Sunteți pe pagina 1din 22

LICEUL TEHNOLOGIC ROȘIA-JIU, FĂRCĂȘEȘTI

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ADMINISTRAȚIE

PROFIL SERVICII

TEHNICI MODERNE DE PROMOVARE ADOPTATE DE


FIRMĂ

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR:
GEAMĂNU SIMONA AURELIA

ABSOLVENT:

2020
VIȘOI ARISTICĂ-CONSTANTIN
CUPRINS:

INTRODUCERE ..................................................................................................pag. 3
CAPITOLUL I Considerente teoretice privind tehnicile promoționale
1.1 Conținutul activităților promoționale.................................................... 4
1.2 Structura activităților promoționale
1.2.1 Publicitatea.................................................................................. 5
1.2.2 Promovarea vânzărilor................................................................ 6
1.2.3 Relațiile publice.......................................................................... 7
CAPITOLUL II Tehnici și obiective promoționale
2.1 Cadoul promoțional.............................................................................. 9
2.2 Reducerea prețului de vânzare............................................................ 10
CAPITOLUL III Tehnici promoționale adoptate de fabrica de mezeluri Marisan
3.1 Istoricul firmei Marisan................................................. 12
3.2 Strategia de comunicare........................................................................ 15
3.3 Produsele oferite................................................................................... 16
3.4 Distribuția produselor........................................................................... 17
3.5 Tehnici promoționale adoptate de către firmă...................................... 17
CONCLUZII ............................................................................................................... 20
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................... 21

INTRODUCERE

1
Am ales să tratez această temă cu scopul de a aprofunda cunoștințele legate de domeniul
vast al marketingului, plecând de la ideea conform căreia: consumatorul mulțumit se reîntoarce
în locul în care a primit satisfacție.
Publicitatea este o tehnică de comunicare nepersonală ce presupune derularea unui
demers complet de natură persuasivă pentru a cărui realizare sunt utilizate instrumente specifice
comunicării în masă în măsură să provoace o presiune psihologică asupra publicului vizat.
Inițiatorul acțiunilor de comunicare publicitară este anunțătorul care în vederea realizării
obiectivelor comunicaționale stabilite dorește să transmită unui public numeros dar cât mai bine
determinat un mesaj nepersonal cu privire la organizație, la produsele sau la serviciile oferite ori
în legătură cu ideile promovate.
Lucrarea este structurată pe trei capitole, astfel:
- CAPITOLUL I „Considerente teoretice privind tehnicile promoționale”, unde am subliniat
conținutul activităților promoționale precum și structura activităților promoționale cu elementele
sale componente: publicitatea, promovarea vânzărilor și relațiile publice;
- CAPITOLUL II „Tehnici și obiective promoționale”, unde am evidențiat rolul cadoului
promoțional și reducerea prețului de vânzare în decizia de achiziționare a consumatorilor;
- CAPITOLUL III „Tehnici promoționale adoptate de lanțul de magazine Marisan , în care am
făcut oprire asupra istoricul firmei Marisan evidențind strategia de comunicare la care apelează
firma, produsele oferite precum și distribuția acestora pentru ca, în final, să scot la lumină tehnici
promoționale adoptate de către firmă.
Firmele trebuie să treacă de la o filosofie bazată pe produs și pe vânzări la una bazată pe
client si pe marketing. Consumatorii își formează anumite opinii despre valoarea ofertelor de
piață și iau deciziile de achiziție în funcție de aceste opinii. Satisfacția consumatorului depinde
de rezultatele utilizării raportate la așteptările sale. Dacă performanțele produsului nu corespund
așteptărilor, consumatorul va fi nemulțumit.
Succesul relațiilor dintre întreprinderi și clienții lor este, înainte de toate, atenția față de
client. Este nevoie ca întreprinderile să conștientizeze că principalul capital al societății este
clientul, să învețe să-l cunoască, să creeze o relație cu el și să o cultive.

