Sunteți pe pagina 1din 19

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 14 decembrie 2021
Chișinău

Cu privire la măsurile de atenuare a crizei energetice


----------------------------------------------------------------

În temeiul art. 6 lit. h) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern


(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu modificările
ulterioare, și având în vedere necesitatea atenuării consecințelor sociale și
economice ale crizei energetice, amplificate de situația pandemică, Guvernul
HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Planul național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice (se


anexează).

2. Ministerele și alte autorități administrative centrale:

1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală și în


termenele stabilite a Planului menționat;

2) vor prezenta lunar Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,


până la data de 5 a lunii următoare perioadei de raportare, informația despre
executarea Planului nominalizat.

3. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va prezenta


Guvernului și Ministerului Finanțelor, până la data de 15 a lunii următoare
perioadei de raportare, informația privind progresul în realizarea Planului
menționat pentru luna precedentă.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina


Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
2

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


4

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. /2021

PLANUL
național de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice

I. CONTEXT ȘI FUNDAMENTARE

Peste 70% din necesarul de energie al Republicii Moldova este acoperit din
surse de import, totodată țara nu deține surse proprii de alimentare cu gaze
naturale.
Prin urmare, Republica Moldova este dependentă în totalitate de importurile
de gaze, dintre care aproape 100% sunt livrate de compania rusă de furnizare SAP
„Gazprom”. Republica Moldova nu dispune nici de complexe de stocare a gazelor
naturale sau a gazului natural lichefiat. În plus, aprovizionarea și infrastructura de
gaze naturale din regiunea transnistreană nu se află sub controlul Guvernului
Republicii Moldova. Gazul natural este principala resursă utilizată pentru
producerea de energie electrică și termică, ceea ce duce la o fluctuație sezonieră a
cererii. Principalul furnizor de energie electrică – Centrala electrică de la
Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană, de asemenea utilizează gaz.
Până în prezent Republica Moldova a reușit să negocieze furnizarea de gaze
cu SAP „Gazprom” la prețuri bazate pe o formulă corelată atât la prețul petrolului,
cât și al gazului. Însă, în a doua jumătate a anului 2021, pe piețele globale de gaze
și energie electrică s-au înregistrat prețuri neobișnuit de ridicate. Acest lucru a
coincis cu expirarea contractului cu SAP „Gazprom”. Deoarece acest contract
includea o formulă bazată pe corelația dintre prețurile pieței și prețul care urma să
fie plătit de principalul furnizor de gaze naturale SA „Moldovagaz”, a urmat o
creștere bruscă și puternică a prețurilor, care nu a fost pusă pe seama utilizatorilor
finali. În cursul lunii octombrie, Republica Moldova a negociat cu Gazprom
prelungirea contractului de gaze și noi condiții, primind în același timp doar 2/3
din necesarul de gaze. Acest lucru a dus la o criză a gazelor și, totodată, a mobilizat
partenerii internaționali pentru sprijinirea Republicii Moldova în a-și crește poziția
de negociere și a găsi alternative la gaze. Pentru prima dată în istoria sa, Republica
Moldova a cumpărat gaz de la un alt furnizor decât SAP „Gazprom”. La
29 octombrie, Republica Moldova a convenit cu SAP „Gazprom” un pachet de
servicii, care asigura furnizarea regulată de gaze la prețuri competitive, în
schimbul unui număr de angajamente politice și de reglementare. Totuși noul
contract cu SAP „Gazprom” (care a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2021), bazat
pe o formulă corelată atât la prețul petrolului, cât și al gazului, a influențat dublarea
facturilor la energie pentru consumatori în comparație cu perioada similară a
anului trecut.
Criza energetică a lovit Republica Moldova în același timp în care țara
suferă din cauza celui de-al IV-lea val al pandemiei COVID-19 și a impactului
5

economic ca urmare a măsurilor luate pentru a proteja populația de boală începând


cu martie 2020. Nu doar că majorarea generală a prețurilor ar contribui la
înrăutățirea poziției macrofinanciare a Republicii Moldova, dar se așteaptă ca
aceasta să afecteze mai ales categoriile sociale care suferă de pe urma
consecințelor pandemiei.
Pandemia COVID-19 a avut, de asemenea, un efect disproporționat asupra
femeilor în ceea ce privește pierderea accesului la venituri și a intensificat
insecuritatea economică, creșterea poverii muncii casnice și de îngrijire, precum
și riscuri mai mari de violență domestică. Femeile sunt suprareprezentate în
sectoare precum sănătatea, care a fost deosebit de afectată de criză.
Sărăcia energetică va duce, foarte probabil, la creșterea numărului
persoanelor vulnerabile. Femeile sunt expuse unui risc mai mare de sărăcie
energetică, deoarece sunt mai susceptibile la diferiți factori de vulnerabilitate.
Criza a evidențiat, de asemenea, vulnerabilitățile structurale legate de eficiența
energetică și de lipsa de diversificare a aprovizionării. Criza de pe piețele globale
de energie a avut deja un impact asupra prețurilor bunurilor de consum, punând
astfel presiune asupra veniturilor, în special ale gospodăriilor vulnerabile.

