Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, CATEDRA DE ȘTIINȚE

RUSSO” DIN BĂLȚI PSIHOLOGIE ȘI ARTE ALE EDUCAȚIEI

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNITATEA DE CURS „REZISTENȚA LA EDUCAȚIE”


Ciclul I, Studii de licență.
Programe:
 Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie preșcolară
 Pedagogie în învățământul primar și Limba engleză
Grupa: PP32R
Numele, prenumele studentului: Tarlapan Inga

Unitatea de conținut 4:
Diminuarea fenomenului rezistenței la educație în familie

Seminar

1. Formulați mesaje pentru părinți pentru a promova valorile educației


parentale. Analizați Ghidul pentru părinţi şi cadre didactice „Modalităţi
de soluţionare a fenomenului rezistenţei la educaţie” (accesați din mapa
Referințe bibliografice de pe Moodle)

Valoare Ce veți spune părinților?


Iubirea Pentru o dezvoltare armonioasă a copilului, atât mama cât și tatăl, trebuie să-i
ofere cât mai multă bunătate și mângâiere.
Interacţiunea Dacă copilul are încredere în dumneavoastră, când va avea nevoie cu siguranță
va cere ajutor.
Empatia Ascultarea activă favorizează relația părinte-copil și diminuează tensiunea
emoțională.
Exprimarea Părinții trebuie să exprime în așa mod emoțiile, încât copiii să le poată
emoţiilor decodifica.
Soluţionarea Părinții trebuie permanent să-și mențină autoritatea în ochii copiilor săi.
conflictelor
Disciplinarea Părinții trebuie să creeze copilului condiții favorabile de realizare a necesităților
sale firești, fără a-i deranja pe cei din jur.
Înţelegerea Oricât de prețuit ar fi copilul la școală, apoi la serviciu, important pentru el
reciprocă rămâne aprecierea și atenția părinților.

2. Elaborați o listă de cauze a rezistenței la educație în familie


1.Lipsa timpului limitat petrecut cu copiii, din cauza programului de lucru.
2.Ritmul rapid al vieții cotidiene, incertitudinii și avalanșei de situații, informații de
care de cele mai multe ori sunt greu de filtrat.
3.Efectele plecării părinților peste hotare, sunt de multe ori „devastatoare” din punct
de vedere educativ.
4.Părinții relaționează trans național cu copiii în mod „virtual” datorită tehnologiei
care face ca distanțele să devină relative: prin mijloace de comunicare ( internet,
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, CATEDRA DE ȘTIINȚE
RUSSO” DIN BĂLȚI PSIHOLOGIE ȘI ARTE ALE EDUCAȚIEI

telefon), servicii de transfer rapid de bani etc.

3. Enumerați și descrieți succint cele mai frecvente manifestări


comportamentale ale rezistenței la educație în familie
Comportamentul Cauza
Este frustrat, reacționează impulsiv, gesticulează Dorește să i se facă tot timpul pe plac.
nemulțumit, ridică tonul, îi provoacă pe cei din
jur prin comportamentul său ostil.
Nu respectă cerințele anumitor profesori, în timp Nu îi este pe plac disciplina sau chiar profesorul.
ce la alte materii nu creează niciun fel de
probleme de disciplină.

Lucrul individual

4. Elaborați proiectul unei ședințe cu părinții dedicate unei teme din lista
propusă sau propuneți o altă temă. Analizați Suportul pentru cadrele
didactice în activitatea cu părinţii copiilor ce opun rezistenţă la educaţie
„Sunt părinte de succes” (accesați din mapa Referințe bibliografice de pe
Moodle).
Teme recomandate:
1. Sfidări situaţionale în relaţia părinte – copil de vîrsta şcolară mică
2. Pedepsele și Recompensele în familie
3. Comunicarea pozitivă în familie
4. Disciplinarea copilului în familie
5. Stilurile parentale și rezistența la educație

