Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 23 - 24 decembrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00

1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de


procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 – art.532, 533, 5493, 558;
Legea nr.371/2006 cu privire la asistența juridică internațională în materie
penală – art.1, 4, 7, ș.a.)
nr. 345 din 11.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.173/1994
privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale
nr. 246 din 01.11.2019 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier – art.10, 14, 18, ș.a.; Codul
contravențional nr.218/2008 – art.36, 231, 232, ș.a.)
nr. 374 din 25.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Afacerilor Interne)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică

4 Proiectul de lege cu privire la serviciile publice


nr. 304 din 26.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Iurie ȚURCANU, viceprim-
ministru pentru digitalizare)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Codul de
deputaților procedură civilă nr.225/2003 – art.376; Legea insolvabilității nr.149/2012 –
art.5, 8, 21, ș.a.)
nr. 386 din 09.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.489/1999 privind sistemul
deputaților public de asigurări sociale (art.5, 6, 101, ș.a.)
nr. 371 din 24.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
7 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea
nr.591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale – art.9,
20, 36; Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 – art.134,
1341, 398, ș.a.)
nr. 256 din 29.09.2021 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
8 Proiectul de lege privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la
proclamarea independenței Republicii Moldova
nr. 353 din 16.11.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Roșca, M.Pancu, Iu.Dascălu,
A.Munteanu-Pojoga, E.Cojocari, M.Morozova, D.Gherman,
I.Groza, E.Sinchevici, G.Sajin
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
9 Proiectul de lege privind efectuarea auditului public extern în domeniul
deputaților gazelor naturale
nr. 380 din 01.12.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, Ig.Grosu, V.Roșca, V.Spînu,
I.Babici, L.Novac, D.Istratii
Raportor - Comisia de control al finanțelor publice

10 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr.407/2006 cu privire la


asigurări (art.28)
nr. 271 din 08.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații Iu.Dascălu, A.Trubca, S.Lazarencu, R.Marian
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

2
11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.3, 6, 8, ș.a.; Legea
nr.209/2016 privind deșeurile – art.2, 7, 9, ș.a.)
nr. 292 din 19.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, M.Cușnir
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

raport
distribuit
12 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1530/1993 privind ocrotirea
deputaților monumentelor (art.1, 2, 31, ș.a.)
nr. 322 din 03.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Pâslariuc, V.Grădinaru, IG.Chiriac,
L.Nicolaescu-Onofrei, M.Adam
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
13 Proiectul de hotărâre cu privire la declararea anului 2022 – Anul
Recunoștinței veteranilor de război, participanți la acțiunile de luptă
pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova
nr. 295 din 20.10.2021
Inițiatori - deputații B.Marcoci, V.Roșca, O.Nantoi, V.Grădinaru, L.Carp
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport
și mass-media
14 Proiectul de lege privind modificarea articolului 1 din Legea nr.72/2020
privind unele măsuri de susținere a călătorilor și a agenților economici din
industria turismului pentru atenuarea efectelor negative generate de
situația epidemiologică (COVID-19)
nr. 382 din 02.12.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Dascălu, L.Novac, M.Pancu, S.Lazarencu,
V.Șoimaru
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
15 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.461/2001 privind piața produselor petroliere – art.2, 24, 25; Codul fiscal
nr.1163/1997 – titlul IV; ș.a.)
nr. 332 din 04.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, V.Jacot, V.Spînu, A.Băluțel, A.Cheptonar,
M.Pancu, I.Șpac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
16 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului
deputaților nr.218/2011 cu privire la aprobarea modelului legitimației de judecător al
Curții Supreme de Justiție
nr. 400 din 15.12.2021
Inițiator - deputata Olesea Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3
raport
distribuit
17 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului nr.56
deputaților din 30 martie 2017 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Integritate și
Anticorupție pentru anii 2017-2020
nr. 406 din 21.12.2021
Inițiator - deputatul Lilian Carp
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
18 Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului cu
privire la constituirea Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a
substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului
nr.163/2021 (art.1)
nr. 401 din 15.12.2021
Inițiator - deputata V.Roșca
Raportor - Comisia de anchetă
19 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3019 din 17.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 408 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

În baza cererii Procurorului General interimar nr.2996 din 16.12.2021


20 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3036 din 21.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 409 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2993 din 16.12.2021
21 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3039 din 21.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 410 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
4
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2994 din 16.12.2021

22 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind


încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3038 din 21.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 411 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2995 din 16.12.2021
23 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3018 din 17.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 412 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2997 din 16.12.2021
24 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3016 din 17.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 413 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2999 din 16.12.2021
25 Raportul cu privire la cererea Procurorului general interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament
Ilan Șor
nr. 3017 din 17.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 414 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.3000 din 16.12.2021

5
26 Raportul cu privire la cererea Procurorului general interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în
Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor
nr. 3035 din 21.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 415 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2998 din 16.12.2021
27 Raportul cu privire la cererea Procurorului General interimar privind
încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în
Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor
nr. 3037 din 21.12.2021

Proiectul de hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității


parlamentare a deputatului în Parlament Ilan Șor
nr. 416 din 22.12.2021
Inițiatori - deputații O.Stamate, V.Grădinaru
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
În baza cererii Procurorului General interimar nr.2992 din 16.12.2021
28 Proiectul de hotărâre cu privire la încheierea sesiunii a doua ordinare a
anului 2021
nr. 417 din 22.12.2021
Prezentat - Biroul permanent
29 ÎNTREBĂRI

30 Alocuțiunile liderilor fracțiunilor parlamentare

Încheierea lucrărilor sesiunii de toamnă


(Intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova)