Sunteți pe pagina 1din 7

REGULAMENTUL CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR

“BUCURI@ CRACIUNULUI”

EDIŢIA a-XI-a an scolar 2021- 2022

ARGUMENT

Craciunul este o sărbatoare foarte important pentru crestini: este sarbatoarea Nașterii
Domnului, timp al bucuriilor, al păcii si al linistii sufletesti. Este o perioadă in care primim si
dăruim multă iubire si caldură sufleteasca. Acest lucru se remarca și in entuziasmul cu care se
fac pregătile pentru această sărbătoare. Tradiția este bogăția unui popor. Inovația nu trebuie sa
se realizeze cu prețul tradiției.

SCOPUL

Valorificarea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice Crăciunului folosind ca


tehnică computerul si abilitățile manuale.

OBIECTIVE

 Cultivarea dragostei pentru tradiţii;


 Dezvoltarea spiritului competitiv şi promovarea valorilor;
 Dezvoltarea simtului practic si estetic
 Dezvoltarea abilitatilor practice in contextul protejarii mediului
 Realizarea unui schimb de experienţă între profesori din scoli, palate şi cluburi ale
copiilor din ţară;
 Descoperirea copiilor interesaţi, talentaţi şi performanţi din domeniul IT si al stiintelor
aplicate;
 Stimularea creativităţii şi a comunicării în contextul interdisciplinar

GRUP ŢINTĂ

Grupul ţintă căruia i se adresează concursul este format din copii prescolari si elevii din
scolile, liceele, Palatele si Cluburile din tara.
DESFASURAREA CONCURSULUI

Concurs interdisciplinar „BUCURIA@ CRACIUNULUI” este organizat pe


urmatoarele sectiuni :

1. MACHETE, prescolari si clasele I-XII tema «Sarbatorile de iarna». O machete


poate avea maxim doi realizatori
2. DESENE(cu tehnici tradiționale), prescolari si clasele I-XII tema «Sarbatorile
de iarna» realizate in format A4 sau A3
3. COLAJE, prescolari si clasele I-XII tema «Sarbatorile de iarna»
4. FELICITARI –prescolari si clasele I-XII tema «Sarbatorile de iarna»
5. DECORATIUNI –prescolari si clasele I-XII tema «Sarbatorile de iarna»
6. GRAFICĂ PE CALCULATOR (soft grafic la alegere)-
- cl. II- VI - pe tema:“Sărbătoarea Crăciunului / Tradițiile de Anul Nou în
România”
7. PROGRAMARE (C++)- clasele IV- X- realizarea unui proiect in C++care
presupune crearea unui test tip grilă în care să se verifice cunoștințele generale
despre Sărbătoarea Crăciunului / Tradițiile de Anul Nou în România prin
comparație cu alte țări.

Criterii de evaluare:

 aspectul unitar al lucrării - are o pondere de 25% din punctajul final;


 respectarea indicaţiilor din scenariu – 20% din punctajul final;
 originalitatea – 15% din punctajul final;
 atenţia la detalii – 15% din punctajul final;
 cromatica – 10% din punctajul final;
 respectarea proporţiilor – 10% din punctajul final;
 alinierea – 5% din punctajul final;
 bonus pt utilizarea materialelor reciclabile sau din natura

Organizarea concursului fază locală - participare directa noiembrie- decembrie 2021;

 Câte cadre didactice se pot înscrie dintr-o unitate de învăţământ?


Într-o unitate de învăţământ se pot înscrie unul sau mai mulţi profesori. Un profesor poate
înscrie 3 lucrari pe sectiune. Fiecare institutie poate selecta maxim 30 de lucrari
Realizarea concursurilor locale şi selectarea lucrarilor ce vor participa la faza nationala la PNC
Bucureşti se realizeaza in perioada noiembrie- decembrie 2021.

 Care sunt îndatoririle cadrului didactic înainte și în timpul concursului?


