Sunteți pe pagina 1din 27

MATEMATICĂ

CAIETUL ELEVULUI

CLASA a Va

1
Numere naturale
Scriere, citire, ordonare, operaţii cu numere

1. Scrie cu cifre numerele date:


• două sute trei milioane ;
• treizeci şi cinci de milioane ;
• o sută patruzeci de milioane ;
• patruzeci şi cinci de milioane două sute treizeci şi sapte de mii cincisute ;
• opt milioane patruzeci de mii sase sute ;
• douăzeci de milioane douăzeci de mii douăzeci ;
• o sută de milioane cincisprezece mii cinci zeci.

2. Efectuează operatiile următoare. Scrie rezultatul în litere, schimbând sau adaugând


numai un şingur cuvânt :
cincizeci şi nouă + un milion =
sapte mii + un milion =
trei sute patru + o mie =

3. Scrie cu cifre fiecare dintre următoarele numere de mai jos :


• sase milioane trei sute opt mii două sute ;
• patru milioane două zeci şi cinci de mii opt sute doi ;
• un milion trei sute opt mii ;
• opt milioane patru zeci.

4. Scrie numerele formate din :


13 milioane 234 mii 530 unităti =
42 milioane 47 mii 73 unităti =
83 milioane 9 mii 19 unităti =
124 milioane 45 mii 6 unităti =

5. Cele trei zaruri au culori diferite. Punctele de pe fetele ce se văd ale fiecărui zar
numesc cifrele dintr-o clasă, astfel : pe zarul verde punctele de pe fiecare fată numesc
cifrele clasei miloanelor, pe zarul rosu punctele de pe fiecare fată numesc clasa
miilor, pe zarul negru, clasa unitătilor.
Scrie toate numerele ce se pot forma cu cifrele ce numesc ordinele fiecărei clase :

2
Ordonează acum numerele găsite în ordine crescătoare.

6. Scrie câte sute sunt în fiecare dintre numerele :


1 236 400, 5 003 256, 1 950 004, 4 200 304.

7. Exprimă următoarele numere în unităti :


325 mii, 805 sute, 37 sute şi 97 unităti.

8. Se dau numerele :
1 530 623, 4 050 001, 3 599 999.
a) scrie în litere fiecare dintre numere ;
b) găseste predecesorul şi succesorul fiecăruia dintre numerele date ;
c) numeste numărul de mii, sute şi zeci din fiecare dintre cele trei numere ;
d) precizează valoarea cifrei 5 din fiecare număr.

9. Scrie numărul care are 400 unităti în clasa milioanelor, 2 unităti în clasa miilor şi 3
zeci în clasa unitătilor. Scrie acum numărul sub formă de sumă de clase. Reprezintă
numărul 8 003 706 sub formă de sumă de clase.

10. Câte zerouri trebuie să scrii la dreapta cifrei 4 pentru a obtine numerele : patru sute ;
patruzeci de mii ; patru milioane ; patru sute de mii ; patruzeci de milioane ?

11. Fără să scrii, găseste câte cifre are numărul :


a) trei mii două sute patru ;
b) sase milioane trei sute patruzeci şi opt de mii.

12. În numărul 32 548, 5 este cifra sutelor, iar 325 reprezintă numărul de sute.
a) în numerele următoare subliniază numărul de sute şi scrie cu rosu cifra zecilor de
mii : 264 538 ; 45 879 ; 639 870 ; 111 111 ; 16 395 ; 351 248 ;
b) Date numerele următoare subliniază numărul de zeci şi scrie cu verde cifra
sutelor : 543 839 ; 92 536 ; 248 564 ; 325 ; 18 539.

13. Calculează c – b – a stiind că : a + 110 = b + 180 = c – 290 = 400

14. Se dă : n – m = 579
n – p = 621
Care număr este mai mare, m sau p ? Cu cât ?

15. Într-un magazin de aparatură electrocasnică, toate preturile au fost majorate cu 85 375
lei. Găseste alte expreşii care să înlocuiască „au fost majorate”. Cu ce pret vor fi
vândute aparatele care costă :
a) 5 700 839 lei ? b) 128 975 lei ? c) 400 567 lei ? d) 12 800 475 lei ?

16. Într-un magazin de jucării, toate preturile care depăsesc 150 000 lei au fost reduse cu
7 900 lei. Celelalte preturi au rămas neschimbate.
Cu ce pret vor fi vândute jucăriile care costau :

3
a) 367 750 lei ? b) 89 575 lei ? c) 149 990 lei ? d) 150 990 lei ?

17. Un cioban îşi adună cele trei turme. El numără capetele oilor şi găseste 4 678 în total.
Primele două turme numărau 589 şi respectiv 1 293 de capete. Câte oi sunt în a treia
turmă ?

18. Familia Dumitrescu dispune de 10 000 000 lei. Ei îşi cumpără o maşină de spălat rufe
de 3 860 000 lei şi un congelator de 4 175 000 lei.
a) Le rămân suficienti bani pentru a-şi cumpăra un cuptor cu microunde de 1 350
000 lei ?
b) Dacă da, câti lei le rămân ? Dacă nu, câti lei le mai trebuie ?

19. Calculează :
a) Suma celor trei numere care succed 1998 ;
b) Suma celor cinci numere pare care succed 13 333 ;
c) Suma tuturor numerelor de 3 cifre care pot fi scrise cu cifrele 4, 5, 9, 0, utilizate,
fiecare, o şingură dată.

20. Cecilia a adunat 7 896 la un alt număr. Ea a obtinut 27 000.


Care este acel număr ?

21. Pentru a obtine 21 690, Matilda mai adună un al treilea număr la 4 078 şi 5 890. Care
este cel de-al treilea număr ?

22. Adunând patru numere, Codrin a găşit 4 060. Printre aceste numere se găsesc 456,
789 şi 1 032. Care este al patrulea număr ?

23. Claudia a calculat diferenta dintre 3 456 şi un alt număr şi a găşit 739.
Care este acel număr ? Atentie : sunt două solutii !

24. Într-o zi, două roiuri, unul de 14 560 albine şi altul de 23 570 albine, au invadat un
stup unde mai erau 9 789 albine. Câte albine sunt acum în stup ? După o bătălie
lungă, 18 278 de albine au fost alungate. Câte au mai rămas ?

25. Într-o zi, alungate de ploaie, 34 579 furnici s-au instalat într-un alt furnicar, unde mai
erau, deja, 56 834 furnici.Câte furnici sunt acum în furnicar ?

26. Un lăcătus comandă la un magazin specializat un aparat de sudură de 788 950 lei, un aparat
de lipit de 197 800 lei şi o trusă de chei de 72 530 lei.Câti lei trebuie să achite, stiind că mai
plăteste încă 13 500 lei pentru transportul celor comandate ?

27. Într-o brutărie se vând : batoane de 120 g, franzele de 250 g, pâine intermediară de
500 g şi pâine la tavă de 400 g. Mihai iese din brutărie cu 1 kg şi 500 g de produse.Ce
a cumpărat el ? Găseste toate răspunsurile posibile.

4
28. Trei blocuri de locuinte au împreună x apartamente. Primul are 65 apartamente, al
doilea cu 40 mai multe, iar al treilea cu 75 mai putin decât al doilea. Pune întrebarea
şi rezolvă problema.

29. Peste n ani Dan va avea 14 + n ani, Cristina 6 + n ani, Ana 2 + n ani, iar Tudor 1 + n
ani.Cu cât va fi mai mare Dan fată de Ana ? Cum va fi vârsta lui Tudor fată de a
Cristinei ? Dar suma vârstelor lui Dan şi Tudor fată de a Anei şi a Cristinei ?

30. Tudor scrie în ordine crescătoare numerele de la 0 la 20 incluşiv şi pune între ele
semnul „+”. El observă că dacă în locul unui semn „+” pune semnul „=” se stabileste
o egalitate adevărată. Între care numere a pus Tudor semnul „=” ?

