Sunteți pe pagina 1din 25

S.C.

SYKOZZYS
S.R.L.
1. Imaginea globala a firmei si activitatea sa

S.C. SIKOZZYS S.R.L. s-a infiintat in 15.03.2000 cu un capital social integral privat de
40000 lei . Obiectivul principal de activitate al societatii il reprezinta ,, sercivii funerare “ ,
conform codului CAEN 5530 . Pe parcursul activitatii sale firma si-a marit si consolidat nivelul
de clienti, gradul de utilizare a capacitatilor sale de servicii evoluand de la 45 % in anul 2000 la
aprox. 85 % in anul 2008 .
In prezent valoare lunara a cifrei de afaceri este de aprox. 20000 . Cota de piata a firmei
este de 5 %, fiind sustinuta de serviciile a 9 salariati .

2. Locatia

Firma de servicii funerare S.C. SYKOZZYS S.R.L. îşi desfãşoarã activitatea în


municipiul Falticeni, strada Maior Ioan, nr. 27 A . Avantaje economice datorate acestui spatiu
sunt plătile de arendă mici si condiţii pentru a activa ( energie electrica, termica, utilaj ).

3. Planul de actiune

Atât viaţa cât şi moartea sunt imprevizibile. La moarte însã ne gândim cel mai puţin,
iar atunci când survine ne gãseşte de cele mai multe ori nepregãţiţi. Pentru asemenea momente
dureroase existã firma de servicii funerare S.C. SYKOZZYS S.R.L. Noi vã vom fi alãturi în
cele mai dificile clipe, oferindu-vã, pe langa de compasiunea noastrã, şi o gamã variatã de

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 1


produse şi servicii, care includ transportul intern şi inetrnaţional şi o gamã variatã de modele
de sicrie. Totul poartã marca profesionalismului şi a calitãţii
Încã de la început scopul nostru a fost calitatea şi promptitudinea serviciilor prestate, iar
preţurile au fost întotdeauna unul din avantajele clienţilor care ne-au solicitat. Vã asigurãm cã
nu veţi regreta faptul cã aţi apelat la ajutorul nostru.

4. Descrierea firmei si a serviciilor

Firma de servicii funerare S.C. SYKOZZYS S.R.L. vã asigurã un personal şi o politicã


deschisã spre împlinirea dorinţelor şi preferinţelor dumneavoastrã în organizarea evenimentului
funerar. Cu siguranţã veţi gãsi în recuzita noastrã modele de sicrie şi accesorii pe gustul
dumneavostrã şi la un preţ care sã vã convinã. Pentru orice fel de alegere noi vã garantãm
calitate.

SERVICII COMPLETE

• medic constator al decesului;


• obtinerea certificatului de deces;
• imbalsamare;
• sicrie din brad, stejar, fag;
• coroane, jerbe, aranjamente florale;
• transport in tara sau in strainatate cu climatizare;
• acte consultanta;
• asigurare loc de veci;
• organizare parastase;
• incinerare (la cerere);
• intocmirea dosarului pentru ridicarea ajutorului de la Casa de Pensii;
• in ceea ce priveste plata, achitarea serviciilor se poate face si ulterior ridicarii ajutorului
de la Casa de Pensii.

5. Strategii de marketing

Pentru atingerea unui nivel competitiv S.C. SYKOZZYS S.R.L. va elabora strategii care
v-or spori vânzările, acestea v-or fi :

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 2


- strategia penetrării pieţei, implimentată prin mărirea eforturilor de vânzare şi reclamă;
- strategia dezvoltării pieţei, o vom obţine prin introducerea produselor existente pe noi
pieţe;
- strategia dezvoltării produsului, determinată prin suplimentarea produselor de pe pieţele
existente, aceste produse v-or constitui modificări existente sau inovaţii, în dependenţă
de evoluţia preferinţelor clienţilor.
În acelaş scop va implimenta şi strategia nişei, acesta se caracterizează prin concentrarea
eforturilor asupra unui număr limitat de pieţe, în cazul nostru va fi o metodă optimă de cucerire
a pieţei având în vedere capacitatea mica de producere. Totodată strategia nişei reprezintă şi
unele riscuri determinate de pericolul ca nişa de piaţă să nu fie suficient de mare pentru a fi
profitabilă sau să se satureze.
În scopul maximizării impactului produselor asupra consumatorului vom elabora şi
implimenta strategii de produs acestea v-or fi determinate de:
- caracteristica produsului oferit, aspectul exterior, calitate, design;
- ambalarea şi eticheta, care va fi bine gîndită având ca scop atragerea cumpărătorilor;
- gama variată de produse, punând un mare accent pe inovaţie.