II. IMPACTUL ECONOMIC ȘI RĂSPUNSUL GUVERNAMENTAL

Având în vedere noul contract încheiat cu SAP „Gazprom”, care a intrat în


vigoare la 1 noiembrie 2021, prețul reglementat pentru furnizarea de gaze naturale,
aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii
Moldova, se bazează pe un cost mediu de achiziție de 450 dolari SUA/1000 m3,
prin urmare acesta nu mai este accesibil pentru anumite categorii de utilizatori
finali.
Încheierea tardivă a contractului cu SAP „Gazprom” a dus la scăderea
livrărilor de gaze de către SAP „Gazprom” și la asigurarea, în luna octombrie
2021, doar a circa două treimi din cantitățile solicitate de Republica Moldova.
Acest fapt a impus declararea stării de urgență la 22 octombrie 2021, pentru o
perioadă de 30 de zile, care deja a expirat. Aceasta a permis Guvernului să
beneficieze de un cadru mai flexibil privind alocările financiare pentru
achiziționarea gazelor, precum și să aibă un control mai mare asupra distribuției
acestora. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova au fost lansate mai multe
licitații pentru achiziționarea pe termen scurt a gazelor naturale de la alți furnizori
decât SAP „Gazprom”. Contractele au fost atribuite, printre altele, către Vitol,
PGNiG, DXT Commodities și Naftogaz. Totuși, aceste contracte se bazează pe
prețurile de piață, care în prezent sunt foarte majorate, ceea ce a provocat o
presiune semnificativă asupra bugetului țării și a crescut nevoile de finanțare.
Pentru a reduce impactul creșterilor de prețuri, Guvernul a pregătit
compensații bazate pe volumul de gaze consumat, precum și un sistem similar
pentru facturile de încălzire centrală, care acoperă aproximativ 746 000 și,
respectiv, 222 000 de gospodării, în funcție de nivelul de consum.
6

În plus, Guvernul s-a angajat să adopte un cadru larg de măsuri menite să


atenueze impactul socioeconomic al dublei crize – cea cauzată de COVID-19 și
cea energetică. Măsurile propuse ar include o creștere a pensiilor minime,
susținerea angajaților afectați de restricțiile COVID-19, încurajarea vaccinărilor,
susținerea părințiilor care rămân acasă în timp ce copiii trebuie să învețe online,
precum și o creștere a pachetului minim de servicii sociale. În plus, având în
vedere specificul lunilor de iarnă, Guvernul a decis să crească numărul familiilor
vulnerabile care beneficiază de așa-numitul sprijin financiar pentru perioada rece
a anului de la 212 000 la 300 000 și a majorat, de asemenea, suma lunară oferită
acestor familii cu 40%. Acest program de asistență orientat spre venituri va
contribui nu doar la compensarea creșterii prețurilor la energie, ci și la atenuarea
efectelor creșterii costurilor pentru alimente, bunuri de uz casnic și alte produse de
primă necesitate.
Pentru a menține coeziunea socială și pentru a preveni creșterea ratelor de
sărăcie, ar fi esențial să se asigure disponibilitatea acestor forme de ajutor și în
anul 2022, pentru care există în prezent un deficit de finanțare care nu poate fi
acoperit în totalitate de către Guvern. Costul menținerii măsurilor pentru a
compensa parțial noile prețuri pentru gospodării, precum și a sprijinului financiar
sporit în perioada rece a anului este estimat la aproximativ 92 milioane de euro.
Din cauza efectelor necunoscute ale viitoarelor valuri pandemice, precum și a
potențialelor fluctuații de preț pe piața energiei, măsurile menționate mai sus vor
trebui să fie monitorizate în mod constant în ceea ce privește eficacitatea lor,
urmând ca ajustările necesare să aibă loc în cursul anului 2022, în strânsă
cooperare și dialog cu Uniunea Europeană.
Prin urmare, costuri suplimentare și un deficit de finanțare aferent sunt
așteptate și în anul 2022. Deși impactul nu a fost încă estimat, aceste costuri sunt
iminente din cauza modificărilor normative, în special a modificărilor aduse
legislației privind gazele naturale și energia electrică, care definesc clientul
vulnerabil și instituie obligația de a constitui rezerve de stocare.
Pe termen scurt și mediu, Guvernul Republicii Moldova intenționează să
acorde prioritate consolidării securității și eficienței energetice. Pe lângă
modificările aduse legislației privind gazele naturale și energia electrică, în anul
2022 este programată începerea implementării unui proiect vast care vizează
îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice, care se preconizează să
reducă semnificativ cererea de energie, contribuind astfel la prevenirea viitoarelor
crize energetice, precum și la reducerea impactului unor potențiale creșteri viitoare
ale prețului la gaze. În plus, va reprezenta un semnal al angajamentului ferm al
Guvernului de a pune în aplicare politici și măsuri care urmăresc accelerarea
tranziției către o economie circulară și ecologică, care constituie, de asemenea, un
obiectiv de dezvoltare inclus în programul guvernamental aprobat de Parlament.
În luna octombrie 2022, Comisarul European pentru Energie și Prim-
ministrul Republicii Moldova au inițiat dialogul energetic la nivel înalt RM-UE.
Acesta va putea constitui un instrument-cheie în prevenirea unor noi crize
7

