Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ______________________ ________________

Comunicare în Limba română


Test de evaluare sumativă (sfârșitului sem. I)

1. Scrie de mână literele A , M , t ,I , E , n , ă , R, u , C,o , P , L,S , î , â .

2. Citește cuvintele. Notează numărul de silabe:


arici tricou cașcaval citește panteră călătoare concert caută ceas

3. Scrie cuvintele :

mamă Alina româ n

4. Eu scriu una, tu scrii multe:

mă r scaun nor

5. Ordonează silabele în cuvinte:

re , pe le , ste te , car

6. Ordonează cuvintele în propoziție:


Eu, nouă , sanie, am , o .
7. Citește textul.

Sania mea

A nins peste sat . Iarna a sosit ,


Eu am o sanie nouă .
Am plecat cu Alina acasă la Ilinca .
Sania alunecă iute .

a) Transcrie o propoziție la alegere .

Cum te simti după test?


AUTOEVALUARE
Comunicare în Limba română
Test de evaluare sumativă – semestrul I

1. Competente specifice
1.3. Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
3.1. Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2. Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, ev. familiare
4.1. Scrierea literelor de mână
4.2. Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind
materiale diverse

2. Descriptori de performantă

Com- Calificativul
pe- Itemul
tenta Foarte bine Bine Suficient
cuvintele si cuvintele si
cuvintele si
Scrie după dictare cuvinte, propoziția cu 3-4 propoziția cu 5-6
4.1 propoziția corect
propoziții greseli (omisiuni greseli (omisiuni
scrise
litere, punctuație) litere, punctuație)
3.1 Stabileste numărul de silabe
9 cuvinte 6 cuvinte 3 cuvinte
1.3 al cuvintelor
1.3 Desparte în silabe 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
Scrie pluralul
1.3 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
substantivelor
Ordonează silabele în
4.1 3 cuvinte 2 cuvinte 1 cuvânt
cuvinte
Ordonează si
3.1 Ordonează cuvintele în Ordonează si scrie Ordonează
scrie cu 1-2
4.2 propozitie corect propozitia partial cuvintele
greseli
2 propozitii cu
4.1 Formulează propozitii după
2 propoziții 2-3 grese li de o propozitie
3.2 imagini
scriere
3.1 Formulează răspunsuri la
2 răspunsuri Un răspuns
4.1 întrebări pe marginea 3 răspunsuri corecte
corecte corect
textului citit
Identifică si tran-
scrie cu 2-3 greșeli
Identifică si tran-
3.1 Identifică si transcrie primul alineat (de Nu identifică
scrie corect primul
4.1 primul alineat scriere, de correct alineatul
alineat aranjare în
pagină)

Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE


Rezolvă integral si corect 5 – 6 itemi; incorect /parţial
BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 4 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor
REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr.
crt Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observatii:
FB –%
B –%
S –%
I –%
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________

S-ar putea să vă placă și