31. Care este numărul format din 3 cifre consecutive care, adunat cu răsturnatul său dă 888 ?

32. Efectuează înmultirea : 12 345 679 x 9. Ce observi ? Poti găşi acum numere de două cifre
care înmultite cu 12 345 679 să dea un produs scris numai cu cifra 2, dar numai cu cifra 3 sau
numai cu cifra 4, . . ., sau numai cu cifra 9 ?

33. Obesvă exemplul:


15x 13 = (10 + 5)x (10 + 3)
15x 13 = (10x 10) + (10x 5) + (3x 10) + (3x 5)
15x 13 = 100 + 50 + 30 + 15
15x 13 = 195
• Foloseste câte un desen şi calculează în acelaşi mod produsele :
a) 16x 14 b) 28x 54
27x 16 49x 35
36x 17 25x 12

34. Profesorul propune clasei să calculeze produsul 27x 36.


Maria găseste ca rezultat numărul 1 202. profesorulîi spune :
„– Nu ai calculat corect, rezultatul e prea mare !”
Ştefan găseste produsul 542. Profesorul spune :
„– Nu ai calculat corect, rezultatul tău e prea mic !”
Explică cum a putut profesor ul să găsească imediat greselile copiilor.

35. Efectuează 827x 734. Dacă vecinul tău a găşit ca rezultat 76 018, arată-i că a greşit,
căci ordinul de mărime nu este corect, sugerându-i să efectueze 800x 700.

36. Estimează ordinul de mărime al fiecăruia dintre produse şi apoi calculează :


a) 758x 64 b) 4 532x 72
829x 85 2 537x 93

37. Compară fără a face calculele :


305x 78 300x 74
238x 127 145x 250
438x 62 447x 65 Cum ai procedat ? Poti enunta o regulă ?

5
38. Calculează :
10 912 : 32 =12 975 : 15 =104 192 : 16 =99 400 : 28 =
93 060 : 66 =7 524 : 22 =227 900 : 86 =358 920 : 18 =

39. Precizează câtul şi restul împărtirilor :


63 043 : 19 ; 3 752 : 28 ; 1 620 : 71 ;
71 050 : 92 ; 8 715 : 18 ; 6 630 : 85 ;
96 209 : 49 ; 1 700 : 11 ; 8 990 : 37

40. Se d ă m : 3 = 3 rest 2. Să se afle m. Calculează- l p e m în cazurile :


1) m : 72 = 36 rest 2 ;
2) m : 126 = 7 rest 2.

41. La o împărtire al cărei deîmpărtit este 2 602, am găsit câtul 35 şi restul 82. Care era
împărtitorul ? Am constatat că am comis o greseală. De ce ?
Care sunt, în realitate, împărtitorul şi restul împărţirii ?

42. La o împărtire cu rest 0, împărtitorul este 1 404 şi câtul 134.


Care este deîmpărţitul ?

43. La o împărtire cu rest 0, împărtitorul este 442 şi câtul este jumătate din împărţitor.
Care este deîmpărtitul ?

44. Într-o împărtire cu restul zero, împărtitorul este un sfert din deîmpărtit.Cât este câtul ?
Dar dacă împărtitorul ar fi o treime din deîmpărtit. Cât este restul ?

45. Într-o împărtire exactă, deîmpărtitul este 1 474, iar câtul este 134. Care este
împărtitorul ?

46. Într-o împărtire fără rest, împărtitorul este 442, iar câtul este jumătate din împărtitor.
Care este deîmpărtitul ?

47. La o împărtire cu restul 89, împărtitorul este 1 037, iar câtul este 13. Care este
deîmpărtitul ?

48. La o împărtire cu restul 37, împărtitorul este 452, iar câtul este jumătate din
împărtitor. Care este deîmpărtitul ?

49. La o împărtire cu restul 23, deîmpărtitul este de 87 de ori mai mare decât câtul. Care
este împărtitorul ? Atentie, sunt două solutii !

50. La o împărtire cu rest 0, deîmpărtitul este de 95 de ori mai mare decât câtul. Care este
împărtitorul

51. Care este cel mai mare rest pe care îl poti obtine la o împărtire, atunci când
împărtitorul este 5 ? 23 ? 187 ?

6
52. La o împărtire, împărtitorul este 87 şi restul este 25. Cu cât putem mări deîmpărtitul,
fără a schimba câtul ? Cu cât putem să micsorăm deîmpărtitul, fără a schimba câtul ?

53. La o împărtire, împărtitorul este 145 şi restul este 32. Cu cât putem mări deîmpărtitul
fără să schimbăm câtul ? Cu cât putem să-l micsorăm ?

54. a) La o împărtire, împărtitorul este 13, iar câtul 12. Găseste toate valorile poşibile ale
deîmpărtitului.
b) Care sunt toate resturile poşibile la împărtirea la 13 ?

55. Găseste toate valorile poşibile ale deîmpărtitului, dacă împărtitorul este 15 şi câtul 11.

56. Determină numărul natural care împărtit la 13 dă restul 3 şi împărtit la 12 dă acelaşi


cât şi restul 7.

57. La o împărtire, câtul este de 6 ori mai mic decât diferenta dintre deîmpărtit şi rest, iar
împărtitorul este de 3 ori mai mare decât câtul. Să se reconstituie împărtirea, stiind că
restul este strict mai mare decât 4.

58. Găseste cel mai mic număr care împărtit pe rând la 2, 3, 5, 6, 20 dă de fiecare dată
restul 1.

59. Tata a cumpărat un calculator. El a plătit un avans de 1 250 000 lei şi restul, în 12 rate
de câte 450 000 lei. Cât va costa calculatorul ? Dacă tata ar fi plătit integral
calculatorul, ar fi plătit 5 899 000 lei. Cât a fost dobânda ?

60. Un comerciant cumpără 72 de pălării cu 612 000 lei. Cu cât ar trebui să vândă fiecare
pălărie, pentru a câstiga 180 000 lei în total ?

61. Un comerciant a cumpărat 7 valuri de câte 50 m de pânză. El a plătit pentru fiecare


val 255 000 lei. El revinde pânza cu 8 350 lei metrul.
Ce beneficiu a realizat din vânzarea pânzei ?

62. Tudor citeste o carte pentru a cărei paginare s-au foloşit 999 cifre. Câte pagini citeste
în ultima zi, dacă citeste zilnic, în medie, câte 15 pagini ?

63. Pentru a face compot, o gospodină taie 48 de mere în două, după care jumătate din
numărul bucătilor le mai taie o dată, în două, iar apoi jumătate din numărul total de
bucăti le taie iarăşi în două.
Câte bucăti de mere are acum gospodina pentru compot ?

64. Pentru o rochie sunt necesari 4 m de material. Câte rochii se vor face din 489 m ?
Dacă Oana are 50 000 lei, îi ajung acesti bani pentru a cumpăra material pentru o
rochie, dacă 1 m costă 14 500 lei ?
Îi mai rămân bani sau îi mai trebuie ? Cât ?

7
65. În pusculită, Andrei are 3 840 lei, în monede de 10 lei, 50 lei şi 100 lei. El constată că
are acelaşi număr de monede de fiecare fel. Câte monede are ? Ce sumă are în
monede de 10 lei ? Dar de 50 lei ? Dar de 100 lei ?

66. Un comerciant cumpără 5 000 kg de cartofi noi, la pretul de 1 200 lei kilogramul,
incluşiv transportul. El sortează cartofii şi trebuie să arunce câte 8 kg din fiecare
chintal de cartofi. După aceasta, el revinde cartofii cu 2 000 lei/kg. Ce beneficiu a
realizat ?

67. În fiecare zi, o vacă de lapte primeste 8 kg de fân, care costă 40 000 lei chintalul, 25
kg de sfeclă, la pretul de 20 000 lei chintalul şi 6 kg de paie, la pretul de 30 000 lei
chintalul.
Cât costă hrana vacii pentru o lună de 30 de zile ?

