Sunteți pe pagina 1din 1

Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către

„TERMOELECTRICA” S.A.

Proiect Tarif energia termică


livrată consumatorilor
Unitate de ”TERMOELECTRICA” S.A.
Indicatori Simbol pentru anul 2022
măsură

ANRE ANRE

1 2 3 5 7
Cantitatea de energie termică produsă de
EPPj mii Gcal 1.622,29
sursele proprii de producere
Sursa nr. 2 mii Gcal 106,06
Sursa nr. 1 mii Gcal 1.134,25
CT mii Gcal 381,98
Consum tehnologic mii Gcal 2,57
mii Gcal 306,16
PTj mii Gcal 305,36
Pierderi de energie termică
mii Gcal 0,80
% 18,87
Livrările utile ELlj mii Gcal 1.313,56
I. Costul total reglementat CLj mii lei 2.178.465,54 1.658
1.1. Costul energiei termice procurate CPj mii lei
1.2. Cheltuielile aferente energiei termice
CEPj mii lei 1.754.279,47 1.336
produse
Surse CET mii lei 1.223.592,21 932
CT mii lei 530.687,26 404
1.3. Cheltuieli aferente distribuției și
CDFj mii lei 424.186,07 323
furnizării energiei termice, inclusiv:
1.3.1.Cheltuieli aferente procurării resurselor
CREdfj mii lei 47.674,63 36
energetice primare
1.3.2. Cheltuieli privind amortizarea
CAIj mii lei 162.711,38 124
mijloacelor fixe si imobilizarilor necorporale
1.3.3. Cheltuieli de bază mii lei 204.231,93 155
Cheltuieli aferente retribuirii muncii CRMdfj mii lei 172.309,94 131
Cheltuieli materiale CMdfj mii lei 10.237,73 8
Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți CSTdfj mii lei 15.496,39 12
Cheltuieli administrative CAj mii lei 1.221,25 1
Cheltuieli de distribuire CDj mii lei 4.966,62 4
1.3.4. Alte cheltuieli ale activității
ACdfj mii lei 9.568,13 7
operaţionale
II. Rentabilitatea reglementată Rj mii lei 66.959,35 51
III. Venitul reglementat pentru energia
VLj mii lei 2.245.424,89 1.709
termică livrată consumatorilor
Componenta de corectare a venitului
reglementat pentru perioada precedenta de Ccj-1 26.306,06 20
reglementate
III. Venitul reglementat pentru energia
VLj 2.219.118,84 1.689
termică livrată consumatorilor
Costurile pierderilor supranormative de
0,00 0
energie termică
VL+;-
Venit total reglementat anul 2021 2.219.118,84 1.689
Ccj-1