energetice. Din punctul de vedere al Guvernului Republicii Moldova, acest dialog


ar trebui să permită mobilizarea rapidă a instrumentelor de sprijin în perioadele de
criză energetică, precum și atenuarea efectelor postcriză. Această viziune derivă
din faptul că actuala criză energetică pe care o traversează Republica Moldova
reprezintă un eveniment cu consecințe pentru întreaga regiune. Totodată,
Comunitatea Energetică a decis deschiderea oficiului Secretariatului Comunității
Energetice în Republica Moldova pentru a oferi suport în implementarea aquis-
ului Tratatului Comunității Energetice.

III. OBIECTIV GENERAL

Pentru a face față actualei crize de aprovizionare cu gaze și consecințelor ei


sociale și economice, care sunt amplificate de situația pandemică, Guvernul
Republicii Moldova și-a stabilit următorul obiectiv general: atenuarea impactului
creșterii prețurilor la energie asupra populației, protecția, în special, a grupurilor
celor mai vulnerabile și folosirea crizei ca un element de sporire a securității și
eficienței energetice, pentru a preveni situații similare în viitor.

IV. OBIECTIVE SPECIFICE

Pentru atingerea obiectivului general stabilit, eforturile Guvernului se vor


axa pe următoarele trei obiective specifice:
1) orientarea acțiunilor spre reducerea impactului creșterii prețurilor la
energie asupra consumatorilor casnici;
2) sprijinirea populației și, în special, a grupurilor vulnerabile pentru
depășirea situației socioeconomice dificile;
3) asigurarea securității energetice a Republicii Moldova pe termen lung și
prevenirea altor crize energetice.

V. COSTURI

Costul total al măsurilor de reducere a impactului creșterii prețurilor la


energie asupra consumatorilor casnici și sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru
depășirea situației socioeconomice dificile vor constitui:

Măsuri Decembrie Cost total Ianuarie 2022 Cost total


2021 2021 – 2022
aprilie 2022
Suport financiar 110 mil. lei 555 mil. lei 428 mil. lei 535 mil. lei
pentru perioada rece a
anului – de bază
Suport financiar 43 mil. lei 43 mil. lei 172 mil. lei 172 mil. lei
pentru perioada rece a
anului – creșterea
8

numărului
beneficiarilor până la
300 000
Suport financiar 60 mil. lei 60 mil. lei 240 mil. lei 240 mil. lei
pentru perioada rece a
anului – majorarea
suportului financiar
cu 40%
Compensație pentru 139 mil. lei 139 mil. lei 644 mil. lei 644 mil. lei
majorarea prețului la
gazele naturale
Compensația pentru 57 mil. lei 57 mil. lei 281 mil. lei 281mil. lei
încălzire
Total 409 mil. lei 854 mil. lei 1765 mil. lei 1872 mil. lei

VI. PROCEDURI DE RAPORTARE

Guvernul Republicii Moldova va monitoriza în mod riguros și transparent


punerea în aplicare a acestui document, comunicând în mod regulat cu privire la
realizarea obiectivelor și implementarea prezentului Plan național de acțiuni,
inclusiv prin intermediul mass-mediei. Se va pune accent atât pe impactul
măsurilor menite să protejeze grupurile vulnerabile și dezavantajate din punct de
vedere social, cât și pe impactul măsurilor luate pentru a accelera transformarea
ecologică și a asigura securitatea pe termen lung, inclusiv prin discuții cu
autoritățile locale, sectorul privat, organizațiile neguvernamentale și sindicate.
În ceea ce privește modificările propuse la legislația existentă, va fi
respectată procedura consultărilor publice standard prevăzută de legislația
națională.
Activitățile stipulate în prezentul Plan național de acțiuni vor fi, de
asemenea, discutate cu Comisia Europeană, chiar și în cadrul unui dialog politic
consolidat, cu scopul de a analiza și de a monitoriza punerea în aplicare a Planului
și de a evalua progresul acestuia în legătură cu noul program de sprijin și rezistență
bugetară care este pus în aplicare să asiste Republica Moldova în sprijinirea
grupurilor sale vulnerabile în timpul crizei și să se pregătească pentru o eventuală
nouă criză. În plus, dialogul la nivel înalt cu UE privind energia va fi o componentă
esențială a unui dialog politic intensificat cu Comisia Europeană.
9

