Sunteți pe pagina 1din 10

Instituția de Educație Timpurie nr.

96

PROIECT DIDACTIC
DOMENIUL: ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGII

Instituția: Instituția de educațietimpurie nr.96, Chișinău


Data: 06.10.21
Grupa: mare.
Tema globală:EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE
Durata:45 min.
Tema zilei:Noi natura o iubim și de mici o îngrijim.
Domeniul de activitate:
 Științe și tehnologii
 Limbaj și comunicare
Dimensiuni ale domeniilor de activitate:
 Educație pentru mediu
Caracteristica subiecților implicați în învățare:
Copii sunt foarte curioși, dornici de a afla lucruri noi. Majoritatea vorbesc destul de bine. Încep să priceapă destule lucruri pentru a fi
capabili să înțeleagă și să facă comparații. Înțeleg valorile și faptul că familii diferite înseamnă valori diferite. Sunt foarte sociabili și
sunt bine dezvoltați pentru vârsta lor dar rareori au dificultăți în formarea unui vocabular coerent.
Nr. de copii: 27 copiii.
Vârsta: 5-6 ani
Sexul: Băieți și fete.
Nivelul activității de învățare:
- Înalt:15 copii, 65%
- Mediu:7 copii, 25%
- Scăzut: 5 copii, 10%
Tipul de învățare: Consolidar, sistematizare și verificare.
Motivația copiilor:
În urma efectuării unei plimbări, într-un parc public, copiii au observat și au conluzionat nivelul sporit de poluare și necesitatea unei
schimbări majore, pe care binevol au recunoscut că fiecare trebuie s-o înceapă de la sine.
Competențe specifice:
Unități de competență:
(EM) 2.1 Utilizarea metodelor și instrumentelor de investigare a mediului înconjurător pentru colectarea informației despre lumea
înconjurătoare;
(EM)2.3 Modelarea corpurilor,fenomenele naturii din diverse meteriale reciclabile
(LC)1.3Identificarea obiectelor claselor de obiecte a acțiunilor,însușirilor,caracteristicilor potrivit denumirii lor.
Obiective operaționale
La sfîrșitul activității,copii vor fi capabili:
a) Cognitive:
OOC 1-să analizeze efectele experimentelor asupra diferitor fenomene din natură;
OOC2-să identifice caractaristica observatiilor asupra (frunzei,rîmei si a melcului)
OOC3-să coverseze în baza temei propuse;
OOC4 – să completeze schemele
b) Socioafective:
OOA1 -să participle active și cu interes la activitate ,folosind spiritual creative;
OOA2 - să demonstreze curiozitate în fața unei situații noi.
OOA3 - să capete noi atitudini de protecție a mediului.
OOA4 – să fie receptivi la problemele altora;
b) Psihomotorii:
OOPM1-să execute mișcări după conținutul textului versificat;
OOPM2 -să manipuleze cu ustensilele puse la dispoziție;
OOPM3 – să lucreze în grup, modelând și aplicând

Strategii didactice:
 Metode și procedee didactice:Conversația,problematizarea,întrebări-răspunsuri,indicații verbale,Exercițiul,Jocuri
didactice,jocuri de mișcare,experimental,explicația ,observarea,demonstrația;
 Resurse materiale:foi de hirtie,material din natură,material reciclabile,carioci,obiecte din natură,imagini colorate cu situații din
natură,clei,instrumente de investigare.
Metode, procedee, tehnici:
Intuitive:
MI1- ghidare;
MI2- demonstrație;
MI3- deducația prin comparație;
MI4- experimental;
MI5- observare;
Verbale:
MV1- recitare
MV2- explicare;
MV3- cooperare;
MV4-prezentare;
MV6- conversație;
Practice:
MP1- jocuri didactice;
MP2- jocuri de mișcare;
MP3- moment de surprize;
Mijloace de învățământ:
Imagistice
- Panouri;
- Fișe cu litere;
- Ghicitori;
- Imagini cu animale;
Obiectuale:
- Vată
- Apă
- Săpun
- Pahar
- Pâlnie
- Materiale din natură
- Clei
- Foi A4
Audiovizuale:
- Filmuleț
Forme de organizare:
- Macrogrup;
- Microgrup;
- Individual.