6. Reclama si promovare

Obiectivele stabilite de firmă privind politica de promovare:

- stabilirea unei imagini a firmei;

- creşterea vânzărilor;

- informarea clienţilor asupra produselor şi îmbunătăţirilor aduse lor.

Politica promoţională are scopul de a urmări nu numai vânzarea mărfurilor, dar să-l
convingă şi să-l îndrumeze pe consumator spre satisfacerea nevoilor sale raţionale. Această
politică trebuie să stimuleze, să dezvolte şi să orienteze nevoile consumatorilor.

Structura activităţii promoţionale este:


 Publicitatea;
 Promovarea vânzărilor;
 Relaţiile cu publicul;
 Utilizarea mărcilor;

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 3


 Manifestări promoţionale.
Bugetul previzionat ce va fi alocat promovării este de fapt de aproximativ 9000 lei si
cuprinde:
Tip de promovare Valoare Detalii
( RON )
Apariții în reviste și publicații 4000 -ziarul Monitorul de Sucesava,
De specialitate - revista Dumbrava Minunata
-periodic, pe toată durata
anului
Radio 3000 -postul Radio 21 Falticeni
-în urmatoarele 3 luni
Pliante cu ofertă de produse; 2000 -realizare la Tipografia
fluturasi Musatinii;
-livrate la domiciliu sau la
birourilor firmelor

Compania de promovare și programul de relații publice vor fi conduse în mod direct de


domnul Cotoc Tudor, ce a desfășurat timp de 2 ani o activitate similară pentru cunoscutul
restaurant ,, Pizza Mario’’.

7. Procesul de productie

Firma S.C. SYKOZZYS S.R.L. produce si comercializeaza sicrie si coroane.


 Proces productie sicriu:
- raschetarea lemnului brut;
- taierea lemnului la dimensiunile specifice;
- imbinarea placilor de lemn ;
- lacuire;
- vopsire;
- adaugarea captuselii si a accesoriilor.

 Proces de productie coroane:


- sortare si alegere crengi brad;
- legarea crengilor si taierea celor in exces;

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 4


- adaugarea ornamentelor.

8. Instalatii si echipamente

In vederea realizarii productiei firma are nevoie de urmatoarele echipamente:


- Utilaj de prelucrare a lemnului;
- Masini de gaurit, taiat, gravat;
- Scule si unelte de prelucrare a lemnului si materialelor textile;
- Masina de cusut;
- Instalatie de inbalsamare;

9. Forta de munca

Pentru a activa, organizaţia are nevoie de resurse, aceste resurse sunt: materiale, financiare,
şi resurse umane. Resursele umane sunt esenţiale pentru organizaţie, şi numai valorificarea lor
corecta poate duce la succesul întregii organizaţii. În cadrul S.C. SYKOZZYS S.R.L. va exista un
compartiment ce se ocupa de personal, începând cu planificarea acestuia pâna la integrarea în
muncă.
Mangementul Resurselor Umane presupune un complex de măsuri concepute
interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin
organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală până în momentul încetării
contractului de munca.
Managementul Resurselor Umane e definit ca ansamblul activităţilor de ordin strategic şi
operaţional, precum şi crearea unui climat organizaţional corespunzător, care permite asigurarea cu
Resurse Umane necesare îndeplinirii obiectivelor organizaţionale.
Asigurarea cu personal a organizaţiei cuprinde mai multe activităţi de bază şi anume:
planificarea resurselor umane, recrutarea şi selecţia personalului. Procesul de asigurare cu personal
din exteriorul organizaţiei cuprinde recrutarea, selectarea şi integrarea personalului, în timp ce
asigurarea cu personal din interiorul organizaţiei presupune unele transferuri, promovări, verificări,
dezvoltări, precum şi eventuale pensionări, decese, demisii.
S.C. SYKOZZYS S.R.L. este organizată tipic societăţilor de servicii . Activitatea
societăţii este condusă de un director general, reprezentat de Scripca Roxana . Apoi avem un
director vanzari-marketing, domnul Cotoc Tudor caruia i se subordoneaza un agent comercial