Profesorul prezintă elevilor, precum şi directorului unităţii şcolare, Regulamentul de
desfăşurare a concursului precum şi sistemul de premiere.
Prosesorul ia cunoştinţă de intenţia părinţilor de participare a elevilor la concurs şi înscrie
participanţii doritori în concurs conform Regulamentului.
Profesorul face cunoscut participanţilor faptul ca tema propriu zisa de concurs cu cerintele
dorite va fi un test la prima vedere.
Profesorul aduce la cunostinta elevilor, înaintea începerii probei de concurs criteriile de
evaluare.
Profesorul , cu acordul conducerii şcolii, va stabili la liberă alegere ora de desfăşurare propriu-
zisă a concursului, tinanad cont de calendarul concursului, pe care o va comunica din timp
participanţilor .
DE REŢINUT !
Vă invităm să trimiteţi pe adresa gabriela.balalia@palatulnationalalcopiilor.ro,
cristiana.nichita@palatulnationalalcopiilor.ro fotografii din timpul desfăşurării concursului.
Toate pozele primite şi care corespund tehnic vor apărea pe site-ul
www.palatulnationalalacopiilor.ro . De asemenea vă rugăm să specificaţi în e-mail clasa,
unitatea de invatamant, la care s-a făcut fotografia precum şi numele cadrului didactic. Vă
rugăm să trimiteţi o singură fotografie, aceea care vi se pare cea mai reprezentativă.
 Transmiterea lucrarilor la PNC, până la 20 ianuarie 2022 pentru inscrierea la etapa
nationala.
 Ce trebuie să facă profesorul indrumator după încheierea concursului?
EVALUAREA lucrărilor elevilor conform grilei de corectare (specificata mai sus in
regulament) se va face de către o comisie formată din profesorul indrumator, un coleg de
catedră, directorul unităţii de învăţământ;
Dupa încheierea procesului de evaluare etapa locală, fiecare profesor va trimite fisa de
inscriere completata cu numele elevilor care au realizat cele mai bune 3 lucrări pentru
participarea la etapa naționala.
* Proiectele de la sectiunea de programare si machete pot fi realizate pe grupe de maxim 2
elevi.

 Lucrarile celor 3 elevi castigatori la faza locala pentru proiectele realizate pe


calculator vor fi trimise impreuna cu fisa de inscriere pe adresa de email
gabriela.balalia@palatulnationalalcopiilor.ro,
cristiana.nichita@palatulnationalalcopiilor.ro pentru inscrierea la etapa nationala.
Lucrarile elevilor, fisa de inscriere, acordul de parteneriat se vor trimite intr-o arhiva,
numele arhivei este dat de numele unitatii de invatamant de unde provin lucrarile.
Fiecare lucrare din arhiva va fi salvata cu numele copilului participant si clasa.
Profesorii pot participa la concurs doar in calitate de profesor coordonator.
 Lucrarile pe support fizic: Felicitari, Desene, Machete, Decoratiuni sau Colaje
(celor 3 elevi castigatori la faza locala) vor fi expediate pe adresa Palatul National al
Copiilor, Bdul Tineretului nr. 8-10, sector 4, Bucuresti, cu mentiunea “Pentru
concursul Bucuri@ Craciunului in atentia Dnei Prof. Nichita Cristiana sau a Dnei Prof
Balalia Gabriela“ de catre profesorul coordonator
Machetele pot fi trimise ca atare sau fotografii cu etapele realizarii si faza finala.

 Pentru fiecare secţiune si categorie de varsta se vor acorda premiile I, II, III (fara a depasi
25 % din numarul participantilor la concurs). De asemenea, se vor acorda premii speciale,
de originalitate, creativitate, mentiuni si diplome de participare.
 Primii clasati vor putea participa direct la faza finala organizata la PNC.
 Cele mai bune 10 echipaje vor primi trofee
 Fiecare cadru didactic va primi adeverinta de participare.
 Nu se accepta contestatii.
 Lucrarile nu se restituie. Lucrarile trebuie sa nu fi participat la alt concurs.
 Fiecare profesor poate trimite maxim 3 lucrari/sectiune.
 Nu exista taxa de participare . Va rugam sa trimiteti in acelasi timp cu lucrarile, fisa de
inscriere si acordul semnat in dublu exemplar un plic autoadresat si timbrat (min 3 lei)
pentru trimiterea diplomelor, adeverintelor, parteneriatelor.
Data limita de trimitere a lucrarilor este 20 ianuarie 2022.

In cazul in care situatia pandemica la nivel national nu va permite organizarea


concursului cu participare directa, fiecare etapa, sau etapele ce vor ramane de desfasurat,
vor fi organizate on line. Astfel fiecare lucrare va fi fotografiata in diverse stadii si va fi
trimisa in format digital pe adresele de mail gabriela.balalia@palatulnationalalcopiilor.ro,
cristiana.nichita@palatulnationalalcopiilor.ro . (profesorii vor urmarii in timp real, pe
diverse platforme Zoom, Meet, Teams etc, realizarea creatiilor). Diplomele si adeverintele
vor fi, de asemenea trimise in format digital.

