Sunteți pe pagina 1din 4

Cu rosu sunt raspunsurile corecte

Introducere- Grilă de autoevaluare

1. Paradigma este:
a. un mod neştiinţific de a face psihologia
b. o concepţie dominantă într-un câmp al cunoaşterii, căreia i se raliază comunitatea ştiinţifică la un
moment dat.

2. Cuvântul „test” apare pentru prima dată la:


a. J. K. Cattell
b. A. Binet şi T. Simon

3. Anul 1879 este legat de:


a. apariţia cărţii lui Fechner „Elemente der Psychophysik” prin care se face trecerea de la
psihofiziologie la psihofizică.
b. apariţia primului laborator de psihologie experimentală de la Leipzig sub conducerea lui Wundt

4. Omul este un obiect ideologic pentru că:


a. poate suporta diferite interpretări
b. construieşte ideologii

5. C. Rogers este un reprezentant al:


a. psihologiei umaniste
b. neobehaviorismului

MODULUL I: O PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA ISTORIEI PSIHOLOGIEI


Grilă de autoevaluare

1. Desprinderea psihologiei din filozofie şI constituirea ei ca ştiinţă autonomă se datorează:


a. cercetărilor de fizică şI fiziologie
b. analizei psihologice

2. Psihofizica este o disciplină care studiază:


a. paradigmele fizicii
b. relaţiile cantitative dintre stimulările fizice şi senzaţii

3. Fundamentul filosofic ale psihofizicii este:


a. existenţialismul
b. paralelismul psihofizic

4. Întemeietorul primului laborator de psihologie experimentală din lume este:


a. W. Wundt
b. E. H. Weber

5. Printre contribuţiile lui H. Helmholtz se enumeră:


a. utilizarea tehnicii TR pentru măsurarea viteza influxului nervos
b. inventarea conceptului de prag diferenţial

MODULUL II: MARI CURENTE DIN ISTORIA PSIHOLOGIEI UNITATEA


DE ÎNVĂŢARE 3
Grilă de autoevaluare

1. Empirismul este o cunoaştere ce derivă:


a. din experienţă
b. din raţiune
2. Asociaţionismul este:
a. o teorie empiristă a cunoaşterii
b. o doctrină economică din secolul al XVIII

3. Curba uitării a lui H. Ebbinghaus demonstrează că:


a. materialul memorat este bine reţinut în memorie câteva ore, după care se instalează progresiv
fenomenul de uitare
b. se uită într-un ritm destul de rapid în primele ore după învăţare, iar apoi rata uitării devine progresiv
mai scăzută.

4. Cele două legi ale învăţării, legea exerciţiului şi legea efectului au fost elaborate de:
a. E. Thorndike
b. H. Ebbinghaus

5. În condiţionarea clasică, pavloviană, este necesar ca:


a. stimulul condiţional să preceadă sau să fie simultan cu stimulul necondiţional
b. stimulul necondiţional să preceadă sau să fie simultan cu stimulul condiţional

MODULUL II: MARI CURENTE DIN ISTORIA PSIHOLOGIEI UNITATEA


DE ÎNVĂŢARE 4
Grilă de autoevaluare

1. Gestaltismul este un curent care afirmă:


a. prioritatea părţilor asupra întregului
b. prioritatea întregului asupra părţilor

2. Printre invenţiile conceptuale ale gestaltiştilor se enumeră:


a. conceptul de „câmp”
b. reflexul condiţionat

3. Legea care afirmă că percepţiile sunt influenţate de stările emoţionale şi experienţele proprii ale
subiectului, este:
a. o lege intrinsecă a organizării perceptive
b. o lege extrinsecă a organizării perceptive

4. În concepţia lui G. Allport:


a. personalitatea este un sistem incomplet, cu diferite grade de ordine şi dezordine, cu structuri, dar şi
cu lipsă de structuri
b. personalitatea este un sistem complet, ordonat, dotat cu toate structurile necesare

5. Care din următoarele două afirmaţii nu este corectă din punct de vedere ştiinţific? Construirea unei
structuri noi este posibilă când:
a) noua structură este o reconstrucţie a celei precedente, pentru a nu dispare coerenţa şi continuitatea
b) noua structură nu este o reconstrucţie a celei precedente, pentru a putea aduce elementul de noutate