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 5


Iliuta Nona . In subordinea acestuia se afla un sofer – Sava Daniel si un imbalsamator –
Bujoreanu Pavel.
S.C. SYKOZZYS S.R.L mai are in diagrama si un post de director de productie
reprezentat de doamna Constantin Iustina careia i se subordoneaza un designer-proiectant
Acasandre Magdalena . Aceasta are in subordine doua posturi de confectionar ornamente
ocupate de Manolache Ionela si Mosnegutu Adriana, doua posturi de tamplar reprezentate de
Maftei Constantin si Mihai Gabriel si un post de croitor ocupat de Aioanei Andrei .

Tabelul 1- Management şi specialişti

Nr. Nr. Per-


crt. Funcţia soane Responsabilităţi

1. Director general 1 - gestionarea activităţii firmei.

2. Director - planificarea, supravegherea şi controlul fluxului tehnologic;

productie 1 - administrarea controlului calitatii;


- administrarea personalului in producere; totalitatea activitatilor
care asigura desfasurarea procesului de productie.

3. Director - dezvoltarea relaţiilor între firmă şi exterior;

vanzari- 1 - cercetări de marketing.

marketing
4. Agent - publicitate;

comercial 1 - aprovizionarea cu materii prime şi diferite materiale;


- încheerea a noilor contracte.

5. Designer - plan de conceptie a produselor

Proiect 1 - fabricarea produselor


- gestionarea materialelor corespunzator producerii produselor.

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 6


Tabelul 2 – Muncitori

Nr. Personal / Nr. de


crt. Funcţia persoane Responsabilităţi
1. Sofer 1 - transport sicrie, coroane, cruci;
- transport persoane decedate.

2. Imbalsamator 1 - cosmetizarea persoanelor decedate .

3. Confectionar 2 -confecţionarea produselor ;

ornamente - decorare coroane, sicrie.

4. Tamplar 2 - îndeplinirea operaţiilor tehnolo-


gice, de confecţionare a produselor.

5. Croitor 1 - pregătirea materiei prime, croirea


reperilor.

• Motivarea personalului
Motivaţia este o stare interioara ce energizează, activează sau pune în mişcare un individ,
orientând comportamentul său în direcţia unui obiectiv. Un motiv a fost descris de psihologi ca o
neliniste, o lipsa, o dorinţă puternică, o forţă. Odată aflat sub stăpînirea unui motiv, un organism face
ceva, ceva care sa reducă nelinistea, să înlature lipsa, să aline dorinţa, să atenuieze forţa.
Motivaţia, având deci semnificatia voinţei de a realiza, este una dintre cele mai importante
sarcini cu care se confruntă un manager.
Pentru a-i imobiliza pe oameni nu există mijloace formale; este necesară încredere, bunavointă
şi întelegere faţă de cerinţele şi dezideratele lor. Cei care pot şi doresc să lucreze mai bine trebuie
ajutaţi, mizând pe pornirea lor launtrică de a-şi satisface nevoile prin munca lor, adică trebuie
motivaţi.
Organizaţia îşi va motiva angajaţii prin oferirea diferitor premii, în mod diferenţiat, pentru
realizari deosebite. În dependenţă de realizarea productiei se v-or oferi comisioane.
Pentru menţinerea disciplinei deasemenea se v-or implimenta strategii legate de motivaţie: se
prevăd micşorări ale salariilor celor ce provoacă indisciplina sau conflicte în interiorul organizaţiei.

