Sunteți pe pagina 1din 4

Data________________

Numele prenumele______________
TEST DE EVALUARE

1.Ce este numeralul ? ………………………………………………………………...


…………………………………………………………………………………………..
2.Subliniaţi numeralele şi analizaţi-le :
Mă numesc Popescu Irina . Am unsprezece ani şi sunt elevă în clasa a patra.
Familia mea are cinci membri. Primul copil al familiei este fratele meu, Sorin,
care este elev în clasa a şaptea. Al treilea copil, Ionuţ , are doar doi ani. Părinţii
sunt mulţumiţi de noi.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Care sunt substantivele proprii din text ?……………………………………………
Dar substantivele comune ?……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
3.Scrieţi cu litere forma corectă a numeralelor :
Noi suntem în familie (2 ) ……………… fete. Ei sunt (2 ) ………. fraţi. Anul are
………………………. luni .În grădină sunt ( 12 ) …………………. arbori.
Alexandru a adunat ( 32 ) ………………………………… de castane.
4.Scrieţi ce este ca parte de vorbire cuvântul scris aplecat :
a ) Mia a primit în dar doi papagali. ……………………………………..
b ) Mi-a înapoiat mia de lei. ……………………………………..
c ) Mie îmi plac crizantemele. ………………………………………
d ) Biblioteca şcolii are o mie de volume. ………………………………………
5.Scrieţi cu litere numeralele : 47 = …………………………………………………
85= ……………………………………………………………………………………..
791= ……………………………………………………………………………………
1421 = …………………………………………………………………………………..
20075 = …………………………………………………………………………………
6.Alcătuiţi propoziţii cu numeralul ,, şapte “ , în care acesta să aibă funcţiile de :
-subiect : ………………………………………………………………………………..
- nume predicativ : …………………………………………………………………….
- parte secundară pe lângă substantiv : ………………………………………………
- parte secundară pe lângă verb : …………………………………………………….
7. Alcătuiţi propoziţii după schemele :
a ) S . P. P. sec. ( n. v. s. ) …………………………………………………………
b ) P. P. sec . S. ( v. n. s. ) ………………………………………………………..
Data______________
Numele prenumele________________
TEST DE EVALUARE

1. Subliniaţi pronumele personale şi analizaţi-le :


Ea dădu ursuză din cap . Omul se uită la ei .Zmeoaica l-a trimis după apă .La
dumneavoastră vor veni mereu copiii . Noi i- am încurajat pe concurenţi .
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Alcătuiţi propoziţii în care să aveţi pronume personale la :
- persoana I , nr. singular: …………………………………………………………….
-persoana a III –a , nr. plural , genul masculin : ……………………………………..
-persoana a II-a , nr . singular : ……………………………………………………….
3.Tăiaţi cu o linie forma greşită : Tu eşti ce-l / cel mai aprig duşman .
Copiii să-i / săi sunt cuminţi .Nu trebuie săi / să-i cumpăr nimic .I –ar / iar
surâde ideea de a pleca la mare . I-ar / iar n –am înţeles nimic din tot ceea ce
sa / s-a explicat !
4.Transcrieţi corect textul :
,, Deşteaptăte , române din somnul cel de moarte ………………………………...
În care teadânciră barbarii de tirani. ……………………………………………….
Acum ori niciodată croieşteţi altă soartă …………………………………………..
La care să senchine şi cruzii tăi duşmani . “ ……………………………………….
5.Alcătuiţi propoziţii cu formele : ţie , ţi –e , nea , ne-a , neam, ne-am , ia , i-a .
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
6. Alcătuiţi propoziţii în care pronumele personal de persoana a III –a , nr.
singular , genul feminin să fie : -subiect : ……………………………………………
-nume predicativ : ……………………………………………………………………..
- parte secundară ce determină un verb : ……………………………………………
- parte secundară ce determină un subst. : ………………………………………….
7. Alcătuiţi o propoziţie după schema : S. P . P.sec. ( p. , v. , s.).
…………………………………………………………………………………………..
8.Alcătuiţi un text cu titlul ,, Puişorii “ în care să folosiţi 4 pronume personale.
Subliniaţi-le !
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Data_________
Numele prenumele__________
TEST DE EVALUARE