CAPITOLUL I

2
CONSIDERENTE TEORETICE PRIVIND TEHNICILE PROMOȚIONALE

1.1 Conținutul activităților promoționale

Activitatea promoțională este o componentă mixului de marketing având drept obiect


transmiterea mediul extern al întreprinderii, către piața și consumatori a informațiilor privind
produsele și serviciile pe care le realizează întreprinderea, caracteristicile și avantajele lor.
Activitatea promoțională reprezintă un sistem deschis și coerent de comunicare între
producători și comercianți pe de o parte, consumatorii și utilizatorii pe de altă parte.
Sistemul de comunicare al întreprinderii are un dublu scop și anume: să informeze și să
stimuleze consumatorii în legătură cu vânzarea produselor și serviciilor și să determine totodată
o serie de modificări favorabile în mentalitatea și obiceiurile de consum ale acestora.
Pentru întărirea imaginii și a prestigiului produselor și serviciilor pe care le realizează
întreprinderea, sursele de comunicare trebuie să răspundă unor cerințe absolut obligatorii și
anume:
1. să fie suficient de puternici, respectiv să prezinte autoritatea necesară față de consumatorul
vizat;
2. să fie atrăgătoare, respectiv să fie ușor selectate din multitudinea de informații și comunicații;
3. să fie credibile, adică să corespundă sistemelor de valori al destinatarului.

1.2. Structura activităților promoționale

Sub raportul conținutului, al rolului și formei de prezentare, al activităților promoționale


acestea se realizează sub 6 forme sau grupe de activități:
• publicitatea;
• promovarea vânzărilor;
• relațiile publice;
• utilizarea mărcilor;
• manifestările promoționale.
1.2.1 Publicitatea

3
Publicitatea este una din formele cele mai utilizate în activitățile de piață, mulți specialiști
considerând-o nervul politicii de comunicare. Cuprinde toate activitățile care au drept scop
prezentarea indirectă orală sau vizuală, a unui mesaj în legătură cu un produs, un serviciu, o
marcă sau o formă.
Acțiunile publicitare se grupează în raport de formele de publicitate și în raport de
tehnicile și mijloacele publicitare folosite.
În raport de formele de publicitate întâlnim gruparea acțiunilor publicitare.
• după obiectul publicitar;
• după aria geografică;
• după natura pieței;
• după tipul mesajului;
• după efectul intenționat;
• în raport de sponsor;
• în funcție de influența exercitate asupra cererii.
În raport de obiectul publicitar:
- publicitate de produs se referă la informarea publicului în legătură cu apariția unui nou produs
sau serviciu influențând cererea;
- este o publicitate de informare;
- este o publicitate de condiționare folosită în perioada de creștere și maturizare a ciclului de
viață a produselor, serviciilor sau mărcilor punând accent pe condițiile de prezentare ale acestora;
- este o publicitate de comparare adică este o formă de comparare a unui produs sau serviciu cu
alte produse și servicii similare. În unele țări este interzis; - este o publicitate de reamintire;
- publicitate de marcă este axată pe evidențierea mărcii sub care circulă produsul.
- publicitate instituțională reprezintă publicitatea firmei.
După aria geografică există publicitate locală, regională, națională, internațională.
Denumirea arată zona de realizare a acestor forme de publicitate: locală ( pentru produsele care
se realizează local ), națională ( pentru produsele si serviciile care se realizează și se desfac într-o
anumită țară ), regională ( acțiunile publice care se realizează într-o anumită regiune),
internaționale ( se realizează în întreprinderile de comerț exterior, firmele, agențiile publicitare).

4
După natura pieței – reprezintă publicitatea întreprinderilor producătoare, comerciale sau
prestatoare de servicii. Această formă de publicitate se adresează consumatorului, utilizatorului
sau intermediarului.
După tipul mesajului difuzat, avem:
- publicitate factuală se referă la caracteristicile produsului;
- publicitate emoțională are în vedere scoaterea în relief a unor trăsături folosindu-se sloganuri
“cea mai buna este …”;
După efectul intenționat:
- efect imediat;
- efect întârziat.

