Sunteți pe pagina 1din 4

Aparate dentare mobile – aparatul

miofunctional
 

http://www.myobrace.com/

Aparatul miofunctional este asemanator unei gutiere alcatuita dintr-un silicon mai flexibil sau mai
rigid in functie de necesitatile terapeutice.

Aparatul prezinta un sant pentru arcada superioara si unul pentru cea inferioara. Aceste santuri
indreapta dintii incorect pozitionati si ghideaza in pozitie cat mai buna pe cei care abia cresc
intraoral.

Asa cum spune si denumirea, aparatul actioneaza pe muschi si pe functie. Prin purtarea corecta se
poate regla tonusul muscular al muschilor insuficient dezvoltati si se stimuleaza exercitarea unor
functii corecte de respiratie si deglutitie.

Este necesara o purtare zilnica de cel putin doua ore in stare de veghe, dar si de o purtare pe timp de
noapte. Orele in care este purtat aparatul cat timp pacientul este treaz pot fi fractionate in sedinte de
5-15 minute la inceput de tratament, in perioada de acomodare, urmand ca mai tarziu aceasta durata
a “sedintelor” sa creasca.

Purtarea aparatului inseamna pozitionarea lui corecta pe arcadele dentare, inchiderea buzelor peste
aparat cu mentinerea lor in contact (gura inchisa) si inspir/expir relaxat pe nas. In acest mod
aparatul actioneaza eficient pe dinti, muschii buzelor si obrajilor sunt antrenati, iar nasul preia
functia respiratorie (aspect extrem de important la pacientii respiratori orali sau micsti). Vezi si
cauzele anomaliilor. Medicul ortodont va demonstra si verifica pozitionarea si purtarea corecta. Pe
timpul noptii gura va fi intredeschisa deoarece pierdem controlul musculaturii orale. Aparatul va
avea atunci rolul principal de a stimula respiratia nazala si de a pozitiona corect mandibula.
Aparatul prezinta de asemenea o “bobita” care aminteste limbii pozitia corecta in timpul repaosului
cat si in timpul deglutitiei (inghitirii alimentelor).

Tinand cont de aspectele mentionate, devine evident faptul ca un copil cu o blocare patologica a
nasului (polipi, vegetatii adenoide, deviatie accentuata de sept nazal, cornete hipertrofiate, nas
infundat in timpul unei viroze etc) nu va putea purta aparatul miofunctional. In acest caz este
necesara consultarea unui medic ORL-ist si instituirea unui tratament adecvat.

Tratamentul este eficient daca purtarea aparatului se face corect, constant (zilnic) si pe timpul zilnic
minim recomandat.

Prezentaţi-vă la fiecare control cu aparatul şi cu dinţii curaţi!


Tratamentul precoce - TRAINER ™ pre-ortodontic (T4K ™) este un tratament practic
timpuriu de alegere pentru medicul care utilizează acum aparate funcționale
pentru tratamentul ortodontic timpuriu sau practicieni care nu au utilizat
anterior tratamentul timpuriu din cauza dezavantajelor inerente ale altor
dispozitive disponibile.

Corecția corecției - TONGUE TAG pregătește activ poziționarea vârfului limbii ca


în terapiile miofuncționale și de vorbire, TONGUE GUARD oprește înghițirea limbii
atunci când este în poziție și forțează copilul să respire prin nas,
LIP BUMPERS pentru a descuraja activitatea musculară mentală supra-activă.

Alinierea dentară - modelul T4K ™ este preambalat în forma parabolică a


arcurilor naturale și se adaptează arcurilor mari și mici, îndreptându-se,
deopotrivă, dentiția într-o poziție de margine până la marginea clasei I.

Previne extragerile - forțele lărgesc arcul câștigând spațiu pentru dentiția care
vine.

Corectarea clasei II sau III - Creșterea mandibulară obținută prin modificări


ale modului de respirație. Extinderea pasivă maxilară realizată prin schimbarea
poziției limbii, plus deschiderea mușcăturii. Cercetări considerabile arată că
schimbarea unui copil de la gură la respirația nasului crește creșterea
orizontală a mandibulei și normalizează poziția incisivului.