Calendarul concursului
 1 decembrie 2021– lansarea oficială a concursului;
 2 decembrie 2021 – 20 ianuarie 2022 realizarea parteneriatelor pentru promovarea concursului,
etapa locala dar si trimiterea lucrărilor de către participaniti pentru etapa nationala
 20 - 31 ianuarie 2022 –etapa nationala organizata la Palatul National al Copiilor
 aprilie 2022 – anunţarea premiilor
 mai 2022 etapa finala cu participare directa
 aprilie- iulie 2022 trimiterea diplomelor si adeverintelor, vernisajul si Gala de Premiere la
Palatul Nationala al Copiilor

Echipa de initiere si organizare a proiectelor:


 Prof. Machete Constructii Nichita Cristiana, Palatul National al Copiilor
 Prof. Informatica Balalia Gabriela, Palatul National al Copiilor

Echipa de evaluare a lucrarilor:


 Prof. Machete Constructii Nichita Cristiana, Palatul National al Copiilor
 Prof. Informatica Balalia Gabriela, Palatul National al Copiilor
 Prof Atelierul Fanteziei Maistru Ana Palatul National al Copiilor
 Prof. Invatamant Primar: Mitu Antoaneta, Scoala Gimnaziala Nr 113, sector 4 Bucuresti
 Prof. Informatica Popescu Cristiana Colegiul Tehnic Mircea cel Batran
 Prof. Educatie Tehnologica Lazar Natalia, Scoala Gimnaziala Nr 81, sector 3, Bucuresti
 Prof. Grasu Mariana, Inspectoratul Judetean Ilfov
 Prof. Canalea Constanta, Director Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva, Peris
 Prof. Pandelescu Ersilia Luminita, Scoala Speciala Nr 9, sector 5, Bucuresti
 Arhitect Barbalat Luiza Birou Arhitectura Popaescu & Co

Persoane de contact:
Prof. Informatica Gabriela BALALIA, tel 0726.776.160,
gabriela.balalia@palatulnationalalcopiilor.ro,
Prof. Machete Constructii Nichita Cristiana, tel 0724 020 828,
cristiana.nichita@palatulnationalalcopiilor.ro
Director institutie:
Prof. DUMITRU Dumitru
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

CONCURSUL NATIONAL INTERDISCIPLINAR


Bucuri@ Craciunului

Editia a XI-a 2021-2022

Numele şi prenumele coordonatorului:


Specialitatea:
Unitatea de învăţământ:
Adresa completă:
Telefon / e-mail:

Nr.
Numele şi prenumele elevului Clasa Titlul lucrării Secţiunea
crt.

Prin semnarea fisei de inscriere confirmati fatul ca ati citit regulamentul concursului si
sunteti de acord cu el

Prof. Coordonator:
Palatul National al Copiilor Şcoala /Club/ Palat____________________
Loc.Bucuresti, sector 4 Loc. ______________, jud. ____________
Nr_________din______________ Nr_________din______________

ACORD DE PARTENERIAT

1. Părţile acordului
a) Palatul National al Copiilor, cu sediul în Bdul. Tineretului nr. 8-10, Bucuresti, reprezentat prin
director, prof. Dumitru Dumitru, director adjunct prof Angela Botolan, prof. Nichita Cristiana si prof.
Balalia Gabriela, in calitate de organizator
b) Institutia_____________________________________________, reprezentată prin director
_________________________ şi prof./înv./inst.______________________________ în calitate de
partener la Concursul National Interdisciplinar Bucuri@ Craciunului Editia a XI-a 2022
au convenit următoarele:
2. Scopul acordului:
- stabilirea unor relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară în cadrul Concursului
National Interdisciplinar Bucuri@ Craciunului Editia a XI-a 2022,
3. Obiective comune:
- promovarea reciprocă, în cadrul activităţii comune a instituţiei partenere;
- colaborarea partenerilor în desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului;
- nevoia de a intari relatiile intre educatia scolara si cea extrascolara in scopul eficientizarii
procesului instructiv-educativ.
- conştientizarea adulţilor şi elevilor despre beneficiile aduse de calculator in majoritatea
domeniilor de activitate
- cultivarea interesului pentru dezvoltarea abilitatilor
Organizatorii se obliga:
- sa mediatizeze organizarea concursului
- sa respecte termenele de desfasurare a concursului
- sa distribuie diplomele elevilor participanti si cadrelor didactice indrumatoare
Partenerul se obliga:
- sa mediatizeze concursul in scoala, club, palat
- sa pregateasca si sa indrume elevii spre activitate
- sa respecte regulamentul de desfasurare a concursului
4. Durata acordului: an scolar 2021-2022
5. Încetarea acordului. Contractul încetează în următoarele cazuri:
- cu acordul părţilor;
- la nerespectarea obligaţiilor menţionate mai sus.
6. Dispoziţii finale
Concursul National Interdisciplinar “Bucuri@ Craciunului” Editia a XI-a 2022 face parte din
categoria activităţilor extraşcolare. Orice neînţelegere privind executarea clauzelor Acordului de
Parteneriat se rezolvă pe cale amiabilă. Modificarea prezentului contract se face de comun acord, prin
acte adiţionale.

Profesori organizatori:Prof. Machete Constructii Nichita Cristiana


Prof. Informatica Balalia Gabriela

Palatul National al Copiilor, Bucuresti

Director adjunct, Director Scoala/ Club/ Palat


Prof. Angela Botolan Prof. Dumitru Dumitru Director,

S-ar putea să vă placă și