1.2.2 Promovarea vânzărilor

Prin promovarea vânzărilor se înțelege, folosirea mijloacelor și tehnicilor de stimulare,


impulsionare și creștere a vânzărilor de bunuri și servicii ce formează oferte întreprinderilor.
Tehnicile de promovare pot servi și scopului de a completa acțiunile publicitare. Reducerea
prețurilor (tarifelor) are un efect promoțional incontestabil.
Ea poate fi avută în vedere în situații diferite:
- ca mijloc de eliminare a reținerilor de la cumpărare ale anumitor categorii de consumatori,
pentru care prețul este considerat prea ridicat;
- scăderea importantă sau chiar lichidarea stocurilor de produse lent sau greu vandabile;
- menținerea vânzărilor la un nivel normal de eficiență în perioadele când se constată un reflux al
cererii;
- lichidarea stocurilor la produse care urmează a fi înlocuite cu altele noi; - contracararea
acțiunilor concurenței;
- folosirea oportunităților oferite de anumite conjuncturi ale pieței.
Vânzările grupate reprezintă ansamblul de tehnici promoționale ce vizează vânzarea
simultană sau succesivă a doua sau mai multe produse la un preț global inferior celui rezultat.

5
1.2.3. Relațiile publice

Implică din partea întreprinderii cultivarea unor contacte directe, realizate consecvent și
sistematic, cu diferite categorii de public, cu persoane influente din conducerea unor întreprinderi
din țară sau străinătate, cu mass media, cu reprezentanți ai puterii publice, lideri de opinie, etc.,
în scopul obținerii sprijinului acestora în efortul de păstrare și dezvoltare a intereselor sale.
Principalele segmente de public extern pentru o întreprindere sunt:
- consumatorii, cea mai importantă categorie de public din punct de vedere al firmei;
- agenții economici, ce acționează în cadrul pieței (furnizori sau intermediari), instituțiile
financiare și cele ale puterii publice, asociațiile profesionale, etc.
Există trei categorii de tehnici:
- tehnici de primire vizează asigurarea condițiilor de organizare și desfășurare a unor manifestări
(interne sau internaționale)-congrese, conferințe, seminare, colocvii, simpozioane, concursuri,
s.a.
- tehnici utilizate în relațiile cu mass-media grupează atât modalitățile de stabilire și întreținere a
contactelor cu mijloacele de comunicație de masă, cât și pe cele de elaborare și difuzare a
diferitelor forme de comunicare prin intermediul acestora.
- tehnici legate de evocarea unor evenimente speciale care rolul de a cultiva și promova pe
multiple planuri contactele umane prin însumarea prețurilor individuale.