VII. PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU ATENUAREA CRIZEI ENERGETICE

Termen de Indicatori de Instituții Costuri de


Acțiuni Subacțiuni
realizare monitorizare responsabile implementare
1 2 3 4 5 6
Obiectiv general: atenuarea impactului creșterii prețurilor la energie asupra populației, protecția, în special, a grupurilor celor mai
vulnerabile și folosirea crizei ca un element de sporire a securității și eficienței energetice, pentru a preveni situații similare în viitor
Obiectivul specific 1. Orientarea acțiunilor spre reducerea impactului creșterii prețurilor la energie asupra consumatorilor casnici
1.1. Acordarea compensațiilor 1.1.1. În scopul executării Decembrie Ordin semnat Ministerul Fără costuri
pentru facturile consumatorilor Legii nr. 192/2021 privind 2021 Muncii și bugetare
casnici la gaz în lunile compensarea diferenței de preț Protecției
decembrie 2021 – martie 2022 pentru consumul gazelor Sociale;
naturale/energiei termice în Ministerul
perioada rece a anului, se va Finanțelor
elabora proiectul Ghidului
privind restituirea cheltuielilor
legate de acordarea
compensării diferenței de preț
pentru consumul gazelor
naturale/energiei termice
pentru consumatorii casnici în
legătură cu majorarea
prețurilor reglementate la
gazele naturale/tarifelor
reglementate la energie
termică, care urmează să fie
aprobat prin ordin al
ministrului muncii și protecției
sociale și al ministrului
finanțelor
10

1 2 3 4 5 6
1.1.2. Compensarea majorării Ianuarie – aprilie Circa 746 000 de Ministerul Total pentru anul
prețului la gazele naturale, 2022 gospodării Muncii și 2022: 644 milioane
cauzate de criză, ca: beneficiare Protecției de lei
• primii 50 m3 per Sociale;
gospodărie = 67% Ministerul
compensare; Finanțelor;
• următorii 100 m3 per Ministerul
gospodărie = 50% compensare Infrastructurii și
Dezvoltării
Regionale
1.2. Susținerea consumatorilor 1.2.1. În scopul executării Decembrie Ordin semnat Ministerul Fără costuri
casnici în achitarea facturilor Legii nr. 192/2021 privind 2021 Muncii și bugetare
pentru încălzire în lunile compensarea diferenței de preț Protecției
decembrie 2021 – martie 2022 pentru consumul gazelor Sociale;
naturale/energiei termice în Ministerul
perioada rece a anului, se va Finanțelor
elabora proiectul Ghidului
privind restituirea cheltuielilor
legate de acordarea
compensării diferenței de preț
pentru consumul gazelor
naturale/energiei termice
pentru consumatorii casnici în
legătură cu majorarea
prețurilor reglementate la
gazele naturale/tarifelor
reglementate la energie
termică, care urmează să fie
aprobat prin ordin al
ministrului muncii și protecției
11

1 2 3 4 5 6
sociale și al ministrului
finanțelor
1.2.2. Compensarea creșterii Ianuarie – aprilie Circa 222 000 de Ministerul Ianuarie 2022,
prețului la încălzire: 2022 gospodării Muncii și pentru luna
● primul 1 Gcal per gospodărie beneficiare Protecției decembrie 2021: 71
= 67% compensare Sociale; milioane de lei;
Ministerul februarie 2022,
Infrastructurii șipentru luna ianuarie
Dezvoltării 2022: 73 milioane
Regionale; de lei;
Ministerul martie 2022, pentru
Finanțelor luna februarie 2022:
72 milioane de lei;
aprilie 2022, pentru
luna martie 2022: 65
milioane de lei;
total pentru anul
2022: 281 milioane
de lei
Obiectivul 2. Sprijinirea populației și, în special, a grupurilor vulnerabile pentru depășirea situației socioeconomice dificile
2.1. Extinderea sprijinului 2.1.1. Modificarea formulei de Decembrie Număr de Ministerul 412 milioane de lei
financiar pentru perioada rece a bază de calcul al eligibilității 2021 gospodării Muncii și pentru 4 luni
anului pentru gospodăriile cele gospodăriilor în vederea beneficiare Protecției (decembrie 2021 –
mai vulnerabile și mai acordării sprijinului financiar majorate de la Sociale; martie 2022)
defavorizate din punct de pentru perioada rece a anului – circa 220 000 la Ministerul
vedere social (1 decembrie creștere de la 1 1961 lei x 2,2 circa 300 000 Infrastructurii și
2021 – 31 martie 2022, cu plăți la 1 196 lei x 2,62 lei = Dezvoltării
scadente în perioada 1 ianuarie 3 109,60 lei – crescând astfel Regionale
2022 – 30 aprilie 2022) numărul de gospodării
beneficiare de ajutor pentru
12

