Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SEMESTRIALĂ LA GEOGRAFIA ROMÂNIEI

I.Completaţi afirmaţiile de mai jos cu informaţia corectă:


1.Râul Ampoi este afluent al râului numit……………………………………………….
2.Oraşul antic, Tomis a fost situat pe locul actualului oraş …………………………..
3.Amenajarea hidroenergetică Vidraru este situată pe râul………………………………….
4.Reşedinţa judeţului Gorj este oraşul numit…………………………………………..
5.Satele din zona de câmpie sunt de tip………………………………………………….
6.Principalul bazin de exploatare a huilei , din tara noastra este……………………………...
7.Cea mai importantă regiune de cultură a grâului este unitatea de relief denumită …………
8.Cel mai mare oraş,ca mărime demografică, din Câmpia de Vest este………………………
9.Din Platforma Continentala a Marii Negre se exploatează…………………………….
10.Materia primă de obţinere a aluminei este……………………………..………. 10x2=20p.

II.Scrieti, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare din afirmaţiile de
mai jos:
1.Pe râul Argeş se află lacul de acumulare
a) Izvorul Muntelui b)Vidra c)Vidraru d)Porţile de Fier
2.Un oraş care a apărut în antichitate este:
a)Braşov b)Oradea c)Mangalia d)Suceava
3.Reşedinţa judeţului Gorj este:
a)Alexandria b)Slatina c)Craiova d)Târgu Jiu
4.Industria produselor clorosodice foloseşte ca materie primă:
a)cărbunii b)petrolul c)lemnul d)sarea
5.Fabricile de zahăr sunt situate în zona de cultură a :
a)florii soarelui b)sfeclei de zahăr c)rapiţei d)viţei de vie
6.Principala regiune de extracţie a gazului metan este:
a)Câmpia Română b)Podişul Getic c)Câmpia de Vest d)Podişul Transilvaniei
7.Ciment se produce la:
a)Arad b)Oradea c)Bicaz d)Timişoara
8.Unităţile administrative cele mai mari ca întindere ale ţării noastre sunt:
a)comune b)municipii c)judeţe d)oraşe
9.Curge integral pe teritoriul ţării noastre râul:
a)Mureş b)Prut c)Olt d)Siret
10.Cele mai mari suprafeţe cultivate cu cereale sunt în unitatea de relief:
a)Câmpia Moldovei b)Câmpia de Vest c)Câmpia Transilvaniei d)Câmpia Română 10x1=10 p

III.Se dau denumirile: Crişul Repede, Olt , Bistriţa, Jiu, Someş, Bârladul, Ialomiţa, Bega, Dâmboviţa, Siretul ,
Târnava Mare, Barcău , Moldova, Mureş, Suceava; Selectaţi:
a) 5râuri ce străbat Câmpia Română.
b) 5râuri ce străbat Câmpia de Vest. 10x1=10 p

IV.Cititi cu atenţie textul de mai jos şi lista de termeni.Completaţi spaţiul liber cu termenul potrivit din
lista de termeni dată:
Dintre resursele energetice, ţara noastră dispune de petrol, cărbuni şi gaze naturale.Principalul bazin de extracţie
a lignitului este situat în unitatea de relief denumită..........Pe baza acestui cărbune funcţionează termocentralele
de la .............., şi de la ............. Pe râul Jiu, în zona montană, se află bazinul carbonifer de la ............, de unde se
extrage cărbunele denumit........, pe baza căruia se obţine un produs denumit................ .
Lista de termeni:Podişul Moldovei, Subcarpaţii Getici, Turceni, Hundoara, Rovinari, Lugoj, Petroşani,
Comăneşti, huilă, cărbune brun, cocs, cauciuc. 6p

V. Răspundeţi la următoarele cerinţe:


a)Explicaţi de ce în Câmpia Bărăganului întâlnim o densitate redusă a populaţiei. 4p
b)Aduceţi trei argumente prin care să susţineţi următoarea afirmaţie:Fluviul Dunărea prezintă o mare importanţă
pentru ţara noastră. 6p

VI.Pentru Carpaţii Orientali precizaţi:


1. Două tipuri de lacuri, dupa modul de formare şi câte un exemplu de lac pentru fiecare tip
2. Doua resurse de subsol
3. Numele a două râuri
4. Numele a două oraşe reşedinţă de judeţ situate în această unitate de relief sau la limita ei. 10 p

VII.În coloana A sunt notate centre industriale iar in coloana B sunt enumerate produse industriale.
Scrieţi pe foaia de examen asocierile (perechile) corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1.Pitesti a)aluminiu
2.Galati b)ciment
3.Ploiesti c)masini
4.Slatina d)produse siderurgice
e)utilaj petrolier 4p

VIII. Pe harta de mai jos sunt marcate, cu litere, unităţi de relief (sau diviziuni ale acestora), iar cu cifre ,
râuri si oraşe. Scrieţi pe foaia de examen:
1. numele râurilor notate cu 1, 2, 3, 4 şi 5;
2. numele oraşelor notate cu 6, 7, 8, 9, 10;
3. un lac din unitatea de relief notată cu D;
4. un tip de cultură agricolă din unitatea de relief notată cu C;
5. numele râului pe care este situat oraşul notat cu 10;
6. numele celui mai mare lac de acumulare situat pe râul notat cu 4.
7. numele a 3 unitati de relief pe care le strabate raul notat cu 2
8. numele judeţelor care au ca denumire oraşele 6 si 8.
9. o resursă extrasă din unitatea notata cu A 20 p

Notă : Se acordă 10 puncte din oficiu;


Timp de lucru , 2 ore.