CAPITOLUL II

6
TEHNICI SI OBIECTIVE PROMOȚIONALE

În economia modernă sunt cunoscute o multitudine de tehnici promoționale care au


numeroase obiective, printre care amintim :
1. Încercare sau descoperire (demonstrație, degustare, cadou-eșantion, cross-sampling , doză de
încercare, cadou-trafic, joc-trafic) ;
2. Prima achiziție (preț de încercare, format de încercare, rambursare integrală, bon de reducere
liberă, bon de reducere într-un magazin specificat, prima-cadou acordată pe baza de probe de
cumpărare, cadouri) ;
3. O nouă achiziție sau o nouă vizită (bon de reducere valabil la achiziția ulterioară a mărcii , „a
doua achiziție rambursată integral”, prima „convenience”, bon de cumpărare) ;
4.Fidelizarea cumpărătorilor (prima-colecție, prima sub formă de ambalaj reutilizabil,
rambursare cumulativă, serie/tren de cupoane de reducere, jocuri gratuite, cadou direct) ;
5. Reținerea cumpărătorilor (oferta tip „girafa”, plus-pack, remiza, preț special, gratuit inclus,
bon de reducere imediată, lot omogen) ;
6. Atragerea cumpărătorilor oportuniști (preț barat, vânzare la preț de fabrică, preț
excepțional/soc, format special, lot cu gratuități, serie specială, ofertă rambursabilă, credit
gratuit) ;
7. Incitare la zapping în favoarea mărcii (oferta tip „girafa”, plus-pack, remiza, preț special,
reducere imediată, gratuit inclus, bon de reducere imediată, prima-cadou simplă) ;
8. Creșterea cantității de produs cumpărate (oferta tip „girafa”, plus-pack, jocuri gratuite in-
pack/on-pack, prima in-pack/on-pack, prima „convenience”, instant-win) ;
9. Creșterea frecvenței de cumpărare sau de vizitare (prima-cadou acordată pe bază de probe de
cumpărare, oferta-pachet, oferta rambursabilă cumulativă, bon de reducere „à valoir”, serie/tren
de cupoane de reducere, jocuri de asociere) ;
10. Cumpărarea altor produse/mărci ale firmei (cross-sampling, lot încrucișat/mixt, bon de
reducere încrucișata, rambursare cumulativă, lot virtual) ;
11. Stocare la consumator (lot omogen, lot cu gratuități, format special, preț excepțional/soc,
vânzare la preț de fabrică) ;
12. Creșterea vizibilității (tehnici bine mediatizate și/sau care animează prezentarea: prima
directă, produs în plus, lot s.a.) ;

7
13. Îmbunătățirea imaginii (prima-cadou directa/colecție, oferta-pachet, jocuri, concursuri) ;
14. Crearea de interactivitate (prima-cadou acordata pe baza de probe de cumpărare, oferta
rambursabilă, jocuri și concursuri) ;
15. Aport relațional (prime și cadouri, încercare gratuită, jocuri și concursuri).

2.1 Cadoul promoțional

În acțiunile de promovare a vânzărilor, acesta reprezintă un obiect promoțional/articol


oferit gratuit clientelei potențiale (fără a fi solicitat sau la cerere), acțiune independentă de
achiziția vreunui produs sau serviciu de către beneficiar (de unde și diferența față de tehnica
prima-cadou). Prezintă un impact pozitiv pentru firma îndeosebi în termeni de imagine, decât sub
aspect financiar (menținerea relațiilor de bună amiciție cu clientela, îmbunătățirea imaginii, aport
relațional).
Modalități de prezentare:
1. Cadou direct - obiect promoțional oferit clientelei fără a fi necesară achiziția unui
produs/serviciu și fără manifestarea expresă a dorinței acesteia. Este o acțiune care însoțește, de
regulă, un eveniment comercial sau festiv al firmei. Exemplu: agende, calendare, pixuri
inscripționate, oferite la standul unei expoziții, dulciuri sau baloane oferite copiilor care însoțesc
părinții la cumpărături într-un supermarket, tradiționalele cadouri oferite clientelei la sfârșit de an
s.a.
2. Cadou pentru toți vizitatorii unui nou punct de vânzare. Exemplu: promisiunea acordării unui
cadou-surpriză (în limita stocurilor disponibile) tuturor vizitatorilor unui nou supermarket (sau
unui magazin virtual). Obiectiv: descoperirea magazinului, creșterea frecvenței de vizitare,
atragerea clienților oportuniști, comunicație;
3. Cadou oferit la cerere (în număr limitat) - spre exemplu, un ghid turistic oferit primilor 1.000
de persoane care au răspuns unei oferte/unui sondaj prezentată într-o revistă de modă, fără
obligația cumpărării vreunui produs/serviciu (percepția ofertei cadou trebuie să fie
valorizatoare);
4. Cadou de sponsorizare: cadou oferit unui client drept recompensă pentru recomandarea
efectuată unui produs/unei modalități specifice de distribuție față de o cunoștință. Se utilizează
pentru bunurile de folosință îndelungată având o valoare unitară ridicată, în vânzările directe, în