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 7


Scripca Roxana
Director general

Cotoc Tudor Constantin Iustina


Director vanzari - marketing Director productie

Iliuta Nona Acasandrei Magdalena


Agent comercial Designer - proiectant

Manolache Ionela
Sava Daniel
Confectionar ornamente
Sofer

Bujoreanu Pavel Mosnegutu Adriana


Inbalsamator COnfectionar ornamente

Maftei Constantin
Tamplar

Mihai Gabriel
Tamplar

Aioanei Andrei
Croitor

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 8


Curriculum vitae

Nume si prenume Scripca Roxana

Adresa Str. Aleea Trandafirilor, bl. 1 , ap. 1 , Falticeni , Jud. Suceava

Telefon 0746643785

E-mail otzzy@yahoo.com

Varsta, sex, stare 29 ani , feminine , necasatorita


civila

Studii - Colegiul national ,, Nicu Gane “ – Falticeni


- Academia de Studii Economice Bucuresti , Facultatea
Marketing
- Masterat Marketing International
Activitate Voluntariat
profesionala
Aptitudini si Cunoasterea limbi engleza : avansat ( scris – vorbit )
competente Cunoasterea limbii franceze : avansat ( scris – vorbit )

Calitati Loiala, harnica, increzatoare, punctuala si cu o vointa mare

Obiective Munca in scopuri calitative


profesionale

Pasiuni ( hobby-uri ) Muzica

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 9


Curriculum vitae

Nume si prenume Constantin Iustina

Adresa Str. Caporal Popescu, nr. 7 , Falticeni , jud. Suceava

Telefon 0757072190

E-mail tyn_tyna2002@yahoo.com

Varsta, sex, stare 30 ani , feminine , necasatorita


civila

Studii - Colegiul national ,, Nicu Gane “ – Falticeni


- Academia de Studii Economice Bucuresti , Facultatea
Marketing
- Masterat Marketing si Comunicare in afaceri
Activitate Voluntariat
profesionala
Aptitudini si Cunoasterea limbi engleza : avansat ( scris – vorbit )
competente Cunoasterea limbii germana : avansat ( scris – vorbit )

Calitati Loiala, harnica, increzatoare si cu o vointa mare

Obiective Munca in scopuri calitative


profesionale

Pasiuni ( hobby-uri ) Muzica

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 10


Curriculum vitae

Nume si prenume Cotoc Tudor

Adresa Str. Maior Ioan , nr. 21 B , Falticeni, Jud. Suceava

Telefon 0765434109

E-mail syko@yahoo.com

Varsta, sex, stare 31 ani , masculin, necasatorit


civila

Studii - Colegiul national ,, Nicu Gane “ – Falticeni


- Academia de Studii Economice Bucuresti , Facultatea
Cibernetica
- Masterat Relatii publice in Marketing
Activitate 1998-2000 : agent comercial ,, Pizza Mario ’’
profesionala
Aptitudini si Cunoasterea limbi engleza : avansat ( scris – vorbit )
competente Cunoasterea limbii franceza : avansat ( scris – vorbit )

Calitati Loial, harnic, increzator, punctual si cu o vointa mare

Obiective Munca in scopuri calitative


profesionale

Pasiuni ( hobby-uri ) Desenul

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 11


10. Proiectii financiare

10.1 Calculul cheltuielilor directe de producţie

 Calculul cheltuielilor directe de materiale


Pentru calcularea cheltuielilor directe de materiale se va elabora specificarea materialelor
pentru produs.

Tabelul 1 – Preţul materiei prime şi a materialelor pentru sicriu

Nr. Tipul materialului Unitatea Preţul Norma de Preţul


crt. de măsură unit. de consum/ materialului/
măsură produs Produs
RON RON
3
1 Lemn m 180 1,2 216
2 Lac pentru lemn l 10 1 10
3 Vopsea lemn l 12 1 12
4 Căptuşeală m 4 3 12
5 Burete m2 12 2 24
6 Cuie kg 10 0,1 1
7 Balama buc 2 2 4
Cost total / produs 279

Calculăm cheltuieli materiale totale după formula‫׃‬


N ctd
CMT ═ CM• ( 1 + )
100
4
CMT ═ 279 • ( 1 + ) ═ 290,16 lei
100
unde‫׃‬CMT – cheltuiali materiale totale, lei
CM – preţul materialelor, lei
Nctd – Cheltuieli pentru transport şi depozitare, manipulare(4%).