68. Un muncitor munceste 15 ore pentru o firmă. Salariul brut pe oră este 4 500 lei, dar se
retin câte 800 lei pe oră pentru impozite şi taxe.
Calculează salariul net primit de muncitor pentru cele 15 ore.

69. Andrei, Ioana şi Laura pleacă într-o excurşie de 3 zile. Andrei plăteste drumul : 75
000 lei trenul şi 6 900 lei taxiul. Ioana plăteste cazarea : 13 000 lei pe zi pentru o
persoană. Laura plăteste masa : 84 000 lei pentru toate cele 3 zile. Ei îşi împart în
mod egal cheltuielile.
Câti lei a plătit fiecare pentru întreaga excurşie ?

70. Un comerciant a cumpărat mere în saci de câte 50 kg, plătind 112 500 lei sacul. El
mai plăteste câte 850 lei pentru transportul fiecărui sac la piată. Prin vânzare,
comerciantul câstigă câte 250 lei la kilogram. Câti bani câstigă pe un sac de mere ?
Dacă obtine un beneficiu de 625 000 lei, ce sumă a investit comerciantul ? Cu cât va
vinde kilogramul de mere ?

71. Un viticultor vinde, după cules, 4 butoaie cu vin nou, de 1 225 l fiecare, la pretul de
895 lei litrul. După trei luni, vinul se vinde cu 1 520 lei litrul.
Cât ar fi câstigat viticultorul, dacă ar fi asteptat cele trei luni pentru a-şi vinde
vinul ?

72. Un comerciant de legume achizitionează 600 de conopide, pe care plăteste 135 000
lei suta de bucăti. El le împarte în trei părti, după calitate. Primul lot de 300 de bucăti
îl vinde cu 2 500 lei bucata, alte 200 de bucăti le vinde cu 2 000 lei bucata, iar restul
le vinde cu 1 500 lei bucata. Ştiind că cheltuielile sale se ridică la 42 500 lei, să se
afle ce beneficiu a realizat.

73. Un sfert din pretul unei biciclete este 245 000 lei. Câti lei îi vor mai trebui lui Tudor
ca să-şi cumpere bicicleta, dacă bunica îi dă 200 000 ?

74. Tata vrea să instaleze becuri în fiecare cameră din casa cea nouă de la tară. El
cheamă, pe rând, doi electricieni. Primul îi propune următorul deviz :

8
 114 m fir la pretul de 300 lei metrul ;
 75 m tub la pretul de 1 200 lei metrul ;
 6 becuri la pretul de 2 100 lei becul ;
 accesorii diverse 48 000 lei ;
 25 ore de muncă a 7 200 lei ora.
Al doilea electrician se oferă să facă instalatia la pretul de 66 000 lei pentru
montarea fiecărui bec, cu toate cheltuielile incluse. Tata mă întreabă ce electrician
să aleagă. Ce să-i răspund ?

75. Pentru a fabrica o tonă de hârtie de calitate, trebuie :


- 2 385 kg de lemn sau de hârtie veche ;
- 440 000 litri de apă ;
- circa 7 500 KW.
Ce cantităti, din fiecare, vor fi necesare pentru a tipări 600 000 de manuale de circa
500 g ?

76. În vacantă, Tudor a împrumutat de la bibliotecă cele două volume ale unui roman de
Jules Verne. Primul volum are 256 pagini, iar al doilea 224 pagini. Dacă Tudor citeste
în medie câte 25 pagini pe zi, câte pagini va mai avea de citit după 15 zile ?

77. Un pomicultor a recoltat de la 3 meri următoarele cantităti de mere : 435 kg, 610 kg,
283 kg. Merele se pun în lăzi, iar în fiecare ladă încap câte 26 kg de mere. Câte lăzi
vor putea fi umplute cu mere dacă :
a) cei trei pomi sunt de acelaşi soi ;
b) cei trei pomi sunt de varietăti diferite ;
c) numai doi dintre cei trei pomi sunt de acelaşi soi.
Ţinând cont de faptul că pomicultorul nu va amesteca merele de sortimente diferite,
câte kilograme de mere vor rămâne în fiecare şituatie ?

78. Un tren pentru navetisti se compune din 8 vagoane. El poate transporta 1 424 călători
asezati şi 2 640 de călători în total. Calculează :
a) numărul de locuri dintr-un vagon ;
b) numărul de călători care încap, în medie, într-un vagon.

79. Un grup de excurşionisti a vizitat un muzeu şi a plătit, în total, 77 000 lei pentru
intrare. Ştiind că cei 12 copii au plătit câte 2 300 lei fiecare şi că sunt 13 adulti, află
câti lei costă un bilet de intrare pentru un adult ?

80. Raliul Londra-Sydney, în cursul căruia maşinile au traversat 17 tări, a avut loc între
14 august şi 28 septembrie 1927. Lungimea traseului a fost de 13 107 km.
Care a fost distanta medie parcursă într-o zi ?

81. Trei frati primesc o mostenire de la unchiul lor din America. Mostenirea se compune
din :
 o casă evaluată la 65 000 dolari ;
 un teren de 24 hectare evaluat la 3 500 dolari hectarul ;

9
 o sumă de 16 000 dolari.
Cei trei îşi împart mostenirea astfel : primul vrea să păstreze casa, al doilea terenul
şi ultimul vrea partea sa de mostenire în bani.
Cum pot face ei ca să-şi împartă în mod egal mostenirea ?

82. Rezolvă problema următoare foloşind tastele M+ şi MR ale calculatorului. „Un


magazin de obiecte sanitare a vândut într-o zi : 13 oglinzi, 23 suporturi pentru
prosoape, 37 robinete şi 12 etajere de faiantă.
Care este suma totală încasată ?”
Tabel de preturi
Oglindă 65 x 45 cm................................................... 1600 lei
Etajeră de sticlă 65 x 15 cm ....................................... 150 lei
Suport pentru prosop .................................................... 73 lei
Suport săpun ................................................................. 11 lei
Etajere de faiantă 34 x 19 cm ...................................... 48 lei
Robinete ...................................................................... 377 lei
Baterii dus .................................................................. 238 lei

83. La o piată au soşit mai multi producători cu pepeni. Iată lista cu cantitătile aduse
pentru vânzare, depusă pentru taxă :
Aioanei 3 250 kg Popescu 1 763 kg
Costin 2 245 kg Popa 1 720 kg
Precu 823 kg Ciudin 645 kg
Lascu 2 532 kg a 800 lei/kg
a) Calculează, pe caietul tău, greutatea totală a pepenilor, apoi pretul total ce va fi
obtinut după vânzare.
b) Fă acelaşi lucru cu ajutorul calculatorului. Ai obtinut acelaşi rezultat ?
c) Domnul Cozma încasează taxele pentru vânzarea produselor în piată. El vrea să
verifice dacă a încasat suma corectă pentru toată cantitatea de pepeni.
• Pe ecranul calculatorului său este afisat 7 258. El nu a terminat deci adunarea.
Care este ultimul număr adunat ? ...
• Pe ce tastă a apăsat ultima oară ? ...
• Ce număr va introduce acum ? ...
• Pe ce tastă va apăsa, apoi ? ...
• Domnul Cozma a bătut 1 270 în loc de 1 720. Cum va corecta el acest lucru ? ...

Fracţii
1. Scrie toate fracţiile cu numărătorul 1 şi numitorul mai mic decât 5.

2. Scrie toate fracţiile cu numărătorul 7 şi cu numitorul mai mic decât numărătorul.

3. Ce fractie din perimetrul unui pătrat este reprezentată de o latură ? Dar din perimetrul
unui triunghi echilateral ?

10
4. Ce fracţie din înăltimea unui bloc, cu parter şi 12 etaje, reprezintă înăltimea unui
etaj ?

