Sunteți pe pagina 1din 2

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară CLUJ Nr.

cerere 138639
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca Ziua 22
Luna 06
Anul 2021
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ Cod verificare
PENTRU INFORMARE
Carte Funciară Nr. 316881-C1-U1 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului


Unitate individuală

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Zarandului, Nr. 13, Ap. 1, Jud. Cluj
Părţi comune: Terenul, fundatiile, fatadele, racordurile si bransamentele la utilitati, acoperisul.
Nr Suprafaţa Suprafaţa Cote părţi
Nr. cadastral construită utilă (mp)
Cote teren Observaţii / Referinţe
crt comune
A1 316881-C1-U1 0 150,9 50.23/100 264.7/527
APARTAMENT NR. 1 (nivel D+P+E) compus din:
o la Demisol: Living+Bucatarie, Camara,Baie, Hol, Hobyroom, Terasa
o la Parter: Dormitor, Debara, Baie, Hol+C.S., Birou, Platforma, Balcon
o la Etaj: Dormitor , Hol+C.S., Baie, Balcon, Terasa
avand suprafata utila=150.9mp
B. Partea II. Proprietari şi acte
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale Referinţe

230447 / 06/11/2020
Act Notarial nr. 3712, din 02/11/2020 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 172, din 04/11/2020 emis
de Cosma Laura Ioana;
Se infiinteaza cartea funciara 316881-C1-U1 a unitatii individuale cu A1
numarul cadastral 316881-C1-U1/Cluj-Napoca, rezultat din
B1
apartamentarea constructiei cu numarul cadastral 316881-C1 inscrisa
in cartea funciara 316881-C1;
230439 / 06/11/2020
Act Notarial nr. 3712, din 02/11/2020 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 172, din 04/11/2020 emis
de Cosma Laura Ioana;
Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobandit prin A1
B4
Conventie, cota actuala 1/1
1) ARON ANDREEA, si sotul
2) VERSPOOR MAARTEN, bun comun
C. Partea III. SARCINI .
Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,
Referinţe
drepturi reale de garanţie şi sarcini
NU SUNT

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1


Carte Funciară Nr. 316881-C1-U1 Comuna/Oraş/Municipiu: Cluj-Napoca
Anexa Nr. 1 La Partea I
Unitate individuală, Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Zarandului, Nr. 13, Ap. 1, Jud. Cluj
Părţi comune: Terenul, fundatiile, fatadele, racordurile si bransamentele la utilitati, acoperisul.
Nr Suprafaţa Suprafaţa Cote părţi
Nr cadastral Cote teren Observaţii / Referinţe
crt construită utilă (mp) comune
A1 316881-C1-U1 0 150,9 50.23/100 264.7/527
APARTAMENT NR. 1 (nivel D+P+E) compus din:
o la Demisol: Living+Bucatarie, Camara,Baie, Hol, Hobyroom, Terasa
o la Parter: Dormitor, Debara, Baie, Hol+C.S., Birou, Platforma, Balcon
o la Etaj: Dormitor , Hol+C.S., Baie, Balcon, Terasa
avand suprafata utila=150.9mp

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea
funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese
administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a
documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este
valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,


22/06/2021, 20:46

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunea 1.1