Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE ORTOGRAME 4

Ce evaluăm?

- înțelegerea unui text - scrierea corectă a unor ortograme (cuvinte)

Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din poveşti: copaci de zahăr, câmp de cristal, iaz de
oglindă. În cuprinsul larg, uriaşul policandru al cerului îşi aprinde, una câte una, luminile, ca
într-o nemăsurată sală de dans.

Vulpea stă lângă vizuină şi nu se-ndură să meargă la vânat; veveriţa pleacă creangă lângă
creangă, şi hoinăreşte prin pădurea-ntreagă. Iar iepurele a zbughit-o la jucat.

„Poate mai întâlnesc un prieten", îşi zise iepuraşul. 


Şi gândul îi răspunse: 
„Poate mai întâlneşti un prieten"... 
Şi iar ţupai-ţupai, iepurele sare vesel: 
„Poate dau şi peste o prietenă". 
Şi gândul: 
„Poate dai şi peste o prietenă". 
Iepuraşul împietri de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ o arătare cu două
coarne grozave.

După clipa de spaimă, o zbughi la goană. Se opri tocmai în stuhăria iazului. Acolo, de-abia
suflând, se ghemui cu ochii închişi... să nu-şi mai vadă umbra! 

(Fricosul de Emil Garleanu)

I.1 Bifează răspunsul corect:

Despre cine este vorba în text ?

a) urs ; b) iepuraș ; c) lup;

Cine l-a speriat?

a) un lup ; b) o vulpe; c) umbra sa.

I.2 Scrie întrebări pentru răspunsurile următoare:

………………………………………………………………………………………………………?* *
* Era anotimpul de iarnă.

…………………………………………………………………………………………………………?

*Iepurașul vorbea cu gândul lui.

…………………………………………………………………………………………………………?

* S-a speriat de umbra sa.


I.3 Completează folosind cuvinte care se potrivesc!

* într-o---------------------------------------- dintr-o----------------------------------------------------

* dintr-un------------------------------------ într-un----------------------------------------------------

*printr-o--------------------------------------printr-un----------------------------------------------

*s-au----------------------------- s-a------------------------------------------------

*---------------------------sau-------------------------------------

I.4 Introdu în aceeași propoziție :,, ia și i-a” ; „iau și i-au” ;„ nea și ne-a” ; ,, ne-am și neam”

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

I.5 Taie cu o linie cuvintele scrise greșit!

Ai văzuto/ văzut-o pe Doina s-au / sau pe Corina?

Dintr-o /dintro cutie a scos un elefănțel. Asta am văzut într-un /întrun număr de circ.

Sa /s-a întâmplat să ne întâlnim sau/s-au chiar ai vrut?

I-au /iau găsit ceva în mașină și lau/ l-au trimis la/ l-a control.

I.6 Completează cu ,,mp” sau ,,mb” după caz:

câ….. ie ; sâ…….ure ; î…….olnăvit ; dece……rie ; câ……. ; strâ……..

I.7 Formează cuvinte după model: ( bun - îmbunat)

belșug ………………………………… pădure………………………pătură……………………..

prieten…………………………… bolnav……………………………blană……………………….

I.8 Transcrie corect propozițiile:

* Ieu iau uala de pe aragas…………………………………………………………………………..

* Mîța tuarce……………………………………………………………………………………….

* Uamenii treciau râul cu barca. …………………………………………………………………

* După pluoaie ese suarele. ……………………………………………………………………..

I. 9 Completează cu ortogramele sau cuvintele potrivite:

* Nu era atent și învățătorul ……..certat. *A plecat …..București.

* Noi……..cunoscut anul trecut. * Ești……....cu el?

* O pătură albă de ….. a căzut ieri. * ………..Vasile nu e aici!

S-ar putea să vă placă și