5. O bucată de ciocolată este ruptă în 8 bucăti egale.


a) Exprimă sub formă de fracţie: 1 bucată ; 2 bucăti ; 3 bucăti ; 4 bucăti ; 6 bucăti ;
9 bucăti ; 12 bucăti.
b) Câte bucăti de ciocolată sunt necesare pentru a obtine :
din ciocolată ; din ciocolată ; dar din ciocolată ?
c) Dar 2 ciocolate şi jumătate ?
d) Dar 7 ciocolate şi jumătate ?

6. a) Ce fracţiedintr-o oră reprezintă : 20 min, 40 min, 50 min, 100 min, 150 min ?
b) Ce fracţiedin durata unei zile reprezintă : 1 h, 6 h, 8 h, 12 h, 15 h, 36 h, 48 h ?

7. Tudor a petrecut în felul următor cele 15 zile ale vacantei de iarnă : 2 zile a fost la un
prieten, 8 zile a fost la bunici şi restul timpului l-a petrecut acasă. Ce fracţiedin
numărul de zile de vacantă reprezintă fiecare perioadă ?

8. Scrie următoarele câturi sub formă de fracţie:


a) a = 6 : 25 = ... b) a = 8 : 16
b = 27 : 75 = ... b = 97 : 13
c = 8 : 3 = ... c = 1 : 125

9. Scrie câte o fracţie sub fiecare din punctele A, B, C şi D.

10. Exprimă cu ajutorul fractiilor următoarele durate :


2 h 30 min ; 3 h 15 min ; 0 h 45 min ; 1 h 6 min ; 5 h 12 min ; 0 h 600 s ; 2 h 120 s ;
1 h 2 800 s ; 4 h 3 600 s ; 1 h 6 s.

11. Trasează pe caietul de matematică un segment AB cu lungimea de 9 pătrătele.


Trasează acum un segment CD cu lungimea AB şi apoi un segment EF cu lungimea
CD.
Câti milimetri măsoară fiecare din cele trei segmente ? întâi calculează şi apoi
măsoară !

11
12. Trasează pe caietul de matematică un segment AB cu lungimea de 10 pătrătele.
Trasează acum un segment CD cu lungimea AB, apoi un segment EF cu lungimea 3
CD.
Câti milimetri măsoară fiecare din cele trei segmente ?
întâi calculează şi apoi măsoară !

13. Desenează un segment AB de 2 cm. Cu ajutorul riglei şi compasului trasează


segmentele : CD de lungime 4 AB ; PQ de lungime CD ; MN de lungime CD.
Câti cm măsoară fiecare segment ? Calculează şi apoi măsoară !

14. Un turist are de parcurs o distantă de 348 km. în prima zi parcurge cu automobilul
din drum. Ce distantă mai are de parcurs ?

15. Un tăran avea 240 kg de mere. El a vândut din ele.


Câte kilograme de mere i-au rămas ?

16. O bucată de brânză cântăreste 300 g.


a) Cât cântăreste o treime din bucată ?
b) Cât cântăresc trei sferturi din bucată ?

17. În familia mea, se bea în medie de litru de apă minerală la prânz şi tot atâta la cină.
Noi cumpărăm apa în navete de 12 sticle de 1 l. Câte zile ajunge o navetă ?

18. Alex îi prepară un cocktail lui Tudor. El pune într-un pahar de 20 cl : suc de
portocale ; suc de ananas ; suc de mango ; suc de zmeură.
Calculează cantitatea din fiecare ingredient.

19. Un bazin poate contine 120 de litri de apă.


a) Câti litri de apă contine când umplem din el ?
b) Câti litri de apă contine când umplem trei sferturi din el ?
c) Când contine mai multă apă ? Deci cum este fată de ?

20. Într-o maşină se încarcă 90 lăzi cu roşii, fiecare ladă având 12 kg.
Câte kg de roşii sunt în maşină, stiind că greutatea unei lăzi goale este din
greutatea ei totală ?

21. Vlad şi Alexandru au cumpărat o cutie cu bomboane de 4 500 lei. Vlad a mâncat din
numărul bomboanelor, iar Alexandru restul.
Ce sumă a plătit fiecare, asa încât să fie echitabil ?

22. Nicu, Ticu şi Mihaela primesc o mostenire de 771 120 lei. Nicu primeste din
mostenire, iar Mihaela din mostenire. Câti lei primeste Ticu ?

23. Un om bogat a donat două treimi din averea sa pentru combaterea foametei şi un sfert
pentru a ajuta copiii handicapati. Averea sa era de 600 000 de dolari.
Ce sume a distribuit el ? I-au mai rămas bani ? Dacă da, câti dolari ?

12
24. Dorind să organizăm o excurşie cu autobuzul, am aflat că biletul dus-întors costă 40
800 lei, dar noi beneficiem de un tarif redus pentru copii :
) copiii mai mari de 10 ani plătesc din pretul biletului ;
) copiii mai mici de 10 ani plătesc din pretul biletului ;
) profesorulplăteste ca un copil mai mare de 10 ani.
Noi suntem 17 copii, din care 13 mai mici de 10 ani. Fiecare participă cu câte 3 600
lei, iar comitetul de părinti mai adaugă 84 000 lei.
Oare ne ajung banii ?

Colectarea înregistrarea şi interpretarea datelor.


Elemente de logică. Probabilităţi

1. Într-un magazin care vinde biciclete, este afisat următorul tabel :


a) Utilizează aceste informatii pentru a completa graficul următor :

b) Domnul Ionescu măsoară 178 cm, iar doamna Ionescu, 169 cm. Ei doresc să-şi
cumpere biciclete. Ce înăltime vor avea cadrele bicicletelor lor ?

2. La cantina scolii, 5 prietene stau în fiecare zi împreună la masă. într-o zi, una dintre
ele se adresează celorlalte : „– Ce-ar fi dacă în fiecare zi am schimba locurile între
noi, astfel încât fiecare să ajungă să ocupe pe rând locul celorlalte ?”
De câte zile au avut nevoie ? Fă un arbore.

3. În fiecare an, Dan stă la bunici toată luna iulie, toată luna august şi este la mare în
această perioadă a anului. Răspunde la următoarele întrebări cu : da, nu, nu neapărat.
• Dacă suntem în iulie, atunci Dan este la mare ?
• Dacă suntem în ianuarie, atunci Dan este la mare ?
• Dacă suntem în august, atunci Dan este acasă ?
• Dacă nu suntem în august, Dan este la mare ?
• Dacă nu suntem în luna august, atunci Dan nu este la mare ?
• Dacă Dan nu este la mare, atunci nu este luna august ?
• Dacă Dan nu este la mare, atunci suntem într-o altă lună a anului decât august ?

4. Foloseste una din expreşiile „posibil”, „imposibil”, „probabil” şi „aproape sigur” şi


completează următoarele propozitii, apreciind sansele de realizare a unui anumit
fenomen meteorologic :

13
în luna iulie este ...........................să ningă ;
în ianuarie este..............................să ningă ;
în luna noiembrie este ..................să ningă ;
în luna martie este ........................să ningă ;
în luna octombrie este ..................să ningă ;
în luna mai este.............................să ningă.
Care este fenomenul meteorologic functie de care faci aprecierea ?
Ordonează acum lunile anului, numite în aceste propozitii, după sansa de realizare a
fenomenului meteorologic.

5. Consideră evenimentul : „temperatura în timpul zilei este între 15°C şi 20°C”.


Apreciază şansele de realizare a acestui eveniment în a patra, a doua, a şasea, a
zecea, a douăsprezecea, a opta şi prima lună din an.
Ordonează lunile după şansa de realizare a acestui eveniment.

