Sunteți pe pagina 1din 1

Cuțîi Olesea grupa 23 b

Evluarea 2

1.Principii Didactice:
Principiile didactice sunt concepte cu caracter general, sistemic, normativ şi deschis, care stau la
baza atingerii obiectivelor educaţionale şi care guvernează proiectarea, organizarea şi desfăşurarea
activităţii didactice.

Principiile didactice sunt sisteme de norme cu caracter general, care pot fi aplicate la orice tip de
activitate instructiv-educativă, aplicarea lor în diverse situaţii de învăţare putând conduce la multi-
plicarea sau la integrarea lor în principii cu o sferă de cuprindere mai mare. Caracterul normativ al
principiile didactice rezultă din rolul de reglare pe care îl au în stabilirea obiectivelor, în conturarea şi
structurarea conţinuturilor, în alegerea metodelor, tehnicilor şi strategiilor didactice, în stabilirea
mijloacelor de învăţământ şi în realizarea evaluării.

Caracterul logic derivă din modul în care principiile didactice exprimă raporturile esenţiale şi
globale care orientează conceperea şi desfăşurarea procesului de învăţământ.

Caracterul obiectiv al acestora asigură o orientare a procesului de învăţământ nefalsificată şi


detaşată de impresii, tendinţe şi dorinţe subiective; procesul de învăţământ este orientat în concordanţă
cu legile dezvoltării psihice ale individului, precum şi cu legile evoluţiei societăţii.

Caracterul algoritmic este determinat de modul în care acestea exprimă cerinţe şi soluţii prin
utilizarea unui sistem precis de reguli, care se cer a fi cunoscute şi respectate cu exactitate, dacă se
doreşte o orientare eficientă a procesului de învăţământ.

Caracterul dinamic exprimă faptul că principiile didactice sunt elemente legice, dar deschise
înnoirilor/creativităţii fiind în pas cu schimbările şi mutaţiile care intervin în actul instructiv-educativ.

Caracterul sistematic arată că fiecare principiu (ca entitate în sine) intră în relaţie cu celelalte
principii, alcătuind un ansamblu unitar de legităţi ale cărui componente se condiţionează reciproc.

Pentru o bună organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ, profesorul trebuie să respecte şi să


aplice corect următoarele principii didactice (clasice):

• Principiul unităţii dintre senzorial şi raţional (intuiţie şi accesibilitate)

• Principiul legării teoriei de practică

• Principiul însuşirii conştiente şi active a cunoştinţelor

• Principiul sistematizării şi continuităţii cunoştinţelor

• Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor

• Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării

• Principiul stimulării motivaţiei

• Principiul asigurării conexiunii inverse.

S-ar putea să vă placă și