Tabelul 2 – Preţul materiei prime şi a materialelor pentru coroana brad

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 12


Nr. Tipul materialului Unitatea Preţul Norma de Preţul
crt. de măsură unit. de consum/ materialului/
măsură Produs Produs
RON RON
1 Brad buc 20 0,25 5
2 Hartie m 10 1 10
3 Marker buc 20 0,01 0,2
Cost total / produs 15,2

10.2 - Cheltuieli directe de producţie

Nr. Tipul cheltuielilor Notarea Suma, lei


Crt convenţională
1 Cheltuieli materiale totale CMT 315,16
2 Cheltuieli directe pentru
remumerarea muncii Cs.d 25,69
3 Defalcări din fondul de salarizare
şi cel suplimentar D 3
Total cheltuiali directe un ciclu de
prdocucere 343,85

Calculul cheltuielilor indirecte de producţie


Nr. Specialitatea Nr. de Tarif orar Nr.ore/zi Total lei/zi
crt. personae lei/oră lucrate

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 13


1 Designer 1 7 8 56
2 Agent comercial 1 5 8 40
Total 2 136

Cheltuieli salariale pentru muncitorii auxiliari


Nr. Specialitatea Nr. de Tarif orar Nr.ore/serviciu Total
crt. persoane lei/serviciu lei/zi
1 Inbalsamator 1 100 3 100
2 Sofer 1 50 5 50
Total 2 150

Calculul cheltuielilor privind mijloacele fixe de producţie


Nr. Tipul Nr. de Valoarea de Amortizarea Valoarea
crt utilajului utilaje predare în arendă % anuală
Pe Total
privind
unitate
amortizarea
1 Circular 2 1.600 3.200 640
electric
2 Masinarii de 7 300 2.100 420
gaurit, taiat
lemn
3 Trusa scule 2 120 240 48
20
si unelte
Total 5.540 1.108

10.3 Calculul preţului produsului/serviciului ()

Tabelul 7.2 – Calculul preţului sicriului

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 14


Nr. Articolul de calculaţie Notarea Valoarea, lei
convenţională
1 Cheltuieli materiale totale CMT 315,16

2 Cheltuieli directe pentru Cs.d 25,69


remumerarea muncii
3 Defalcări din fondul de salarizare şi D 2
cel suplimentar
4 Cheltuieli directe pentru unitatea de Cv 343,85
produs
5 Cheltuieli indirecte pentru unitatea CI 150
de produs
6 Cost de producţie Cp 343,85

7 Cheltuieli comerciale(8%) Cc 27,5

8 Cheltuieli generale şi Cga 205,8


administrative(60%)
9 Alte cheltuieli operaţionale(10%) Cop 43,85

10 Cheltuieli de consum Cconsum 144

11 Beneficiu b 1.000

12 Preţ de livrare fără TVA p 2258.25

13 TVA 429,1

15 Preţ de livrare inclusiv TVA 2687.35

10.4 Profitul lunar

 Nr. Servicii = 20
 Pret/serviciu (inclusiv TVA) = 2687,35 RON
 Pr. = V – Ch = 2258,25 – 1257,25 = 1000 Ron / serviciu
 Pr. lunar = 20.000 Ron

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 15


 Rpr/ch = 20.000 / 25240 = 0,79

11. Analiza Swot

Puncte tari (Strenghts)


 experiență în domeniu;
 imagine foarte bună pe piață;
 echipă de conducere experimentată și unită;
 amplasament favorabil al firmei;
 strategie de marketing eficientă;
 servicii variate și de calitate;
 realizare de produse competitive în raport preţ/calitate, pentru piaţa interna destinate
necesităţilor vitale şi de modă ale populaţiei;
 tradiţie îndelungată în producţia şi comerţul cu astfel de produse pe piaţa internă ;
 perspective reale de a creşte importul şi pe alte noi pieţe;
 dispunerea de utilaje şi instalaţii relativ performante ;
 costul redus pentru crearea unui loc de muncă ;
 capacitate mare de adaptare la cerinţele pieţei;
 cacapacitatea de a susţine importurile, creând un excedent valutar pentru alte
necesităţi ale economiei;
 situaţia financiară bună;
 program de dezvoltare pe termen mediu şi chiar lung;
 dorinţa salariaţilor de a se perfecţiona;
 tinereţea şi entuziasmul angajaţilor.