Proiectul ședinței cu părinții


Clasa:
Subiectul:
Obiectivele:
Tehnologii didactice:
 Forme de organizare a activității:
 Metode și tehnici:
 Mijloace didactice:
Referințe bibliografice:
1. ZORILO, L. ş. a. Modalităţi de soluţionare a fenomenului rezistenţei la educaţie.
Ghid pentru părinţi şi cadre didactice. Bălţi: SRL „Tipografia din Bălţi”, 2013. 121
p. ISBN 978-9975-4252-3-0;
2. ZORILO, L. ş. a. Sînt părinte de succes. Suport pentru cadrele didactice în
activitatea cu părinţii copiilor ce opun rezistenţă la educaţie. Bălţi: SRL
„Tipografia din Bălţi”, 2013. 66 p. ISBN 978-9975-4252-4-7;
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, CATEDRA DE ȘTIINȚE
RUSSO” DIN BĂLȚI PSIHOLOGIE ȘI ARTE ALE EDUCAȚIEI

3. ZORILO, L. ş. a. Rezistenţa la educaţie: Note de curs pentru formarea iniţială şi continuă


a cadrelor didactice. Bălţi: S. n., Tipografia din Bălţi, 2015. 204 p. ISBN 978-9975-132-27-
5.
Designul ședinței cu părinții
Etape Activități de formare T Tehnologii didactice
Forme Metode Mijloace
Evocare

Realizarea
sensului

Reflecția

Grădinița „Creșă” Albinuța s.Glinjeni

Educator: Tarlapan Inga

Ședință cu părinții
Tema: „Pentru a-ți putea ajuta copilul, cunoaștete pe tine însuți”
Subiectul: Pentru a-ți putea ajuta copilul, cunoaștete pe tine însuți.

Motto: „Pentru a-ți educa copilul, începe prin a te educa pe tine însuți”

Obiective operaționale:
-Să numească cîteva calități ale sale care crede că sunt cele mai importante
-Să comenteze proverbul: „Pentru a-ți educa copilul, începe prin a te educa pe tine,
însuți”
-Să conștientizeze necesitatea relației de prietenie între membrii unei familii
-Să completeze chestionarele propuse de către educator
Metode și procedee: Chestionarul, mesajul oral, explicația, conversația,
argumentarea, păiangenul
Resurse, materiale: postere, fișe, pixuri, carioce, copac, frunze, fișe de evaluare,
chestionare, plicuri, bomboane
Forme de organizare: Frontală, individuală
1. Motto: „Pentru a-ți educa copilul, începe începe prin a te educa pe tine, însuți”

Părinții își iubesc copiii foarte mult. Uneori se întîmplă să nu înțelegi propriul
copil ce vrea, sau care sînt nevoile lor reale. Strigăm la ei, uneori și îi lovim, de ce
oare facem asta? De ce copilul nu ne ascultă, de ce face totul invers nu cum am
dori noi și de ce se îndepărtează de noi. Uneori se întîmplă să fim cufundați în
propriile brobleme sau greutăți și uităm că nevoiile cele mai mari ale copiilor
noștri sunt: de siguranță, de dragoste, de bucurie, de comunicare, mai mult
poate decît de îngrijirea materială, igienă alimentară și corporală. Meseria de
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, CATEDRA DE ȘTIINȚE
RUSSO” DIN BĂLȚI PSIHOLOGIE ȘI ARTE ALE EDUCAȚIEI

părinte este cea mai dificilă și cea mai ușoară meserie din lume. Este deosebit de
greu să reziști tot timpul ritmului antrenant impus de copilul tău, să ai răbdare,
răspunzînd adecvat la întrebările adresate de copil, să reușești să vezi lumea prin
ochii lui. Responsabilitatea ce se apasă pe umerii noștri, ca părinți, este una
imensă. Copilul ne urmează, văzînd în noi un model. Noi îi oferim acestuia
condițiile optime de viață, securitate afectivă, educația de bază, etc.
Viitorul copilului, depinde de modul în care noi, ca părinți îl îndeplinim.

2. Activitate de spargere a gheții: Bomboana


Chiar dacă nu mai sîntem copii, oricum ne plac bomboanele.
V-am adus și eu niște bomboane. Eu o să mă apropii, iar dumneavoastră o să
alegeți cîte una. ( Se propun cîteva feluri de bomboane și va trebui cu litera care
începe denumirea felului de bomboană să spuneți o calitate de a dumneavoastră).
De exemplu: Bucurel – bun, Inspirație – inteligent, iubitor, independent,
Pasăre măiastră – prietenos, priceput, Dorința – darnic, descurcăreț, deștept,
Conti – conticuminte, capabil, comunicativ, calm, corect, Răcușor – răbdător,
respetuos, responsabil, Victorița – vesel, Azorică – ambițios, agreabil.