1 2 3 4 5 6
perioada rece anului de la circa
214 000 la circa 300 000
2.1.2. Menținerea sprijinului Ianuarie – martie Numărul lunar al Ministerul 535 milioane de lei
financiar lunar majorat pentru 2022 beneficiarilor de Muncii și – buget total pe
perioada de iarnă (cu de ajutor pentru Protecției anul 2022 pentru
aproximativ 200 de lei pe lună perioada rece a Sociale ajutorul pentru
per gospodărie) în primele trei anului perioada rece a
luni ale anului 2022 anului
2.2. Măsuri suplimentare pentru 2.2.1. Majorarea pensiei Decembrie Hotărâre de Ministerul 2,1 miliarde de lei
sprijinirea unor categorii de minime până la 2000 de lei 2021 Guvern aprobată Muncii și
populație pentru circa 308 000 de Protecției
beneficiari, precum și a Sociale
alocațiilor sociale de stat
pentru circa 53 443 de
beneficiari, inclusiv 14 459 de
beneficiari de alocație de
îngrijire, însoțire și
supraveghere a persoanelor cu
dizabilități
2.2.2. Revizuirea pachetului Decembrie Proiect de lege Ministerul Costul total al
minim de servicii sociale și a 2021 aprobat de Guvern Muncii și proiectului de lege
mecanismului de finanțare a și transmis Protecției (al pachetului
acestuia din bugetul de stat și Parlamentului Sociale; minim de servicii
bugetele locale de nivelul al Ministerul sociale) constituie
doilea Finanțelor circa 594 685,0 mii
de lei
2.2.3. Compensarea Decembrie 2021 Proiect de lege Ministerul 100 milioane de lei
indemnizației pentru șomaj aprobat de Guvern Muncii și – anul 2021, 792
tehnic și transmis Protecției milioane de lei –
Parlamentului Sociale anul 2022, estimate
13

1 2 3 4 5 6
2.2.4. Acordarea ajutorului Decembrie Proiect de lege Ministerul și prezentate
părinților ai căror copii 2021 aprobat de Guvern Muncii și Ministerului
studiază online și transmis Protecției Finanțelor
Parlamentului Sociale
2.2.5. Acordarea zilelor libere Decembrie 2021 Proiect de lege Ministerul
pentru persoanele care s-au aprobat de Guvern Muncii și
vaccinat și transmis Protecției
Parlamentului Sociale
2.2.6. Elaborarea unui Decembrie Proiect de lege Ministerul 10 milioane de lei –
mecanism de lucru cu program 2021 aprobat de Guvern Muncii și anul 2021, 174,2
redus și transmis Protecției milioane de lei –
Parlamentului Sociale anul 2022, estimate
și înaintate la
bugetul de stat
Obiectivul specific 3. Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova pe termen lung și prevenirea altor crize energetice
3.1. Perfecționarea cadrului - Măsuri pentru a asigura o Ianuarie Proiect de lege Ministerul Impactul bugetar al
normativ privind gazele naturale piață stabilă, deschisă și 2022 aprobat de Guvern Infrastructurii și introducerii noțiunii
pentru a spori reziliența în caz de competitivă a gazelor naturale; și transmis Dezvoltării de consumator
criză energetică - măsuri pentru a asigura Parlamentului Regionale vulnerabil și al
securitatea aprovizionării în măsurilor de
sectorul gazelor naturale; protecție a acestuia
- asigurarea funcționării va fi evaluat pe
grupului de lucru operativ termen scurt, pe
pentru luarea de măsuri baza evoluțiilor
anticipate în domeniul gazelor recente de pe piață.
naturale și a Comisiei pentru Costurile de
Situaţii Excepţionale a depozitare ar putea
Republicii Moldova fi estimate pe baza
negocierilor cu
furnizorii din țările
14

