Sunteți pe pagina 1din 1

Către,

Decanatul Facultăţii de ______________________

Subsemnat(ul/a)_______________________________________________________,

student(ă) la Facultatea de ______________, specializarea______________________anul

____seria____grupa____,

Vă rog să-mi aprobaţi elaborarea Lucrării de diplomă cu titlul ____________________,

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

la catedra______________________________________________________________________

sub îndrumarea___________________________________________________________.

Data_______________ Semnătura______________

DE ACORD,

ŞEF CATEDRĂ ÎNDRUMĂTOR

___________________________ ___________________________

S-ar putea să vă placă și