6. Ticu dă cu zarul. Apreciază şansele de realizare a următoarelor evenimente :


a) să dea 6 ;
b) să obtină un număr mai mare ca 3 ;
c) să obtină un număr mai mic ca 2 ;
d) să obtină un număr mai mic ca 1 ;
e) să obtină un număr mai mic sau egal cu 5 ;
f) să obtină un număr mai mic sau egal cu 6.

7. Asişti la un concurs de parasutism. Enumeră toate evenimentele posibile, atunci când


un concurent sare cu parasuta şi estimează sansele de realizare a fiecărui eveniment în
parte.
Ordonează apoi aceste evenimente de la „imposibil” la „sigur”.

8. Într-o pungă sunt 4 batiste albe şi 4 batiste roşii. Dacă prin pungă nu se văd batistele,
câte batiste trebuie să scoti, ca să fii şigur că ai o batistă roşie ?
Dar dacă vrei să ai o batistă roşie şi una albă ?

9. Valentina vrea să mănânce pe întuneric o bomboană dintr-o pungă în care se află 4


bomboane cu esentă de portocale, 7 cu esentă de lămâie şi 5 mentolate.
Câte bomboane ar trebui să mănânce ca să găsească şigur şi o bomboană
mentolată ?

10. „– Distanta aproximativă dintre 2 fire de păr este de mm”, spune Andrei.
„– Asta înseamnă că avem pe cap cel mult 200 000 fire de păr”, spune Cosmin.
Spune-mi, te rog, care vor fi orasele de pe glob în care, cu şigurantă, există oameni
care să aibă acelaşi număr de fire de păr ?

11. Un barman a servit într-o săptămână 800 de tartine şi 1 400 de pahare cu bere la 1 600
de clienti. Fiecare client a luat cel mult o tartină şi un pahar cu bere.
Câti clienti au luat şi bere şi tartină ?

14
12. Ana este sora lui Radu. Ea are de 5 ori mai multi frati decât surori, iar Radu are de 2
ori mai multi frati decât surori.
Câte fete şi câti băieti sunt în familia lui Radu şi Ana ?

13. În timpul unei excurşii, la o cabană a popoşit un grup format din 30 băieti şi fete.
Seara, la dans, unul dintre băieti a dansat cu 7 fete, al doilea cu 8 fete, al treilea cu 9
fete s.a.m.d. Ultimul a invitat toate fetele la dans.
Câti băieti şi câte fete au fost în acel grup de excurşionisti ?

14. Domnii Popescu, Ionescu, Georgescu, Şerbănescu, Dumitrescu au maşini de mărci


diferite : Dacia, Oltcit, Renault, Aro, Peugeot. Ştii că :
• Popescu şi Ionescu nu au maşini străine. Dumitrescu şi Şerbănescu au maşini
fabricate în Franta.
• Şoferul Daciei îi are des ca pasageri pe Popescu, Dumitrescu, Şerbănescu şi
Ionescu.
• Popescu, Dumitrescu şi posesorul Oltcitului sunt prieteni.
a) Găseste marca maşinii pe care o are fiecare.
b) Fă un tabel şi completează-l astfel :
c) Popescu şi Ionescu nu au maşini străine : pune câte un 0 în casetele
corespunzătoare mărcilor străine de maşini. Dacă soferul Daciei îl are ca
pasager pe Popescu, atunci Popescu nu are Dacie : pune un 0 în caseta
corespunzătoare, s.a.m.d.
Când termini de plasat zerourile gândeste-te cum vei plasa pe 1, dacă tii cont că 1
numeste relatia „este posesorul unei maşini marca...”.

15. Anca, Adina, Cristina şi Luiza sunt patru prietene care locuiesc în patru orase
diferite : Bucuresti, Constanta, Iaşi, Cluj. Cristina şi Adina locuiesc în provincie, dar
nu la malul mării. Adina merge des la prietena ei din Iaşi şi Anca îşi vizitează
frecvent prietena din capitală.
Găseste orasul în care locuieste fiecare din cele patru fete. Fă un tabel.

16. Sandu, Vaşile şi Marin sunt prenumele a trei copii. Numele lor de familie sunt tot
Sandu, Vaşile şi Marin, dar nici un copil nu are prenumele la fel cu numele de
familie. Dacă numele de familie al lui Vaşile nu este Marin află numele şi prenumele
celor 3 copii.

17. Patru prieteni, Andrei, Tiberiu, Ticu şi Valentin, practică diverse sporturi. Ei joacă
fotbal, handbal, tenis, baschet.

15
Fiecare nu practică decât două sporturi şi nu se întâlnesc decât câte doi. Dacă
Andrei joacă baschet şi tenis, Tiberiu baschet şi handbal, iar Ticu tenis şi fotbal,
găseste ce sporturi practică Valentin.

18. Pentru cumpărarea unei mingi de fotbal, 4 prieteni au contribuit fiecare cu sume
diferite.
Dacă toate propozitiile următoare sunt adevărate :
(1) – primul a dat 68 000 lei sau 27 000 lei sau 153 000 lei ;
(2) – al doilea a dat 102 000 lei sau 153 000 lei ;
(3) – al treilea nu a dat 27 000 lei ;
(4) – al patrulea a dat 102 000 lei ;
află cât a plătit fiecare.

19. O mostenire se compune din :


 o casă evaluată la 65 000 000 lei ;
 un teren de 24 ari evaluat la 3 500 000 lei arul ;
 o sumă de 16 000 000 lei.
Mostenitorii, Andrei, Paul şi Petru ar dori unul, Andrei, să păstreze casa, altul, Paul,
să păstreze terenul, iar Petru să-şi ia partea în bani.
Ce ar trebui să facă pentru a-şi împărti mostenirea în mod egal ?

20. La o cofetărie li se propune copiilor suc, înghetată şi prăjituri. Iată alegerea lor :
 Cosmin, Cătălina, Marius, Natalia, Isabela şi Laurentiu vor suc ;
 Cosmin, Cătălina, Valerica şi Isabela vor şi înghetată ;
 Clara şi Ştefan nu vor nici suc, nici înghetată.
• Dacă fiecare a comandat ceva, găseste ce copii au comandat numai suc.
• Dar numai înghetată ?
• Şi suc şi înghetată ?
• Nici suc, nici înghetată ?
• Sau suc, sau înghetată ?

21. Un număr de 600 cascadori participă la turnarea unui film. Ştiind că 482 luptă cu
sabia, 372 luptă cu lancea, iar unii dintre ei luptă şi cu sabia şi cu lancea, să se afle :
• câti cascadori luptă numai cu sabia ?
• câti cascadori luptă numai cu lancea ?

22. Toti copiii dintr-o clasă s-au înscris la diverse cercuri : desen, dans modern, teatru. 20
dintre ei sunt la cercul de desen, 16 la cercul de dans, iar la teatru sunt 10. Trei copii
sunt la toate cele 3 cercuri, iar 8 sunt şi la desen şi la dans modern.
Câti copii sunt în clasă ?

23. Un sondaj privind interesul copiilor fată de învătarea limbilor străine, întreprins într-o
scoală cu 2 400 elevi, a arătat că 1260 doresc să învete engleza, 500 ar dori să învete
limba franceză, iar 500 germana. în acelaşi timp 210 dintre ei ar dori să studieze şi
franceza şi engleza, 139 franceza şi germana iar 25 ar vrea să învete toate cele trei
limbi.

16
a) Reprezintă printr-o diagramă şituatia relevată în sondaj.
b) Determină numărul elevilor care vor să învete numai engleză, numai franceză,
sau numai germană.
c) Găseste numărul elevilor care nu doresc să învete nici o limbă străină.

Reprezentări în plan
1. Copiază tabelul şi completează-l înscriind perechile de numere ce corespund
vârfurilor poligonului ABCDEF.

2. În acest tabel ai date coordonatele vârfurilor poligonului ABCDE :

În acest tabel ai coordonatele vârfurilor poligonului MNPRS.