1 2 3 4 5 6
vecine (România,
Ucraina)
3.2. Perfecționarea legislației - Măsuri pentru a asigura o Martie Proiect de lege Ministerul Impactul bugetar al
privind energia electrică pentru piață a energiei stabilă, 2022 aprobat de Guvern Infrastructurii și introducerii
a crește reziliența în caz de criză deschisă și competitivă; și transmis Dezvoltării conceptului de
energetică - măsuri pentru a asigura Parlamentului Regionale consumator
securitatea aprovizionării în vulnerabil și al
sectorul energiei electrice; măsurilor de
- asigurarea funcționării protecție a acestuia
grupului de lucru operativ va fi evaluat pe
pentru luarea de măsuri termen scurt, pe
anticipate în domeniul energiei baza evoluțiilor
electrice și a Comisiei pentru recente de pe piață.
Situaţii Excepţionale a Costurile de stocare
Republicii Moldova ar putea fi estimate
pe baza negocierilor
cu furnizorii din
țările vecine
(România, Ucraina)
3.3. Demararea implementării Lansarea Proiectului Iunie Manual elaborat și Ministerul Pe lângă cele două
Proiectului „Eficiență „Eficiența Energetică în 2022 validat; Infrastructurii și împrumuturi
Energetică în Republica Republica Moldova”, care va lista clădirilor Dezvoltării suverane de la
Moldova”, orientat spre contribui la reducerea întocmită și Regionale; Banca Europeană
îmbunătățirea eficienței consumului de energie în coordonată cu Agenția de pentru
energetice a clădirilor publice clădiri publice și care gestionarii; Eficiență Reconstrucție și
din întreaga țară, având ca presupune: unitate de Energetică; Dezvoltare și Banca
rezultat beneficii semnificative - elaborarea manualului implementare a Unitatea Europeană de
de mediu prin economii de operațional și a studiilor de proiectului creată Consolidată de Investiții
energie și reducerea emisiilor de fezabilitate; și deplin Implementare și (30 milioane de
carbon și conducând la funcțională; Monitorizare a euro fiecare), în
economii estimate de 16,8 anul 2022 UE va
15

1 2 3 4 5 6
GWh/an la energie electrică și - selectarea clădirilor publice documentații de Proiectelor oferi 15 milioane de
de 55,3 GWh/an la căldură, ceea care urmează să fie incluse în achiziții întocmite Energetice; euro prin
ce reprezintă echivalentul unei proiect; conform rigorilor Ministerul intermediul
economii monetare de 5,2 - întocmirea auditurilor Finanțelor Facilității de
milioane de euro pe an energetice și a proiectelor Investiții pentru
tehnice de execuție; Vecinătate (NIF) și
- acordarea asistenței tehnice 0,5 milioane de euro
pentru crearea unității de prin intermediul
implementare a proiectului; Fondului Fiduciar al
- întocmirea documentației de Parteneriatului Estic
achiziții;
- inițierea implementării
lucrărilor de eficiență
energetică care urmează să fie
efectuate în clădirile selectate
3.4. Explorarea soluțiilor 3.4.1. Efectuarea studiului de Mai Studiu efectuat și Ministerul Fără costuri
tehnice pentru a spori prefezabilitate privind 2022 validat Infrastructurii și bugetare
securitatea energetică combustibilul alternativ pentru Dezvoltării
centralele de cogenerare Regionale;
Agenția
Proprietății
Publice
3.4.2. Efectuarea studiului de Decembrie Studiu efectuat și Ministerul Fără costuri
fezabilitate privind 2022 validat Infrastructurii și bugetare
posibilitatea stocării gazelor Dezvoltării
naturale Regionale
3.4.3. Efectuarea studiului Decembrie Studiu efectuat și Ministerul Fără costuri
privind dreptul de proprietate 2022 validat Infrastructurii și bugetare
asupra rețelelor de gaze Dezvoltării
naturale Regionale;
16

1 2 3 4 5 6
Agenția
Proprietății
Publice
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la măsurile de atenuare a crizei energetice

1. Autorul proiectului și, după caz, a participanților la elaborarea acestuia


Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la măsurile de atenuare a crizei energetice a fost elaborat de către
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, inclusiv, în baza propunerilor parvenite de la
ministere.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Având în vedere lipsa resurselor energetice proprii, inclusiv gaze naturale, petrol etc., peste 70% din
necesarul de energie al Republicii Moldova este acoperit din surse de import.

Prin urmare, țara este dependentă în totalitate de importurile de gaze, dintre care aproape 100% sunt
livrate de compania rusă de furnizare SAP „Gazprom”.

Pe lângă acestea, Republica Moldova nu dispune de complexe de stocare a gazelor naturale sau a gazului
natural lichefiat, iar procesul de aprovizionare și infrastructura de gaze naturale din regiunea
transnistreană nu se află sub controlul Guvernului Republicii Moldova.

