Sunteți pe pagina 1din 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

8 SUCEAVA

Elev:............................................................ Prof. Cojocaru Victoriţa


Clasa: a VIII-a ___ Data: ............................
FIŞĂ DE EVALUARE
POLITICA DE CRUCIADĂ A VOIEVOZILOR ROMÂNI
1. Completaţi următorul organizator grafic: 60p.

Portret fizic Numele Ţara unde a O bătălie cu turcii


domnitorului domnit

2. Răspundeţi la cerinţele următoare pe baza documentului de mai jos: 25p.


„La capătul unei îndelungate lupte, Ştefan reuşise să transforme vechile raporturi de
vasalitate ale Moldovei cu Ungaria şi Polonia în relaţii de egalitate. Codrii Cosminului a
anulat, aşadar, definitiv vechea dependenţă de Polonia, tot astfel după cum lupta de la Baia
pusese capăt definitiv vechii dependenţe de Ungaria „. (Şerban Papacostea)
a) Indică un sinonim pentru termenul de vasalitate.
..................................................................................................................................................
b) Indică datele celor două bătălii menţionate în text.
..............................................................................................................................................
c) Indică numărul anilor de domnie ai lui Ştefan cel Mare.
..............................................................................................................................................
d) Menţionează alte 2 conflicte militare ale lui Ştefan cel Mare.
...............................................................................................................................................
e) Enumeră două aspecte ale politicii interne ale lui Vlad Ţepeş.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

SUCCES! ☺ Oficiu: 15p.