Fiecare dintre dumneavoastră ia cîte o frunză de pe masă și scrieți calitatea


numită de fiecare. Aceste frunze le vom lipi pe un copac.
Concluzie: Cum un copac are nevoie de frunze, pentru a fi frumos și verde, așa
și omul are nevoie de calități bune pentru a crește copii sănătoși și educați.

3. Tema noastră de astăzi este: „Pentru a-ți putea ajuta copilul, cunoaștete pe tine
însuți”
Omull care vrea să se autocunoască, trebuie să vrea să știe și totodată să-și poată
să-și pună cel mai important ȘTII CINE EȘTI! Această cunoaștere de sine ne
va da putere interioară și întrebări menite, pentru a permite să afle cine este,
ce este, ce știe, ce poate, să-și recunoască sentimentele și să facă diferența
dintre ele, să știe ceea ce simte și de ce, să știe ce a cauzat acele sentimente și nu
în ultimul rînd, ce trebuie să devină pentru a avea succes în viață, pentru a căpăta
respectul celorlalți oameni. Ne cunoaștem prea puțin și de aceea ne valorificăm
prea puțin. Nimeni nu poate face acest lucru în locul nostru, dar putem fi ajutați
să reușim, dacă te cunoști, știi ce vrei, știi care îți sunt principiile și valorile, știi
pe care drum vrei să mergi în viață, capeți o siguranță de sine mult mai mare, știi
la ce să spui „DA” și la ce să spui „NU” și poate cel mai important Știi cine ești!
Această cunoaștere de sine ne va da putere interioară și atunci mom reuși să
facem cele mai inspirate alegeri.
Marea artă de a fi părinte este chiar buna cunoaștere a propriului copil, a
propriei persoane. Educația unui copil are strînsă legătură cu educația părintelui.
Pregătește-l pe cel mic pentru viitor, dezvoltă-i respectul de sine și ai grijă să
crească frumos. Consecințele faptelor tale de acum, se vor răsfrînge asupra lui
toată viața.
4. Chestionarul pentru părinți
1. Cum este copilul dumneavoastră?
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, CATEDRA DE ȘTIINȚE
RUSSO” DIN BĂLȚI PSIHOLOGIE ȘI ARTE ALE EDUCAȚIEI

2. Cine sunt cei mai buni prieteni ai copilului?


3. Ce î-l stresează cel mai mult pe copil?
4. Ce vă place să faceți împreună cu copilul dv.?
5. Care este mîncarea preferată a copilului? Ce nu- place să mănînce?
6. Care sunt ocupațiile lui preferate?
7. Cu cine din părinți comunică mai mult copilul dumnevoastră? Cu mama sau
cu tata? Spune de ce?
5. Cum vă ajutați copilul în diferite situații?
Pentru a putea să-ți ajuți copil tău în diferite situații, trebuie să-l cunoști cu
adevărat. Dar mai întîi de toate trebuie să te cunoști pe tine însuți. Nu poți cere
de la copil să facă ceva, dacă tu nu faci acel lucru. Se spune că copiii sunt oglinda
părinților, ceea ce fac părinții, aceea vor face și copiii noștri.

1) Fii un exemplu pozitiv


Puterea exemplului personal este cel mai important. Fii tu însuți, iubește-te,
ai grijă de tine și așa îl vei ajuta cel mai mult pe copil să-și construiască o
imagine bună despre sine, pentru că pur și simplu el te va imita.

2) Pune-te în locul copilului tău


Pune-te în locul copilului tău, pentru a-l putea înțelege. Ca să înțelegi ce se
petrece în mintea lui, numai atunci î-l vei putea ajuta în diferite situații.

3) Fă-ți timp și joacă-te cu el


Joacă-te, mai ales în primii doi ani de viață. Prin joc vă puteți cunoaște mai
bine, te poți cunoaște și tu mai bine. Profită de joc, pentru a-i crește stima de
sine, încurajîndu-l.

4) Dă-i responsabilități
O persoană responsabilă va fi întotdeauna și o persoană care are stimă de
sine. Trebuie să-l înveți de mic cu mici responsabilități, ca să știe cînd va fi
mare să și le asume în mod corect și cinstit.

6. Discutarea problemelor de ordin intern

7. Evaluarea ședinței: se propun fișe pentru fiecare părinte

8. Reguli pentru părinți.

S-ar putea să vă placă și