Puncte slabe (Weaknesses)


 traficul aglomerat al zonelor de amplasare;
 orientare întârziată a noilor I.M.M- uri către produse mai complexe şi pentru segmentul
superior al pieţei;

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 16


 informaţii limitate ale I.M.M- urilor despre pieţele externe şi despre produsele destinate
segmentului superior de piaţă;
 numărul scăzut de persoane.

Oportunități (Opportunities)
 posibilități de obținere a unor granturi Phare;
 creștere macroeconomică prognozată;
 program de lucru încărcat pentru persoanele din segmentul țintă;
 cadrul legislativ favorabil pentru IMM;
 utilizarea la scară tot mai largă a internetului (comenzi prin e-mail);
 sprijin pentru instituţionalizarea dialogului dintre sectoarele privat şi public identificând
preocupările prioritare;
 analize anuale ale I.M.M- urilor şi înlăturarea sistematică a constrângerilor birocratice
la constituirea companiilor şi a activităţilor antreprenoriale;
 existenţa a unor segmente de piaţă neexploatate;
 existenţa unei cereri potenţiale ridicate;
 relaţii foarte bune cu băncile.

Amenintari (Thearts)
 concurenţă puternică din partea importurilor ilegale de produse ;
 lipsa diferenţierii produselor;
 lipsa unor companii individuale puternice deschizătoare de drum şi lideri ai
schimbărilor tehnologice şi ai modernizării proceselor în industrie;
 scăderea puterii de cumpărare
 inflaţie mare
 deschiderea unor firme similare în cadrul centrelor de afaceri;
 non-profitul .

12. Elemente de risc

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 17


12.1 Piata

În mecanismul de funcţionare a unei economii moderne piaţa ocupă un loc esenţial


determinînd într-o proporţie însemnată deciziile şi comportamentele agenţilor economici.
Categorie a economiei de schimb, în accepţiunea cea mai frecventă, piaţa desemnează un
ansamblu coerent, un sistem sau o reţea de relaţii de vînzare cumpărare între părţi contractante
care sunt pe de o parte, unite prin legături de interdependenţă şi, pe de altă parte se află în
rapoturi de opoziţie. Participanţii la aceste relaţii sunt producatorii de bunuri şi servicii,
ofertanţii de factori de producţie şi consumatorii, care reprezintă aşa cum aprecia J.K.Galbraith
şi W.Salinger, ’’Centri distincţi de decizie, care se opun unul altuia prin urmărirea propriului
interes, dar sunt legaţi în acelaşi timp printr-o solidaritate funcţională’’.
În acelaşi timp, piaţa este privită de mulţi economişti drept un mecanism complex care
cuprinde, în principal, cererea şi oferta, concurenţa, preţurile, şi altele, care reglementează
economic, care acţionează asupra diviziunii muncii şi la schimbul de activităţi, după cum arată
F.von Hayek ’’piaţa apare pentru agenţii participanţi la schimb ca o ’’ameninţare’’, ca o ’’forţă
arbitrară’’ care le determină preţul şi implică venitul şi pe care ei caută să o influenţeze sau să o
controleze’’. Situaţia lor economică şi nu numai aceasta depinde de piaţă şi în primul rînd de
ceea ce se petrece pe piaţă.
Activitatea societatii S.C. SYKOZZYS S.R.L. se incadreaza in sfera serviciilot publice,
focalizandu-se pe segmentul tuturor consumatorului . Conditia esentiala de competivitate intr-
un astfel de sector o reprezinta satisfacerea exigentelor clientilor printr-o gama variata de
servicii si produse de o calitate ireprosabila si promptitudinea transportului .
Cele mai mari riscuri provin din posibilitatea intrarii pe piata a unor firme si din
eventualitatea unor presiuni din partea crizei financiare .

12.2 Tipuri de riscuri

Riscurile nesolicitării producţiei fabricate

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 18


Se evidenţiază două cauze ale nerespectării procesului tehnologic la întreprindere:
 cauze dependente de personalul întreprinderii:
- nivelul jos de management;
- greşeli în planificare;
- control slab al calităţii;
- utilizarea materialelor de calitate joasă;
- disciplină de producţie joasă;
- motivarea slabă a angajaţilor întreprinderii.
 cauze independente de întreprindere:
- deconectarea energiei electrice;
- asigurarea insuficientă cu apă;
- opriri excepţionale ale întreprinderii.