Bibliografie:
1.Curriculum pentru Educație Timpurie.Chișinău,2019
2.Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă la 7 ani .Chișinău 2019
3.Vrînceanu M. ș.a.1001 de idei pentru o educație tumpurie de calitate :Ghid pentru educatori .Chișinău:Centru educațional Pro
Didactica,2010
4.Enciclopedie,Editura PRUT,BucureȘti,Romînia ,2010
Etapele Secvențele activității Obiectivele Timp Activitatea Activitatea Tehnologii
activității operaționale (min.) cadrului copiilor de predare-învățare de evaluare
didactic MTP MÎ FO TE ME CE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Evocare Crearea condițiilor necesare
desfășurării activității: OOC1 Aerisirea sălii FOI
-pregătirea mobilierului și a de grupă Panouri
materialelor necesare
-asigurarea unui climat
educațional favorabil,în 7-8
concordanță cu tema zilei. min
Lucrul la panourile:
Eu astăzi sunt aici; MV1
Calendarul naturii;
Dispoziția mea;
Salutul.
Bună dimineața, soare! OOC2
Bine ai venit la noi Aranjarea
Am crescut un pic mai mare, materialelor
Fiindcă alerg desculț prin ploi pe centre de Se salută
Ce mai faci acolo soare? activitate
Pe-ale tale înălțimi
Vino jos să-ți dau o floare
Și prieteni buni să fim!
Realizarea Copii vor fi rugați să deseneze Participă la FOD
sensului un fenomen sau corp din OOC3 Asaltul de conversație Fișe cu
natură care îl caracterizează și idei. litere
la urmă să îl
explice.Descoperim tema prin
intermediul,Ghicitorilor
N A T U R A Răspund
-Ce-i pentru voi NATURA? Ghicitori
Vizionarea filmulețului
educativ:
Mediul încojurător, se duc un 9-10m
șir de întrebări-răspunsuri pe Mesaj Completează Filmuleț
baza filmulețului;
Despre ce sa vorbit în
filmuleț? FOC
Cum protejăm, noi mediul
înconjurător? OOC4 MV2
Care sunt factorii care Analizează
poluează apa,solul,aerul? Convorbire
Pauza dinamică
,,Plouă plouă Pic, Pic, Pic.
Joc distractiv: ,,Animale din
junglă’’ Explicație
Imajini
Copii sunt împărțiți în 2 echipe Respectă
cu
și execută regulile jocului. regulile
animale
Educătorul demonstrează jocului
instrumentele de investigare Joc cu MP1 Fructe
folosite în descoperirea naturii mișcări
Animale
Lupa, microscopul,paharul OOA1
mulaje
gradat,pipeta,... Explicare Sistematizeaz FOC
Împreună cu copii se face un ă
experiment cum are loc
filtrarea apei poluate pentru a Funie
ajunge o apă pură de
consumat. OOA2
Conversație pe cele Cooperare Vată
descoperite. Apă
-Ce instrumente am folosit la Săpun
acest experiment? Experimentea MI1 Pahar
Ce ați observat la acest ză Pâlnie FOI
experiment?
Unde are loc filtrarea apei?
De ce filtrăm apa pentru a o Experiment
consuma?
Tranziții: ,, Curcubeiul Săculeț
fermecat’’
Jocul verbal ,,Săculețul Expun Materiale
fermecat’’ curiozități la din
natură
Baba oarba întră-n joc OOA3 Mișcări de temă MP2 FOC
Scoate nasul din cojoc versuri
Și alege o jucărie Basma
Ce să fie, spune-mi mie?
Vizionarea filmulețului cu
fenomenele ce au loc în Filmuleț
natură(ploaie, vânt, fulger,
ninsoare, tunet)
Discuții ce fenomene ale Conversație
naturii sa vorbit în filmuleț? Participă
MV3
În ce anotimpuri se întâlnesc activ la jocul FOI
aceste fenomene? propus Cerculețe
Cum se formează ploița? colorate
Joc distractiv: ,,Anotimpurile’’
Tranziții,,Producem sunetele Fișă
fenomenelor din natură’’ susține copii mare
Experimentul ,,Ziua și Vizionează FO
Noaptea’’ OOA4 Măr M
În acest experiment copii fac
cunoștință cum are loc Lanternă
schimbarea de zi cu noapte.
Conversație pe baza celor Arătător
descoperite în experiment. Participă la răspund
Cum se rotește pământul și se experiment
întâmplă fenomenul de zi și FOC
noapte.
Tranziții : ,,Bate vântul,, Sintezează MP3
Ducem un șir de observări cu ideea Lupă
lupa și microscopul asupra la OOPM1
(melc,frunză,râmă,furnică) Întrebări Microsco
Discuții pe baza celor p
observate
Joc didactic ,,AȘA DA,AȘA Recipient
NU,, e FOI
Copii aleg imagini din natură Răspunsuri
și le repartizează pe fișă.
Repartizare în centre se face Conversație Imagini
după culorile floricelelor;
Centrul Bibliotecă Postere
Sarcini Se
Să selecteze imagini ce OOPM2 Asociere repartezează Floricele
reprezintă îngrijirea mediului la dorință în colorate
înconjurător centre și
Centrul Artă îndeplinesc FO
Sarcini Descoperă sarcini M
Să facă o aplicație cu material Imagini
reciclabile și din natură la Completează
alegere tabloul
Centrul Construcții propus
Sarcini Lucrul practic
Să construiască din lego Materiale
tomberoane pentru colectarea MV4 din
deșeurilor natură
10-15 Selectează Clei
imagini Foi A4 FOI
Reflecția Copii demonstrează lucrările Conversație Propuse la Lego
efectuate în fața colegilor și temă
răspund la întrebări:
Ce ați aflat azi la activitate? OOPM3
Răspund

La plimbare se va propune
Extinderea copiilor să urmărească și să FOC
povestească schimbările ce au
loc în natură, cum protejează Observă
colegii natura, insectele