata de mine însumi
 total de acord
 de acord
 dezacord
 total dezacord
8. Câteodată mă gândesc că nu sunt bun de nimic
 total de acord
 de acord
 dezacord
 total dezacord
9. Per ansamblu, sunt satisfăcut de mine însumi
 total de acord
 de acord
 dezacord
 total dezacord
10. Cu siguranţă, mă simt nefolositor
 total de acord
 de acord
 dezacord
 total dezacord

După ce-şi vor finaliza drumul, se va dezbate la nivel de clasă cauzele înaintării,
stagnării sau rămânerii în urmă a elevilor. Concluzia jocului: încrederea în sine ne
propulsează, ne ajută să răzbim.

Se vor interpreta ( împreună cu elevii)

Consecinţele imaginii de sine negative / pozitive


Imagine de sine pozitivă:
• Creşterea performanţelor şcolare (persoana îşi estimează corect resursele, îşi
asumă responsabilităţi în conformitate cu cerinţele şi resursele proprii);
• Relaţii armonioase în cadrul familiei (respectul de sine determinat de o imagine
de sine pozitivă favorizează manifestarea respectului din partea celorlalţi; rezolvarea
conflictelor este mai simplu de realizat în condiţiile în care cei implicaţi în conflict nu se
autoînvinovăţesc şi nu îi învinovăţesc pe ceilalţi);
• Relaţii bune cu colegii şi prietenii de aceiaşi vârstă (elevii îşi pot pune în evidentă
calităţile fără a le devaloriza pe ale celorlalţi)

Imagine de sine negativă:


• Scăderea performanţelor şcolare sau la locul de muncă, datorită subestimării
resurselor, neasumării responsabilităţilor;
• Relaţii nearmonioase în cadrul familiei (lipsa de respect faţă de sine favorizează
lipsa respectului manifestat faţă de ceilalţi membri din familie; în timpul conflictelor se
învinovăţesc excesiv sau îi critică pe ceilalţi);
• Relaţii deficitare cu cei de aceeaşi vârstă (elevii vor să îşi menţină stima de sine
crescută impunându-se, însă fac acest lucru nerespectând drepturile celorlalţi şi valoarea
lor, ceea ce afectează relaţiile cu aceştia.

Joc didactic
Elevii extrag dintr−un plic caracteristici ale persoanelor cu respect de sine scăzut sau
ridicat şi le distribuie pe cele două panouri de flip chart.

Persoane cu stimă de sine ridicată:

 interpretează situaţiile noi ca fiind provocatoare, nu ameninţătoare


 preferă independenţa
 îşi asumă responsabilităţi
 se implică în rezolvarea unor sarcini noi şi le rezolvă fără probleme
 îşi exprimă adecvat emoţiile pozitive şi pe cele negative
 îşi asumă consecinţele acţiunilor lor
 sunt mândre de realizările lor
 oferă ∕ cer ajutor

Persoane cu stimă de sine scăzută:

 sunt nemulţumite de persoana lor în general (fizic, intelectual, aptitudinal etc.)


 evită responsabilităţile sau sarcinile noi
 se simt lipsite de valoare
 refuză să îşi asume consecinţele faptelor lor
 manifestă toleranţa scăzută la frustrare
 manifestă rezistenţă scăzută la presiunile negative ale grupului
 îşi exprimă într-o manieră neadecvată emoţiile sau şi le neagă
 consideră manifestarea emoţiilor o dovadă de slăbiciune
 îi blamează pe ceilalţi pentru nerealizările lor
 manifestă agresivitate

Creşterea stimei de sine


(regăsite în materialul Power Point)
• Decide ce poţi controla şi ce nu;
• Acceptă responsabilitatea;
• Orice greşeală e o oportunitate de a învăţa şi de a lua lucrurile de la capăt, mai
bine;
• Competiţia se dă doar cu tine însuţi;
• Fii o persoană ambiţioasă FOARTE IMPORTANT, urmează visele tale, nu pe ale
altora;
• Gândeşte şi vorbeşte pozitiv. Nu te gândi la ce NU se poate, ci la ce se poate; nu
la ce NU vrei, ci la ce vrei.
• ANTURAJUL Este vital în evoluţia ta. Fă-ţi un grup de prieteni şi prietene care
au vise ca si tine, care sunt pozitivi şi au încredere în forţele lor. Fă orice ca sa
intri în anturaj cu ei şi in viaţa ta se vor întâmpla minuni.
• SĂ CREZI CĂ POTI este condiţia necesară deşi nu suficienta .
• Ceea ce nimeni nu spune majoritatea despre eşec şi greşeală e că acestea sunt
lucruri absolut fireşti în ORICE proces de învăţare. Doar cine nu vrea să evolueze
şi să progreseze in viata poate spune ” eu nu sufăr eşecuri”.
• Aleargă, cazi, ridică-te. Ridică-te şi luptă din nou.

Concluzii

1. Încrederea în sine este fundaţia fără de care nu ai nici o şansă să te bucuri de


succes, în niciunul din aspectele vieţii.
2. Încrederea în sine vine în urma experienţelor trăite, a eşecurilor şi a lecţiilor
învăţate.
3. Nu există eşec, ci doar lecţii învăţate
4. Perseverenţa este atotputernica.
5. Curajul este esenţial şi oricine poate da dovadă de curaj.
6. Gândirea influenţează până şi ultima celulă a unei fiinţe umane. Ai grijă ce
gândeşti, căci gândurile tale, bune sau rele, sigur se vor materializa.

Exerciţiu Se cere elevilor să completeze ,în scris,propoziţiile din fişele individuale,


pentru a afla nivelul stimei de sine. La ultima întrebare răspunsul va fi afirmativ sau
negativ.

Completaţi următoarele propoziţii lacunare !

1.Dacă lumea ar fi un cer infinit , mi−ar plăcea să fiu..................


2.Dacă lumea ar fi un ocean fără sfârşit , mi−ar plăcea să fiu..........
3.Dacă lumea ar fi un imens deşert de nisip sub un soare torid ,
mi−ar plăcea să fiu.............................
4.Dacă lumea ar fi un enorm arbore , mi−ar plăcea să fiu...................
5.Dacă lumea ar fi exact aşa cum pare că este , ţi−ar plăcea să rămâi aşa
cum eşti ?

5. Debriefing (analiza activităţii, experienţele dobândite şi aplicabilitatea lor)

Se va completa urătoarea fişă de evaluare :

Evaluarea lecţiei

Fiecare elev va lipi câte un post-it în formă de


frunză : pe ramuri dacă i-a plăcut lecţia sau
lângă rădăcina copacului dacă nu i-a plăcut lecţia

S-ar putea să vă placă și