Sunteți pe pagina 1din 2

Factura transmisa pe e-mail conform acordului Dvs. Nr. 6002822246 / 14.10.

2010 FACTURA
DUPLICAT- Inlocuieste factura initiala Seria GDF nr.10306099952
Directia Regionala Comercializare Est Data facturii: 29.03.2011
Serviciul Gestiune Clientela Galati Data scadentă: 28.04.2011
Str. Regiment 11 Siret nr.46A, Galati, Jud. Galati

Call Center Comercial **: 0236936 j e(d


d5k

Serviciul Urgente Gaze nonstop: 0236/928; 0800 877778


(incendii, explozii, miros gaz, lipsa gaz accidentala): Nume client: Dl./Dna. ISTRATE DANIEL
Adresa: Strada 1 DECEMBRIE 1918:5 Nr. 87 Bl. AG4,SC.2
Cod client: 140300310426 Ap. 23 localitatea TECUCI Galati România 805300
Contract furnizare: 3000509592 / 30.11.2009

Serie Consum Consum estimat Perioada de facturare: 24.02.2011 - 24.03.2011


Index Index Pcs
contor/ Perioada facturată
vechi nou
estimatlunar
(KWh/mc)
lunar Adresa locului de consum: 1 DECEMBRIE 1918:5 Nr. 87 Bl. BLAG4SC2
corector (mc) (KWh) Ap. 23 TECUCI Galati România 805300
24.02.2011 11.641 11.766 Categorie consum: B1
32524 125 10,69200 1.336,500
-24.03.2011 (citit) (estimat) Instalaţie: 4000371614
Cod tehnic: DGSGLTEC30031042
Informatii necesare pentru transmiterea autocitirii!
Cod autocitire: 2038503
Telefon autocitire 0800 800 200
Interval transmitere 24.04.2011-26.04.2011

COTA T.V.A. 24 %

Pret unitar Valoare Valoare


U.M. Cantitate gaze naturale Total valoare (lei)
fără T.V.A. fără T.V.A.(lei) T.V.A.(lei)
KWh 1.336,500 0,09648 lei/KWh 128,95 30,95 159,90

0,00 LEI
Acciza: 0,00 0,00 0,00
TOTAL FACTURĂ CURENTĂ CU T.V.A.: 128,95 30,95 159,90
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr. 65/16.06.2009 publicat in M.O. nr. 437/26.06.2009

Situaţia contului la data de : 29.03.2011


*Sold precedent: 0,00 LEI
Majorari de intarziere/Dobanzi: 0,00 LEI
Factura curentă: 159,90 LEI

Ó}€|||}|€~‚}}|~…|||}……|„ÃÖ
TOTAL DE PLATĂ 159,90 LEI
140300310426110329000159908 CU T.V.A.:
SC GDF SUEZ Energy România SA
Sediul: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4, Bucureşti
www.gdfsuez-energy.ro
* Soldurile neachitate pentru facturile precedente au datele scadente înscrise pe fiecare factură în parte. În cazul în
C.I.F.: RO13093222, Nr.Reg.Com.: J40/5447/2000, Capital social: 177.323.240 lei
Operator de date CP 5167 care sunteţi cu plata facturilor la zi, vă mulţumim.
Contacte clienti:
Call Center Comercial** Serviciul Urgente Gaze nonstop: 0236/928; 0800 877778
(pentru informatii facturi,contracte si situatii plati): (incendii, explozii, miros gaz, lipsa gaz accidentala):
Luni-vineri:orele 8.30-19.00
Call Center Comercial **: 0236936
contact@gdfsuez.ro Telefon pentru transmitere Autocitire***: 0800 800 200
www.gdfsuez-energy.ro

PLATA FACTURII: UNDE ŞI CUM Când trebuie să plătiţi factura?


NOU: vizualizare factură prin Agenţia online GDF SUEZ Energy România Factura de gaze naturale trebuie plătită până Ia data scadentă înscrisă pe factură. Termenul
scadent al facturii este de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii.
http://agentia.gdfsuez-energy.ro
În cazul neachitării facturilor, GDF SUEZ Energy Romania poate să perceapă:
Modalităţi de plată: - majorări de întârziere pentru facturile cu scadenţa până la data de 30.06.2010 inclusiv;
Puteţi achita factura non-stop, 7 zile din 7, prin numerar la automatele bancare - dobânda pentru facturile cu scadenţa începând din data de 01.07.2010.
Citibank şi benzinăriile Eni (Agip) sau prin card bancar la automatele CEC BANK, BRD Groupe - întrerupă furnizarea gazelor naturale, începând cu a 46 -a zi calendaristică de la data
Societe Generale, Bancpost, BCR, MKB Romexterra Bank, Banca Transilvania, UniCredit Ţiriac emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile calendaristice;
Bank.
Gratuit: Dobânda se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 31 zi, dacă plata nu
l Prin debit direct: pentru clienţii noştri care au cont bancar la BCR, BRD, se realizează in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei şi până la data
Raiffeisen Bank, MKB Romexterra Bank, UniCredit Ţiriac, ING Bank, Transilvania, stingerii sumei datorate, inclusiv şi pentru facturi aflate în sold după data de 01.07.2010.
Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conf. art.155 alin.(6) din Codul Fiscal 2009