Construieste cele două poligoane şi compară-le. Ce observi ?

17
3. Desenează punctele A (2 ; 5), B (2 ; ?), C (4 ; 3) şi D (? ; ?) într-un şistem de
coordonate, astfel încât ABCD să fie un pătrat. Care sunt coordonatele punctelor B şi
D?

4. Desenează punctele A (3 ; 5), B (1 ; 3), C (4 ; 0) şi D (? ; ?) într-un şistem de


coordonate, astfel încât ABCD să fie un dreptunghi. Care sunt coordonatele lui D ?

5. Desenează punctele A (2 ; 3), B (4 ; 1), C (7 ; 2) şi D (? ; ?) într-un şistem de


coordonate, astfel încât ABCD să fie un paralelogram. Care sunt coordonatele lui D ?

Măsurare . Unităţi de măsură


1. Completeazã :
a) 295 cm = 2 m 9 ... 5 ... b) 347 cm = ... m ... dm ... cm
648 cm = 6 ... 4 ... 8 ... 806 cm = ... m ... cm
705 cm = 7 ... 0 ... 5 ... 450 cm = ... m ... dm
c) 568 cm = ... m ... cm d) 540 cm = ... ...
275 cm = ... dm ... cm 485 cm = ... ... ...
306 cm = ... m ... cm 708 cm = ... ...

2. Completeazã egalitãtile urmãtoare :


a) 1 m + 5 dm = ... cm b) 23 m + 37 dm + 15 m = ... mm
2 m + 4 cm = ... cm 14 dm + 3 m + 180 cm = ... dm
1 dm + 5 cm = ... mm 7 m + 210 dm + 3 200 cm = ... m
1 m – 1 dm = ... dm 15 cm + 200 mm + 13 m = ... cm
7 dm + 8 dm = ... cm 7 cm + 21 dm + 87 mm = ... mm
4 cm + 6 cm = ... mm 150 dam + 15 km + 7 hm = ... dam
1 m – 1 cm = ... cm 2 km + 7 dm + 18 hm = ... dm
1 cm – 6 mm = ... mm 2 dam + 1 hm + 7 m = ... cm

3. Exprimã lungimile urmãtoare numai în metri :


a) 2 km 9 hm 6 m = ... b) 5 km 4 dam 7 m = ...
6 km 3 dam = ... 2 km 5 m = ...
3 hm 8 m = ... 4 dam 9 m = ...
7 km 2 hm = ... 6 km 2 hm 8 m = ...

4. Calculeazã în mm lungimile urmãtoare :


2 km 3 dam 5 dm + 7 km 9 dam 7 dm
5 dm 3 cm + 3 m 7 cm
5 hm 2 m 3 cm + 5 hm 10 m 7 dm

18
5. Un parchetar are sase baghete de lemn cu urmãtoarele lungimi : 210 cm ; 450 cm ;
430 cm ; 2 300 mm ; 1 m şi 80 cm ; 1 m şi 900 mm. Pe care trebuie sã le aleagã
pentru a face o baghetã de 8 m şi jumãtate ?

6. Un tâmplar dispune de mai multe scânduri care au, fiecare, câte 3 m lungime. El vrea
sã facã sase bucãti de lemn cu urmãtoarele dimenşiuni : 1 m şi jumãtate ; 88 cm ; 1 m
şi 4 dm ; 750 mm ; 7 dm ; 73 cm.
Ce trebuie sã facã pentru a utiliza cât mai putine scânduri ?

7. Dupã unele mãsurãtori, s-a constatat cã Europa se îndepãrteazã de America cu


aproximativ 2 cm pe an. Care va fi distanta cu care se vor îndepãrta într-un milion de
ani ? Calculeazã în m şi apoi în km.

8. Atunci când merge, Nicu face paşi cu lungimea între 60 cm şi 70 cm.


Pentru a merge de-a lungul curtii, el face 60 de paşi.
Care ar fi lungimea curtii în m, dacã el ar face :
– numai paşi de 60 cm ?
– numai paşi de 70 cm ?
în realitate, curtea mãsoarã 40 m. Lungimea pasului lui Nicu este mai apropiatã de
60 cm sau de 70 cm ?

9. În orasul chinezesc Xu-Yang existã douã pagode : Pagoda Dragonului, înaltã de 56 m


şi Pagoda celor Cinci Flori, înaltã de 63 m.Ele au o particularitate : au amândouã
acelaşi numãr de trepte. Gãseste înãltimea acestor trepte, stiind cã înãltimea lor este
un numãr par cuprins între 15 cm şi 21 cm.

10. Peliculã cinematograficã este compusã din imagini cu înãltimea de 8 mm. Câte
imagini contine o peliculã de 324 m ? Filmul este proiectat cu viteza de 24 imagini pe
secundã. Cât va dura proiectia ?

11. Într-un dulap, care are între rafturi 50 cm, sunt asezate pe un raft 6 pachete de câte 25
de caiete. Fiecare caiet are o groşime de 3 mm.
Mai putem aseza un pachet peste cele care sunt deja pe raft ?

12. Statuia Libertătii din New York măsoară 46 m înăltime. Câti oameni înalti de 170 cm
ar trebui „suprapuşi” pentru a atinge aceeaşi înăltime ?

13. O sută de foite de tigară puse una peste alta au groşimea de 2 mm.
Care va fi groşimea unui teanc de 1 000 000 de foite de tigară ?

14. Iată rezultatele notate de un grup de elevi care au efectuat mai multe cântăriri pentru a
compara masa a 7 obiecte notate A, B, C, D, E, F, G.
A are aceeaşi masă ca B ;
B este mai greu ca C ;
D are aceeaşi masă ca A ;
E are aceeaşi masă ca A ;

19
F este mai greu ca C ;
B este mai greu ca F ;
G are aceeaşi masă ca F.
a) Scrie listele obiectelor care au aceeaşi masă. Câte liste ai găşit ?
b) Scrie obiectele F, A, C de la cel mai greu la cel mai usor.

15. Completează :
7 645 g = ... kg + ... g
6 850 g = ... kg + ... dag
785 g = ... dag + ... g
8 450 g = ... kg + ... dag
7 080 g = ... kg + ... dag

16. Completează :
a) 2 785 kg = ... t ... q ... kg b) 3 562 kg = ... q ... kg
5 050 kg = ... t ... q ... kg 8 375 kg = ... t ... kg
6 305 kg = ... t ... q ... kg 6 359 kg = ... t ... kg

17. Calculează în mg masele următoare :


7 kg – 2 dag 5 dg
3 hg 7 g 2 dg – 9 g 7 cg
28 dg – 9 cg 7 mg

18. Calculează în hg masele următoare :


3 t 7 kg 7 hg + 5 q 7 kg 90 dag
2 500 g + 3 kg
7 kg 60 dag + 5 kg 7 hg

19. Efectuează :
2 t 8 q 58 kg + 6 t 45 kg = 7 t 58 kg – 2 t 9 q =
6 t 5 q – 7 q 50 kg= 3 q 13 kg – 2 q 27 kg =

20. Care este productia anuală mondială de petrol dacă :


• Orientul Mijlociu produce circa 1 093 milioane tone anual ;
• SUA produc circa 520 milioane tone anual ;
• Europa produce circa 69 milioane tone anual ;
• Ţările din fosta URSS produc circa 658 milioane tone anual ;
• America de Sud produce circa 239 milioane tone anual ;
• Aşia produce circa 140 milioane tone anual ;
• Africa produce circa 310 milioane tone anual ?
26. în timpul primelor luni după nastere, greutatea unui copil creste cu
circa 30 g pe zi. Dacă acest lucru s-ar întâmpla şi în continuare, câte kg ar cântări
acesta la 18 ani ? Poti răspunde exact ? De ce ?
Se întâmplă acest lucru în realitate ? De ce ?