8
cluburile de consumatori, în vânzările pe bază de abonament (presa, cărți, fitness s.a.). Scop:
stimularea primei achiziții, crearea de interactivitate, comunicație. Clientul care a fost prezentat
beneficiază, la rândul său, de o ofertă de primire (de regulă, sub formă de primă);
5. Ambalaj Cadou: ambalaj special/excepțional al unui produs/lot de produse (băuturi, produse
cosmetice, dulciuri s.a.), oferit gratuit, în scop promoțional, odată cu vânzarea produsului
principal. Obiectiv: fidelizarea clientelei, incitare la zapping în favoarea mărcii, comunicație
(creșterea vizibilității, îmbunătățirea imaginii, aport relațional). Exemplu: cadou sub forma unei
huse de protecție oferit cumpărătorului unui aparat electrocasnic sau un toc de protecție pentru o
ramă de ochelari, o cană inscripționată cu numele mărcii oferită gratuit primilor 2.000 de
cumpărători ai unui pachet de cafea etc.

2.2 Reducerea prețului de vânzare

Tehnica de promovare a vânzărilor firmei, constând în avantajul oferit clientelei


potențiale de a beneficia de o diminuare a prețului de vânzare a unui produs, sub următoarele
forme:
- reducere imediată - reducere de preț a unui produs/lot de produse, dedusă din prețul de vânzare
exprimată în valoare absolută sau în procente. (Nu se confundă cu bonul de reducere imediată
care dă dreptul la reducerea la casă a prețului de vânzare nemodificat al produsului). Este
utilizată pentru produsele de larg consum, preambalate.
- preț special (pentru o durata limitata);
- remiza;
- preț de încercare;
- preț special de lansare;
- preț barat;
- cupoane sau bonuri de reducere;
- cupon/bon de cumpărare;
- gratuit inclus;
- reducere pentru achiziționarea de cantități mari (engl. - bulk-discount);
- premii de fidelitate;
- reducere la prezentarea unor probe de cumpărare (engl. - refund offer, trade-in);

9
- vânzare la prețul de fabricație;
- vânzare „flash”;
- credit gratuit;
- oferte de returnare a banilor ;
- solduri si lichidări etc.

CAPITOLUL III

TEHNICI PROMOȚIONALE ADOPTATE DE


FABRICA DE MEZELURI MARISAN - ROVINARI

10
3.1 Date de identificare ale firmei Marisan

Denumirea reală a societății: MARISAN PROD CARN IMPEX SRL;


Codul Unic de Înregistrare: 18533707;
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J29/905/2013;
Adresa sediului firmei centrale: Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Str. POPA ŞAPCĂ, Nr. 38, Camera
nr.12, Județ Prahova;
Email: office@marisan.ro;
Cod CAEN: 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);

3.2 Istoricul firmei

Maribo Prod Carn SRL, este o societate românească cu capital integral privat, fondată în
anul 1994 de către familia Anghel, având ca obiect de activitate producerea și distribuirea
preparatelor din carne. În prezent în cadrul societății noastre își desfășoară activitatea un număr
de 560 angajați.
Inițial capacitatea de producție a companiei a fost de 400 kg/zi, iar de-a lungul timpului ,
datorită investițiilor susținute, atât în utilaje cât și în dezvoltarea profesională a angajaților, la ora
actuală s-a ajuns la o producție zilnică de circa 35 tone /zilnic , cu o diversitate de peste 90 tipuri
de produse. Societatea noastră a pus accent întotdeauna pe calitatea produselor în vederea
satisfacerii și celor mai exigente cerințe ale clienților noștrii, astfel încât toate produsele noastre
conțin minim 75-80% carne.

Toate rețetele originale sunt respectate cu strictețe , iar carcasa de porc este de
proveniență românească .Doar așa putem să ne păstram cele mai înalte standarde de calitate ,
prospețime și gust autentic.