Bancpost şi CEC BANK. Cuantumul dobânzii este de 0,04% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere,
l Cu numerar la automatele bancare Citibank, la casieriile GDF SUEZ conform OUG nr. 88/2010.
Energy România, agenţiile BRD-Groupe Société Générale, CEC BANK, Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere conform clauzelor
contractual care fac trimitere la prevederile Codului de Procedură Fiscală Art. 120, alin. (1)
Transilvania, Bancpost, CreditCoop, UniCredit Tiriac şi la comercianţii
şi (7), pentru facturile cu scadenţa până la data de 30 iunie 2010 inclusiv. Cuantumul
parteneri din reteaua BRD, Pay Point si Pay Zone, benzinariile ENI (foste
majorărilor de întârziere este de 0,1% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.
AGIP), OMV prin Westaco-Express si la Posta Romana Reluarea furnizării gazelor naturale
l Cu card bancar la ATM: (serviciu disponibil) pentru posesorii de carduri Reluarea furnizării gazelor naturale este posibilă în maxim 24 de ore, dacă: achitaţi
emise de către băncile BRD, BCR , ING, UniCredit Tiriac, Transilvania, CEC BANK, obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere, taxa de reconectare, faceţi dovada
MKB Romexterra Bank si Banc Post. plăţii şi dacă se permite accesul furnizorului la instalaţia de utilizare.
Prin virament bancar: din orice cont bancar către conturile După achitarea obligaţiilor de plată, vă rugăm sa solicitaţi la serviciul Recepţie Gestiune
GDF SUEZ Energy România indicate mai jos (nu uitaţi să indicaţi codul de client pe Clienţi reconectarea.
ordinul de plată): Rezilierea contractului
Conturile GDF SUEZ Energy România : Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale,
RAIFFEISEN BANK-Ag.Pta.ALBA IULIA: RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361 în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage: rezilierea contractului de drept,
BRD GSG-SMCC: RO26 BRDE 450S V114 3681 4500 începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile
BCR-SUC.SECTOR 3:RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242 calendaristice, în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de
MKB Nextebank-SUC.TRAIAN: RO76 CRDZ 007A 0000 2047 5006 furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere.
CITIBANK EUROPE-SUC.ROMANIA: RO18 CITI 0000 0008 2490 2224 De asemenea, este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare gaze naturale,
RBS BANK ROMANIA-BUCURESTi: RO45 ABNA 4100 2641 0026 6872 atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare, cumpărare sau schimbare de
CreditCoop-Ag.BUCURESTI: RO70 CRCO X410 0410 0002 1931 locatar), iar noul proprietar/locatar va încheia contract în nume propriu.
UNICREDIT TIRIAC BANK-SUC.Ch.De GAULLE:RO54 BACX 0000 0001 2482 3310
ING BANK NV-SUC BUCURESTI: RO83 INGB 0001 0000 0000 0888 Cum se calculează Energia?
CEC BANK-Ag.LIPSCANI:RO80 CECE B315 N5RO N218 9733 Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face aplicând formula:
BANCA TRANSILVANIA-SUC.UNIRII:RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643 E = V(b) x PCs; unde:
BANCPOST-SUC.VITAN:RO79 BPOS 8200 2783 000R ON03 E - energia gazelor naturale - kWh;
V(b) = volumul corectat (volumul măsurat în condiţii de bază) - mc;
Comercianţii parteneri unde puteţi plăti factura: (condiţiile de bază sunt p = 1,01325 bar si T = 288,15K)
Banca CreditCoop-Belsugul Galati - Str. Arad,nr. 12,bl. PS11,Galati; Comuna Independenta; Str. Movilei,nr. PCs = puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 150C - kWh/mc.
10,bl. C1,ap. 22,Galati
Revizii şi verificări
Comercianti PayPoint si PayZone - lista o puteti accesa pe site-ul www. gdfsuez-energy.ro
Potrivit normelor legale în vigoare, verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei de
utilizare a gazelor naturale este o operaţiune periodică obligatorie. În calitate de client GDF
** tarif normal în reţeaua Romtelecom
SUEZ Energy Romania sunteţi responsabil de propria dumneavoastră siguranţă. Pentru
***apel gratuit în reţelele de telefonie fixă şi mobilă efectuarea serviciilor de verificare/revizie puteţi alege orice firmă autorizată de ANRE. Pentru
mai multe informaţii, vă invităm să vizitaţi site-ul www.gdfsuez-energy.ro.