20
21. Un cal mănâncă 8 kg de orz pe zi. Un tăran are 4 cai şi o rezervă de 260 kg de orz.
Câte zile îşi poate hrăni tăranul caii cu orzul pe care-l are ?

22. Un camion poate transporta 3 tone şi jumătate. El este încărcat deja cu 2 600 kg de
marfă. Câte cutii de 75 kg mai putem încărca în camion ?

23. Un furnizor trebuie să transporte pe un santier 25 saci de ciment a 50 kg fiecare şi 15


saci de ghips a 40 kg fiecare. Ştiind că el poate transporta cel mult 2 t odată, află dacă
trebuie să facă mai multe drumuri sau nu.

24. Un tractorist are un butoi cu 2 hl 8 dal şi 5 l de motorină. într-o zi el utilizează 45 l,


iar a doua zi 3 dal din această motorină.
a) Ce cantitate de motorină a utilizat, în total, în cele 2 zile ?
b) Ce cantitate de motorină a mai rămas în butoi ?
c) Butoiul plin contine 6 hl şi 5 dal de motorină. Câtă motorină trebuie să mai
cumpere tractoristul pentru a umple butoiul ?

25. Într-un butoi sunt 1 hl, 2 dal şi 8 l de vin. Acest vin contine şi 9 l de drojdie, care nu
se poate bea.
Câte sticle de un litru se pot umple cu vinul bun de băut din butoi ?

26. Pinta este o unitate engleză de măsură pentru capacitate.


Află valoarea ei aproximativă stiind că :
• lingurită de cafea are capacitatea de 6 ml ;
• o lingurită pentru desert are capacitatea cât două lingurite de cafea ;
• o lingură de supă are capacitatea cât o lingurită de desert şi una de cafea la un
loc ;
• o cană are capacitatea cât 10 linguri de supă, 8 lingurite de desert şi 2 de cafea
la un loc, deci cu 4 ml mai mult decât o jumătate de pintă.

27. Un om care doarme, inspiră (şi expiră) la fiecare miscare respiratorie, circa 500 ml de
aer. Un litru de aer inspirat contine 21 cl de oxigen, iar un litru de aer expirat nu mai
contine decât 16 cl de oxigen. Frecventa respiratorie este de circa 12 miscări
respiratorii pe minut.
Ce cantitate de oxigen consumă un om care doarme 9 ore ?

28. Un fermier a calculat că cele 6 vaci ale sale au produs 28 470 de litri de lapte într-un
an.
a) Ce cantitate de lapte mulge fermierul într-o zi ?
b) Ce cantitate de lapte dă o vacă într-un an ?

29. Maria a avut 12 invitati de ziua ei. Fiecare invitat a băut 25 centilitri de citronadă şi
200 mililitri de apă minerală. Apa era în sticle de 1 l, iar citronada în sticle de 1 l şi
jumătate. Câte sticle de fiecare fel au fost golite ?

21
30. Un butoi conţine 12 hl de vin. După ce se scoate o anumită cantitate, în butoi mai
rămân 3 hl şi 6 dal de vin. Cu cantitatea scoasă se umplu opt butoiaşe cu aceeaşi
capacitate. Câti litri contine un butoiaş ?

31. Un bidon plin contine 105 dl de ulei şi cântăreste 1 316 dag. Un litru de ulei
cântăreste 910 g. Care este masa bidonului gol ?

32. Cu 10 kg de lapte se pot fabrica 3 150 g de brânză. Câti litri de lapte ar trebui pentru a
fabrica 50 kg de brânză ? (Un litru de lapte cântăreste 1 032 g).

33. Un camion este încărcat cu 6 bidoane de smoală. Greutatea totală a încărcăturii este
de 1 350 kg. Care este greutatea unui bidon ? Un bidon contine circa 200 l de smoală.
Câte grame cântăreste un litru de smoală ?

34. În timpul mişiunii Apollo XVI, în 1972, doi cosmonauti au rămas pe Lună 3 zile 2 ore
59 de minute şi 30 de secunde.
Calculează în secunde durata sederii lor pe Lună.

35. Câstigătorul unei curse cicliste a parcurs traseul în 49 min şi 53 s. Pe jos, Costel a
parcurs traseul într-un interval triplu de timp. Exprimă în ore, minute şi secunde
timpul de parcurgere a traseului de către Costel.

36. Andrei, Tudor, Alexandru şi Ticu fac o cursă ciclistă. Andrei a parcurs traseul în 2 h
45 min şi 33 s. Tudor a mers cu 37 min 49 s mai mult decât Andrei. Alexandru a
parcurs traseul în 50 min 15 s mai putin decât Andrei şi Ticu a mers triplul timpului
lui Alexandru.
Calculează durata traseului pentru Tudor, Alexandru şi Ticu.

37. La sfârşitul săptămânii, elevii unei scoli din Suceava au făcut o excurşie la Iaşi. Ei
şi-au organizat timpul după graficul următor :ştiind că plecarea a avut loc la 7 h 30
min, drumul dus a durat 2 h şi 25 min, masa a durat 1 h 45 min, iar drumul întors, 2 h
50 min, calculează :
 durata întregii excurşii ;
 durata vizitelor ;
 durata drumului dus-întors ;
 ora de soşire la întoarcere, la Suceava.

38. Paul observă că ceasul său avansează cu 45 de secunde în 8 ore. Andrei îi spune că, la
sfârşitul zilei ceasul va avea un avans de 2 minute.
Are dreptate Andrei ?

39. Un carusel face 24 de rotatii în 5 minute.


a) în cât timp face 38 de rotatii ?
b) Câte rotatii face în 4 minute şi 10 secunde ?

40. În 24 ore, un om adult :

22
• respiră de circa 28 000 de ori,
• mănâncă circa 1 750 g de hrană,
• bea circa 1 400 ml de lichid,
• produce 1 800 ml de salivă.
Calculează acum, pentru un an, de câte ori respiră, ce cantitate de hrană şi de lichid
consumă şi ce cantitate de salivă produce.

41. În ziua cea mai lungă a anului (Solstitiul de vară) Soarele răsare la ora 4 h 49 min şi
apune la 20 h 56 min.
Cât timp luminează Soarele în această zi ?

42. În metroul din Bucuresti, un călător constată că în 26 min trece prin 10 statii.
Estimează timpul necesar pentru ca metroul să treacă prin 18 statii.

43. O navetă spatială petrece în spatiu 6 zile 18 ore şi 30 de minute înainte de a pune în
functiune motoarele reactive care-i vor permite să-şi părăsească orbita şi să aterizeze.
Ea intră în atmosferă după 11 minute de la aprinderea motoarelor şi aterizează după
încă 39 minute şi 12 secunde.
Care este durata totală, în ore, a călătoriei navetei ?
Încărcătura utilă a navetei este de 29 tone. Câte kg de material va putea transporta
de-a lungul unui an, dacă face o călătorie la două luni ?

44. Părintii Mihaelei au plecat să o viziteze în tabără. Ei au făcut 2 h 45 min pe drum şi


au ajuns la ora 10 şi 15 min. La ce oră au plecat de acasă ?
Ei au plecat spre casă seara, la ora 17 şi 35 min. Dacă au făcut drumul cu aceeaşi
viteză, la ce oră au ajuns acasă ?

45. Cometa Halley trece prin apropierea Soarelui din 76 în 76 de ani. Ultima dată, ea a
trecut în 1986.
De câte ori a trecut în era noastră (e. n.) ?
A trecut cometa în anul nasterii lui Cristos ?
De câte ori a trecut în secolul trecut ?
Ştefan cel Mare a putut vedea cometa ?

46. Un salariat este plătit cu 378 500 lei pe lună, din care i se retin 75 600 lei impozit. Cât
câstigă el pe an ?

47. Ana are 24 690 lei.


„– Eu am cu 3 685 lei mai mult decât Ana” – spune Paul.
„– Eu am cu 45 lei mai putin decât Paul” – spune Andrei.
Calculează ce sumă de bani are Paul. Dar Andrei ?

