Sunteți pe pagina 1din 4

Nesecret

DATE STATISTICE PRIVIND ADOPȚIILE ÎN ANUL 2020


(din Registrul Naţional pentru Adopţii)
STATISTICAL DATA ON ADOPTIONS IN 2020
(from the National Adoption Register)

1. Numărul copiilor adoptați conform procedurii adopţiei naționale în anul 2020


Number of adopted children according to domestic adoption procedure in 2020

Număr copii Sex Grupa de vârstă din care


adoptați național Gender Age group adoptați de
în perioada pe profilul
01.01.2020 - public
of which,
31.12.2020 TOTAL adopted from
(sentințe the public
definitive) profile
Number of
domestically adopted
0–2 3–6 7 – 13
children during the 14 – 17
F M ani ani ani
period
years years years
ani
January 1, 2020 - years old
old old old
December 31, 2020
(final decisions)

53 512 333 459 245 5 1042 242


0

2. Numărul copiilor adoptați conform procedurii adopţiei internaţionale în anul


2020
Number of adopted children according to the intercountry adoption procedure in 2020
Sex Grupa de vârstă
TOTAL
Număr copii adoptați Gender Age group
internațional în 0–2 3–6 7 – 13 14 – 17
F M ani ani ani ani
perioada
years
01.01.2020 - years old years old years old
old
31.12.2020
(sentințe definitive)
Number of intercountry 10 21 1 23 7 0 31
adopted children during the
period January 1, 2020-
B-dul Ghe. Magheru, nr.7, Sector 1, București
Tel.: +4(0) 213 100 789; Fax: +4(0)213 127 474
E-mail: contact@andpdca.gov.ro
Web: andpdca.gov.ro

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la
datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane
autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului
December 31, 2020
(final decisions)

3. Numărul copiilor adoptabili la 31.12.2020


Number of adoptable children on December 31, 2020

Sex Grupa de vârstă


TOTAL
Gender Age group
0–2 3–6 7 – 13 14 – 17
Număr copii adoptabili la F M ani ani ani ani
years years years
31.12.2020 years old
old old old
(sentințe definitive)
Number of adoptable children
on December 31, 2020
(final decisions) 1414 1895 286 723 2295 5 3309

din care:
număr copii adoptabili
incluși pe
profilul public al copiilor
adoptabili 1105 1556 72 501 2085 3 2661
of which: number of adoptable
children included on
public profile of adoptable
children

4. Numărul copiilor adoptabili la 31.12.2020, aflați în plasament la:


Number of adoptable children on December 31, 2020, in placement at:
Plasament la
Placement at
Număr copii Altă Rudă
Asistent până la Tutore Servicii de
adoptabili la maternal familie/ TOTAL
gr. IV tip
31.12.2020 profesionis persoană Tutor rezidențial
(sentințe Relative
t Another
up to the Residential-
definitive) family/perso
Foster parent 4th degree type services
n
of kinship
Number of
adoptable
children on
December 31, 2751 150 13 2 393 3309
2020
(final decisions)
5. Numărul adoptatorilor/familiilor adoptatoare atestate pentru adopție, cu
atestate în vigoare la data de 31.12.2020:
Number of adopters / adoptive families certified for adoption, with certificates in force on
December 31, 2020:
a. atestate pentru adopția națională = 2822
certificates for domestic adoption = 2822
b. atestate pentru adopția internațională = 49
certificates for intercountry adoption = 49

Număr de copii adoptaţi în perioada 1999 - 2020*


Number of adopted children during the period 1999-2020*

3500
3035
3000

2500 2575

2000
1710
1422
1500 1291 1274 1346 1383 1251 1222 1264
976 995 884 1052 1041 1057 1061 1055 1040
1136 892
1000
832 752
407
500 279 251
2 0 0 0 0 0 0 0 7 14 23 19 29 41 22 31
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

adopții naționale/domestic adoption adopții internaționale/intercountry adoption

*Conform datelor extrase din Registrul Naţional pentru Adopţii la data 01.07.2021 privind nr. copiilor adoptați cu
sentințe definitive la data de 31.12.2020
(*According to the data extracted from the National Adoption Register from July 1, 2021 on the adopted children with
irrevocable adoption orders on December 31, 2020 )