Riscuri de aprovizionare

 Riscul de negăsire a furnizorilor de resurse necesare


 Riscul de negăsire a furnizorilor la preţul planificat anterior:
- întreprinderea furnizor activează în condiţiile inflaţiei ridicate (mai înalte decât nivelul
mondial);
- creşterea imprevizibilă a preţurilor la materialele folosite;
 Riscul refuzului furnizorilor planificaţi anterior de încheierea contractului de
livrare a materialelor solicitate de către întreprinderea producător:
- existenţa probabilităţii că întreprinderea-furnizor se va reorienta spre concurenţi, din mai
multe motive (preţul propus de concurenţi este mai mare, condiţiile de livrare a resurselor
propuse de concurenţi sunt mai acceptabile din punctul de vedere al riscului suportat de
furnizor etc);
- existenţa probabilităţii că pot interveni modificări nefavorabile ale conjuncturii de
aprovizionare pentru întreprinderea-furnizor, care vine drept consecinţă a faptului că
comanda făcută de întreprinderea-producător la preţul stabilit anterior va fi în detrimentul
întreprinderii-furnizor sau nereală de îndeplinit.

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 19


Reclama - publicitatea ineficientă a produsului fabricat sau a serviciului prestat de
asemenea contribuie la apariţia riscului de nesolicitare a producţiei fabricate în următoarele
cazuri:
- reclamă insuficientă sau abuzivă ca intensitate;
- reclamă insuficientă sau abuzivă ca volum;
- reclamă incorect segmentată pentru diferiţi utilizatori;
- reclamă realizată neprofesionist (dacă se economiseşte);
- alegerea greşită a formelor de publicitate.

Riscurile legate de înăsprirea concurenţei

Cauzele apariţiei unor astfel de riscuri pot fi:


- scurgerea informaţiei confidenţiale fie din cauza lucrătorilor întreprinderii, fie din cauza
spionajului de producţie;
- imperfecţiunea politicii de marketing, adică alegerea incorectă a pieţelor de
desfacere, insuficienţa informaţională despre concurenţi sau informaţie incorectă despre ei;
- introducerea lentă a inovaţiilor în comparaţie cu concurenţii, din cauza lipsei
resurselor necesare etc;
- concurenţă necinstită;
- expansiunea pe piaţa locală a produselor omogene ale exportatorilor străini;
- apariţia pe piaţa producătorului a altor întreprinderi din alte domenii propunând produse
substituibile ce pot satisface cerinţele consumatorilor etc.
- concurenţă de preţ;
- concurenţă bazată pe modificarea produsului sau a unor elemente componente;
- concurenţă postvânzare.
Pentru a evita astfel de situaţii, S.C. SYKOZZYS S.R.L. are in vedere urmatoarele
metode:
- pastrarea tainei comerciale;
- dacă există concurenţi egali, introducerea in permanenta a unor miciinovaţii pentru a
câştiga timp prin intermediul funcţiei inovaţionale a riscului;

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 20


- determinarea si utilizarea eficienta in lupta competitive a avantajelor de care dispune ;
- marirea principalului indicator al concurenţei - volumul vânzărilor;

- reducerea timpului de încărcare şi descărcare a mărfii şi să mărească viteza de acordare


a serviciilor;
- recurgerea la diversificarea sortimentului.

Riscurile apariţiei unor cheltuieli de producţie neprevăzute şi de reducere a venitului

Poate apărea din următoarele cauze:


- greşeli în analiza şi prognozarea conjuncturii pe piaţa resurselor;
- modificarea politicii de preţuri la furnizorii de resurse, cu care s-au încheiat
contracte ce nu au prevăzut revizuirea preţurilor (nu a fost nimic stipulat);
- reducerea numărului de furnizori dintre care s-ar putea alege pe cel mai avantajos.
- poluarea mediului;
- daună vieţii sau sănătăţii lucrătorilor ori consumatorilor care utilizează producţia
fabricată de întreprindere;
- ne onorarea obligaţiunilor contractuale faţă de client.

