Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Transferul de căldură prin conducţie

Capitolul 2
Transferul de căldură prin convecţie

2.1. Noţiuni teoretice


Aici intră partea de teorie.
Pentru a nu avea probleme cu numerotarea, am făcut indexarea automată a
subcapitolelor, formulelor, tabelelor, figurilor.
Atunci când schimbaţi numărul capitolului, trebuie să re-numerotaţi titlul
capitolului care este scris cu alb la începutul acestei pagini – primul rând (nu îl
ştergeţi).
Ecuaţiile se scriu sub forma (la spacingul ecuaţiilor puneţi 6 puncte înainte şi
după):
Q 2 =ηr ⋅ Q 1 unde

Q 1 =m
1 (h '
1 −
h1" ; ) 
Q 2 =m
(1-1)
 2 (h
"
2 −'
h2 )
Legenda figurilor se scrie sub forma:

ql
ql2

ql1

tp1
tp1 ’ tp1

Figura 1.1: Variaţia ql1=f(tp1) şi ql2=f(tp1)

Legenda tabelelor se scrie sub forma:

Tabelul 1.1
Numărul de ţevi pe plăcile tubulare ale schimbătoarelor de căldură cu o singură
trecere a fluidului prin ţevi, pentru aşezarea în hexagon [5]
Numărul de ţevi pe latura Numărul de ţevi Numărul total
hexagonului exterior pe diagonală de ţevi
ne nd = D ' / S
6 10 91
13 TRANSFER DE CĂLDURĂ – CULEGERE DE PROBLEME

8 14 187
9 16 241
10 18 301

2.2. Convecţia căldurii la transformare de fază


2.2.1. Probleme rezolvate
Problema 1.1. Încărcarea termică a unui cazan recuperator cu vaporizare, este
q f = 9,3 ⋅10 4 W / m 2 , iar temperatura suprafeţei de încălzire Tc = 458 K . Să se
determine presiunea şi temperatura apei care fierbe în ţevi.

Soluţie:
Scriind relaţia:

q f = 25,29 ⋅ ps 0,58 ⋅ ( ∆T f ) 3,33 = 25,29 ⋅ ps 0,58 ⋅ ( 458 − Ts ) 3,33;


unde Ts – reprezintă temperatura de saturaţie corespunzătoare presiunii de saturaţie
11,8
⋅ ( 458 − Ts )
0,58 3, 33 0,174
9,3 ⋅10 4 = 25,29 ⋅ ps ; ps =
458 − Ts
Utilizând proprietăţile termofizice ale apei pe curba de saturaţie şi ţinând cont
de relaţia de mai sus se obţine ps = 9,4 bar şi Ts = 450 ,36 K .
Problema 1.2. În exteriorul unei ţevi orizontale vaporizează apă la presiunea
de 8 bar. Cunoscând temperatura suprafeţei exterioare a ţevii T p = 453 K , să se
determine:
1) diferenţa critică de temperatură corespunzătoare vaporizării apei la
presiunea de 8 bar;
2) coeficientul de convecţie al căldurii la fierbere;
3) densitatea fluxului termic;
4) cum se modifică valoarea coeficientului de convecţie a căldurii, α ,
dacă temperatura suprafeţei scade la 446 K?

Soluţie:

1) Diferenţa critică de temperatură se determină cu ajutorul relaţiei:

∆Tcr = (T p − Ts ) cr =
qcr
;
αcr
unde fluxul critic, qcr , se determină cu relaţia de mai jos:
Transferul de căldură prin conducţie 14

qc r = 4 1 5 ⋅2
( ) (
13
λ 0,5 ⋅ ρ ' − ρ '' 2 4 ⋅ ρ '' ⋅ lv ⋅ Ts 3 ⋅ σ ) 1 1
24
10 1
ρ ' 2 4 ⋅ 4 4 0 06
Proprietăţile termofizice ale apei la Ts = 443 ,57 K şi ps = 8 bar sunt:

ρ ' = 898 kg 3;
c p = 4400 J
kg ⋅ K
; µ = 1,63⋅ 10− 4 N ⋅ s
m m2
ρ '' = 4,16 kg 3 ; σ = 0,0442N m ;
m
λ = 0,68W ; lv = 2,05 ⋅ 106 J ;
m⋅ K kg

qcr = 4152⋅
0,680,5 ⋅ ( 898− 4,16)
13
24 ⋅ ( 4,16⋅ 2,05⋅ 10 ⋅ 443,57) 6
1
3
⋅ 0,0442 24
1

10 1
898 24 ⋅ 4400 6

qcr = 2700843W
m2
Pentru determinarea coeficientului de convecţie critic se utilizează relaţia:
1 1
 ρ ' ' ⋅ lv  30 ρ' 3 λ 0,75 ⋅ qc 0,7
α cr = 0,0 7 7 7⋅  ' ''  ⋅   ⋅ ;
ρ −ρ  σ 0, 4 5
  µ ⋅ c p ⋅ Ts
7
6 0
0, 3 7

1 1
 4,16 ⋅ 2,05 ⋅ 106  30
 898  3
α cr = 0,0777 ⋅  
 ⋅ 
 893,84   0,0442 


(
0,680,75 ⋅ 2,7 ⋅ 106 ) 0,7

= 107000W ;
(1,63 ⋅10 )
− 4 0, 45
⋅ 4400
7
60 ⋅ 443,57 0, 37 m2 K

qcr 2700000
∆Tcr = = = 25,2 K ;
αcr 107000
Deoarece ∆Tcr > ∆T = T p − Ts = 453 − 443 ,57 = 9,43 K , fierberea este
globulară.
2) Coeficientul de convecţie al căldurii la fierbere se determină cu relaţia:
15 TRANSFER DE CĂLDURĂ – CULEGERE DE PROBLEME

α f = 45,8 ⋅ ps 0,5 ⋅ ( T p − Ts ) 2,33 = 45,8 ⋅ 80,5 ⋅ ( 453− 443,57) 2,33 = 25000W


m2 ⋅ K
3) Densitatea fluxului termic se determină cu relaţia:

10 3 10 −3
qh = 0,2 ⋅ α f 7⋅ ps − 14= 0,2 ⋅ 2 5 0 0 07 ⋅ 8 14= 2 4 5 0 0W0 2
m
5) Deoarece ∆T = T p −Ts = 446 − 443 ,57 = 2,43 K este mai mică decât
cea la care apare fierberea globulară, vaporizarea fiind foarte lentă se aplică
relaţiile de la convecţia liberă:
Nu = C ( Gr ⋅ Pr ) m

l3
Gr ⋅ Pr = g ⋅ ⋅ β ⋅ ∆ T ⋅ Pr
ν2
T p + Ts 443 ,57 + 446
La T = = = 444 ,78 K se citesc proprietăţile
2 2
termofizice ale apei:
2
ν = 0,18 ⋅ 10− 6 m Pr =1,04
s

β =0,16 ⋅10 −3 K −1 λ = 0,68W ;


m⋅ K
l3
Gr ⋅ Pr = 9,81 ⋅ −6 2
⋅ 0,16 ⋅10 −3 ⋅ ( 446 − 443 ,57 ) ⋅1,04 = 0,945 ⋅10 12 ⋅ l 3 .
(0,18 ⋅10 )

Pentru Gr ⋅ Pr = 0,945 ⋅10 12 ⋅ l 3 > 2 ⋅10 7 , adică l > 27,7 mm constantele


ecuaţiei criteriale sunt: C = 0,135; m = 1/3.

