Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU

Facultatea de Drept , Masteratul de criminalistica si psihologie

REFERAT PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA PSIHOLOGIE GENERALA

Alegeți un personaj cunoscut din literatură, film, teatru ,justitie ,pentru care
să prezentați sau să răspundeti , în cadrul unui referat , conform materialului
bibliografic studiat la disciplina mai sus mentionată , următoarelor cerințe :
A. Descrieți operațiile gândirii specifice subiectului.0,6p
Golu p 450
Curs gabdirea p 50, p104
B. Evaluați calitatea rationamentelor și a judecăților subiectului.0,3p
Curs gandirea p86
C. Exemplificați modalitatea de rezolvare a problemelor.0,3
Curs 120
Golu 497
2.Descrieți principalele forme de memorie surprinse la subiect.0,8
3. Prezentați (calitățile) determinanții fiecărui proces de memorare, păstrare
și reactualizarea, așa cum le-ați identificat la subiecul ales. 1,0 P
4. Evaluați tipurile de comunicare ale subiectului:1p
a) verbală
b) nonverbală: - mimica
- gestica
- postura
- vestimentația
- proxemica
- haptica
- oculezica
c) comunicare paraverbală - inflexiune
- ton
d) metacomunicarea
5. Explicați atributele atentiei la personajul ales -1p
6. Descrieți tipul de imaginație dominant la acest subiect.-0,5p
7. Descrieți pentru subiect selectat modul de manifestare al celor 20
trebuințe fundamentale redate de H. Muray și stabiliți care este / sunt trebuințele
cele mai importante.-1p
8. Descrieți emoțiile, sentimentele, pasiunile subiectului și influența acestora
asupra existenței si relatiilor subiectului.=1p
9. Descrieți structura, fazele actului voluntar, precum și calitățile voinței la
subiectul ales.-0.5p
10. Elaborati ,ca o concluzie, un profil al principalelor procese și mecanisme
psihice superioare ale subiectului ales. -1p

Criterii de evaluare :
1. Toate punctele trebuie abordate minm de nota 5 .
2. Raportarea la materialul bibliografic să se realizeze cu citarea exactă a
sursei. Atentie la utilizarea limbajului de specialitate!
3. Lucrarea este individuală , alegerea aceluiasi subiect de către doi sau mai
multi masteranzi duce la descalificarea fiecăruia .
5. Criteriile de redactare conform APA.
6. Referatul nu trebuie sa depasească 15 pagini
7. La sfarsitul referatului fiecare ,masterand va declara pe proprie
răspundere că a intocmit personal referatul utilizând sintagma :” Declar pe proprie
răspundere că întregul referat a fost realizat de către mine ”,numele si prenumele ,
semnătura .
8 . Referatele se predau in format electronic pe adresa cunoscuta
kissreferate @gmail.com -adresa profesorului ) cel târziu în data de 15.01.2021 /
25.01.2021 ora 20.00 .
Vă doresc succes !
Conf.univ.dr. Kiss Csaba
Astazi 08.12.2020

Mielu Zlate Psihologia mecanismelor cognitive


Mielu Zlate Inteoducere in psihologie
Mihai Golu Fubdamentele Psihologiei
Paul Neveanu Dictionar de psihologie