11
Fiind societate din categoria A (autorizate pentru schimburi intracomunitare ), compania
noastră exportă produse în Italia și Spania .De asemenea , urmărim o permanentă dezvoltare a
diviziei de export. Maribo Prod Carn SRL are implementate standarde de calitate și este
certificată ISO 22000/2005. 
Grupul Marisan, a urmărit să dezvolte un sistem în care producția și vânzarea sunt într-o
legătură directă, acest fapt devenind un avantaj al companiei, deoarece reflectă un feedback
prompt, fapt ce se datorează în principal modalității de distribuire a cca 90% din producție, în
magazinele proprii. (cca 160 magazine , concentrate în partea de S și S-E a țării).
Pentru a veni în întâmpinarea cumpărătorului, în magazinele noastre se găsesc inclusiv
produse proaspete din carne de porc, pui și vită, precum și brânzeturi, măsline, produse de
băcănie (inclusiv cele de baza).

Prin seriozitate și perseverență, brandul nostru - MARISAN - s-a impus pe piață, mai ales
pentru că am respectat întotdeauna sloganul nostru: Mezeluri Adevărate
Pentru a asigura desfacerea produselor noastre, societatea dispune de un parc auto, format
din peste 50 de autoizoterme , care se mărește permanent odată cu extinderea ariilor de vânzare.

Acestea aprovizionează zilnic cele 120 locații, deținute de grupul nostru, în următoarele
zone:

12
Misiunea și viziunea firmei
Viziunea companiei este aceea de a inova procesul de producție și sistemul logistic,
pentru a livra consumatorilor produse de înaltă calitate, păstrând rețetele și gustul tradițional.
Utilizăm cele mai noi tehnologii, pentru a furniza produse sănătoase și sigure pentru clienți.
Misiunea companiei este aceea de a continua tradiția de peste 26 de ani și de a rămâne
apropiată de valorile și preferințele comunității din care a pornit, de a continua să fim
recunoscători pe piață ca producători de încredere, oferind mereu cele mai bune servicii și
produse.

3.3 Strategia de comunicare

Comunicarea se centrează în special pe gust, mâncare sănătoasă și calitate superioară, ceea ce


nu e suficient pentru a face față competiției în creștere.
Pe piața mezelurilor este o efervescență de campanii de publicitate. Investițiile în
advertising cresc de la un an la altul. Foarte mulți încearcă să-și asocieze mărcile cu siguranță,
calitatea, standardele ridicate în producerea și comercializarea mezelurilor.
Tradiția este un alt element ce începe să fie comunicat pe această piață și se pare că
următorul pas îl reprezintă produsele fabricate într-un mediu cât mai natural.
Marisan se pare ca a făcut cea mai interesantă mișcare de marketing pe această piață, reușind
niște creșteri spectaculoase.
La începutul acestui an, vânzările au înregistrat o creștere semnificativă de 15%, procent
raportat la aceeași perioadă.

13
În campania de relansare s-a pus accentul pe tradiție, ceea ce făcea o diferențiere netă de
celelalte branduri importante care comunicau în special pe calitate și gust.

3.4 Produsele oferite

Marisan oferă o gamă largă de produse, marea majoritate a acestora fiind supuse unui
proces de afumare. Efectul principal al afumării consta în intensificarea savorii produselor
datorită proprietăților componenților fumului și acțiunii temperaturii la care se face afumarea.
La acest efect se mai adaugă prelungirea duratei de conservare datorită acțiunii
antibacteriene a componenților.
Mezelurile Marisan respectă întru totul rețetele originale și de aceea păstrează gustul
autentic românesc al produselor din carne.
În dorința de a veni cat mai aproape de clienții noștri, am amplasat în majoritatea piețelor
din București și din țară, magazine cu produse “Marisan”. Dorința de a satisface în permanență
necesitățile și gusturile consumatorilor a fost cea care a stat la baza întregii noastre activități,
astfel încât acum putem realiza ca ceea ce părea la început un vis a devenit realitate și putem
afirma cu mândrie că mezelurile Marisan constituie “gustul adevărat românesc”.
Gama de produse Marisan cuprinde:
a) Cârnaţi: Cârnaţi porc Marisan, Cârnaţi ardeleneşti, Cârnaţi cabanos, Cârnaţi de bere, Cârnaţi
de casă, Cârnaţi de grătar, Cârnaţi porc extra, Cârnaţi olteneşti, Cârnaţi populari, Cârnaţi porc
semi-afumaţi, Cârnaţi proaspeţi, Cârnaţi ţărăneşti, Cârnaţi trandafiri, Cârnați Weisswurst;