Bruxing limitat - prin efect dublu de protecție a gurii, reduce forțele arogante
miofuncționale asupra dentiției. Aceasta facilitează o mișcare mai rapidă a
dinților prin eliminarea influenței forțelor ocluzale intercalate.

Dezvoltarea facială - Poziționarea maxilarului - poziția maxilarului până la


marginea maxilarului Clasa I este produsă atunci când este instalată (la fel ca
cele mai multe aparate funcționale). În combinație cu prevenirea împingerii
limbii și forțarea respirației copilului la nas, se realizează în special
corecția din clasa II.

Încheierea mușcăturilor deschise și deschiderea mușcăturilor adânci - Pur și


simplu prin eliminarea efectului dăunător al limbii și al musculaturii peri-
orale asupra danturii anterioare, înainte de tratamentul ortodontic obișnuit.

Reducerea inferioară anterioară - Lungimea arcului obținută prin reducerea


efectului musculaturii mentale hiperactive. Există o îmbunătățire facială prin
schimbarea modului de respirație și a unei expansiuni pasive de arc de la
schimbarea poziției limbii.
Faza II
Finalizarea T4K ™

Corectarea alinierii dinților


După ce se îmbunătățește alinierea dentară, se folosește hard T4K ™ (roz sau
roșu). Acest lucru este mult mai rigid (același principiu ca arhivatul
ortodontic).
Pe măsură ce dinții intră în loc, se poate folosi mai multă forță pentru a
încuraja alinierea lor. Caracteristicile miofuncționale sunt aceleași cu cele
ale T4K ™ de pornire.
Utilizați T4K ™ de finisare pentru încă 6 până la 12 luni.
Utilizarea după această perioadă este recomandată în funcție de rezultatul și de
faza următoare a tratamentului ortodontic.
Early treatment - The Pre-Orthodontic TRAINER™ (T4K™) is a practical early
treatment of choice for the practitioner who is now using functional appliances
for early orthodontic treatment, or practitioners who have not previously used
early treatment because of the inherent disadvantages of other available
appliances.

Habit correction - TONGUE TAG actively trains the positioning of the tongue tip
as in myofunctional and speech therapies, TONGUE GUARD stops tongue thrusting
when in place and forces the child to breathe through the nose,
LIP BUMPERS to discourage over-active mentalis muscle activity.

Dental alignment – The T4K™ is premoulded to the parabolic shape of the natural
arches and adapt to large and small arches alike guiding the dentition into an
edge to edge Class I jaw position.

Prevents extractions – The forces widen the arch gaining space for the coming
dentition.

Class II or III correction - Mandibular growth achieved by changes in mode of


breathing. Passive maxillary expansion achieved by change in tongue position
plus bite opening. Considerable research shows changing a child from mouth to
nose breathing increases the horizontal growth of the mandible and normalizes
incisor position.

Bruxing limited - By double mouthguard effect it decreases aberrant


myofunctional forces on the dentition. This facilitates faster tooth movement by
removing the influence of interlocking occlusal forces.

Facial development - Jaw positioning - edge to edge Class I jaw position is


produced when in place (same as most functional appliances). Combined with the
prevention of tongue thrusting and forcing the child to nose breathe, Class II
correction in particular, is achieved.

Closing open bites and opening deep bites - Simply by removing the detrimental
effect of the tongue and the peri-oral musculature on the anterior dentition,
prior to regular orthodontic treatment.

Lower anterior crowding - Arch length gained by reducing the effect of the
overactive mentalis muscle. There is a facial improvement by changing mode of
breathing and a passive arch expansion from change in tongue position. Editați

PHASE II

Finishing T4K™

Correcting Tooth Alignment

Once the dental alignment improves, the hard T4K™ (pink or red) is used. This is
much stiffer (same principle as orthodontic archwire).

As the teeth come into place, more force can be used to encourage their
alignment. The myofunctional characteristics are the same as the starting T4K™.

Use the finishing T4K™ for a further 6 to 12 months.

Use beyond this period is recommended depending on the outcome and the next
phase of orthodontic treatment.

S-ar putea să vă placă și