Sunteți pe pagina 1din 9

CAIET DE PRACTICA

- 2010-
CAIET DE PRACTICĂ
Mai 2010

Stagiul de practică s-a efectuat in cadrul BCR Sucursala Sector 6 de pe Bl.Vasile Milea pe
durata a 3 saptămani,incepand cu 3 mai:

• Doamna Directoare, Calotă Florentina, mi-a prezentat angajaţii băncii:Popescu Maria,


,Ioana Salgău Anitei şi Topala Ionela Daniela(Consilieri Client MICRO) şi George
Cristian Stăncescu(Asistent Consilier Client Micro)

• Mi s-a comunicat programul, sarcinile şi am semnat un document de confidenţialitate;

• Am urmărit activitatea celor din front office şi mi s-au prezentat aplicaţiile de lucru.

4 Mai

• Am aranjat extrasele de cont în dosare, familiarizându-mă astfel cu numele


societăţilor de care se ocupă banca;

• Am văzut cum sunt scanate extrasele de cont şi trimise pe mail şi prin fax pentru
firmele care au solicitat asta;

• Am observat cum se verifică soldul unui cont în program, dacă acesta are credite,
depozite.

5 Mai

• Arhivarea certificatelor constatatoare ,delegaţiilor şi a declaraţiilor-acord ale


persoanelor juridice;

• Am analizat un dosar cu prelungirea liniei de creditare a SC.EUROPLASTIC.SRL.


6 Mai

• Am aranjat delegaţiile şi actele constatoare in dosare;

• Am verificat soldul unui client folosind CNP-ul acestuia la cererea acestuia;

• Am văzut cum se poate deschide un cont curent şi mi s-au explicat paşii ( se cere
buletinul acestuia pentru a verifica dacă acesta apare în baza de date, dacă nu apare se
introduc datele acestuia, apoi se crează contul curent şi dacă doreşte şi card se va
procesa şi acest lucru în aceeaşi aplicaţie – pentru a-şi deschide cont clientul trebuie să
completeze un formular în care să completeze datele personale , tipul de card pe care îl
doreşte – Maestro, Visa Electron , Mastercard etc)

7 Mai

• Arhivarea dosarelor;

• Mi s-a explicat cum se realizează un ordin de schimb valutar (cursul de cumpărare este
dat de bancă şi se trece automat din program – se vinde RON din contul curent şi se
cumpără EURO de exemplu) pe formularul completat de client;

• Am observat modul în care ofiţerul comunică cu clientul şi încearcă să rezolve cu


promptitudine şi profesionalism nevoile acestuia şi cum îi consiliează în cazul în care
aceştia nu sunt siguri ce să aleagă şi cer lămuriri despre produse, despre ceea ce li s-ar
potrivi.

10 Mai

• Am făcut arhivarea dosarelor pe categorii in ordine alfabetică;

• Doamna Popescu Maria,Consilier Client Microintreprinderi mi-a vorbit despre


Serviciul de efectuare operaţiuni prin Canale Alternative BCR pentru clienţi( Alo 24
Banking BCR si Click 24 Banking BCR,diferenţele dintre acestea şi cum
funcţionează.
11 mai

• Am văzut cum se realizează trimiterea de bani prin Western Union .

Cel care trimite banii trebuie să specifice numele şi prenumele celui care va primi banii,
oraşul şi ţara unde îi trimite şi codul SWIFT al băncii. Cel care va primi banii trebuie să ştie
suma care o primeşte, persoana de la care o primeşte şi codul CMTN.

Şi cum se primesc banii prin Western Union. Cel care îi primeşte, îi ridică de la casierie;

• Mi s-a adusa la cunoştintă informaţii legate de BCR Pensii,Societate de administrare a


Fondurilor de Pensii Private S .A.Documente necesare pentru adevararea la
aceasta:copie xerox a cărţii de identitate .

12 Mai

• Arhivarea dosarelor;

• Am inmanat unui client Actul Individual de Aderare la Fondul de Pensii Private


informandu-l asupra documentului.Am xeroxat cartea de identitate .

13 Mai

• Completarea unor formulare de cunoaştere a clienţilor,xeroxarea unor tipizate


şi arhivarea unor declaraţii privind indentitatea beneficiarului real al unei
firme

• Am văzut cum se fac ordinele de plată şi ce trebuie verificat la


acestea( interogarea soldului plătitorului- acesta trebuie să aibă suficienţi bani
în cont astfel încât să acopere atât tranzacţia, cât şi comisioanele aferente,
verificarea IBAN-ului pentru beneficiar, dacă acesta este incorect, OP-ul nu se
poate lucra) în aplicaţie, apoi se semnează şi se pune ştampila (fiecare ofiţer
are ştampila lui) şi se trece data curentă dacă nu e trecut de 13.00.Trebuie sa
specific ca am vazut diferenţa dintre ordinul de plata de la BCR şi celelalte
instituţii bancare,pe OP-ul BCR-ului este mai intai completat beneficiarul şi
apoi plătitorului
14 Mai

• Am făcut 2 OP-uri prin care clientul plătea factura pentru Orange România şi
Vodafone
• După procesarea acestora, trebuie introduse în aplicaţie date suplimentare
referitoare la numărul facturii, cod client şi rată de referinţă internă. Datele
suplimentare se introduc pentru furnizori precum Orange, Vodafone,
Distrigaz – furnizori ce solicită aceste detalii
17 Mai