Astfel, având în vedere faptul că, în primul semestru al anului 2021, formula de calcul a prețului gazelor
naturale furnizate de către SAP „Gazprom” către S.A. „Moldova Gaz” a fost schimbată de la cea bazată
pe prețul petrolului și a gazului pe piețele internaționale, la una bazată pe prețul gazului natural pe piețele
spot, iar în a doua jumătate a anului curent pe piețele globale de gaze și energie electrică s-au înregistrat
prețuri neobișnuit de ridicate, lucru care a coincis cu expirarea contractului cu SAP „Gazprom”, a urmat
o creștere bruscă și puternică a prețurilor, care, respectiv a contribuit la acumularea unor devieri tarifare
negative de către S.A „Moldova Gaz”.

Chiar dacă, un nou contract cu SAP „Gazprom” a fost negociat și semnat (intrat în vigoare la 1 noiembrie
2021), bazat pe o formulă corelată atât la prețul petrolului, cât și a gazului, facturile la energie pentru
consumatori, conform tarifelor aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică,
urmează să se dubleze în comparație cu perioada similară a anului trecut.

Criza energetică a lovit Republica Moldova în același timp în care țara se confruntă cu cel de-al IV-lea
val al pandemiei Covid-19 și a impactului economic ca urmare a măsurilor luate pentru a proteja populația
de noul virus începând cu martie 2020. Nu doar că majorarea generală a prețurilor ar contribui la
înrăutățirea poziției macrofinanciare a Republicii Moldova, dar se așteaptă ca aceasta să afecteze în
special categoriile sociale de populație care suferă de pe urma consecințelor pandemiei. Sărăcia
energetică va duce la creșterea numărul persoanelor vulnerabile.

Criza a evidențiat, de asemenea, vulnerabilitățile structurale legate de eficiența energetică și de lipsa de


diversificare a aprovizionării. Criza de pe piețele globale de energie a avut deja un impact asupra
prețurilor bunurilor de consum, punând astfel presiune asupra veniturilor, în special ale gospodăriilor
vulnerabile.
Pentru a face față consecințelor sociale și economice ale crizei de alimentare cu gaze naturale, care sunt
amplificate de situația pandemică, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat Planul de
acțiuni privind atenuarea crizei energetice.

Elaborarea unui plan de acțiuni pentru atenuarea crizei energetice se impune și prin prisma accesării
asistenței financiare externe. Astfel, ca rezultat al negocierilor purtate de către înalții demnitari ai
Republicii Moldova cu oficialii europeni, s-a convenit asupra unui sprijin financiar din partea UE în
valoare de 60 mil. euro pentru a diminua consecințele crizei vizate. În context, este inerentă aprobarea de
către Guverna unui act normativ ce ar însera măsurile planificate și direcțiile de valorificare a ajutorului
solicitat.