b) Salamuri: Salam caraiman, Salam de casă extra, Salam de porc, Salam de vară, Salam de vară
uscat, Salam haiducesc, Salam italian, Salam milano, Salam piept pui, Salam rustic, Salam
ţărănesc, Salam torpedo, Salam tradiţional, Salam vară extra, Salam victoria;

14
c) Cremwursti: Cremwursti piept extra porc, Cremwursti piept pui, Cremwursti piept pui extra;

Carne preparata: Carne tocată congelată 0.9, Pastă mici congelată 0.9, Pastă mici extra
(caserolă);

d) Parizer: Parizer cu şuncă, Parizer porc, Parizer ţărănesc, Parizer pui;

15
e) Specialitati afumate: Ceafă afumată, Ciolane afumate, Costiţă afumată, Kaizer afumat, Kaizer
extra (Pulpă), Muşchi file afumat, Muşchi file ţigănesc, Pastramă afumată, Pastramă pulpe pui
afumată, Rasol afumat, Ruladă porc afumată, Scăriţă afumată, Şunculiţă ţărănească, Ruladă piept
porc, Oase garf afumate, Șunculiță afumata;

f) Specialități șuncă: Şuncă presată Praga, Şuncă presată Marisan, Şuncă presată extra, Ruladă
piept pui, Şuncă piept pui, Șuncă pizza;

g) Produse sezoniere: Caltaboş, Lebăr;

16
h) Produse dietetice: salam din piept de pui, șuncă si rulada din piept de pui;

3.5 Tehnici moderne de promovare adoptate de către firma Marisan

Lanțul de magazine Marisan apelează de cele mai multe ori la reducerea prețurilor,
păstrând calitatea produselor. În pragul sărbători aduce clienților promoții zilnice, cu reduceri de

17
preț zilnice, cu tombole prin care aceștia primesc cadouri promoționale constând în anumite
cantități de produse, ca și modalitate de fidelizare. De exemplu, anul acesta în perioada 15
decembrie – 25 decembrie, firma a acordat discount-uri de 5% la cumpărături de peste 80 lei.
Din perspectiva responsabilității sociale, fabrica de mezeluri Marisan încearcă să atingă
mereu echilibrul între oameni, mediul înconjurător și activitate. Compania este implicată în mod
direct în comunitățile locale și evoluția lor, tinzând la ridicarea calității vieții în zonele în care
activează.
Ca mijloace de promovare, fabrica de mezeluri Marisan, foloseşte publicitatea la locul
vânzării care cuprinde ansamblul de tehnici de semnalare, în cadrul unităţilor comerciale, pentru
a atrage, orienta și dirija interesul clientelei spre un anumit raion, produs sau ofertă, utilizând atât
mijloace auditive, pentru a readuce în memoria cumpărătorilor potenţiali o marcă, un produs, o
utilitate, cât şi pentru a anunţa o ofertă promoţională.
De adăugat necesitatea publicităţii la locul vânzării în condiţiile practicării unor forme de
comercializare (de genul autoservirii) în cadrul cărora vânzătorul nu mai intervine în dialogul cu
cumpărătorii, tehnicile de P.L.V urmând să-l suplinească în operaţiunile de informare şi
convingere în vederea achiziţionării unui produs.
Acestea sunt în principal promoţiile, care constau în :
- reduceri de preţ (discounturi);
- oferirea de produse gratis la cumpărarea altor produse care au un preț mai ridicat și o
calitate net superioară;
- oferte promoționale;
- tichete de reducere;
Promoţiile sunt anunţate periodic prin spoturile publicitare difuzate la TV sau prin
aplicarea afișului promoțional în interiorul sau exteriorul sălii de vânzare. Toate acestea
urmăresc să transforme motivaţia de cumpărare în act de cumpărare efectiv.
La Marisan, satisfacția clientului se află în centrul activității zilnice. Brandul Marisan se
ridică la înălțimea așteptărilor fiecărui cetățean onorând sloganul oficial al acestuia: “Mezeluri
adevărate”, devenind cunoscut tocmai datorită calității și în general atenției acordate întregului
proces de fabricație.