(
Nu = 0,135⋅ 0,945 ⋅ 1012 ⋅ l 3 ) 1
3;

(
α e = 0,135 ⋅ l ⋅ 0,945 ⋅ 1012 3 ⋅
0,68
l
)1
= 900 W 2
m ⋅K
Dacă diametrul conductei este mai mic decât 27,7 mm valorile C şi m se
modifică în aşa fel încât α creşte uşor. Comparând valorile coeficienţilor de
convecţie ai căldurii rezultă:
α f 25000
= = 28; α f = 28 ⋅ α e .
αe 900
Transferul de căldură prin conducţie 16

Problema 1.3. Într-un cazan acvatubular apa circulă prin ţevi cu d=18 mm cu
viteza w =1m . Apa se află sub presiune p = 8 bar. Să se determine coeficientul
s
de convecţie α de la pereţii ţevilor la apa care fierbe, dacă temperatura suprafeţei
interioare a ţevilor este Tp = 446 K.

Soluţie:

La presiunea de 8 bar şi temperatura de saturaţie de 443,4 K, proprietăţile


termofizice ale apei sunt:
2
ν = 0,18 ⋅ 10− 6 m Pr =1,05
s
Pr p =1,04 la 446 K λ = 0,679W m ⋅ K ;

w⋅d 1 ⋅18 ⋅10 −3


Re = = = 100 000 > 10 4 − regim turbulent
ν 0,18 ⋅10 −6
1 1
 Pr  4
) 0,8 ⋅1,05 0,43 ⋅ 1,05 
4
Nu = 0,021 ⋅ Re 0,8
⋅ Pr 0, 43
⋅  = 0,021 ⋅ (100000
 Pr p  1,04 
 
Nu = 213 .
Coeficientul de schimb de căldură prin convenţie se calculează cu relaţia de
mai jos:
λ 0,679
α cv = Nu ⋅ = 213 ⋅ = 8034 W 2
d −3 m ⋅K
18 ⋅ 10
∆T f = T p −Ts = 446 − 443 ,4 = 2,6 K

α f = 3,14 ⋅ ∆T f ⋅ p 0,15 = 3,14 ⋅ 2,6 2,33 ⋅ 80,15 = 1193,28 W 2


m K
αf 1193,28
= = 0,15 < 0,5.
α cv 8034
q = α cv ⋅ ∆ T f = 8034⋅ 2,6 = 20890W 2
m
Problema 1.4. În vaporizatorul unei instalaţii frigorifice care funcţionează cu
amoniac se cunoaşte temperatura agentului frigorific Ta = 265 K, temperatura
peretelui vaporizatorului Tp = 270 K şi suprafaţa acestuia S = 4 m2. Să se determine
coeficientul de transfer de căldură prin convecţie la vaporizarea amoniacului
precum şi debitul de vapori obţinut.

Soluţie:

La temperatura Ta = 265 K, proprietăţile termofizice ale amoniacului sunt:


17 TRANSFER DE CĂLDURĂ – CULEGERE DE PROBLEME

ρ ' = 649 ,3 kg 3; c p = 4400 J ; µ = 2,5 ⋅ 10− 4 N ⋅ s 2


m kg ⋅ K m
ρ =,16 kg
''
; σ = 0,0442N m ;
m3
λ = 0,54W ; lv = 1290 kJ ;
m⋅ K kg

2
ν = 0,18 ⋅ 10− 6 m Pr =1,05
s
Pr p =1,04 la 446 K λ = 0,54 W ;
m⋅ K

2.2.2. Probleme propuse


Problema 1.4. Un perete este format din trei straturi cu grosimile δ1 = 24
cm, 2 = 12 cm şi δ3 = 24 cm. Temperaturile pereţilor exteriori sunt: t1 = 980
δ
ºC şi t4 = 45 ºC. Conductivităţile termice sunt: λ1 = 0,8 ⋅ (1 + 0,000625 ⋅ t ) W/
(m.K), λ2 = 3,67 ⋅ (1 − 0,00012 ⋅ t ) W/(m.K) şi λ3 = 0,4 ⋅ (1 + 0,0011 ⋅ t ) W/(m.K).
Să se calculeze temperaturile suprafeţelor de contact şi fluxul de căldură.
Răspuns: t 2 = 704 ºC; t3 = 655 ºC; qs =1407 W/m2.