Sunteți pe pagina 1din 2

CALCUL CU NUMERE REALE

REPREZENTATE PRIN LITERE

1. Calculaţi:
a) 7y+3y-4y;
b) -12x+7+15x+2;

c) x 2  2 x 3  4 x 12  5 x 18  ;

d) x 3  y 8  x 27  2 y 32  ;

e) 7x + 5y -2x -6y ;
f) 7a – (2b – 8a) + (2a – b);
g) 7b – (2a – 8b) + (2b – a) ;
h) 5x(2x+3x);
i) 2(3x-1)-3(2x-1);
j) 3x(x – 4) – x( x + 1) – 2x2;
k) (2x+8x-10x):3;
l) (24x 2 – 18x 3 +12x) : 6∙x ;
2 2 3 2 2 2 1
m) 3ab−2 a b − ab+ a b −2 ab+ 0 , ( 3 ) a2 b2 ;
4 3 4
n) [3( x− y )-5(−x + y )-3]∙ (−2 )−16 ( y−x ) ;
o) (x+2 )(x-5) +x ( 3- x );
2
p) (2x+3)(2x-3)-x ;
q) 12x2y: (-3x2y) + 4, x≠ 0 , y ≠ 0;

r) ( 12 x 2 −4 x ) : ( 3 x 2 −x ) , x≠ 0 ;

s) ( 15 x 2−3 x ) : ( 5 x2 −x ) , x≠ 0 ;
t) (15 x +3):(5 x +1);
2
u) (3 √ 2 x ) :( 2 x )2;
−2 2 −2 4 2 4
v) ( xy) ∙ x y ;
3 9
−x 3
2. Dacă E( x )=1—2 xatunci calculaţi 1 + E( x ¿ .
2 2
3. Arătaţi că numărul ( x⋅x 2⋅x 3⋅x 4 ) : x 9 : x este număr natural pentru x număr
real diferit de zero.
45 5 2
4. Arătaţi că numărul N= √ ( x ) : ( x⋅x ⋅x )
3
este natural, pentru orice număr
x întreg nenul.
4 4
5. Arătaţi că numărul N= √ ( x⋅x ⋅x ⋅x ) : ( x )
3 5 9
este natural, pentru orice
număr x întreg nenul.
6. Dacă termenii T 1 şi T 2 sunt asemenea, atunci aflaţi a+b în fiecare din cazurile :

T 1=5 3x5 y 2 , T 2= 2 x 2a 5 y3b ;


a)

T 1 2 3x 4 y 7 T 2 2 x 2a 5 y3b
b) = , = ;

a  2b
T1 2 y 2b T 2 2 3 x5 y 2b z1 b
c) =7 x , = .
7. Se dă:

( √ 13 )−√ 3( a+√ 23 )
m= √
a− √2
√ 1+ √ a
:

√ a √ 3 1+

1
√ 3 ( a+ )−√ a(√ 3 a−1)
√3
, unde a ∈ R ,a> √ 2 .

Să se demonstreze că m este un număr natural pătrat perfect.

S-ar putea să vă placă și