MODULUL II: MARI CURENTE DIN ISTORIA PSIHOLOGIEI UNITATEA


DE ÎNVĂŢARE 5
Grilă de autoevaluare
1. Introspecţia se referă la:
a. o analiză interioară în scopul de a te judeca
b. o analiză interioară în scopul de a te cunoaşte, ca om de ştiinţă
2. Dedublarea obiect-subiect în psihologia introspecţionistă constă în :
a. subiectul cunoaşterii poate cunoaşte obiecte din exteriorul său, dar şi el, la rândul său poate fi obiect
de cunoaştere pentru alţi subiecţi
b. subiectul cunoaşterii şi obiectul de cunoscut este acelaşi

3. Eroarea stimulului se referă la:


a. faptul că oamenii îşi relatează senzaţiile, referindu-se la obiectul perceput, şi nu la senzaţia propriu-
zisă.
b. faptul că subiecţii percep distorsionat stimulii datorită intervenţiei experienţei personale

4. Motivul pentru care s-a confruntat Titchener cu Şcoala de la Wurzburg a fost:


a. teoria conceptului asenzorial
b. utilizarea introspecţiei

5. Şcoala de la Wurzburg a utilizat:


a. introspecţia experimentală
b. protocolul gândirii cu voce tare

MODULUL II: MARI CURENTE DIN ISTORIA PSIHOLOGIEI UNITATEA


DE ÎNVĂŢARE 6
Grilă de autoevaluare

1. Printre postulatele de bază ale behaviorismului lui Watson se enumără:


a. psihologia trebuie să studieze comportamentul observabil;
b. psihologia trebuie să studieze lumea subiectivă cu ajutorul schemei S– O- R

2. O contribuţie majoră în ceea ce priveşte dezvoltarea psihologiei a adus-o:


a. behaviorismul teoretic
b. behaviorismul metodologic

3.Modificările comportamentale se bazează pe:


a. condiţionarea operantă
b. condiţionarea clasică

4. În concepţia neobehavioriştilor funcţională este:


a. schema S – R
b. schema S – O – R

5. Conceptele de „drive” şi „habitute” au fost teoretizate de:


a. Skinner
b. Hull

MODULUL II: MARI CURENTE DIN ISTORIA PSIHOLOGIEI UNITATEA


DE ÎNVĂŢARE 7
Grilă de autoevaluare

1. Mişcarea descendentă, de la conştient la inconştient poartă numele de:


a. sublimare
b. refulare
2. În relaţia cu Sinele, Eul are ca sarcină:
a. să obţină controlului asupra instinctelor.
b. să ia cunoştinţă de stimuli, înmagazinând în memorie experienţa referitoare la ei,

3.Conceptul de „individuare” se referă la:


a. un proces de maturaţie psihică
b. individualitate (unicitatea omului)

4.Adler dezvoltă teoria:


a. sentimentului de inferioritate
b. hormelor

5. Cum se numeşte psihologia dezvoltată de Jung?


a. psihologie individuală
b. psihologie analitică

MODULUL II: MARI CURENTE DIN ISTORIA PSIHOLOGIEI UNITATEA


DE ÎNVĂŢARE 8
Grilă de autoevaluare

1. Ludoterapie ca tehnică psihoterapeutică se referă la:


a. analizarea arhetipurilor din inconştientul colectiv
b. folosirea jocului pentru a avea acces la inconştientul copilului şi pentru a-l ajuta pe acesta să se
confrunte cu dificultăţi de ordin emoţional.

2. Speranţa activă în concepţia lui Fromm se referă la:


a. o aşteptarea pasivă a viitorului
b. o revoluţie culturală, fundamentată pe o mişcare umanistă.

3. Dezvoltarea psihosocială la Erikson constă în:


a. o succesiune de momente în care Eul are de „ales” între două modalităţi opuse de răspuns la mediu
b. parcurgerea celor trei moduri de experienţă: prototaxic, parataxic, sintactic

4. K. Horney vorbeşte în lucrările sale despre:


a. anxietatea fundamentală şi despre neajutorarea în copilărie
b. metoda analizei destinului

5. Neofreudismul se caracterizează prin:


a. sublinierea importanţei sexualităţii în copilărie
b. sublinierea importanţei factorilor actuali şi sociali în geneza nevrozelor.