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi


Obiectivul principal al Planului de acțiuni constă în atenuarea impactului creșterii prețurilor la energie
asupra populației, protecția, în special a grupurilor cele mai vulnerabile, și folosirea crizei ca un element
de sporire a securității și eficienței energetice, pentru a preveni situațiile similare în viitor.
Planul de acțiuni este constituit din trei obiective specifice:
1. Orientarea acțiunilor spre reducerea impactului creșterii prețurilor la energie asupra consumatorilor
casnici;
2. Sprijinirea populației și, în special, a grupurilor vulnerabile pentru depășirea situației socio-economice
dificile;
3. Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova pe termen lung și prevenirea altor crize
energetice.
Astfel, pentru a reduce impactul creșterilor de prețuri, Guvernul a aprobat un set de compensații bazate
pe volumul de gaze consumat, precum și un sistem similar pentru facturile de încălzire centrală, care
acoperă aproximativ 746 000 și, respectiv, 222 000 de gospodării, în funcție de nivelul de consum.
Adițional, Guvernul s-a angajat să adopte un cadru larg de măsuri menite să atenueze impactul socio-
economic al dublei crize – cea cauzată de Covid-19 și cea energetică. Măsurile propuse vor include o
creștere a pensiilor minime, susținerea angajaților afectați de restricțiile Covid-19, încurajarea
vaccinărilor, susținerea părinților care rămân acasă în timp ce copiii trebuie să învețe online, precum și o
creștere a pachetului minim de servicii sociale. Subsecvent, având în vedere specificul lunilor de iarnă,
Guvernul a decis să majoreze numărul familiilor vulnerabile care beneficiază de așa-numitul sprijin
financiar pentru perioada rece a anului de la 212.000 la 300.000 familii și a majorat, de asemenea, suma
lunară oferită acestor familii cu 40%.
Acest program de asistență orientat pe venituri va contribui la compensarea nu doar a creșterii prețurilor
la energie, ci ar urma să atenueze și efectele creșterii costurilor pentru alimente, bunuri de uz casnic și
alte produse de primă necesitate.
Pe termen scurt și mediu, Guvernul Republicii Moldova intenționează să acorde prioritate consolidării
securității și eficienței energetice. Pe lângă modificările aduse legislației privind gazele și energia
electrică, în anul 2022 este programată începerea implementării unui proiect vast care vizează
îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice, care se preconizează să reducă semnificativ
cererea de energie, contribuind astfel la prevenirea viitoarelor crize energetice, precum și la reducerea
impactului unor potențiale creșteri ale prețului la gaze. Suplimentar, proiectul va reprezenta un semnal al
angajamentului ferm al Guvernului de a pune în aplicare politici și măsuri care urmăresc accelerarea
tranziției către o economie circulară și ecologică, care constituie, de asemenea, un obiectiv de dezvoltare
inclus în Programul de guvernare aprobat de Parlament.
4. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au scop armonizarea legislației
naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația
Uniunii Europene.
5. Fundamentarea economico-financiară
Măsurile de protecție socială a populației impun alocarea mijloacelor financiare, care au fost prevăzute
în amendamentele la Legea bugetului de stat pentru anul 2021 și în proiectul Legii bugetului de stat
pentru anul 2022, aprobate de Guvern și de Parlament în primă lectură.
De menționat că, conform estimărilor, costul total al măsurilor de reducere a impactului creșterii
prețurilor la energie asupra consumatorilor casnici și sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru depășirea
situației socio-economice dificile constituie: pentru anul 2021 – cca 854 mil. lei (42 mil. euro) și pentru
anul 2022 – cca 1872 mil. lei (92 mil. euro), care depășesc valoarea sprijinului financiar din partea UE
în valoare de 60 mil. euro.
De menționat că, Ministerul Finanțelor prin avizul la proiectul Hotărîrii Guvernului a informat că, pentru
acțiunea 2.2.1. Majorarea pensiei minime în anul 2022 pentru 308 000 de beneficiari, și acțiunea 2.2.2.
Revizuirea pachetului minim de servicii sociale și a mecanismului de finanțare a acestuia din bugetul de
stat și bugetele locale de nivelul al doilea, în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022 au fost
planificate și aprobate, în prima lectură, surse financiare care sunt sub limita costurilor planificate în
proiectul Planului de acțiuni.
Astfel, în temeiul Procesului Verbal nr. 32 al ședinței operative la Prim-ministru din 6 decembrie 2021
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a organizat la data de 08.12.2021 o ședință de lucru,
cu participarea Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru discutarea și
definitivarea proiectului, în special în ceea ce ține de aspectele financiare.
În cadrul ședinței s-a ajuns la concluzia că, cheltuielile suplimentare care nu sunt acoperite de către
proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2022, planificate de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale, la acțiunea 2.2.1. și acțiunea 2.2.2 urmează a fi acoperite din surse bugetare sau alte surse
financiare identificate pe parcursul implementării planului, în procesul de rectificare a Bugetului de stat
pentru anul 2022. Totodată, Ministerul Muncii și Protecției Sociale urmare ședinței de lucru, a intervenit
cu un aviz suplimentar care propune reformularea indicatorilor menționați, în vederea expunerii mai clare
a acestora.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Aprobarea proiectului nu atrage după sine necesitatea modificării sau abrogării de acte normative în
sensul aducerii acestora în concordanță.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În vederea respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional
proiectul a fost supus consultărilor publice prin plasarea acestuia pe pagina web: particip.gov.md.
8. Constatările expertizei anticorupție
Proiectul a fost supus expertizei anticorupție potrivit art. 35 din Legea cu privire la actele normative,
fiind solicitată efectuarea expertizei de către Centrul Național Anticorupție. Prin scrisoarea nr. 06/2-8221
din 08.12.2021 Centrul Național Anticorupție a prezentat opinia asupra acestui proiect, care a fost inclusă
în tabelul de sinteză.
9. Constatările expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene
Proiectul hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația
Uniunii Europene. Cu toate acestea Centrul de Armonizare a Legislației a subliniat importanța
transpunerii noilor Regulamente UE în cadrul normativ național.
10. Constatările expertizei juridice
Proiectul a fost supus expertizei juridice în conformitate cu art. 37 din Legea cu privire la actele
normative. Ministerul Justiției, prin scrisoarea nr. 04/9728 din 01.12.2021 a prezentat opinia asupra
acestui proiect, care a fost inclusă în tabelul de sinteză.
11.Constatările altor expertize
Proiectul nu conține prevederi de reglementare a activității de întreprinzător în contextul Legii nr.
235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător, astfel decăzând
necesitatea examinării acestuia de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător.
De asemenea, proiectul nu cade sub incidența altor expertize necesare a fi efectuate în condițiile Legii
nr.100/2017.

Vice prim-ministru, ministru Andrei SPÎNU