18
CONCLUZII

Politica de promovare, componentă a mixului de marketing are menirea de a comunica cu


piețele țintă (ea fiind denumită și comunicare de marketing) prin intermediul diverselor tehnici și
medii promoționale. Datorită importanței pe care o joacă în politica de marketing și în general în
politica unei organizații, a impactului pe care îl are asupra consumatorilor datorită contactului cu
aceștia, activitatea de promovare se bucură de o atenție aparte.

19
Analiza caracteristicilor activităților și instrumentelor promoționale este extrem de utilă
pentru proiectarea mixului promoțional, a strategiilor și tehnicilor promoționale, întrucât fiecare
instrument prezintă anumite avantaje și dezavantaje, care pot determina o anumită structură a
mixului promoțional și o anumită eșalonare în timp.
Alegerea unui anumit instrument nu se face la întâmplare, ci în funcție de faptul că la un
moment dat poate avea un impact maxim asupra comunicării, în funcție de situația concretă în
care se află firma și de factorii de influență.
Pe de altă parte, aceste activități nu pot fi privite separat, ci în strânsă interdependență,
astfel încât numai prin efortul lor conjugat se pot atinge obiectivele propuse. Fiecare instrument
promoțional are propriile lui caracteristici și costuri de care trebuie ținut cont.
Referitor la natura produsului se poate observa că există multe posibilități de diferențiere
a produselor: model, culoare, marcă etc. Există de asemenea produse – simbol, care aparțin unor
mărci renumite și care prezintă avantajul unor produse unice diferențiate.
Pentru diferențierea produselor precum și pentru crearea unei imagini, publicității îi
revine un rol important. Sarcina publicității, atunci când produsul prezintă o caracteristică
anume, care nu se mai regăsește la produsele concurenței, poate fi ușurată, iar publicitatea poate
să facă dintr-un astfel de produs un succes.
Asigurarea continuă a calității relațiilor cu clienții este un deziderat foarte important
pentru întreprinderi. Nivelul de exigență al clienților crește continuu iar satisfacția totală este
dificil să fie atinsă. Exigențele clienților prezintă și numeroase avantaje: fidelizarea clienților, o
comunicare pozitivă spre anturajul clientului și chiar dificultatea de a fi imitat de concurență.

BIBLIOGRAFIE

1. Balaure, Virgil; Popescu, Ioana Cecilia; Şerbănică, Daniel; Vegheș, Călin – Tehnici
promoţionale - probleme, analize, studii de caz, Editura Uranus, București, 2010;
2. Heilbrunn, Benoît – Logo-ul, Editura Comunicare.ro, București, 2012 ;
3. Kapferer, Jean-Noel – Căile persuasiunii. Modul de influențare a comportamentelor prin mass
media şi publicitate, Editura Comunicare.ro, București, 2012;

20
4. Nicolae Teodorescu, Iacob Catoiu „Comportamentul cumpărătorului”, Editura Uranus,
București, 2015;
5. Popescu, Ioana Cecilia – Comunicarea în marketing, ediția a II-a, Editura Uranus, București,
2010;
6. Suzana Ilie, Cristina Tanislav, Cătălina Postovei „Marketingul afacerilor”, Editura Oscar Print,
București, 2016;
7. Valentina Capotă, Florica Popa, Cristina Ghinescu „Marketingul afacerilor”, Editura
Akademos Art, București, 2006;
8. www.idei de afaceri.manager.ro;
9. www.marketingportal.manager.ro;
10. www.ase.ro;
11. www. marisan.ro.

21

S-ar putea să vă placă și