Sunteți pe pagina 1din 4

Numele, prenumele elevului ________________________________

Clasa _________________

Test de evaluare sumativă

la unitatea de învăţare Războiul II Mondial

1. Alcătuiţi enunţuri cu conţinut istoric cu termenii: cotitura radicală, Nagasaki, Polonia, Carta Atlanticului,
lagăr.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
10 pct.
2. Completați spațiile libere cu termenii din lista de mai jos:

La 22 iunie 1941 Germania hitleristă pune în aplicare Planul ............................................, când Germania
a atacat ......................... În câteva luni armata ...................................... a cucerit toată Rusia europeană. În
decembrie 1941 are loc contraofensiva Armatei ......................... și se înregistrează eșecul
operaţiunii ................................ Tot în luna decembrie, o altă mare putere mondială şi anume ……………….
devine ………………………………………….. în lupta impotriva fascismului.

Listă: S.U.A., blitzkrieg-ului, germană, U.R.S.S.-ul, aliat, Taifun, Barbarossa , Roșii. 8 pct.

3. Realizați corespondențele corecte:

1. Stalingrad a. Prima bombă atomică


2. I.V. Stalin b. Lagăr de concentrare nazist
3. Stalingrad c. Lider comunist
4. Hiroshima d. Bătălie câștigată de U.R.S.S.
5. Auschwitz e. 1943 5 pct.
4. Citiți cu atenție textul de mai jos:

,,Evoluția situației din Scandinavia cere să fie făcute pregătirile în vederea ocupării Danemarcei și
Norvegiei de către o parte a Wehrmacht-ului. Această operație trebuie să devanseze o inițiativă britanică în
Scandinavia și Baltica. Ea va garanta baza noastră de aprovizionare cu minereu suedez și va procura marinei și
flotei aeriene o bază de plecare împotriva Angliei.”

Directiva lui Hitler, 1 martie 1940

1. Transcrieți cele două state ce urmau a fi atacate de către Germania.


____________________________________________________________________________
2. Explicați, pe baza textului, de ce trebuiau atacate cele două state din Scandinavia de către Germania.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Prezentați, din text, o consecință a invaziei Danemarcei și Norvegiei.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Explicați următoarele noțiuni: Planul Barbarossa, Operațiunea Overlord și atacul de la Pearl Harbour.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Precizați dacă enunțurile sunt adevărate (A) sau false (F):

1. Winston Churchill a tratat soarta statelor est-europnene cu Stalin la conferința de la Potsdam.


2. Japonia a capitulat ca urmare a atacurilor cu bombe atomice ale S.U.A.
3. România a participat la Planul Barbarossa alături de Germania.
4. Franța a atacat Germania în timpul ,,războiului ciudat”.
5. Holocaustul și-a propus exterminarea evreilor din Europa.
5 pct.

5.Descrie in 8-10 propoziții un eveniment din timpul celui de-al doilea razboi mondial pe care îl consideri
cel mai important pentru biruința asupra fascismului.Argumentează-ți opinia. 22 pct.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Barem de corectare și notare

1. se acordă cîte 2 puncte pentru fiecare propoziţie structurată correct, conform condiţiei;

2. se acordă câte 1 punct pentru plasarea în spatiul lipsă a termenului conform conţinutului.

3. total se acordă 1 punct pentru stabilirea perechilor logice.

4. La analiza documentului se va acorda punctaj în felul următor:

a) câte 2 puncte pentru numirea celor 2 state;

b) câte 2 puncte pentru determinarea cauzei atacului;

c) 4 puncte pentru formularea consecinţei;

d) 6 puncte se vor acorda pentru explicarea semnificaţiei celor 3 termeni-cheie;

e) pentru textul structurat se vor acorda în total 15 puncte,dintre care:

5 puncte pentru respectarea structurii unui text;

5 puncte pentru folosirea corectă a terminologiei istorice;

5 puncte pentru integrarea corectă a sugestiilor.

5. se acordă câte 1 punct pentru precizarea faptului dacă enunţul este fals sau adevărat.

48 – 50 “10”
44 – 47 “9”
38 – 43 “8”
30 – 37 “7”
22 – 29 “6”
15 – 21 “5”
10 – 14 “4”
5–9 “3”
2–4 “2”
0–1 “1”

S-ar putea să vă placă și