1. Subliniaţi şi analizaţi adjectivele din textul următor :


,, Voi aţi cântat cu glas fierbinte
Naturii calde imnuri sfinte ,
Ori doine dragi , / când v- aţi adus
De noi aminte ! / … “ ( George Coşbuc - ,, Vestitorii primăverii “ )
Ce rol au adjectivele din acest text ?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
2.Găsiţi adjectivele care au sens opus celor date :
bun - ………… neastâmpărat - ………………….
limpede - ……………. negru - ……………..
amar - ………………. des - ……………….
luminos -…………….. îngrijit - ………………………
3. a ) Formaţi substantive de la adjectivele :
frumos - …………….. gros - …………………
umed - ………………. tare - …………………
b ) Formaţi adjective de la substantivele :
băiat -……………… om- ………………… şcolar-……………. ţăran……...
c ) Formaţi adjective de la verbele :
a zburda - ……………. a dărui - ……………. a se juca - ……………….
4. Înlocuiţi următoarele expresii cu un adjectiv potrivit :
o mamă de bătaie = o bătaie …………………….
om cu inimă = om …………………..
om cu sânge rece = om…………………..
om la locul lui = om……………………..
om tobă de carte =om ……………………
Alcătuiţi enunţuri cu trei dintre expresiile date ! …………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
5.Alcătuiţi două propoziţii în care adjectivul ,, frumoasă “ să îndeplinească
funcţia de : - nume predicativ : ………………………………………………………
- parte secundară ce determină un subst. : …………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
6. Alcătuiţi un text format din şapte enunţuri despre un animal îndrăgit .
Subliniaţi adjectivele !
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Data__________________
Numele prenumele________________

TEST DE EVALUARE

1.Subliniaţi verbele din următorul text şi analizaţi-le morfologic şi sintactic :


,,S-a dus zăpada albă de pe întinsul ţării ,/
S-au dus zilele Babei şi nopţile vegherii ./
Câmpia scoate aburi ; /pe umedul pământ
Se-ntind cărări uscate de-al primăverii vânt .’’
( Vasile Alecsandri -,,Sfârşitul iernei ‘’)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2.Rescrieţi textul , scriind corect persoana verbelor din paranteză :


Eu (mergi ) foarte des la bunici .Ei ( ai ) o grădină mare şi frumoasă .În grădină
( este ) pomi şi crizanteme .Bunicul ( îngrijesc ) grădina cu toată dragostea .

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3.Înlocuiţi următoarele expresii cu verbele potrivite .Alcătuiţi propoziţii cu


verbele găsite !
a o lua la sănătoasa =
a se lua la întrecere =
a-i face zile fripte =
a băga în sperieţi =
a-şi aduce aminte =
a da de veste =
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4.Tăiaţi forma incorectă a verbelor :
să fii – să fi
iau- ieau
lom --luăm
eşti –ieşti
5.Completaţi spaţiile libere cu ,,s-a ‘’ori ,,sa ‘’:
Andrei……pregătit să meargă cu colega….. la spectacol .În haina……a găsit o
floare care s-a ofilit . …… gândit să o pună în agenda …… . Colega …… l-a
anunţat prin telefon că….. întâmplat o nenorocire .
6.Alcătuiţi enunţuri cu fiecare din cuvintele de mai jos :
,,la ‘’, ,,l-a ‘’, ,, i-a ‘’ , ,,ia ‘’, ,,s-au ‘’ , ,,sau ‘’, ,,mai ‘’, ,,m-ai ‘’.

S-ar putea să vă placă și