Riscurile pierderii averii întreprinderii pot fi cauzate de:

- factori naturali;
- furt;
- situaţii excepţionale la întreprindere;
- distrugerea averii la transportare.

 Alte elemente de risc ce ar putea afecta evoluția activității societății sunt:

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 21


1.Calitatea conduceri - pentru aceasta se estimează un risc scăzut.
Justificarea acestui nivel de risc este dată de respectarea angajamentelor asumate până în
prezent, preocuparea permanentă pentru menținerea și dezvoltarea relațiilor de afaceri și
portofoliul de clienți, experiență profesională, structură organizatorică bună și capacitatea
mare de influențare.

2.Dinamica industriei - prezintă un risc mediu în lumina previziunilor favorabile la nivel


macroeconomic, trendului crescător al pieței, poziției concurențiale avantajoase, strategiei
realiste, corect dimensionate și direcționate. Un element de risc important îl constituie totuși
intenția unor lanțuri de firme de renume de a-și extinde prezența în apropierea sediului
S.C. SYKOZZYS S.RL.

3.Situația financiară - prezintă de asemenea un risc moderat, fiind caracterizată de: dublarea
cifrei de afaceri, lichiditatea imediată peste 0.26, indicatori de rentabilitate pozitivi și grad de
îndatorare previzionat în jurul valorii admisibile-50% , în proporție de aproximativ 80% datoriile
curente ale firmei sunt către acționarii săi, ca urmare a repartizării profiturilor anilor de
previziune. În cazul unor presiuni asupra trezoreriei se poate diminua programul de distribuire de
dividende în anii de rambursare a împrumutului.

13. Obiective

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 22


 De perspectiva indelungata
• Număr cat mai mare de colaboratori;
• Amortizarea investiţiei;
• Mediatizarea agenţiei;
• Obţinerea unei cote de piaţă ridicata;
• Analizarea activităţii;
• Extinderea la nivel national.

 De perspective medie
• Dublarea numărului de colaboratori;
• Obţinerea de profit şi reinvestirea lui;
• Mediatizarea firmei;
• Creşterea cotei de piaţă;
• Analiza activităţii si a imaginii firmei.

 Lunare
• Furnizarea de produse de o calitate cat mai ridicata;
• Multumirea clientilor;
• Obtinerea de profit;
• Reîmprospătarea imaginii firmei;
• Analiza activităţii;
• Eficientizarea muncii colaboratorilor.

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 23


14. Concluzii.

În timp ce tot mai multe companii au de suferit din cauza crizei financiare, o afacere cu
servicii funerare nu are cum sa nu realizeze profit. Acesta este singurul domeniu în care
valoarea de piaţă s-a conservat .
La întrebarea “Cum vedem firma peste 10 ani?” se poate spune că având în vedere
trendul pieţei şi strategiile de dezvoltare ale societăţii, societatea va ocupa unul din primele
locuri pe piaţa serviciilor funerare atat pe plan local cat si national, bineînţeles luând în calcul
şi apariţia altor concurenţi.

~CUPRINS~

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 24


1. Imaginea globala a firmei si activitatea sa ..............................................................................1
2. Locatia ......................................................................................................................................1
3. Planul de actiune ......................................................................................................................1
4. Descrierea firmei si a serviciilor...............................................................................................2
5. Strategii de marketing ..............................................................................................................2
6. Reclama si promovare ..............................................................................................................3
Tip de promovare.....................................................................................................................4
7. Procesul de productie................................................................................................................4
8. Instalatii si echipamente............................................................................................................5
9. Forta de munca .........................................................................................................................5
10. Proiectii financiare................................................................................................................12
10.1 Calculul cheltuielilor directe de producţie.........................................................................12
10.2 - Cheltuieli directe de producţie......................................................................................13
10.3 Calculul preţului produsului/serviciului ()......................................................................14
10.4 Profitul lunar...................................................................................................................15
11. Analiza Swot ........................................................................................................................16
12. Elemente de risc ...................................................................................................................17
12.1 Piata...........................................................................................................................18
12.2 Tipuri de riscuri ........................................................................................................18
13. Obiective ..............................................................................................................................22
14. Concluzii...............................................................................................................................24

S.C. SYKOZZYS
S.R.L.

S.C. SYKOZZYS S.R.L. 25