48. Am plecat la piată cu 160 000 lei. Am cumpărat legume, al căror pret l-am uitat şi o
bucată de carne pe care am plătit 39 000 lei. Acasă am constatat că mai am 104 000
lei. Cât am plătit pe legume ?

23
49. Contabilul unei firme a făcut următoarele operatiuni în cursul unei zile :
• bani în casă, dimineata, 1 635 450 lei ;
• plătit factura pentru Ionescu, 514 000 lei ;
• primit de la Mihăilă pentru marfă, 1 425 500 lei ;
• primit de la Mihăilă pentru marfă, 1 425 500 lei ;
• plătit factura pentru fisc, 844 500 lei ;
• plătit pentru transport marfă, 735 500 lei.
Calculează ce sumă se găseste în casă la sfârşitul zilei.

50. Cineva cumpără un teren cu suma de 38 500 000 lei, apoi plăteste taxa de cumpărare
de 1 250 000 lei şi mai dă 6 230 000 lei pentru a amenaja un drum până la proprietate.
Cât a cheltuit în total ?

Elemente de geometrie

1. a) Considerăm un punct A. Trasează cercul C1 de centru A şi rază 5 cm. Pe acest cerc


ia un punct B.
b) Trasează cercul C2 de centru B şi rază 4 cm. Notează punctele de intersectie ale
cercurilor C1 şi C2 cu E şi F.
c) Trasează un cerc C3 de centru E şi rază 3 cm şi cercul C4 de centru F şi rază 3
cm.
d) Marchează cu rosu punctele şituate la 5 cm de A şi 3 cm de E.
e) Marchează cu verde punctele şituate la 5 cm de A şi 4 cm de B.
f) Marchează cu albastru punctele şituate la 4 cm de B şi 3 cm de E.
g) Găseste punctul şituat la 4 cm de E şi la 4 cm de F. Există un alt punct ce nu a
fost marcat ? Dacă da, construieste-l fără a utiliza rigla gradată.

2. Trasează o dreaptă orizontală d. Regiunea de deasupra dreptei este regiunea I şi cea


de sub dreapta d este regiunea II. Pe dreapta d plasează, în această ordine, punctele
A, B, C, D, E, F, G, H, I asa încât :
AB = BC = CD = DE = EF = FG = GH = HI = 15 mm.
în regiunea I trasează semicercurile de diametru AI, BD, FH, BH.
în regiunea II trasează semicercurile de diametru AC, DF, GI, CG.

3. Cu ajutorul riglei gradate :


a) Trasează un segment de dreaptă AD cu măsura de 6 cm.
b) Plasează pe acest segment punctele B şi C asa încât : AB = 3 cm şi AC = 4 cm.
Fără a utiliza rigla gradată şi foloşind numai compasul, trasează :
c) un cerc de centru D şi rază 4 cm ;
d) un cerc de centru B şi rază 2 cm ;
e) un cerc de centru C şi rază 3 cm.
Explică cum ai procedat.

4. a) Folosind rigla gradată, ia pe o dreaptă punctele A, B, C în această ordine, asa încât


AB = 30 mm şi BC = 20 mm.

24
b) Fără a foloşi rigla gradată şi foloşind numai compasul trasează :
 un cerc de centru A şi raza 20 mm ;
 un cerc de centru B şi raza 50 mm ;
 un cerc de centru C şi raza 30 mm.
d) Ce observi la punctele de intersectie a cercurilor ?

5. Construieste segmentul AB de lungime 4 mm. Trasează cercul C1 de centru A şi rază


3 cm. Trasează cercul C2 de centru B şi rază 2 cm. Cercurile C1 şi C2 se
intersectează în punctele C şi D.
a) Colorează în rosu arcul CD al cercului C1 ;
b) Colorează în verde arcul CD al cercului C2.

6. Trasează un cerc C de centru O şi rază egală cu 4 cm. Ia două puncte A şi B pe cercul


C asa încât segmentul AB să aibă 5 cm. Colorează cu rosu coarda AB şi cu verde
arcul de cerc AB.

7. Construieste un pătrat ABCD de latură 4 cm. Ia pe latura AB punctul E asa încât AE


= 1 cm. Pe latura BC ia punctul F asa încât BF = 1 cm. Pe latura CD ia punctul G cu
CG = 1 cm, iar pe latura DA punctul H asa încât DH = 1 cm. Construieste patrulaterul
EFGH. Cu ajutorul echerului, verifică dacă laturile consecutive ale acestui patrulater
sunt perpendiculare. Cu ajutorul riglei sau al compasului, verifică dacă laturile lui au
aceeaşi măsură. Ce fel de patrulater este EFGH ?

8. Desenează un segment AC = 6 cm.


 Marchează mijlocul segmentului AC cu O.
 Trasează prin O o dreaptă d.
 Ia pe d punctele B şi D asa încât OB = OD = OC = OA
 Uneste punctele A, B, C, D şi numeste patrulaterul obtinut.
Justifică !

9. Desenează un segment AC = 6 cm.


 Marchează cu O mijlocul segmentului AC.
 Du prin O o dreaptă d perpendiculară pe AC.
 Ia pe d punctele B şi D asa încât OB = OD.
 uneste punctele A, B, C, D şi numeste patrulaterul obtinut.

25
Justifică !

10. Trasează două drepte concurente în punctul O. Construieste un cerc cu centrul în O şi


care intersectează cele 2 drepte în punctele A, B, C, D.
Ce poti spune despre patrulaterul ABCD astfel obtinut ?

11. Desenează două drepte perpendiculare în O. Trasează un cerc cu centru în O şi care să


intersecteze cele două drepte în A, B, C, D.
Ce poti spune despre patrulaterul ABCD obtinut ?

12. a) Desenează un pătrat ABCD cu latura de 4 cm. Du diagonalele şi marchează cu O


punctul lor de intersectie. Conşideră punctul O drept centru şi trasează un cerc de rază
OA. Ce observi ? Cum justifici ?
b) Construieste un cerc de centru O1 şi apoi două diametre perpendiculare care
intersectează cercul în M, N, P, R. Uneste punctele.
Ce fel de patrulater este MNPR ?

13. Fă pe caiet un cerc de centru O. Trasează diametrul AB.


Alege :
S două puncte M şi N pe cerc ;
S un punct P în interiorul cercului.
S un punct R în exteriorul cercului.
Uneste punctele M, N, şi R cu O. Compară aceste segmente cu raza cercului. Ce
constatati ?

14. Măsoară şi completează :


Raza cercului galben are . . . cm ;
Raza cercului albastru are . . . cm ;

15. Completează acum tabelul fără să folosesti rigla, deci fără să măsori !

26
16. portiune de sosea lungă de 75 km trebuie refăcută. Echipa de muncitori a reparat deja
35 km. Ce fractie din lungimea drumului reprezintă portiunea deja reparată ? Ce
fractie din lungimea totală reprezintă portiunea de drum care mai este de reparat ?

17. Observă asezarea punctelor pe segment şi apoi completează egalitătile :

a) AC = — din AB ; AC = — din AE ; AB = — din AC


b) AD = — din AB ; AC = — din AD ; AF = — din AD
c) AE = — din AB ; AC = — din AF ; AE = — din AF
d) AF = — din AB ; AD = — din AE ; AD = — din AC

18. Desenează o bandă cu lungimea de 7 cm. împarte-o în 7 părti egale. Colorează


alternativ cu albastru şi rosu părtile egale. Scrie sub formă de fractie totalul părtilor
colorate în rosu şi apoi al celor colorate în albastru.

19. Ana a desenat o bandă de 15 pătrătele. Ea a colorat în rosu şi în albastru. Refă


desenul Anei. Cîte pătrătele au rămas necolorate ? Ce fractie reprezintă partea
necolorată ?

27