• Am văzut cum sunt verificate persoanele rău-platnice( in cazul unei linie de credit pe
firma;daca firma este compusa din sot si sotie,sotul este cautat in baza de date,dacă
exista mai multi asociati este verificat cel care deţine majoritatea acţiunilor,dacă o
firma este compusă din 8 membri şi fiecăruia ii revin 12,5 % acţiuni este verificat
administratorul firmei)

18 Mai

• A venit un client care dorea sa faca o deschidere de cont pentru o firma noua si am
aflat ca in cazul infiintarii unei societati cu raspundere limitata ,capitalul social al
acesteia trebuie depus la banca,iar suma minima este de 200 lei;pentru SA valoare
capitalul social este de 90.000 lei sau echivalentul a 25.000 de euro
Documentele necesare deschidere cont persoane juridice:
a)codul fiscal/codul unic de inregistrare
b)certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului in termen de valabilitate de 30
de zile;
c)hotarare judecatoreasca de infiintare a societatii comerciale;
d)certificatul de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului;
e)statutul societatii comerciale/act constitutiv
f) Actele aditionale actului constitutiv,continand modificarile survenite in cadrul entitatii
si certificatele de inregistrare mentiuni corespunzatoare la Registrul C omertului.
g)Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor privind persoanele imputernicite sa dispuna
efectuarea de operatiuni in contul entitatii,cu mentiunea expresa a limitelor mandatului.
h)actele de identificare ale reprezentantilor legali si ale celor care sunt autorizati sa
dispuna de cont
i)certificat fiscal de la administratia fiscala
• Am aflat că BCR Monetar şi BCR Obligaţiuni sunt mai rentabile şi mai sigure decat
celelalte fonduri de invetiţii BCR Dinamic şi BCR Expert.Conform evoluţiei
fondurilor acestea au cunoscut o permanentă creştere de la lansare pană in prezent cu
29,77% BCR Monetar şi 29,97% BCR Obligaţiuni
19 mai

• Mi s-a explicat cum se realizează atribuirea de specimen semnătură/ ştampilă în


program
• Când se face verificarea persoanei sau a firmei în aplicaţie semnătura sau ştampila
trebuie să coincidă cu cea de pe documente.
• Am aflat că prin intermediul seriviului de operaţiuni prin Canale Alternative BCR
persoanele fizice sau juridice care au deschis un cont pot efectul plăti prin intermediul unui
dispozitiv numit Token pentru care se plateşte lunar o sumă de 5 RON pentru persoanele
fizice şi 12 RON pentru persoanele juridice.Acest mod de operaţiune este mult mai benefic
deoarece fiecare transfer efectuat beneficiaza de reduceri ale comisioanelor:50% pentru
transferurile efectuate prin Alo 24 Banking BCR şi 75% pentru cele efectuate prin Click 24
Banking BCR.

20 Mai

• Am observat cum se verifică soldul unui cont în program, dacă acesta are credite,
depozite, overdraft
• Am verificat soldurile pentru clienţi
• Am văzut cum se face un overdraft(linie de credit)Linia de credit se acorda pe
termen scurt(pana la 1 an)şi este destinată finanţării nevoii curente de capital de
lucru.Practic,orice datorie curentă a unei companii-furnizori,buget,salarii-poate fi platită din
linia de credit.Acesta functionand in sistem revolving(suma rambursată poate fi utilizată din
nou),permitand trageri şi rambursări multiple in cadrul unui plafon stability,corelat cu
CA.Lunar se plateşte dobanda pentru suma de bani utilizată din linia de credit.
21 Mai

• Am sunat clienti care primesc salariu pe card BCR pentru ai informa despre Visa
PowerCard BCR,card de cumparaturi pentru care exista o perioadă de graţie de
maxim 53 zile in care se poate restitui intreaga sumă utilizata fără costuri
suplimentare,dobanda 0% ,insă dupa această perioada de graţie dobanda este de
17,18% din suma utilizată.
• Am completat certificatele constatatoare ,delegaţiileşi a declaratiile-acord ale
unei persoane care dorea o prelungire a liniei de credit,urmand ca la finele anului
să ramburseze imprumutul şi in fiecare lună să platească dobanda aferentă
acestuia.
UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

FACULTATEA DE RELATII COMERCIALE SI FINANCIAR-BANCARE


INTERNE SI INTERNATIONALE

SPECIALIZARE:FINANTE-BANCI

CAIET DE PRACTICA
Perioada de desfasurare :03.05.2010-21.05.2010
Program de lucru:09:00-16:00

STUDENT:BOBARU ANTONIA-LUISA

ANUL:II;GRUPA:428
FRECVENTA:ZI

SUCURSALA SECTOR 6 BCR


B-dul Timisoara nr.6C,Sector 6,Bucuresti

Consilier Client Micro:Popescu Maria

Tel:+4021.408.82.46
Fax:+4021.413.91.10
E-mail:maria.popescu@bcr.ro

Asistent Consilier Client Micro:George Cristian Stancescu

Tel:+4021.413.91.24
Fax:+4021.413.91.23.
E-mail:georgecristian.stancescu@bcr.ro